Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3040 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 040 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 387 zł
Ubezpieczenie emerytalne 297 zł
Ubezpieczenie rentowe 46 zł
Ubezpieczenie chorobowe 74 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 236 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 040 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 040,00 296,70 45,60 74,48 236,09 2 373,00 0,00 2 387,13
Luty 3 040,00 296,70 45,60 74,48 236,09 2 373,00 0,00 2 387,13
Marzec 3 040,00 296,70 45,60 74,48 236,09 2 373,00 0,00 2 387,13
Kwiecień 3 040,00 296,70 45,60 74,48 236,09 2 373,00 0,00 2 387,13
Maj 3 040,00 296,70 45,60 74,48 236,09 2 373,00 0,00 2 387,13
Czerwiec 3 040,00 296,70 45,60 74,48 236,09 2 373,00 0,00 2 387,13
Lipiec 3 040,00 296,70 45,60 74,48 236,09 2 373,00 0,00 2 387,13
Sierpień 3 040,00 296,70 45,60 74,48 236,09 2 373,00 0,00 2 387,13
Wrzesień 3 040,00 296,70 45,60 74,48 236,09 2 373,00 0,00 2 387,13
Październik 3 040,00 296,70 45,60 74,48 236,09 2 373,00 0,00 2 387,13
Listopad 3 040,00 296,70 45,60 74,48 236,09 2 373,00 0,00 2 387,13
Grudzień 3 040,00 296,70 45,60 74,48 236,09 2 373,00 0,00 2 387,13
Rocznie 36 480,00 3 560,40 547,20 893,76 0,00 28 476,00 0,00 28 645,56
Wynagrodzenie pracownika 3 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 297 zł
Ubezpieczenie rentowe 198 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 51 zł
Fundusz Pracy (FP) 74 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 663 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 040,00 296,70 197,60 50,77 77,52 3 662,59 zł
Luty 3 040,00 296,70 197,60 50,77 77,52 3 662,59 zł
Marzec 3 040,00 296,70 197,60 50,77 77,52 3 662,59 zł
Kwiecień 3 040,00 296,70 197,60 50,77 77,52 3 662,59 zł
Maj 3 040,00 296,70 197,60 50,77 77,52 3 662,59 zł
Czerwiec 3 040,00 296,70 197,60 50,77 77,52 3 662,59 zł
Lipiec 3 040,00 296,70 197,60 50,77 77,52 3 662,59 zł
Sierpień 3 040,00 296,70 197,60 50,77 77,52 3 662,59 zł
Wrzesień 3 040,00 296,70 197,60 50,77 77,52 3 662,59 zł
Październik 3 040,00 296,70 197,60 50,77 77,52 3 662,59 zł
Listopad 3 040,00 296,70 197,60 50,77 77,52 3 662,59 zł
Grudzień 3 040,00 296,70 197,60 50,77 77,52 3 662,59 zł
Rocznie 36 480,00 3 560,40 2 371,20 609,24 930,24 43 951,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 040 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 387 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 040 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 663 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3040 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 040 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 196 zł
Ubezpieczenie emerytalne 297 zł
Ubezpieczenie rentowe 46 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 243 zł
Zaliczka na podatek 259 zł
Całość - kwota brutto 3 040 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 040,00 296,70 45,60 0,00 242,79 2 158,00 259,00 2 195,95
Luty 3 040,00 296,70 45,60 0,00 242,79 2 158,00 259,00 2 195,95
Marzec 3 040,00 296,70 45,60 0,00 242,79 2 158,00 259,00 2 195,95
Kwiecień 3 040,00 296,70 45,60 0,00 242,79 2 158,00 259,00 2 195,95
Maj 3 040,00 296,70 45,60 0,00 242,79 2 158,00 259,00 2 195,95
Czerwiec 3 040,00 296,70 45,60 0,00 242,79 2 158,00 259,00 2 195,95
Lipiec 3 040,00 296,70 45,60 0,00 242,79 2 158,00 259,00 2 195,95
Sierpień 3 040,00 296,70 45,60 0,00 242,79 2 158,00 259,00 2 195,95
Wrzesień 3 040,00 296,70 45,60 0,00 242,79 2 158,00 259,00 2 195,95
Październik 3 040,00 296,70 45,60 0,00 242,79 2 158,00 259,00 2 195,95
Listopad 3 040,00 296,70 45,60 0,00 242,79 2 158,00 259,00 2 195,95
Grudzień 3 040,00 296,70 45,60 0,00 242,79 2 158,00 259,00 2 195,95
Rocznie 36 480,00 3 560,40 547,20 0,00 2 913,48 25 896,00 192,00 26 351,40
Wynagrodzenie pracownika 3 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 297 zł
Ubezpieczenie rentowe 198 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 74 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 612 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 040,00 296,70 197,60 0,00 77,52 3 611,82 zł
Luty 3 040,00 296,70 197,60 0,00 77,52 3 611,82 zł
Marzec 3 040,00 296,70 197,60 0,00 77,52 3 611,82 zł
Kwiecień 3 040,00 296,70 197,60 0,00 77,52 3 611,82 zł
Maj 3 040,00 296,70 197,60 0,00 77,52 3 611,82 zł
Czerwiec 3 040,00 296,70 197,60 0,00 77,52 3 611,82 zł
Lipiec 3 040,00 296,70 197,60 0,00 77,52 3 611,82 zł
Sierpień 3 040,00 296,70 197,60 0,00 77,52 3 611,82 zł
Wrzesień 3 040,00 296,70 197,60 0,00 77,52 3 611,82 zł
Październik 3 040,00 296,70 197,60 0,00 77,52 3 611,82 zł
Listopad 3 040,00 296,70 197,60 0,00 77,52 3 611,82 zł
Grudzień 3 040,00 296,70 197,60 0,00 77,52 3 611,82 zł
Rocznie 36 480,00 3 560,40 2 371,20 0,00 930,24 43 341,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 040 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 196 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 040 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 612 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3040 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 040 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 627 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 413 zł
Całość - kwota brutto 3 040 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 432,00 413,00 2 627,00
Luty 3 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 432,00 413,00 2 627,00
Marzec 3 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 432,00 413,00 2 627,00
Kwiecień 3 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 432,00 413,00 2 627,00
Maj 3 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 432,00 413,00 2 627,00
Czerwiec 3 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 432,00 413,00 2 627,00
Lipiec 3 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 432,00 413,00 2 627,00
Sierpień 3 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 432,00 413,00 2 627,00
Wrzesień 3 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 432,00 413,00 2 627,00
Październik 3 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 432,00 413,00 2 627,00
Listopad 3 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 432,00 413,00 2 627,00
Grudzień 3 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 432,00 413,00 2 627,00
Rocznie 36 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 184,00 4 956,00 31 524,00
Wynagrodzenie pracownika 3 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 040 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 040,00 zł
Luty 3 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 040,00 zł
Marzec 3 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 040,00 zł
Kwiecień 3 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 040,00 zł
Maj 3 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 040,00 zł
Czerwiec 3 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 040,00 zł
Lipiec 3 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 040,00 zł
Sierpień 3 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 040,00 zł
Wrzesień 3 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 040,00 zł
Październik 3 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 040,00 zł
Listopad 3 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 040,00 zł
Grudzień 3 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 040,00 zł
Rocznie 36 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 480,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 040 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 627 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 040 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 040 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3040 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 040 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 674 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 274 zł
Zaliczka na podatek 92 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 040 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 040,00 0,00 0,00 0,00 273,60 0,00 92,00 0,00 2 674,40
Luty 3 040,00 0,00 0,00 0,00 273,60 0,00 92,00 0,00 2 674,40
Marzec 3 040,00 0,00 0,00 0,00 273,60 0,00 92,00 0,00 2 674,40
Kwiecień 3 040,00 0,00 0,00 0,00 273,60 0,00 116,00 0,00 2 650,40
Maj 3 040,00 0,00 0,00 0,00 273,60 0,00 548,00 0,00 2 218,40
Czerwiec 3 040,00 0,00 0,00 0,00 273,60 0,00 548,00 0,00 2 218,40
Lipiec 3 040,00 176,27 72,24 0,00 273,60 15,08 463,00 0,00 2 039,81
Sierpień 3 040,00 176,27 72,24 0,00 273,60 15,08 463,00 0,00 2 039,81
Wrzesień 3 040,00 176,27 72,24 0,00 273,60 15,08 463,00 0,00 2 039,81
Październik 3 040,00 176,27 72,24 0,00 273,60 15,08 463,00 0,00 2 039,81
Listopad 3 040,00 176,27 72,24 0,00 273,60 15,08 463,00 0,00 2 039,81
Grudzień 3 040,00 176,27 72,24 0,00 273,60 15,08 463,00 0,00 2 039,81
Rocznie 36 480,00 1 057,62 433,44 0,00 3 283,20 0,00 4 266,00 0,00 27 349,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 040 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 674 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.