Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3030 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 030 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 379 zł
Ubezpieczenie emerytalne 296 zł
Ubezpieczenie rentowe 45 zł
Ubezpieczenie chorobowe 74 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 235 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 030 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 030,00 295,73 45,45 74,24 235,31 2 365,00 0,00 2 379,27
Luty 3 030,00 295,73 45,45 74,24 235,31 2 365,00 0,00 2 379,27
Marzec 3 030,00 295,73 45,45 74,24 235,31 2 365,00 0,00 2 379,27
Kwiecień 3 030,00 295,73 45,45 74,24 235,31 2 365,00 0,00 2 379,27
Maj 3 030,00 295,73 45,45 74,24 235,31 2 365,00 0,00 2 379,27
Czerwiec 3 030,00 295,73 45,45 74,24 235,31 2 365,00 0,00 2 379,27
Lipiec 3 030,00 295,73 45,45 74,24 235,31 2 365,00 0,00 2 379,27
Sierpień 3 030,00 295,73 45,45 74,24 235,31 2 365,00 0,00 2 379,27
Wrzesień 3 030,00 295,73 45,45 74,24 235,31 2 365,00 0,00 2 379,27
Październik 3 030,00 295,73 45,45 74,24 235,31 2 365,00 0,00 2 379,27
Listopad 3 030,00 295,73 45,45 74,24 235,31 2 365,00 0,00 2 379,27
Grudzień 3 030,00 295,73 45,45 74,24 235,31 2 365,00 0,00 2 379,27
Rocznie 36 360,00 3 548,76 545,40 890,88 0,00 28 380,00 0,00 28 551,24
Wynagrodzenie pracownika 3 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 296 zł
Ubezpieczenie rentowe 197 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 51 zł
Fundusz Pracy (FP) 74 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 651 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 030,00 295,73 196,95 50,60 77,27 3 650,55 zł
Luty 3 030,00 295,73 196,95 50,60 77,27 3 650,55 zł
Marzec 3 030,00 295,73 196,95 50,60 77,27 3 650,55 zł
Kwiecień 3 030,00 295,73 196,95 50,60 77,27 3 650,55 zł
Maj 3 030,00 295,73 196,95 50,60 77,27 3 650,55 zł
Czerwiec 3 030,00 295,73 196,95 50,60 77,27 3 650,55 zł
Lipiec 3 030,00 295,73 196,95 50,60 77,27 3 650,55 zł
Sierpień 3 030,00 295,73 196,95 50,60 77,27 3 650,55 zł
Wrzesień 3 030,00 295,73 196,95 50,60 77,27 3 650,55 zł
Październik 3 030,00 295,73 196,95 50,60 77,27 3 650,55 zł
Listopad 3 030,00 295,73 196,95 50,60 77,27 3 650,55 zł
Grudzień 3 030,00 295,73 196,95 50,60 77,27 3 650,55 zł
Rocznie 36 360,00 3 548,76 2 363,40 607,20 927,24 43 806,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 030 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 379 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 030 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 651 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3030 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 030 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 189 zł
Ubezpieczenie emerytalne 296 zł
Ubezpieczenie rentowe 45 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 242 zł
Zaliczka na podatek 258 zł
Całość - kwota brutto 3 030 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 030,00 295,73 45,45 0,00 241,99 2 151,00 258,00 2 188,71
Luty 3 030,00 295,73 45,45 0,00 241,99 2 151,00 258,00 2 188,71
Marzec 3 030,00 295,73 45,45 0,00 241,99 2 151,00 258,00 2 188,71
Kwiecień 3 030,00 295,73 45,45 0,00 241,99 2 151,00 258,00 2 188,71
Maj 3 030,00 295,73 45,45 0,00 241,99 2 151,00 258,00 2 188,71
Czerwiec 3 030,00 295,73 45,45 0,00 241,99 2 151,00 258,00 2 188,71
Lipiec 3 030,00 295,73 45,45 0,00 241,99 2 151,00 258,00 2 188,71
Sierpień 3 030,00 295,73 45,45 0,00 241,99 2 151,00 258,00 2 188,71
Wrzesień 3 030,00 295,73 45,45 0,00 241,99 2 151,00 258,00 2 188,71
Październik 3 030,00 295,73 45,45 0,00 241,99 2 151,00 258,00 2 188,71
Listopad 3 030,00 295,73 45,45 0,00 241,99 2 151,00 258,00 2 188,71
Grudzień 3 030,00 295,73 45,45 0,00 241,99 2 151,00 258,00 2 188,71
Rocznie 36 360,00 3 548,76 545,40 0,00 2 903,88 25 812,00 192,00 26 264,52
Wynagrodzenie pracownika 3 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 296 zł
Ubezpieczenie rentowe 197 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 74 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 600 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 030,00 295,73 196,95 0,00 77,27 3 599,95 zł
Luty 3 030,00 295,73 196,95 0,00 77,27 3 599,95 zł
Marzec 3 030,00 295,73 196,95 0,00 77,27 3 599,95 zł
Kwiecień 3 030,00 295,73 196,95 0,00 77,27 3 599,95 zł
Maj 3 030,00 295,73 196,95 0,00 77,27 3 599,95 zł
Czerwiec 3 030,00 295,73 196,95 0,00 77,27 3 599,95 zł
Lipiec 3 030,00 295,73 196,95 0,00 77,27 3 599,95 zł
Sierpień 3 030,00 295,73 196,95 0,00 77,27 3 599,95 zł
Wrzesień 3 030,00 295,73 196,95 0,00 77,27 3 599,95 zł
Październik 3 030,00 295,73 196,95 0,00 77,27 3 599,95 zł
Listopad 3 030,00 295,73 196,95 0,00 77,27 3 599,95 zł
Grudzień 3 030,00 295,73 196,95 0,00 77,27 3 599,95 zł
Rocznie 36 360,00 3 548,76 2 363,40 0,00 927,24 43 199,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 030 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 189 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 030 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 600 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3030 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 030 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 618 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 412 zł
Całość - kwota brutto 3 030 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 424,00 412,00 2 618,00
Luty 3 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 424,00 412,00 2 618,00
Marzec 3 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 424,00 412,00 2 618,00
Kwiecień 3 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 424,00 412,00 2 618,00
Maj 3 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 424,00 412,00 2 618,00
Czerwiec 3 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 424,00 412,00 2 618,00
Lipiec 3 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 424,00 412,00 2 618,00
Sierpień 3 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 424,00 412,00 2 618,00
Wrzesień 3 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 424,00 412,00 2 618,00
Październik 3 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 424,00 412,00 2 618,00
Listopad 3 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 424,00 412,00 2 618,00
Grudzień 3 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 424,00 412,00 2 618,00
Rocznie 36 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 088,00 4 944,00 31 416,00
Wynagrodzenie pracownika 3 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 030 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 030,00 zł
Luty 3 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 030,00 zł
Marzec 3 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 030,00 zł
Kwiecień 3 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 030,00 zł
Maj 3 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 030,00 zł
Czerwiec 3 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 030,00 zł
Lipiec 3 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 030,00 zł
Sierpień 3 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 030,00 zł
Wrzesień 3 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 030,00 zł
Październik 3 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 030,00 zł
Listopad 3 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 030,00 zł
Grudzień 3 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 030,00 zł
Rocznie 36 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 360,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 030 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 618 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 030 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 030 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3030 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 030 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 667 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 273 zł
Zaliczka na podatek 90 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 030 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 030,00 0,00 0,00 0,00 272,70 0,00 90,00 0,00 2 667,30
Luty 3 030,00 0,00 0,00 0,00 272,70 0,00 90,00 0,00 2 667,30
Marzec 3 030,00 0,00 0,00 0,00 272,70 0,00 90,00 0,00 2 667,30
Kwiecień 3 030,00 0,00 0,00 0,00 272,70 0,00 108,00 0,00 2 649,30
Maj 3 030,00 0,00 0,00 0,00 272,70 0,00 545,00 0,00 2 212,30
Czerwiec 3 030,00 0,00 0,00 0,00 272,70 0,00 545,00 0,00 2 212,30
Lipiec 3 030,00 176,27 72,24 0,00 272,70 15,08 460,00 0,00 2 033,71
Sierpień 3 030,00 176,27 72,24 0,00 272,70 15,08 460,00 0,00 2 033,71
Wrzesień 3 030,00 176,27 72,24 0,00 272,70 15,08 460,00 0,00 2 033,71
Październik 3 030,00 176,27 72,24 0,00 272,70 15,08 460,00 0,00 2 033,71
Listopad 3 030,00 176,27 72,24 0,00 272,70 15,08 460,00 0,00 2 033,71
Grudzień 3 030,00 176,27 72,24 0,00 272,70 15,08 460,00 0,00 2 033,71
Rocznie 36 360,00 1 057,62 433,44 0,00 3 272,40 0,00 4 228,00 0,00 27 278,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 030 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 667 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.