Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3020 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 020 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 216 zł
Ubezpieczenie emerytalne 295 zł
Ubezpieczenie rentowe 45 zł
Ubezpieczenie chorobowe 74 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 235 zł
Zaliczka na podatek 155 zł
Całość - kwota brutto 3 020 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 020,00 294,75 45,30 73,99 234,54 2 356,00 155,00 2 216,42
Luty 3 020,00 294,75 45,30 73,99 234,54 2 356,00 155,00 2 216,42
Marzec 3 020,00 294,75 45,30 73,99 234,54 2 356,00 155,00 2 216,42
Kwiecień 3 020,00 294,75 45,30 73,99 234,54 2 356,00 155,00 2 216,42
Maj 3 020,00 294,75 45,30 73,99 234,54 2 356,00 155,00 2 216,42
Czerwiec 3 020,00 294,75 45,30 73,99 234,54 2 356,00 155,00 2 216,42
Lipiec 3 020,00 294,75 45,30 73,99 234,54 2 356,00 155,00 2 216,42
Sierpień 3 020,00 294,75 45,30 73,99 234,54 2 356,00 155,00 2 216,42
Wrzesień 3 020,00 294,75 45,30 73,99 234,54 2 356,00 155,00 2 216,42
Październik 3 020,00 294,75 45,30 73,99 234,54 2 356,00 155,00 2 216,42
Listopad 3 020,00 294,75 45,30 73,99 234,54 2 356,00 155,00 2 216,42
Grudzień 3 020,00 294,75 45,30 73,99 234,54 2 356,00 155,00 2 216,42
Rocznie 36 240,00 3 537,00 543,60 887,88 2 814,48 28 272,00 1 860,00 26 597,04
Wynagrodzenie pracownika 3 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 295 zł
Ubezpieczenie rentowe 196 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 50 zł
Fundusz Pracy (FP) 74 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 638 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 020,00 294,75 196,30 50,43 77,01 3 638,49 zł
Luty 3 020,00 294,75 196,30 50,43 77,01 3 638,49 zł
Marzec 3 020,00 294,75 196,30 50,43 77,01 3 638,49 zł
Kwiecień 3 020,00 294,75 196,30 50,43 77,01 3 638,49 zł
Maj 3 020,00 294,75 196,30 50,43 77,01 3 638,49 zł
Czerwiec 3 020,00 294,75 196,30 50,43 77,01 3 638,49 zł
Lipiec 3 020,00 294,75 196,30 50,43 77,01 3 638,49 zł
Sierpień 3 020,00 294,75 196,30 50,43 77,01 3 638,49 zł
Wrzesień 3 020,00 294,75 196,30 50,43 77,01 3 638,49 zł
Październik 3 020,00 294,75 196,30 50,43 77,01 3 638,49 zł
Listopad 3 020,00 294,75 196,30 50,43 77,01 3 638,49 zł
Grudzień 3 020,00 294,75 196,30 50,43 77,01 3 638,49 zł
Rocznie 36 240,00 3 537,00 2 355,60 605,16 924,12 43 661,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 020 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 216 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 020 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 638 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3020 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 020 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 282 zł
Ubezpieczenie emerytalne 295 zł
Ubezpieczenie rentowe 45 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 241 zł
Zaliczka na podatek 157 zł
Całość - kwota brutto 3 020 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 020,00 294,75 45,30 0,00 241,20 2 144,00 157,00 2 281,75
Luty 3 020,00 294,75 45,30 0,00 241,20 2 144,00 157,00 2 281,75
Marzec 3 020,00 294,75 45,30 0,00 241,20 2 144,00 157,00 2 281,75
Kwiecień 3 020,00 294,75 45,30 0,00 241,20 2 144,00 157,00 2 281,75
Maj 3 020,00 294,75 45,30 0,00 241,20 2 144,00 157,00 2 281,75
Czerwiec 3 020,00 294,75 45,30 0,00 241,20 2 144,00 157,00 2 281,75
Lipiec 3 020,00 294,75 45,30 0,00 241,20 2 144,00 157,00 2 281,75
Sierpień 3 020,00 294,75 45,30 0,00 241,20 2 144,00 157,00 2 281,75
Wrzesień 3 020,00 294,75 45,30 0,00 241,20 2 144,00 157,00 2 281,75
Październik 3 020,00 294,75 45,30 0,00 241,20 2 144,00 157,00 2 281,75
Listopad 3 020,00 294,75 45,30 0,00 241,20 2 144,00 157,00 2 281,75
Grudzień 3 020,00 294,75 45,30 0,00 241,20 2 144,00 157,00 2 281,75
Rocznie 36 240,00 3 537,00 543,60 0,00 2 894,40 25 728,00 1 884,00 27 381,00
Wynagrodzenie pracownika 3 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 295 zł
Ubezpieczenie rentowe 196 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 74 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 588 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 020,00 294,75 196,30 0,00 77,01 3 588,06 zł
Luty 3 020,00 294,75 196,30 0,00 77,01 3 588,06 zł
Marzec 3 020,00 294,75 196,30 0,00 77,01 3 588,06 zł
Kwiecień 3 020,00 294,75 196,30 0,00 77,01 3 588,06 zł
Maj 3 020,00 294,75 196,30 0,00 77,01 3 588,06 zł
Czerwiec 3 020,00 294,75 196,30 0,00 77,01 3 588,06 zł
Lipiec 3 020,00 294,75 196,30 0,00 77,01 3 588,06 zł
Sierpień 3 020,00 294,75 196,30 0,00 77,01 3 588,06 zł
Wrzesień 3 020,00 294,75 196,30 0,00 77,01 3 588,06 zł
Październik 3 020,00 294,75 196,30 0,00 77,01 3 588,06 zł
Listopad 3 020,00 294,75 196,30 0,00 77,01 3 588,06 zł
Grudzień 3 020,00 294,75 196,30 0,00 77,01 3 588,06 zł
Rocznie 36 240,00 3 537,00 2 355,60 0,00 924,12 43 056,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 020 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 282 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 020 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 588 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3020 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 020 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 609 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 411 zł
Całość - kwota brutto 3 020 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 416,00 411,00 2 609,00
Luty 3 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 416,00 411,00 2 609,00
Marzec 3 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 416,00 411,00 2 609,00
Kwiecień 3 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 416,00 411,00 2 609,00
Maj 3 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 416,00 411,00 2 609,00
Czerwiec 3 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 416,00 411,00 2 609,00
Lipiec 3 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 416,00 411,00 2 609,00
Sierpień 3 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 416,00 411,00 2 609,00
Wrzesień 3 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 416,00 411,00 2 609,00
Październik 3 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 416,00 411,00 2 609,00
Listopad 3 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 416,00 411,00 2 609,00
Grudzień 3 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 416,00 411,00 2 609,00
Rocznie 36 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 992,00 4 932,00 31 308,00
Wynagrodzenie pracownika 3 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 020 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 020,00 zł
Luty 3 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 020,00 zł
Marzec 3 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 020,00 zł
Kwiecień 3 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 020,00 zł
Maj 3 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 020,00 zł
Czerwiec 3 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 020,00 zł
Lipiec 3 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 020,00 zł
Sierpień 3 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 020,00 zł
Wrzesień 3 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 020,00 zł
Październik 3 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 020,00 zł
Listopad 3 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 020,00 zł
Grudzień 3 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 020,00 zł
Rocznie 36 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 240,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 020 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 609 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 020 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 020 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3020 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 020 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 497 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 141 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 020 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 020,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 141,00 0,00 2 497,19
Luty 3 020,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 141,00 0,00 2 497,19
Marzec 3 020,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 141,00 0,00 2 497,19
Kwiecień 3 020,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 141,00 0,00 2 497,19
Maj 3 020,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 141,00 0,00 2 497,19
Czerwiec 3 020,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 141,00 0,00 2 497,19
Lipiec 3 020,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 99,00 0,00 2 293,99
Sierpień 3 020,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 99,00 0,00 2 293,99
Wrzesień 3 020,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 99,00 0,00 2 293,99
Październik 3 020,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 99,00 0,00 2 293,99
Listopad 3 020,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 99,00 0,00 2 293,99
Grudzień 3 020,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 99,00 0,00 2 293,99
Rocznie 36 240,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 1 440,00 0,00 28 747,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 020 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 497 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ