Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3010 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 010 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 364 zł
Ubezpieczenie emerytalne 294 zł
Ubezpieczenie rentowe 45 zł
Ubezpieczenie chorobowe 74 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 234 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 010 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 010,00 293,78 45,15 73,75 233,76 2 347,00 0,00 2 363,56
Luty 3 010,00 293,78 45,15 73,75 233,76 2 347,00 0,00 2 363,56
Marzec 3 010,00 293,78 45,15 73,75 233,76 2 347,00 0,00 2 363,56
Kwiecień 3 010,00 293,78 45,15 73,75 233,76 2 347,00 0,00 2 363,56
Maj 3 010,00 293,78 45,15 73,75 233,76 2 347,00 0,00 2 363,56
Czerwiec 3 010,00 293,78 45,15 73,75 233,76 2 347,00 0,00 2 363,56
Lipiec 3 010,00 293,78 45,15 73,75 233,76 2 347,00 0,00 2 363,56
Sierpień 3 010,00 293,78 45,15 73,75 233,76 2 347,00 0,00 2 363,56
Wrzesień 3 010,00 293,78 45,15 73,75 233,76 2 347,00 0,00 2 363,56
Październik 3 010,00 293,78 45,15 73,75 233,76 2 347,00 0,00 2 363,56
Listopad 3 010,00 293,78 45,15 73,75 233,76 2 347,00 0,00 2 363,56
Grudzień 3 010,00 293,78 45,15 73,75 233,76 2 347,00 0,00 2 363,56
Rocznie 36 120,00 3 525,36 541,80 885,00 0,00 28 164,00 0,00 28 362,72
Wynagrodzenie pracownika 3 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 294 zł
Ubezpieczenie rentowe 196 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 50 zł
Fundusz Pracy (FP) 74 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 626 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 010,00 293,78 195,65 50,27 76,76 3 626,46 zł
Luty 3 010,00 293,78 195,65 50,27 76,76 3 626,46 zł
Marzec 3 010,00 293,78 195,65 50,27 76,76 3 626,46 zł
Kwiecień 3 010,00 293,78 195,65 50,27 76,76 3 626,46 zł
Maj 3 010,00 293,78 195,65 50,27 76,76 3 626,46 zł
Czerwiec 3 010,00 293,78 195,65 50,27 76,76 3 626,46 zł
Lipiec 3 010,00 293,78 195,65 50,27 76,76 3 626,46 zł
Sierpień 3 010,00 293,78 195,65 50,27 76,76 3 626,46 zł
Wrzesień 3 010,00 293,78 195,65 50,27 76,76 3 626,46 zł
Październik 3 010,00 293,78 195,65 50,27 76,76 3 626,46 zł
Listopad 3 010,00 293,78 195,65 50,27 76,76 3 626,46 zł
Grudzień 3 010,00 293,78 195,65 50,27 76,76 3 626,46 zł
Rocznie 36 120,00 3 525,36 2 347,80 603,24 921,12 43 517,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 010 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 364 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 010 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 626 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3010 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 010 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 174 zł
Ubezpieczenie emerytalne 294 zł
Ubezpieczenie rentowe 45 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 240 zł
Zaliczka na podatek 256 zł
Całość - kwota brutto 3 010 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 010,00 293,78 45,15 0,00 240,40 2 137,00 256,00 2 174,23
Luty 3 010,00 293,78 45,15 0,00 240,40 2 137,00 256,00 2 174,23
Marzec 3 010,00 293,78 45,15 0,00 240,40 2 137,00 256,00 2 174,23
Kwiecień 3 010,00 293,78 45,15 0,00 240,40 2 137,00 256,00 2 174,23
Maj 3 010,00 293,78 45,15 0,00 240,40 2 137,00 256,00 2 174,23
Czerwiec 3 010,00 293,78 45,15 0,00 240,40 2 137,00 256,00 2 174,23
Lipiec 3 010,00 293,78 45,15 0,00 240,40 2 137,00 256,00 2 174,23
Sierpień 3 010,00 293,78 45,15 0,00 240,40 2 137,00 256,00 2 174,23
Wrzesień 3 010,00 293,78 45,15 0,00 240,40 2 137,00 256,00 2 174,23
Październik 3 010,00 293,78 45,15 0,00 240,40 2 137,00 256,00 2 174,23
Listopad 3 010,00 293,78 45,15 0,00 240,40 2 137,00 256,00 2 174,23
Grudzień 3 010,00 293,78 45,15 0,00 240,40 2 137,00 256,00 2 174,23
Rocznie 36 120,00 3 525,36 541,80 0,00 2 884,80 25 644,00 192,00 26 090,76
Wynagrodzenie pracownika 3 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 294 zł
Ubezpieczenie rentowe 196 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 74 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 576 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 010,00 293,78 195,65 0,00 76,76 3 576,19 zł
Luty 3 010,00 293,78 195,65 0,00 76,76 3 576,19 zł
Marzec 3 010,00 293,78 195,65 0,00 76,76 3 576,19 zł
Kwiecień 3 010,00 293,78 195,65 0,00 76,76 3 576,19 zł
Maj 3 010,00 293,78 195,65 0,00 76,76 3 576,19 zł
Czerwiec 3 010,00 293,78 195,65 0,00 76,76 3 576,19 zł
Lipiec 3 010,00 293,78 195,65 0,00 76,76 3 576,19 zł
Sierpień 3 010,00 293,78 195,65 0,00 76,76 3 576,19 zł
Wrzesień 3 010,00 293,78 195,65 0,00 76,76 3 576,19 zł
Październik 3 010,00 293,78 195,65 0,00 76,76 3 576,19 zł
Listopad 3 010,00 293,78 195,65 0,00 76,76 3 576,19 zł
Grudzień 3 010,00 293,78 195,65 0,00 76,76 3 576,19 zł
Rocznie 36 120,00 3 525,36 2 347,80 0,00 921,12 42 914,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 010 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 174 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 010 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 576 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3010 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 010 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 601 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 409 zł
Całość - kwota brutto 3 010 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 408,00 409,00 2 601,00
Luty 3 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 408,00 409,00 2 601,00
Marzec 3 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 408,00 409,00 2 601,00
Kwiecień 3 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 408,00 409,00 2 601,00
Maj 3 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 408,00 409,00 2 601,00
Czerwiec 3 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 408,00 409,00 2 601,00
Lipiec 3 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 408,00 409,00 2 601,00
Sierpień 3 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 408,00 409,00 2 601,00
Wrzesień 3 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 408,00 409,00 2 601,00
Październik 3 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 408,00 409,00 2 601,00
Listopad 3 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 408,00 409,00 2 601,00
Grudzień 3 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 408,00 409,00 2 601,00
Rocznie 36 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 896,00 4 908,00 31 212,00
Wynagrodzenie pracownika 3 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 010 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 010,00 zł
Luty 3 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 010,00 zł
Marzec 3 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 010,00 zł
Kwiecień 3 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 010,00 zł
Maj 3 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 010,00 zł
Czerwiec 3 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 010,00 zł
Lipiec 3 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 010,00 zł
Sierpień 3 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 010,00 zł
Wrzesień 3 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 010,00 zł
Październik 3 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 010,00 zł
Listopad 3 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 010,00 zł
Grudzień 3 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 010,00 zł
Rocznie 36 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 120,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 010 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 601 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 010 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 010 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3010 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 010 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 652 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 87 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 010 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 010,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 87,00 0,00 2 652,10
Luty 3 010,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 87,00 0,00 2 652,10
Marzec 3 010,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 87,00 0,00 2 652,10
Kwiecień 3 010,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 93,00 0,00 2 646,10
Maj 3 010,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 538,00 0,00 2 201,10
Czerwiec 3 010,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 538,00 0,00 2 201,10
Lipiec 3 010,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 454,00 0,00 2 021,51
Sierpień 3 010,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 454,00 0,00 2 021,51
Wrzesień 3 010,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 454,00 0,00 2 021,51
Październik 3 010,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 454,00 0,00 2 021,51
Listopad 3 010,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 454,00 0,00 2 021,51
Grudzień 3 010,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 454,00 0,00 2 021,51
Rocznie 36 120,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 4 154,00 0,00 27 133,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 010 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 652 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.