Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 423 zł
Ubezpieczenie emerytalne 403 zł
Ubezpieczenie rentowe 62 zł
Ubezpieczenie chorobowe 101 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 138 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 4 126 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 126,00 402,70 61,89 101,09 137,70 3 310,00 0,00 3 422,62
Luty 4 126,00 402,70 61,89 101,09 137,70 3 310,00 0,00 3 422,62
Marzec 4 126,00 402,70 61,89 101,09 137,70 3 310,00 0,00 3 422,62
Kwiecień 4 126,00 402,70 61,89 101,09 137,70 3 310,00 0,00 3 422,62
Maj 4 126,00 402,70 61,89 101,09 137,70 3 310,00 0,00 3 422,62
Czerwiec 4 126,00 402,70 61,89 101,09 137,70 3 310,00 0,00 3 422,62
Lipiec 4 126,00 402,70 61,89 101,09 137,70 3 310,00 0,00 3 422,62
Sierpień 4 126,00 402,70 61,89 101,09 137,70 3 310,00 0,00 3 422,62
Wrzesień 4 126,00 402,70 61,89 101,09 137,70 3 310,00 0,00 3 422,62
Październik 4 126,00 402,70 61,89 101,09 137,70 3 310,00 0,00 3 422,62
Listopad 4 126,00 402,70 61,89 101,09 137,70 3 310,00 0,00 3 422,62
Grudzień 4 126,00 402,70 61,89 101,09 137,70 3 310,00 0,00 3 422,62
Rocznie 49 512,00 4 832,40 742,68 1 213,08 1 652,40 39 720,00 0,00 41 071,44
Wynagrodzenie pracownika 4 126 zł
Ubezpieczenie emerytalne 403 zł
Ubezpieczenie rentowe 268 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 69 zł
Fundusz Pracy (FP) 101 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 971 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 126,00 402,70 268,19 68,90 105,22 4 971,01 zł
Luty 4 126,00 402,70 268,19 68,90 105,22 4 971,01 zł
Marzec 4 126,00 402,70 268,19 68,90 105,22 4 971,01 zł
Kwiecień 4 126,00 402,70 268,19 68,90 105,22 4 971,01 zł
Maj 4 126,00 402,70 268,19 68,90 105,22 4 971,01 zł
Czerwiec 4 126,00 402,70 268,19 68,90 105,22 4 971,01 zł
Lipiec 4 126,00 402,70 268,19 68,90 105,22 4 971,01 zł
Sierpień 4 126,00 402,70 268,19 68,90 105,22 4 971,01 zł
Wrzesień 4 126,00 402,70 268,19 68,90 105,22 4 971,01 zł
Październik 4 126,00 402,70 268,19 68,90 105,22 4 971,01 zł
Listopad 4 126,00 402,70 268,19 68,90 105,22 4 971,01 zł
Grudzień 4 126,00 402,70 268,19 68,90 105,22 4 971,01 zł
Rocznie 49 512,00 4 832,40 3 218,28 826,80 1 262,64 59 652,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 126 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 423 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 423 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 971 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 387 zł
Ubezpieczenie rentowe 60 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 317 zł
Zaliczka na podatek 206 zł
Całość - kwota brutto 3 970 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 970,00 387,47 59,55 0,00 317,07 2 818,00 206,00 2 999,91
Luty 3 970,00 387,47 59,55 0,00 317,07 2 818,00 206,00 2 999,91
Marzec 3 970,00 387,47 59,55 0,00 317,07 2 818,00 206,00 2 999,91
Kwiecień 3 970,00 387,47 59,55 0,00 317,07 2 818,00 206,00 2 999,91
Maj 3 970,00 387,47 59,55 0,00 317,07 2 818,00 206,00 2 999,91
Czerwiec 3 970,00 387,47 59,55 0,00 317,07 2 818,00 206,00 2 999,91
Lipiec 3 970,00 387,47 59,55 0,00 317,07 2 818,00 206,00 2 999,91
Sierpień 3 970,00 387,47 59,55 0,00 317,07 2 818,00 206,00 2 999,91
Wrzesień 3 970,00 387,47 59,55 0,00 317,07 2 818,00 206,00 2 999,91
Październik 3 970,00 387,47 59,55 0,00 317,07 2 818,00 206,00 2 999,91
Listopad 3 970,00 387,47 59,55 0,00 317,07 2 818,00 206,00 2 999,91
Grudzień 3 970,00 387,47 59,55 0,00 317,07 2 818,00 206,00 2 999,91
Rocznie 47 640,00 4 649,64 714,60 0,00 3 804,84 33 816,00 2 472,00 35 998,92
Wynagrodzenie pracownika 3 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 387 zł
Ubezpieczenie rentowe 258 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 97 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 717 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 970,00 387,47 258,05 0,00 101,24 4 716,76 zł
Luty 3 970,00 387,47 258,05 0,00 101,24 4 716,76 zł
Marzec 3 970,00 387,47 258,05 0,00 101,24 4 716,76 zł
Kwiecień 3 970,00 387,47 258,05 0,00 101,24 4 716,76 zł
Maj 3 970,00 387,47 258,05 0,00 101,24 4 716,76 zł
Czerwiec 3 970,00 387,47 258,05 0,00 101,24 4 716,76 zł
Lipiec 3 970,00 387,47 258,05 0,00 101,24 4 716,76 zł
Sierpień 3 970,00 387,47 258,05 0,00 101,24 4 716,76 zł
Wrzesień 3 970,00 387,47 258,05 0,00 101,24 4 716,76 zł
Październik 3 970,00 387,47 258,05 0,00 101,24 4 716,76 zł
Listopad 3 970,00 387,47 258,05 0,00 101,24 4 716,76 zł
Grudzień 3 970,00 387,47 258,05 0,00 101,24 4 716,76 zł
Rocznie 47 640,00 4 649,64 3 096,60 0,00 1 214,88 56 601,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 970 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 717 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 472 zł
Całość - kwota brutto 3 472 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 472,00 3 000,00
Luty 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 472,00 3 000,00
Marzec 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 472,00 3 000,00
Kwiecień 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 472,00 3 000,00
Maj 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 472,00 3 000,00
Czerwiec 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 472,00 3 000,00
Lipiec 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 472,00 3 000,00
Sierpień 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 472,00 3 000,00
Wrzesień 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 472,00 3 000,00
Październik 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 472,00 3 000,00
Listopad 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 472,00 3 000,00
Grudzień 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 472,00 3 000,00
Rocznie 41 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 336,00 5 664,00 36 000,00
Wynagrodzenie pracownika 3 472 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 472 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 zł
Luty 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 zł
Marzec 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 zł
Kwiecień 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 zł
Maj 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 zł
Czerwiec 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 zł
Lipiec 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 zł
Sierpień 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 zł
Wrzesień 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 zł
Październik 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 zł
Listopad 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 zł
Grudzień 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 zł
Rocznie 41 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 664,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 472 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 472 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 428 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 190 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 618 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 3 428,00
Luty 3 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 3 428,00
Marzec 3 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 3 428,00
Kwiecień 3 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561,00 0,00 3 057,00
Maj 3 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733,00 0,00 2 885,00
Czerwiec 3 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733,00 0,00 2 885,00
Lipiec 3 618,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 648,00 0,00 2 706,41
Sierpień 3 618,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 648,00 0,00 2 706,41
Wrzesień 3 618,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 648,00 0,00 2 706,41
Październik 3 618,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 648,00 0,00 2 706,41
Listopad 3 618,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 648,00 0,00 2 706,41
Grudzień 3 618,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 648,00 0,00 2 706,41
Rocznie 43 416,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 6 485,00 0,00 35 349,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 618 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 428 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ