Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 463 zł
Ubezpieczenie emerytalne 403 zł
Ubezpieczenie rentowe 62 zł
Ubezpieczenie chorobowe 101 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 97 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 4 126 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 126,00 402,70 61,89 101,09 97,20 3 310,00 0,00 3 463,12
Luty 4 126,00 402,70 61,89 101,09 97,20 3 310,00 0,00 3 463,12
Marzec 4 126,00 402,70 61,89 101,09 97,20 3 310,00 0,00 3 463,12
Kwiecień 4 126,00 402,70 61,89 101,09 97,20 3 310,00 0,00 3 463,12
Maj 4 126,00 402,70 61,89 101,09 97,20 3 310,00 0,00 3 463,12
Czerwiec 4 126,00 402,70 61,89 101,09 97,20 3 310,00 0,00 3 463,12
Lipiec 4 126,00 402,70 61,89 101,09 97,20 3 310,00 0,00 3 463,12
Sierpień 4 126,00 402,70 61,89 101,09 97,20 3 310,00 0,00 3 463,12
Wrzesień 4 126,00 402,70 61,89 101,09 97,20 3 310,00 0,00 3 463,12
Październik 4 126,00 402,70 61,89 101,09 97,20 3 310,00 0,00 3 463,12
Listopad 4 126,00 402,70 61,89 101,09 97,20 3 310,00 0,00 3 463,12
Grudzień 4 126,00 402,70 61,89 101,09 97,20 3 310,00 0,00 3 463,12
Rocznie 49 512,00 4 832,40 742,68 1 213,08 1 166,40 39 720,00 0,00 41 557,44
Wynagrodzenie pracownika 4 126 zł
Ubezpieczenie emerytalne 403 zł
Ubezpieczenie rentowe 268 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 69 zł
Fundusz Pracy (FP) 101 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 971 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 126,00 402,70 268,19 68,90 105,22 4 971,01 zł
Luty 4 126,00 402,70 268,19 68,90 105,22 4 971,01 zł
Marzec 4 126,00 402,70 268,19 68,90 105,22 4 971,01 zł
Kwiecień 4 126,00 402,70 268,19 68,90 105,22 4 971,01 zł
Maj 4 126,00 402,70 268,19 68,90 105,22 4 971,01 zł
Czerwiec 4 126,00 402,70 268,19 68,90 105,22 4 971,01 zł
Lipiec 4 126,00 402,70 268,19 68,90 105,22 4 971,01 zł
Sierpień 4 126,00 402,70 268,19 68,90 105,22 4 971,01 zł
Wrzesień 4 126,00 402,70 268,19 68,90 105,22 4 971,01 zł
Październik 4 126,00 402,70 268,19 68,90 105,22 4 971,01 zł
Listopad 4 126,00 402,70 268,19 68,90 105,22 4 971,01 zł
Grudzień 4 126,00 402,70 268,19 68,90 105,22 4 971,01 zł
Rocznie 49 512,00 4 832,40 3 218,28 826,80 1 262,64 59 652,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 126 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 463 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 463 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 971 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 138 zł
Ubezpieczenie emerytalne 387 zł
Ubezpieczenie rentowe 59 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 317 zł
Zaliczka na podatek 65 zł
Całość - kwota brutto 3 966 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 966,00 387,08 59,49 0,00 316,75 2 816,00 65,00 3 137,68
Luty 3 966,00 387,08 59,49 0,00 316,75 2 816,00 65,00 3 137,68
Marzec 3 966,00 387,08 59,49 0,00 316,75 2 816,00 65,00 3 137,68
Kwiecień 3 966,00 387,08 59,49 0,00 316,75 2 816,00 65,00 3 137,68
Maj 3 966,00 387,08 59,49 0,00 316,75 2 816,00 65,00 3 137,68
Czerwiec 3 966,00 387,08 59,49 0,00 316,75 2 816,00 65,00 3 137,68
Lipiec 3 966,00 387,08 59,49 0,00 316,75 2 816,00 65,00 3 137,68
Sierpień 3 966,00 387,08 59,49 0,00 316,75 2 816,00 65,00 3 137,68
Wrzesień 3 966,00 387,08 59,49 0,00 316,75 2 816,00 65,00 3 137,68
Październik 3 966,00 387,08 59,49 0,00 316,75 2 816,00 65,00 3 137,68
Listopad 3 966,00 387,08 59,49 0,00 316,75 2 816,00 65,00 3 137,68
Grudzień 3 966,00 387,08 59,49 0,00 316,75 2 816,00 65,00 3 137,68
Rocznie 47 592,00 4 644,96 713,88 0,00 3 801,00 33 792,00 780,00 37 652,16
Wynagrodzenie pracownika 3 966 zł
Ubezpieczenie emerytalne 387 zł
Ubezpieczenie rentowe 258 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 97 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 712 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 966,00 387,08 257,79 0,00 101,14 4 712,01 zł
Luty 3 966,00 387,08 257,79 0,00 101,14 4 712,01 zł
Marzec 3 966,00 387,08 257,79 0,00 101,14 4 712,01 zł
Kwiecień 3 966,00 387,08 257,79 0,00 101,14 4 712,01 zł
Maj 3 966,00 387,08 257,79 0,00 101,14 4 712,01 zł
Czerwiec 3 966,00 387,08 257,79 0,00 101,14 4 712,01 zł
Lipiec 3 966,00 387,08 257,79 0,00 101,14 4 712,01 zł
Sierpień 3 966,00 387,08 257,79 0,00 101,14 4 712,01 zł
Wrzesień 3 966,00 387,08 257,79 0,00 101,14 4 712,01 zł
Październik 3 966,00 387,08 257,79 0,00 101,14 4 712,01 zł
Listopad 3 966,00 387,08 257,79 0,00 101,14 4 712,01 zł
Grudzień 3 966,00 387,08 257,79 0,00 101,14 4 712,01 zł
Rocznie 47 592,00 4 644,96 3 093,48 0,00 1 213,68 56 544,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 966 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 138 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 138 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 712 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 472 zł
Całość - kwota brutto 3 472 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 472,00 3 000,00
Luty 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 472,00 3 000,00
Marzec 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 472,00 3 000,00
Kwiecień 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 472,00 3 000,00
Maj 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 472,00 3 000,00
Czerwiec 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 472,00 3 000,00
Lipiec 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 472,00 3 000,00
Sierpień 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 472,00 3 000,00
Wrzesień 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 472,00 3 000,00
Październik 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 472,00 3 000,00
Listopad 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 472,00 3 000,00
Grudzień 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 778,00 472,00 3 000,00
Rocznie 41 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 336,00 5 664,00 36 000,00
Wynagrodzenie pracownika 3 472 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 472 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 zł
Luty 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 zł
Marzec 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 zł
Kwiecień 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 zł
Maj 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 zł
Czerwiec 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 zł
Lipiec 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 zł
Sierpień 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 zł
Wrzesień 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 zł
Październik 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 zł
Listopad 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 zł
Grudzień 3 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,00 zł
Rocznie 41 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 664,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 472 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 472 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 303 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 110 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 413 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 3 303,00
Luty 3 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 3 303,00
Marzec 3 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 3 303,00
Kwiecień 3 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 3 303,00
Maj 3 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 3 303,00
Czerwiec 3 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 3 303,00
Lipiec 3 413,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 78,00 0,00 3 071,41
Sierpień 3 413,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 78,00 0,00 3 071,41
Wrzesień 3 413,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 78,00 0,00 3 071,41
Październik 3 413,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 78,00 0,00 3 071,41
Listopad 3 413,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 78,00 0,00 3 071,41
Grudzień 3 413,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 78,00 0,00 3 071,41
Rocznie 40 956,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 1 128,00 0,00 38 246,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 413 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 303 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ