Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 000 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 356 zł
Ubezpieczenie emerytalne 293 zł
Ubezpieczenie rentowe 45 zł
Ubezpieczenie chorobowe 74 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 233 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 000,00 292,80 45,00 73,50 232,98 2 339,00 0,00 2 355,72
Luty 3 000,00 292,80 45,00 73,50 232,98 2 339,00 0,00 2 355,72
Marzec 3 000,00 292,80 45,00 73,50 232,98 2 339,00 0,00 2 355,72
Kwiecień 3 000,00 292,80 45,00 73,50 232,98 2 339,00 0,00 2 355,72
Maj 3 000,00 292,80 45,00 73,50 232,98 2 339,00 0,00 2 355,72
Czerwiec 3 000,00 292,80 45,00 73,50 232,98 2 339,00 0,00 2 355,72
Lipiec 3 000,00 292,80 45,00 73,50 232,98 2 339,00 0,00 2 355,72
Sierpień 3 000,00 292,80 45,00 73,50 232,98 2 339,00 0,00 2 355,72
Wrzesień 3 000,00 292,80 45,00 73,50 232,98 2 339,00 0,00 2 355,72
Październik 3 000,00 292,80 45,00 73,50 232,98 2 339,00 0,00 2 355,72
Listopad 3 000,00 292,80 45,00 73,50 232,98 2 339,00 0,00 2 355,72
Grudzień 3 000,00 292,80 45,00 73,50 232,98 2 339,00 0,00 2 355,72
Rocznie 36 000,00 3 513,60 540,00 882,00 0,00 28 068,00 0,00 28 268,64
Wynagrodzenie pracownika 3 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 293 zł
Ubezpieczenie rentowe 195 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 50 zł
Fundusz Pracy (FP) 74 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 614 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 000,00 292,80 195,00 50,10 76,50 3 614,40 zł
Luty 3 000,00 292,80 195,00 50,10 76,50 3 614,40 zł
Marzec 3 000,00 292,80 195,00 50,10 76,50 3 614,40 zł
Kwiecień 3 000,00 292,80 195,00 50,10 76,50 3 614,40 zł
Maj 3 000,00 292,80 195,00 50,10 76,50 3 614,40 zł
Czerwiec 3 000,00 292,80 195,00 50,10 76,50 3 614,40 zł
Lipiec 3 000,00 292,80 195,00 50,10 76,50 3 614,40 zł
Sierpień 3 000,00 292,80 195,00 50,10 76,50 3 614,40 zł
Wrzesień 3 000,00 292,80 195,00 50,10 76,50 3 614,40 zł
Październik 3 000,00 292,80 195,00 50,10 76,50 3 614,40 zł
Listopad 3 000,00 292,80 195,00 50,10 76,50 3 614,40 zł
Grudzień 3 000,00 292,80 195,00 50,10 76,50 3 614,40 zł
Rocznie 36 000,00 3 513,60 2 340,00 601,20 918,00 43 372,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 356 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 614 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 167 zł
Ubezpieczenie emerytalne 293 zł
Ubezpieczenie rentowe 45 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 240 zł
Zaliczka na podatek 256 zł
Całość - kwota brutto 3 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 000,00 292,80 45,00 0,00 239,60 2 130,00 256,00 2 167,00
Luty 3 000,00 292,80 45,00 0,00 239,60 2 130,00 256,00 2 167,00
Marzec 3 000,00 292,80 45,00 0,00 239,60 2 130,00 256,00 2 167,00
Kwiecień 3 000,00 292,80 45,00 0,00 239,60 2 130,00 256,00 2 167,00
Maj 3 000,00 292,80 45,00 0,00 239,60 2 130,00 256,00 2 167,00
Czerwiec 3 000,00 292,80 45,00 0,00 239,60 2 130,00 256,00 2 167,00
Lipiec 3 000,00 292,80 45,00 0,00 239,60 2 130,00 256,00 2 167,00
Sierpień 3 000,00 292,80 45,00 0,00 239,60 2 130,00 256,00 2 167,00
Wrzesień 3 000,00 292,80 45,00 0,00 239,60 2 130,00 256,00 2 167,00
Październik 3 000,00 292,80 45,00 0,00 239,60 2 130,00 256,00 2 167,00
Listopad 3 000,00 292,80 45,00 0,00 239,60 2 130,00 256,00 2 167,00
Grudzień 3 000,00 292,80 45,00 0,00 239,60 2 130,00 256,00 2 167,00
Rocznie 36 000,00 3 513,60 540,00 0,00 2 875,20 25 560,00 192,00 26 004,00
Wynagrodzenie pracownika 3 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 293 zł
Ubezpieczenie rentowe 195 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 74 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 564 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 000,00 292,80 195,00 0,00 76,50 3 564,30 zł
Luty 3 000,00 292,80 195,00 0,00 76,50 3 564,30 zł
Marzec 3 000,00 292,80 195,00 0,00 76,50 3 564,30 zł
Kwiecień 3 000,00 292,80 195,00 0,00 76,50 3 564,30 zł
Maj 3 000,00 292,80 195,00 0,00 76,50 3 564,30 zł
Czerwiec 3 000,00 292,80 195,00 0,00 76,50 3 564,30 zł
Lipiec 3 000,00 292,80 195,00 0,00 76,50 3 564,30 zł
Sierpień 3 000,00 292,80 195,00 0,00 76,50 3 564,30 zł
Wrzesień 3 000,00 292,80 195,00 0,00 76,50 3 564,30 zł
Październik 3 000,00 292,80 195,00 0,00 76,50 3 564,30 zł
Listopad 3 000,00 292,80 195,00 0,00 76,50 3 564,30 zł
Grudzień 3 000,00 292,80 195,00 0,00 76,50 3 564,30 zł
Rocznie 36 000,00 3 513,60 2 340,00 0,00 918,00 42 771,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 167 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 564 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 592 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 408 zł
Całość - kwota brutto 3 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 408,00 2 592,00
Luty 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 408,00 2 592,00
Marzec 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 408,00 2 592,00
Kwiecień 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 408,00 2 592,00
Maj 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 408,00 2 592,00
Czerwiec 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 408,00 2 592,00
Lipiec 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 408,00 2 592,00
Sierpień 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 408,00 2 592,00
Wrzesień 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 408,00 2 592,00
Październik 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 408,00 2 592,00
Listopad 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 408,00 2 592,00
Grudzień 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 408,00 2 592,00
Rocznie 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 800,00 4 896,00 31 104,00
Wynagrodzenie pracownika 3 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 zł
Luty 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 zł
Marzec 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 zł
Kwiecień 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 zł
Maj 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 zł
Czerwiec 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 zł
Lipiec 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 zł
Sierpień 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 zł
Wrzesień 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 zł
Październik 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 zł
Listopad 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 zł
Grudzień 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 zł
Rocznie 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 592 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 644 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 85 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 000,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 85,00 0,00 2 644,10
Luty 3 000,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 85,00 0,00 2 644,10
Marzec 3 000,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 85,00 0,00 2 644,10
Kwiecień 3 000,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 85,00 0,00 2 644,10
Maj 3 000,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 535,00 0,00 2 194,10
Czerwiec 3 000,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 535,00 0,00 2 194,10
Lipiec 3 000,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 451,00 0,00 2 014,51
Sierpień 3 000,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 451,00 0,00 2 014,51
Wrzesień 3 000,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 451,00 0,00 2 014,51
Październik 3 000,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 451,00 0,00 2 014,51
Listopad 3 000,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 451,00 0,00 2 014,51
Grudzień 3 000,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 451,00 0,00 2 014,51
Rocznie 36 000,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 4 116,00 0,00 27 051,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 644 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.