Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2990 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 990 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 413 zł
Ubezpieczenie emerytalne 401 zł
Ubezpieczenie rentowe 62 zł
Ubezpieczenie chorobowe 101 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 136 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 4 112 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 112,00 401,33 61,68 100,74 135,66 3 298,00 0,00 3 412,59
Luty 4 112,00 401,33 61,68 100,74 135,66 3 298,00 0,00 3 412,59
Marzec 4 112,00 401,33 61,68 100,74 135,66 3 298,00 0,00 3 412,59
Kwiecień 4 112,00 401,33 61,68 100,74 135,66 3 298,00 0,00 3 412,59
Maj 4 112,00 401,33 61,68 100,74 135,66 3 298,00 0,00 3 412,59
Czerwiec 4 112,00 401,33 61,68 100,74 135,66 3 298,00 0,00 3 412,59
Lipiec 4 112,00 401,33 61,68 100,74 135,66 3 298,00 0,00 3 412,59
Sierpień 4 112,00 401,33 61,68 100,74 135,66 3 298,00 0,00 3 412,59
Wrzesień 4 112,00 401,33 61,68 100,74 135,66 3 298,00 0,00 3 412,59
Październik 4 112,00 401,33 61,68 100,74 135,66 3 298,00 0,00 3 412,59
Listopad 4 112,00 401,33 61,68 100,74 135,66 3 298,00 0,00 3 412,59
Grudzień 4 112,00 401,33 61,68 100,74 135,66 3 298,00 0,00 3 412,59
Rocznie 49 344,00 4 815,96 740,16 1 208,88 1 627,92 39 576,00 0,00 40 951,08
Wynagrodzenie pracownika 4 112 zł
Ubezpieczenie emerytalne 401 zł
Ubezpieczenie rentowe 267 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 69 zł
Fundusz Pracy (FP) 101 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 954 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 112,00 401,33 267,28 68,67 104,85 4 954,13 zł
Luty 4 112,00 401,33 267,28 68,67 104,85 4 954,13 zł
Marzec 4 112,00 401,33 267,28 68,67 104,85 4 954,13 zł
Kwiecień 4 112,00 401,33 267,28 68,67 104,85 4 954,13 zł
Maj 4 112,00 401,33 267,28 68,67 104,85 4 954,13 zł
Czerwiec 4 112,00 401,33 267,28 68,67 104,85 4 954,13 zł
Lipiec 4 112,00 401,33 267,28 68,67 104,85 4 954,13 zł
Sierpień 4 112,00 401,33 267,28 68,67 104,85 4 954,13 zł
Wrzesień 4 112,00 401,33 267,28 68,67 104,85 4 954,13 zł
Październik 4 112,00 401,33 267,28 68,67 104,85 4 954,13 zł
Listopad 4 112,00 401,33 267,28 68,67 104,85 4 954,13 zł
Grudzień 4 112,00 401,33 267,28 68,67 104,85 4 954,13 zł
Rocznie 49 344,00 4 815,96 3 207,36 824,04 1 258,20 59 449,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 112 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 413 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 413 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 954 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2990 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 990 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 386 zł
Ubezpieczenie rentowe 59 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 316 zł
Zaliczka na podatek 205 zł
Całość - kwota brutto 3 957 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 957,00 386,20 59,36 0,00 316,03 2 809,00 205,00 2 990,41
Luty 3 957,00 386,20 59,36 0,00 316,03 2 809,00 205,00 2 990,41
Marzec 3 957,00 386,20 59,36 0,00 316,03 2 809,00 205,00 2 990,41
Kwiecień 3 957,00 386,20 59,36 0,00 316,03 2 809,00 205,00 2 990,41
Maj 3 957,00 386,20 59,36 0,00 316,03 2 809,00 205,00 2 990,41
Czerwiec 3 957,00 386,20 59,36 0,00 316,03 2 809,00 205,00 2 990,41
Lipiec 3 957,00 386,20 59,36 0,00 316,03 2 809,00 205,00 2 990,41
Sierpień 3 957,00 386,20 59,36 0,00 316,03 2 809,00 205,00 2 990,41
Wrzesień 3 957,00 386,20 59,36 0,00 316,03 2 809,00 205,00 2 990,41
Październik 3 957,00 386,20 59,36 0,00 316,03 2 809,00 205,00 2 990,41
Listopad 3 957,00 386,20 59,36 0,00 316,03 2 809,00 205,00 2 990,41
Grudzień 3 957,00 386,20 59,36 0,00 316,03 2 809,00 205,00 2 990,41
Rocznie 47 484,00 4 634,40 712,32 0,00 3 792,36 33 708,00 2 460,00 35 884,92
Wynagrodzenie pracownika 3 957 zł
Ubezpieczenie emerytalne 386 zł
Ubezpieczenie rentowe 257 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 97 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 701 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 957,00 386,20 257,21 0,00 100,91 4 701,32 zł
Luty 3 957,00 386,20 257,21 0,00 100,91 4 701,32 zł
Marzec 3 957,00 386,20 257,21 0,00 100,91 4 701,32 zł
Kwiecień 3 957,00 386,20 257,21 0,00 100,91 4 701,32 zł
Maj 3 957,00 386,20 257,21 0,00 100,91 4 701,32 zł
Czerwiec 3 957,00 386,20 257,21 0,00 100,91 4 701,32 zł
Lipiec 3 957,00 386,20 257,21 0,00 100,91 4 701,32 zł
Sierpień 3 957,00 386,20 257,21 0,00 100,91 4 701,32 zł
Wrzesień 3 957,00 386,20 257,21 0,00 100,91 4 701,32 zł
Październik 3 957,00 386,20 257,21 0,00 100,91 4 701,32 zł
Listopad 3 957,00 386,20 257,21 0,00 100,91 4 701,32 zł
Grudzień 3 957,00 386,20 257,21 0,00 100,91 4 701,32 zł
Rocznie 47 484,00 4 634,40 3 086,52 0,00 1 210,92 56 415,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 957 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 990 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 990 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 701 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2990 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 990 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 471 zł
Całość - kwota brutto 3 461 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 769,00 471,00 2 990,00
Luty 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 769,00 471,00 2 990,00
Marzec 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 769,00 471,00 2 990,00
Kwiecień 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 769,00 471,00 2 990,00
Maj 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 769,00 471,00 2 990,00
Czerwiec 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 769,00 471,00 2 990,00
Lipiec 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 769,00 471,00 2 990,00
Sierpień 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 769,00 471,00 2 990,00
Wrzesień 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 769,00 471,00 2 990,00
Październik 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 769,00 471,00 2 990,00
Listopad 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 769,00 471,00 2 990,00
Grudzień 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 769,00 471,00 2 990,00
Rocznie 41 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 228,00 5 652,00 35 880,00
Wynagrodzenie pracownika 3 461 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 461 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 461,00 zł
Luty 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 461,00 zł
Marzec 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 461,00 zł
Kwiecień 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 461,00 zł
Maj 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 461,00 zł
Czerwiec 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 461,00 zł
Lipiec 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 461,00 zł
Sierpień 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 461,00 zł
Wrzesień 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 461,00 zł
Październik 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 461,00 zł
Listopad 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 461,00 zł
Grudzień 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 461,00 zł
Rocznie 41 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 532,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 461 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 990 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 990 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 461 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2990 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 990 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 418 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 188 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 606 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,00 0,00 3 418,00
Luty 3 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,00 0,00 3 418,00
Marzec 3 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,00 0,00 3 418,00
Kwiecień 3 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552,00 0,00 3 054,00
Maj 3 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 0,00 2 877,00
Czerwiec 3 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,00 0,00 2 877,00
Lipiec 3 606,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 644,00 0,00 2 698,41
Sierpień 3 606,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 644,00 0,00 2 698,41
Wrzesień 3 606,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 644,00 0,00 2 698,41
Październik 3 606,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 644,00 0,00 2 698,41
Listopad 3 606,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 644,00 0,00 2 698,41
Grudzień 3 606,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 644,00 0,00 2 698,41
Rocznie 43 272,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 6 438,00 0,00 35 252,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 606 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 418 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.