Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2990 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 990 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 402 zł
Ubezpieczenie rentowe 62 zł
Ubezpieczenie chorobowe 101 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 320 zł
Zaliczka na podatek 242 zł
Całość - kwota brutto 4 116 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 116,00 401,72 61,74 100,84 319,65 3 302,00 242,00 2 990,05
Luty 4 116,00 401,72 61,74 100,84 319,65 3 302,00 242,00 2 990,05
Marzec 4 116,00 401,72 61,74 100,84 319,65 3 302,00 242,00 2 990,05
Kwiecień 4 116,00 401,72 61,74 100,84 319,65 3 302,00 242,00 2 990,05
Maj 4 116,00 401,72 61,74 100,84 319,65 3 302,00 242,00 2 990,05
Czerwiec 4 116,00 401,72 61,74 100,84 319,65 3 302,00 242,00 2 990,05
Lipiec 4 116,00 401,72 61,74 100,84 319,65 3 302,00 242,00 2 990,05
Sierpień 4 116,00 401,72 61,74 100,84 319,65 3 302,00 242,00 2 990,05
Wrzesień 4 116,00 401,72 61,74 100,84 319,65 3 302,00 242,00 2 990,05
Październik 4 116,00 401,72 61,74 100,84 319,65 3 302,00 242,00 2 990,05
Listopad 4 116,00 401,72 61,74 100,84 319,65 3 302,00 242,00 2 990,05
Grudzień 4 116,00 401,72 61,74 100,84 319,65 3 302,00 242,00 2 990,05
Rocznie 49 392,00 4 820,64 740,88 1 210,08 3 835,80 39 624,00 2 904,00 35 880,60
Wynagrodzenie pracownika 4 116 zł
Ubezpieczenie emerytalne 402 zł
Ubezpieczenie rentowe 268 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 69 zł
Fundusz Pracy (FP) 101 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 959 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 116,00 401,72 267,54 68,74 104,96 4 958,96 zł
Luty 4 116,00 401,72 267,54 68,74 104,96 4 958,96 zł
Marzec 4 116,00 401,72 267,54 68,74 104,96 4 958,96 zł
Kwiecień 4 116,00 401,72 267,54 68,74 104,96 4 958,96 zł
Maj 4 116,00 401,72 267,54 68,74 104,96 4 958,96 zł
Czerwiec 4 116,00 401,72 267,54 68,74 104,96 4 958,96 zł
Lipiec 4 116,00 401,72 267,54 68,74 104,96 4 958,96 zł
Sierpień 4 116,00 401,72 267,54 68,74 104,96 4 958,96 zł
Wrzesień 4 116,00 401,72 267,54 68,74 104,96 4 958,96 zł
Październik 4 116,00 401,72 267,54 68,74 104,96 4 958,96 zł
Listopad 4 116,00 401,72 267,54 68,74 104,96 4 958,96 zł
Grudzień 4 116,00 401,72 267,54 68,74 104,96 4 958,96 zł
Rocznie 49 392,00 4 820,64 3 210,48 824,88 1 259,52 59 507,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 116 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 990 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 990 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 959 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2990 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 990 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 386 zł
Ubezpieczenie rentowe 59 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 316 zł
Zaliczka na podatek 205 zł
Całość - kwota brutto 3 957 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 957,00 386,20 59,36 0,00 316,03 2 809,00 205,00 2 990,41
Luty 3 957,00 386,20 59,36 0,00 316,03 2 809,00 205,00 2 990,41
Marzec 3 957,00 386,20 59,36 0,00 316,03 2 809,00 205,00 2 990,41
Kwiecień 3 957,00 386,20 59,36 0,00 316,03 2 809,00 205,00 2 990,41
Maj 3 957,00 386,20 59,36 0,00 316,03 2 809,00 205,00 2 990,41
Czerwiec 3 957,00 386,20 59,36 0,00 316,03 2 809,00 205,00 2 990,41
Lipiec 3 957,00 386,20 59,36 0,00 316,03 2 809,00 205,00 2 990,41
Sierpień 3 957,00 386,20 59,36 0,00 316,03 2 809,00 205,00 2 990,41
Wrzesień 3 957,00 386,20 59,36 0,00 316,03 2 809,00 205,00 2 990,41
Październik 3 957,00 386,20 59,36 0,00 316,03 2 809,00 205,00 2 990,41
Listopad 3 957,00 386,20 59,36 0,00 316,03 2 809,00 205,00 2 990,41
Grudzień 3 957,00 386,20 59,36 0,00 316,03 2 809,00 205,00 2 990,41
Rocznie 47 484,00 4 634,40 712,32 0,00 3 792,36 33 708,00 2 460,00 35 884,92
Wynagrodzenie pracownika 3 957 zł
Ubezpieczenie emerytalne 386 zł
Ubezpieczenie rentowe 257 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 97 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 701 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 957,00 386,20 257,21 0,00 100,91 4 701,32 zł
Luty 3 957,00 386,20 257,21 0,00 100,91 4 701,32 zł
Marzec 3 957,00 386,20 257,21 0,00 100,91 4 701,32 zł
Kwiecień 3 957,00 386,20 257,21 0,00 100,91 4 701,32 zł
Maj 3 957,00 386,20 257,21 0,00 100,91 4 701,32 zł
Czerwiec 3 957,00 386,20 257,21 0,00 100,91 4 701,32 zł
Lipiec 3 957,00 386,20 257,21 0,00 100,91 4 701,32 zł
Sierpień 3 957,00 386,20 257,21 0,00 100,91 4 701,32 zł
Wrzesień 3 957,00 386,20 257,21 0,00 100,91 4 701,32 zł
Październik 3 957,00 386,20 257,21 0,00 100,91 4 701,32 zł
Listopad 3 957,00 386,20 257,21 0,00 100,91 4 701,32 zł
Grudzień 3 957,00 386,20 257,21 0,00 100,91 4 701,32 zł
Rocznie 47 484,00 4 634,40 3 086,52 0,00 1 210,92 56 415,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 957 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 990 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 990 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 701 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2990 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 990 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 471 zł
Całość - kwota brutto 3 461 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 769,00 471,00 2 990,00
Luty 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 769,00 471,00 2 990,00
Marzec 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 769,00 471,00 2 990,00
Kwiecień 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 769,00 471,00 2 990,00
Maj 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 769,00 471,00 2 990,00
Czerwiec 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 769,00 471,00 2 990,00
Lipiec 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 769,00 471,00 2 990,00
Sierpień 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 769,00 471,00 2 990,00
Wrzesień 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 769,00 471,00 2 990,00
Październik 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 769,00 471,00 2 990,00
Listopad 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 769,00 471,00 2 990,00
Grudzień 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 769,00 471,00 2 990,00
Rocznie 41 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 228,00 5 652,00 35 880,00
Wynagrodzenie pracownika 3 461 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 461 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 461,00 zł
Luty 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 461,00 zł
Marzec 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 461,00 zł
Kwiecień 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 461,00 zł
Maj 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 461,00 zł
Czerwiec 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 461,00 zł
Lipiec 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 461,00 zł
Sierpień 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 461,00 zł
Wrzesień 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 461,00 zł
Październik 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 461,00 zł
Listopad 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 461,00 zł
Grudzień 3 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 461,00 zł
Rocznie 41 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 532,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 461 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 990 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 990 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 461 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2990 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 990 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 258 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 610 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 610,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 258,00 0,00 2 989,66
Luty 3 610,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 258,00 0,00 2 989,66
Marzec 3 610,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 258,00 0,00 2 989,66
Kwiecień 3 610,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 258,00 0,00 2 989,66
Maj 3 610,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 258,00 0,00 2 989,66
Czerwiec 3 610,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 258,00 0,00 2 989,66
Lipiec 3 610,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 219,00 0,00 2 800,97
Sierpień 3 610,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 219,00 0,00 2 800,97
Wrzesień 3 610,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 219,00 0,00 2 800,97
Październik 3 610,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 219,00 0,00 2 800,97
Listopad 3 610,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 219,00 0,00 2 800,97
Grudzień 3 610,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 219,00 0,00 2 800,97
Rocznie 43 320,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 2 862,00 0,00 34 743,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 610 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 990 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ