Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2980 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 400 zł
Ubezpieczenie rentowe 62 zł
Ubezpieczenie chorobowe 101 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 319 zł
Zaliczka na podatek 241 zł
Całość - kwota brutto 4 102 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 102,00 400,36 61,53 100,50 318,56 3 290,00 241,00 2 980,05
Luty 4 102,00 400,36 61,53 100,50 318,56 3 290,00 241,00 2 980,05
Marzec 4 102,00 400,36 61,53 100,50 318,56 3 290,00 241,00 2 980,05
Kwiecień 4 102,00 400,36 61,53 100,50 318,56 3 290,00 241,00 2 980,05
Maj 4 102,00 400,36 61,53 100,50 318,56 3 290,00 241,00 2 980,05
Czerwiec 4 102,00 400,36 61,53 100,50 318,56 3 290,00 241,00 2 980,05
Lipiec 4 102,00 400,36 61,53 100,50 318,56 3 290,00 241,00 2 980,05
Sierpień 4 102,00 400,36 61,53 100,50 318,56 3 290,00 241,00 2 980,05
Wrzesień 4 102,00 400,36 61,53 100,50 318,56 3 290,00 241,00 2 980,05
Październik 4 102,00 400,36 61,53 100,50 318,56 3 290,00 241,00 2 980,05
Listopad 4 102,00 400,36 61,53 100,50 318,56 3 290,00 241,00 2 980,05
Grudzień 4 102,00 400,36 61,53 100,50 318,56 3 290,00 241,00 2 980,05
Rocznie 49 224,00 4 804,32 738,36 1 206,00 3 822,72 39 480,00 2 892,00 35 760,60
Wynagrodzenie pracownika 4 102 zł
Ubezpieczenie emerytalne 400 zł
Ubezpieczenie rentowe 267 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 69 zł
Fundusz Pracy (FP) 101 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 942 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 102,00 400,36 266,63 68,50 104,60 4 942,09 zł
Luty 4 102,00 400,36 266,63 68,50 104,60 4 942,09 zł
Marzec 4 102,00 400,36 266,63 68,50 104,60 4 942,09 zł
Kwiecień 4 102,00 400,36 266,63 68,50 104,60 4 942,09 zł
Maj 4 102,00 400,36 266,63 68,50 104,60 4 942,09 zł
Czerwiec 4 102,00 400,36 266,63 68,50 104,60 4 942,09 zł
Lipiec 4 102,00 400,36 266,63 68,50 104,60 4 942,09 zł
Sierpień 4 102,00 400,36 266,63 68,50 104,60 4 942,09 zł
Wrzesień 4 102,00 400,36 266,63 68,50 104,60 4 942,09 zł
Październik 4 102,00 400,36 266,63 68,50 104,60 4 942,09 zł
Listopad 4 102,00 400,36 266,63 68,50 104,60 4 942,09 zł
Grudzień 4 102,00 400,36 266,63 68,50 104,60 4 942,09 zł
Rocznie 49 224,00 4 804,32 3 199,56 822,00 1 255,20 59 305,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 102 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 980 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 980 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 942 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2980 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 385 zł
Ubezpieczenie rentowe 59 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 315 zł
Zaliczka na podatek 205 zł
Całość - kwota brutto 3 944 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 944,00 384,93 59,16 0,00 314,99 2 800,00 205,00 2 979,92
Luty 3 944,00 384,93 59,16 0,00 314,99 2 800,00 205,00 2 979,92
Marzec 3 944,00 384,93 59,16 0,00 314,99 2 800,00 205,00 2 979,92
Kwiecień 3 944,00 384,93 59,16 0,00 314,99 2 800,00 205,00 2 979,92
Maj 3 944,00 384,93 59,16 0,00 314,99 2 800,00 205,00 2 979,92
Czerwiec 3 944,00 384,93 59,16 0,00 314,99 2 800,00 205,00 2 979,92
Lipiec 3 944,00 384,93 59,16 0,00 314,99 2 800,00 205,00 2 979,92
Sierpień 3 944,00 384,93 59,16 0,00 314,99 2 800,00 205,00 2 979,92
Wrzesień 3 944,00 384,93 59,16 0,00 314,99 2 800,00 205,00 2 979,92
Październik 3 944,00 384,93 59,16 0,00 314,99 2 800,00 205,00 2 979,92
Listopad 3 944,00 384,93 59,16 0,00 314,99 2 800,00 205,00 2 979,92
Grudzień 3 944,00 384,93 59,16 0,00 314,99 2 800,00 205,00 2 979,92
Rocznie 47 328,00 4 619,16 709,92 0,00 3 779,88 33 600,00 2 460,00 35 759,04
Wynagrodzenie pracownika 3 944 zł
Ubezpieczenie emerytalne 385 zł
Ubezpieczenie rentowe 256 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 97 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 686 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 944,00 384,93 256,36 0,00 100,57 4 685,86 zł
Luty 3 944,00 384,93 256,36 0,00 100,57 4 685,86 zł
Marzec 3 944,00 384,93 256,36 0,00 100,57 4 685,86 zł
Kwiecień 3 944,00 384,93 256,36 0,00 100,57 4 685,86 zł
Maj 3 944,00 384,93 256,36 0,00 100,57 4 685,86 zł
Czerwiec 3 944,00 384,93 256,36 0,00 100,57 4 685,86 zł
Lipiec 3 944,00 384,93 256,36 0,00 100,57 4 685,86 zł
Sierpień 3 944,00 384,93 256,36 0,00 100,57 4 685,86 zł
Wrzesień 3 944,00 384,93 256,36 0,00 100,57 4 685,86 zł
Październik 3 944,00 384,93 256,36 0,00 100,57 4 685,86 zł
Listopad 3 944,00 384,93 256,36 0,00 100,57 4 685,86 zł
Grudzień 3 944,00 384,93 256,36 0,00 100,57 4 685,86 zł
Rocznie 47 328,00 4 619,16 3 076,32 0,00 1 206,84 56 230,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 944 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 980 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 980 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 686 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2980 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 469 zł
Całość - kwota brutto 3 449 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 759,00 469,00 2 980,00
Luty 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 759,00 469,00 2 980,00
Marzec 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 759,00 469,00 2 980,00
Kwiecień 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 759,00 469,00 2 980,00
Maj 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 759,00 469,00 2 980,00
Czerwiec 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 759,00 469,00 2 980,00
Lipiec 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 759,00 469,00 2 980,00
Sierpień 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 759,00 469,00 2 980,00
Wrzesień 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 759,00 469,00 2 980,00
Październik 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 759,00 469,00 2 980,00
Listopad 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 759,00 469,00 2 980,00
Grudzień 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 759,00 469,00 2 980,00
Rocznie 41 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 108,00 5 628,00 35 760,00
Wynagrodzenie pracownika 3 449 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 449 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449,00 zł
Luty 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449,00 zł
Marzec 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449,00 zł
Kwiecień 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449,00 zł
Maj 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449,00 zł
Czerwiec 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449,00 zł
Lipiec 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449,00 zł
Sierpień 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449,00 zł
Wrzesień 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449,00 zł
Październik 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449,00 zł
Listopad 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449,00 zł
Grudzień 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449,00 zł
Rocznie 41 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 388,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 449 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 980 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 980 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 449 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2980 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 240 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 602 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 602,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 240,00 0,00 2 980,19
Luty 3 602,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 240,00 0,00 2 980,19
Marzec 3 602,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 240,00 0,00 2 980,19
Kwiecień 3 602,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 240,00 0,00 2 980,19
Maj 3 602,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 240,00 0,00 2 980,19
Czerwiec 3 602,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 240,00 0,00 2 980,19
Lipiec 3 602,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 198,00 0,00 2 776,99
Sierpień 3 602,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 198,00 0,00 2 776,99
Wrzesień 3 602,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 198,00 0,00 2 776,99
Październik 3 602,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 198,00 0,00 2 776,99
Listopad 3 602,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 198,00 0,00 2 776,99
Grudzień 3 602,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 198,00 0,00 2 776,99
Rocznie 43 224,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 2 628,00 0,00 34 543,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 602 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 980 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ