Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2980 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 403 zł
Ubezpieczenie emerytalne 400 zł
Ubezpieczenie rentowe 61 zł
Ubezpieczenie chorobowe 100 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 134 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 4 098 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 098,00 399,96 61,47 100,40 133,62 3 286,00 0,00 3 402,55
Luty 4 098,00 399,96 61,47 100,40 133,62 3 286,00 0,00 3 402,55
Marzec 4 098,00 399,96 61,47 100,40 133,62 3 286,00 0,00 3 402,55
Kwiecień 4 098,00 399,96 61,47 100,40 133,62 3 286,00 0,00 3 402,55
Maj 4 098,00 399,96 61,47 100,40 133,62 3 286,00 0,00 3 402,55
Czerwiec 4 098,00 399,96 61,47 100,40 133,62 3 286,00 0,00 3 402,55
Lipiec 4 098,00 399,96 61,47 100,40 133,62 3 286,00 0,00 3 402,55
Sierpień 4 098,00 399,96 61,47 100,40 133,62 3 286,00 0,00 3 402,55
Wrzesień 4 098,00 399,96 61,47 100,40 133,62 3 286,00 0,00 3 402,55
Październik 4 098,00 399,96 61,47 100,40 133,62 3 286,00 0,00 3 402,55
Listopad 4 098,00 399,96 61,47 100,40 133,62 3 286,00 0,00 3 402,55
Grudzień 4 098,00 399,96 61,47 100,40 133,62 3 286,00 0,00 3 402,55
Rocznie 49 176,00 4 799,52 737,64 1 204,80 1 603,44 39 432,00 0,00 40 830,60
Wynagrodzenie pracownika 4 098 zł
Ubezpieczenie emerytalne 400 zł
Ubezpieczenie rentowe 266 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 68 zł
Fundusz Pracy (FP) 100 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 937 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 098,00 399,96 266,37 68,44 104,50 4 937,27 zł
Luty 4 098,00 399,96 266,37 68,44 104,50 4 937,27 zł
Marzec 4 098,00 399,96 266,37 68,44 104,50 4 937,27 zł
Kwiecień 4 098,00 399,96 266,37 68,44 104,50 4 937,27 zł
Maj 4 098,00 399,96 266,37 68,44 104,50 4 937,27 zł
Czerwiec 4 098,00 399,96 266,37 68,44 104,50 4 937,27 zł
Lipiec 4 098,00 399,96 266,37 68,44 104,50 4 937,27 zł
Sierpień 4 098,00 399,96 266,37 68,44 104,50 4 937,27 zł
Wrzesień 4 098,00 399,96 266,37 68,44 104,50 4 937,27 zł
Październik 4 098,00 399,96 266,37 68,44 104,50 4 937,27 zł
Listopad 4 098,00 399,96 266,37 68,44 104,50 4 937,27 zł
Grudzień 4 098,00 399,96 266,37 68,44 104,50 4 937,27 zł
Rocznie 49 176,00 4 799,52 3 196,44 821,28 1 254,00 59 247,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 098 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 403 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 403 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 937 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2980 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 385 zł
Ubezpieczenie rentowe 59 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 315 zł
Zaliczka na podatek 205 zł
Całość - kwota brutto 3 944 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 944,00 384,93 59,16 0,00 314,99 2 800,00 205,00 2 979,92
Luty 3 944,00 384,93 59,16 0,00 314,99 2 800,00 205,00 2 979,92
Marzec 3 944,00 384,93 59,16 0,00 314,99 2 800,00 205,00 2 979,92
Kwiecień 3 944,00 384,93 59,16 0,00 314,99 2 800,00 205,00 2 979,92
Maj 3 944,00 384,93 59,16 0,00 314,99 2 800,00 205,00 2 979,92
Czerwiec 3 944,00 384,93 59,16 0,00 314,99 2 800,00 205,00 2 979,92
Lipiec 3 944,00 384,93 59,16 0,00 314,99 2 800,00 205,00 2 979,92
Sierpień 3 944,00 384,93 59,16 0,00 314,99 2 800,00 205,00 2 979,92
Wrzesień 3 944,00 384,93 59,16 0,00 314,99 2 800,00 205,00 2 979,92
Październik 3 944,00 384,93 59,16 0,00 314,99 2 800,00 205,00 2 979,92
Listopad 3 944,00 384,93 59,16 0,00 314,99 2 800,00 205,00 2 979,92
Grudzień 3 944,00 384,93 59,16 0,00 314,99 2 800,00 205,00 2 979,92
Rocznie 47 328,00 4 619,16 709,92 0,00 3 779,88 33 600,00 2 460,00 35 759,04
Wynagrodzenie pracownika 3 944 zł
Ubezpieczenie emerytalne 385 zł
Ubezpieczenie rentowe 256 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 97 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 686 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 944,00 384,93 256,36 0,00 100,57 4 685,86 zł
Luty 3 944,00 384,93 256,36 0,00 100,57 4 685,86 zł
Marzec 3 944,00 384,93 256,36 0,00 100,57 4 685,86 zł
Kwiecień 3 944,00 384,93 256,36 0,00 100,57 4 685,86 zł
Maj 3 944,00 384,93 256,36 0,00 100,57 4 685,86 zł
Czerwiec 3 944,00 384,93 256,36 0,00 100,57 4 685,86 zł
Lipiec 3 944,00 384,93 256,36 0,00 100,57 4 685,86 zł
Sierpień 3 944,00 384,93 256,36 0,00 100,57 4 685,86 zł
Wrzesień 3 944,00 384,93 256,36 0,00 100,57 4 685,86 zł
Październik 3 944,00 384,93 256,36 0,00 100,57 4 685,86 zł
Listopad 3 944,00 384,93 256,36 0,00 100,57 4 685,86 zł
Grudzień 3 944,00 384,93 256,36 0,00 100,57 4 685,86 zł
Rocznie 47 328,00 4 619,16 3 076,32 0,00 1 206,84 56 230,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 944 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 980 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 980 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 686 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2980 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 469 zł
Całość - kwota brutto 3 449 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 759,00 469,00 2 980,00
Luty 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 759,00 469,00 2 980,00
Marzec 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 759,00 469,00 2 980,00
Kwiecień 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 759,00 469,00 2 980,00
Maj 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 759,00 469,00 2 980,00
Czerwiec 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 759,00 469,00 2 980,00
Lipiec 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 759,00 469,00 2 980,00
Sierpień 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 759,00 469,00 2 980,00
Wrzesień 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 759,00 469,00 2 980,00
Październik 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 759,00 469,00 2 980,00
Listopad 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 759,00 469,00 2 980,00
Grudzień 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 759,00 469,00 2 980,00
Rocznie 41 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 108,00 5 628,00 35 760,00
Wynagrodzenie pracownika 3 449 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 449 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449,00 zł
Luty 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449,00 zł
Marzec 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449,00 zł
Kwiecień 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449,00 zł
Maj 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449,00 zł
Czerwiec 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449,00 zł
Lipiec 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449,00 zł
Sierpień 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449,00 zł
Wrzesień 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449,00 zł
Październik 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449,00 zł
Listopad 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449,00 zł
Grudzień 3 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449,00 zł
Rocznie 41 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 388,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 449 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 980 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 980 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 449 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2980 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 980 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 408 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 186 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 594 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,00 0,00 3 408,00
Luty 3 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,00 0,00 3 408,00
Marzec 3 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,00 0,00 3 408,00
Kwiecień 3 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542,00 0,00 3 052,00
Maj 3 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725,00 0,00 2 869,00
Czerwiec 3 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725,00 0,00 2 869,00
Lipiec 3 594,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 641,00 0,00 2 689,41
Sierpień 3 594,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 641,00 0,00 2 689,41
Wrzesień 3 594,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 641,00 0,00 2 689,41
Październik 3 594,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 641,00 0,00 2 689,41
Listopad 3 594,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 641,00 0,00 2 689,41
Grudzień 3 594,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 641,00 0,00 2 689,41
Rocznie 43 128,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 6 396,00 0,00 35 150,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 594 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 408 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ