Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2970 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 970 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 114 zł
Ubezpieczenie emerytalne 399 zł
Ubezpieczenie rentowe 61 zł
Ubezpieczenie chorobowe 100 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 317 zł
Zaliczka na podatek 93 zł
Całość - kwota brutto 4 084 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 084,00 398,60 61,26 100,06 317,17 3 274,00 93,00 3 113,91
Luty 4 084,00 398,60 61,26 100,06 317,17 3 274,00 93,00 3 113,91
Marzec 4 084,00 398,60 61,26 100,06 317,17 3 274,00 93,00 3 113,91
Kwiecień 4 084,00 398,60 61,26 100,06 317,17 3 274,00 93,00 3 113,91
Maj 4 084,00 398,60 61,26 100,06 317,17 3 274,00 93,00 3 113,91
Czerwiec 4 084,00 398,60 61,26 100,06 317,17 3 274,00 93,00 3 113,91
Lipiec 4 084,00 398,60 61,26 100,06 317,17 3 274,00 93,00 3 113,91
Sierpień 4 084,00 398,60 61,26 100,06 317,17 3 274,00 93,00 3 113,91
Wrzesień 4 084,00 398,60 61,26 100,06 317,17 3 274,00 93,00 3 113,91
Październik 4 084,00 398,60 61,26 100,06 317,17 3 274,00 93,00 3 113,91
Listopad 4 084,00 398,60 61,26 100,06 317,17 3 274,00 93,00 3 113,91
Grudzień 4 084,00 398,60 61,26 100,06 317,17 3 274,00 93,00 3 113,91
Rocznie 49 008,00 4 783,20 735,12 1 200,72 1 114,56 39 288,00 0,00 37 366,92
Wynagrodzenie pracownika 4 084 zł
Ubezpieczenie emerytalne 399 zł
Ubezpieczenie rentowe 265 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 68 zł
Fundusz Pracy (FP) 100 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 920 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 084,00 398,60 265,46 68,20 104,14 4 920,40 zł
Luty 4 084,00 398,60 265,46 68,20 104,14 4 920,40 zł
Marzec 4 084,00 398,60 265,46 68,20 104,14 4 920,40 zł
Kwiecień 4 084,00 398,60 265,46 68,20 104,14 4 920,40 zł
Maj 4 084,00 398,60 265,46 68,20 104,14 4 920,40 zł
Czerwiec 4 084,00 398,60 265,46 68,20 104,14 4 920,40 zł
Lipiec 4 084,00 398,60 265,46 68,20 104,14 4 920,40 zł
Sierpień 4 084,00 398,60 265,46 68,20 104,14 4 920,40 zł
Wrzesień 4 084,00 398,60 265,46 68,20 104,14 4 920,40 zł
Październik 4 084,00 398,60 265,46 68,20 104,14 4 920,40 zł
Listopad 4 084,00 398,60 265,46 68,20 104,14 4 920,40 zł
Grudzień 4 084,00 398,60 265,46 68,20 104,14 4 920,40 zł
Rocznie 49 008,00 4 783,20 3 185,52 818,40 1 249,68 59 044,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 084 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 114 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 114 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 920 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2970 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 842 zł
Ubezpieczenie emerytalne 384 zł
Ubezpieczenie rentowe 59 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 314 zł
Zaliczka na podatek 335 zł
Całość - kwota brutto 3 935 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 935,00 384,06 59,03 0,00 314,27 2 794,00 335,00 2 842,36
Luty 3 935,00 384,06 59,03 0,00 314,27 2 794,00 335,00 2 842,36
Marzec 3 935,00 384,06 59,03 0,00 314,27 2 794,00 335,00 2 842,36
Kwiecień 3 935,00 384,06 59,03 0,00 314,27 2 794,00 335,00 2 842,36
Maj 3 935,00 384,06 59,03 0,00 314,27 2 794,00 335,00 2 842,36
Czerwiec 3 935,00 384,06 59,03 0,00 314,27 2 794,00 335,00 2 842,36
Lipiec 3 935,00 384,06 59,03 0,00 314,27 2 794,00 335,00 2 842,36
Sierpień 3 935,00 384,06 59,03 0,00 314,27 2 794,00 335,00 2 842,36
Wrzesień 3 935,00 384,06 59,03 0,00 314,27 2 794,00 335,00 2 842,36
Październik 3 935,00 384,06 59,03 0,00 314,27 2 794,00 335,00 2 842,36
Listopad 3 935,00 384,06 59,03 0,00 314,27 2 794,00 335,00 2 842,36
Grudzień 3 935,00 384,06 59,03 0,00 314,27 2 794,00 335,00 2 842,36
Rocznie 47 220,00 4 608,72 708,36 0,00 3 771,24 33 528,00 252,00 34 108,32
Wynagrodzenie pracownika 3 935 zł
Ubezpieczenie emerytalne 384 zł
Ubezpieczenie rentowe 256 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 96 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 675 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 935,00 384,06 255,78 0,00 100,35 4 675,19 zł
Luty 3 935,00 384,06 255,78 0,00 100,35 4 675,19 zł
Marzec 3 935,00 384,06 255,78 0,00 100,35 4 675,19 zł
Kwiecień 3 935,00 384,06 255,78 0,00 100,35 4 675,19 zł
Maj 3 935,00 384,06 255,78 0,00 100,35 4 675,19 zł
Czerwiec 3 935,00 384,06 255,78 0,00 100,35 4 675,19 zł
Lipiec 3 935,00 384,06 255,78 0,00 100,35 4 675,19 zł
Sierpień 3 935,00 384,06 255,78 0,00 100,35 4 675,19 zł
Wrzesień 3 935,00 384,06 255,78 0,00 100,35 4 675,19 zł
Październik 3 935,00 384,06 255,78 0,00 100,35 4 675,19 zł
Listopad 3 935,00 384,06 255,78 0,00 100,35 4 675,19 zł
Grudzień 3 935,00 384,06 255,78 0,00 100,35 4 675,19 zł
Rocznie 47 220,00 4 608,72 3 069,36 0,00 1 204,20 56 102,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 935 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 842 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 842 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 675 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2970 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 468 zł
Całość - kwota brutto 3 438 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 468,00 2 970,00
Luty 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 468,00 2 970,00
Marzec 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 468,00 2 970,00
Kwiecień 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 468,00 2 970,00
Maj 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 468,00 2 970,00
Czerwiec 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 468,00 2 970,00
Lipiec 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 468,00 2 970,00
Sierpień 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 468,00 2 970,00
Wrzesień 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 468,00 2 970,00
Październik 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 468,00 2 970,00
Listopad 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 468,00 2 970,00
Grudzień 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 468,00 2 970,00
Rocznie 41 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 5 616,00 35 640,00
Wynagrodzenie pracownika 3 438 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 438 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 438,00 zł
Luty 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 438,00 zł
Marzec 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 438,00 zł
Kwiecień 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 438,00 zł
Maj 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 438,00 zł
Czerwiec 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 438,00 zł
Lipiec 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 438,00 zł
Sierpień 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 438,00 zł
Wrzesień 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 438,00 zł
Październik 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 438,00 zł
Listopad 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 438,00 zł
Grudzień 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 438,00 zł
Rocznie 41 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 256,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 438 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 970 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 970 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 438 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2970 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 076 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 322 zł
Zaliczka na podatek 184 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 582 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 582,00 0,00 0,00 0,00 322,38 0,00 184,00 0,00 3 075,62
Luty 3 582,00 0,00 0,00 0,00 322,38 0,00 184,00 0,00 3 075,62
Marzec 3 582,00 0,00 0,00 0,00 322,38 0,00 184,00 0,00 3 075,62
Kwiecień 3 582,00 0,00 0,00 0,00 322,38 0,00 533,00 0,00 2 726,62
Maj 3 582,00 0,00 0,00 0,00 322,38 0,00 721,00 0,00 2 538,62
Czerwiec 3 582,00 0,00 0,00 0,00 322,38 0,00 721,00 0,00 2 538,62
Lipiec 3 582,00 176,27 72,24 0,00 322,38 15,08 637,00 0,00 2 359,03
Sierpień 3 582,00 176,27 72,24 0,00 322,38 15,08 637,00 0,00 2 359,03
Wrzesień 3 582,00 176,27 72,24 0,00 322,38 15,08 637,00 0,00 2 359,03
Październik 3 582,00 176,27 72,24 0,00 322,38 15,08 637,00 0,00 2 359,03
Listopad 3 582,00 176,27 72,24 0,00 322,38 15,08 637,00 0,00 2 359,03
Grudzień 3 582,00 176,27 72,24 0,00 322,38 15,08 637,00 0,00 2 359,03
Rocznie 42 984,00 1 057,62 433,44 0,00 3 868,56 0,00 6 349,00 0,00 31 184,90

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 582 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 076 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.