Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2970 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 399 zł
Ubezpieczenie rentowe 61 zł
Ubezpieczenie chorobowe 100 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 317 zł
Zaliczka na podatek 240 zł
Całość - kwota brutto 4 088 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 088,00 398,99 61,32 100,16 317,48 3 278,00 240,00 2 970,05
Luty 4 088,00 398,99 61,32 100,16 317,48 3 278,00 240,00 2 970,05
Marzec 4 088,00 398,99 61,32 100,16 317,48 3 278,00 240,00 2 970,05
Kwiecień 4 088,00 398,99 61,32 100,16 317,48 3 278,00 240,00 2 970,05
Maj 4 088,00 398,99 61,32 100,16 317,48 3 278,00 240,00 2 970,05
Czerwiec 4 088,00 398,99 61,32 100,16 317,48 3 278,00 240,00 2 970,05
Lipiec 4 088,00 398,99 61,32 100,16 317,48 3 278,00 240,00 2 970,05
Sierpień 4 088,00 398,99 61,32 100,16 317,48 3 278,00 240,00 2 970,05
Wrzesień 4 088,00 398,99 61,32 100,16 317,48 3 278,00 240,00 2 970,05
Październik 4 088,00 398,99 61,32 100,16 317,48 3 278,00 240,00 2 970,05
Listopad 4 088,00 398,99 61,32 100,16 317,48 3 278,00 240,00 2 970,05
Grudzień 4 088,00 398,99 61,32 100,16 317,48 3 278,00 240,00 2 970,05
Rocznie 49 056,00 4 787,88 735,84 1 201,92 3 809,76 39 336,00 2 880,00 35 640,60
Wynagrodzenie pracownika 4 088 zł
Ubezpieczenie emerytalne 399 zł
Ubezpieczenie rentowe 266 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 68 zł
Fundusz Pracy (FP) 100 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 925 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 088,00 398,99 265,72 68,27 104,25 4 925,23 zł
Luty 4 088,00 398,99 265,72 68,27 104,25 4 925,23 zł
Marzec 4 088,00 398,99 265,72 68,27 104,25 4 925,23 zł
Kwiecień 4 088,00 398,99 265,72 68,27 104,25 4 925,23 zł
Maj 4 088,00 398,99 265,72 68,27 104,25 4 925,23 zł
Czerwiec 4 088,00 398,99 265,72 68,27 104,25 4 925,23 zł
Lipiec 4 088,00 398,99 265,72 68,27 104,25 4 925,23 zł
Sierpień 4 088,00 398,99 265,72 68,27 104,25 4 925,23 zł
Wrzesień 4 088,00 398,99 265,72 68,27 104,25 4 925,23 zł
Październik 4 088,00 398,99 265,72 68,27 104,25 4 925,23 zł
Listopad 4 088,00 398,99 265,72 68,27 104,25 4 925,23 zł
Grudzień 4 088,00 398,99 265,72 68,27 104,25 4 925,23 zł
Rocznie 49 056,00 4 787,88 3 188,64 819,24 1 251,00 59 102,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 088 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 970 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 970 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 925 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2970 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 384 zł
Ubezpieczenie rentowe 59 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 314 zł
Zaliczka na podatek 204 zł
Całość - kwota brutto 3 931 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 931,00 383,67 58,97 0,00 313,95 2 791,00 204,00 2 970,41
Luty 3 931,00 383,67 58,97 0,00 313,95 2 791,00 204,00 2 970,41
Marzec 3 931,00 383,67 58,97 0,00 313,95 2 791,00 204,00 2 970,41
Kwiecień 3 931,00 383,67 58,97 0,00 313,95 2 791,00 204,00 2 970,41
Maj 3 931,00 383,67 58,97 0,00 313,95 2 791,00 204,00 2 970,41
Czerwiec 3 931,00 383,67 58,97 0,00 313,95 2 791,00 204,00 2 970,41
Lipiec 3 931,00 383,67 58,97 0,00 313,95 2 791,00 204,00 2 970,41
Sierpień 3 931,00 383,67 58,97 0,00 313,95 2 791,00 204,00 2 970,41
Wrzesień 3 931,00 383,67 58,97 0,00 313,95 2 791,00 204,00 2 970,41
Październik 3 931,00 383,67 58,97 0,00 313,95 2 791,00 204,00 2 970,41
Listopad 3 931,00 383,67 58,97 0,00 313,95 2 791,00 204,00 2 970,41
Grudzień 3 931,00 383,67 58,97 0,00 313,95 2 791,00 204,00 2 970,41
Rocznie 47 172,00 4 604,04 707,64 0,00 3 767,40 33 492,00 2 448,00 35 644,92
Wynagrodzenie pracownika 3 931 zł
Ubezpieczenie emerytalne 384 zł
Ubezpieczenie rentowe 256 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 96 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 670 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 931,00 383,67 255,52 0,00 100,24 4 670,43 zł
Luty 3 931,00 383,67 255,52 0,00 100,24 4 670,43 zł
Marzec 3 931,00 383,67 255,52 0,00 100,24 4 670,43 zł
Kwiecień 3 931,00 383,67 255,52 0,00 100,24 4 670,43 zł
Maj 3 931,00 383,67 255,52 0,00 100,24 4 670,43 zł
Czerwiec 3 931,00 383,67 255,52 0,00 100,24 4 670,43 zł
Lipiec 3 931,00 383,67 255,52 0,00 100,24 4 670,43 zł
Sierpień 3 931,00 383,67 255,52 0,00 100,24 4 670,43 zł
Wrzesień 3 931,00 383,67 255,52 0,00 100,24 4 670,43 zł
Październik 3 931,00 383,67 255,52 0,00 100,24 4 670,43 zł
Listopad 3 931,00 383,67 255,52 0,00 100,24 4 670,43 zł
Grudzień 3 931,00 383,67 255,52 0,00 100,24 4 670,43 zł
Rocznie 47 172,00 4 604,04 3 066,24 0,00 1 202,88 56 045,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 931 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 970 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 970 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 670 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2970 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 468 zł
Całość - kwota brutto 3 438 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 468,00 2 970,00
Luty 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 468,00 2 970,00
Marzec 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 468,00 2 970,00
Kwiecień 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 468,00 2 970,00
Maj 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 468,00 2 970,00
Czerwiec 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 468,00 2 970,00
Lipiec 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 468,00 2 970,00
Sierpień 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 468,00 2 970,00
Wrzesień 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 468,00 2 970,00
Październik 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 468,00 2 970,00
Listopad 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 468,00 2 970,00
Grudzień 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 750,00 468,00 2 970,00
Rocznie 41 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 000,00 5 616,00 35 640,00
Wynagrodzenie pracownika 3 438 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 438 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 438,00 zł
Luty 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 438,00 zł
Marzec 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 438,00 zł
Kwiecień 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 438,00 zł
Maj 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 438,00 zł
Czerwiec 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 438,00 zł
Lipiec 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 438,00 zł
Sierpień 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 438,00 zł
Wrzesień 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 438,00 zł
Październik 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 438,00 zł
Listopad 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 438,00 zł
Grudzień 3 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 438,00 zł
Rocznie 41 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 256,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 438 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 970 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 970 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 438 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2970 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 238 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 590 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 590,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 238,00 0,00 2 970,19
Luty 3 590,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 238,00 0,00 2 970,19
Marzec 3 590,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 238,00 0,00 2 970,19
Kwiecień 3 590,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 238,00 0,00 2 970,19
Maj 3 590,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 238,00 0,00 2 970,19
Czerwiec 3 590,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 238,00 0,00 2 970,19
Lipiec 3 590,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 196,00 0,00 2 766,99
Sierpień 3 590,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 196,00 0,00 2 766,99
Wrzesień 3 590,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 196,00 0,00 2 766,99
Październik 3 590,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 196,00 0,00 2 766,99
Listopad 3 590,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 196,00 0,00 2 766,99
Grudzień 3 590,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 196,00 0,00 2 766,99
Rocznie 43 080,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 2 604,00 0,00 34 423,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 590 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 970 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ