Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2960 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 960 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 105 zł
Ubezpieczenie emerytalne 397 zł
Ubezpieczenie rentowe 61 zł
Ubezpieczenie chorobowe 100 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 316 zł
Zaliczka na podatek 91 zł
Całość - kwota brutto 4 070 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 070,00 397,23 61,05 99,72 316,08 3 262,00 91,00 3 104,92
Luty 4 070,00 397,23 61,05 99,72 316,08 3 262,00 91,00 3 104,92
Marzec 4 070,00 397,23 61,05 99,72 316,08 3 262,00 91,00 3 104,92
Kwiecień 4 070,00 397,23 61,05 99,72 316,08 3 262,00 91,00 3 104,92
Maj 4 070,00 397,23 61,05 99,72 316,08 3 262,00 91,00 3 104,92
Czerwiec 4 070,00 397,23 61,05 99,72 316,08 3 262,00 91,00 3 104,92
Lipiec 4 070,00 397,23 61,05 99,72 316,08 3 262,00 91,00 3 104,92
Sierpień 4 070,00 397,23 61,05 99,72 316,08 3 262,00 91,00 3 104,92
Wrzesień 4 070,00 397,23 61,05 99,72 316,08 3 262,00 91,00 3 104,92
Październik 4 070,00 397,23 61,05 99,72 316,08 3 262,00 91,00 3 104,92
Listopad 4 070,00 397,23 61,05 99,72 316,08 3 262,00 91,00 3 104,92
Grudzień 4 070,00 397,23 61,05 99,72 316,08 3 262,00 91,00 3 104,92
Rocznie 48 840,00 4 766,76 732,60 1 196,64 1 097,28 39 144,00 0,00 37 259,04
Wynagrodzenie pracownika 4 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 397 zł
Ubezpieczenie rentowe 265 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 68 zł
Fundusz Pracy (FP) 100 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 904 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 070,00 397,23 264,55 67,97 103,79 4 903,54 zł
Luty 4 070,00 397,23 264,55 67,97 103,79 4 903,54 zł
Marzec 4 070,00 397,23 264,55 67,97 103,79 4 903,54 zł
Kwiecień 4 070,00 397,23 264,55 67,97 103,79 4 903,54 zł
Maj 4 070,00 397,23 264,55 67,97 103,79 4 903,54 zł
Czerwiec 4 070,00 397,23 264,55 67,97 103,79 4 903,54 zł
Lipiec 4 070,00 397,23 264,55 67,97 103,79 4 903,54 zł
Sierpień 4 070,00 397,23 264,55 67,97 103,79 4 903,54 zł
Wrzesień 4 070,00 397,23 264,55 67,97 103,79 4 903,54 zł
Październik 4 070,00 397,23 264,55 67,97 103,79 4 903,54 zł
Listopad 4 070,00 397,23 264,55 67,97 103,79 4 903,54 zł
Grudzień 4 070,00 397,23 264,55 67,97 103,79 4 903,54 zł
Rocznie 48 840,00 4 766,76 3 174,60 815,64 1 245,48 58 842,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 070 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 105 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 105 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 904 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2960 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 832 zł
Ubezpieczenie emerytalne 383 zł
Ubezpieczenie rentowe 59 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 313 zł
Zaliczka na podatek 334 zł
Całość - kwota brutto 3 921 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 921,00 382,69 58,82 0,00 313,15 2 784,00 334,00 2 832,26
Luty 3 921,00 382,69 58,82 0,00 313,15 2 784,00 334,00 2 832,26
Marzec 3 921,00 382,69 58,82 0,00 313,15 2 784,00 334,00 2 832,26
Kwiecień 3 921,00 382,69 58,82 0,00 313,15 2 784,00 334,00 2 832,26
Maj 3 921,00 382,69 58,82 0,00 313,15 2 784,00 334,00 2 832,26
Czerwiec 3 921,00 382,69 58,82 0,00 313,15 2 784,00 334,00 2 832,26
Lipiec 3 921,00 382,69 58,82 0,00 313,15 2 784,00 334,00 2 832,26
Sierpień 3 921,00 382,69 58,82 0,00 313,15 2 784,00 334,00 2 832,26
Wrzesień 3 921,00 382,69 58,82 0,00 313,15 2 784,00 334,00 2 832,26
Październik 3 921,00 382,69 58,82 0,00 313,15 2 784,00 334,00 2 832,26
Listopad 3 921,00 382,69 58,82 0,00 313,15 2 784,00 334,00 2 832,26
Grudzień 3 921,00 382,69 58,82 0,00 313,15 2 784,00 334,00 2 832,26
Rocznie 47 052,00 4 592,28 705,84 0,00 3 757,80 33 408,00 252,00 33 987,12
Wynagrodzenie pracownika 3 921 zł
Ubezpieczenie emerytalne 383 zł
Ubezpieczenie rentowe 255 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 96 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 659 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 921,00 382,69 254,87 0,00 99,98 4 658,54 zł
Luty 3 921,00 382,69 254,87 0,00 99,98 4 658,54 zł
Marzec 3 921,00 382,69 254,87 0,00 99,98 4 658,54 zł
Kwiecień 3 921,00 382,69 254,87 0,00 99,98 4 658,54 zł
Maj 3 921,00 382,69 254,87 0,00 99,98 4 658,54 zł
Czerwiec 3 921,00 382,69 254,87 0,00 99,98 4 658,54 zł
Lipiec 3 921,00 382,69 254,87 0,00 99,98 4 658,54 zł
Sierpień 3 921,00 382,69 254,87 0,00 99,98 4 658,54 zł
Wrzesień 3 921,00 382,69 254,87 0,00 99,98 4 658,54 zł
Październik 3 921,00 382,69 254,87 0,00 99,98 4 658,54 zł
Listopad 3 921,00 382,69 254,87 0,00 99,98 4 658,54 zł
Grudzień 3 921,00 382,69 254,87 0,00 99,98 4 658,54 zł
Rocznie 47 052,00 4 592,28 3 058,44 0,00 1 199,76 55 902,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 921 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 832 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 832 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 659 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2960 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 466 zł
Całość - kwota brutto 3 426 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 741,00 466,00 2 960,00
Luty 3 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 741,00 466,00 2 960,00
Marzec 3 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 741,00 466,00 2 960,00
Kwiecień 3 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 741,00 466,00 2 960,00
Maj 3 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 741,00 466,00 2 960,00
Czerwiec 3 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 741,00 466,00 2 960,00
Lipiec 3 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 741,00 466,00 2 960,00
Sierpień 3 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 741,00 466,00 2 960,00
Wrzesień 3 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 741,00 466,00 2 960,00
Październik 3 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 741,00 466,00 2 960,00
Listopad 3 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 741,00 466,00 2 960,00
Grudzień 3 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 741,00 466,00 2 960,00
Rocznie 41 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 892,00 5 592,00 35 520,00
Wynagrodzenie pracownika 3 426 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 426 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 zł
Luty 3 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 zł
Marzec 3 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 zł
Kwiecień 3 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 zł
Maj 3 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 zł
Czerwiec 3 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 zł
Lipiec 3 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 zł
Sierpień 3 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 zł
Wrzesień 3 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 zł
Październik 3 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 zł
Listopad 3 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 zł
Grudzień 3 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 426,00 zł
Rocznie 41 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 112,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 426 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 960 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 960 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 426 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2960 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 960 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 067 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 321 zł
Zaliczka na podatek 182 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 570 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 570,00 0,00 0,00 0,00 321,30 0,00 182,00 0,00 3 066,70
Luty 3 570,00 0,00 0,00 0,00 321,30 0,00 182,00 0,00 3 066,70
Marzec 3 570,00 0,00 0,00 0,00 321,30 0,00 182,00 0,00 3 066,70
Kwiecień 3 570,00 0,00 0,00 0,00 321,30 0,00 524,00 0,00 2 724,70
Maj 3 570,00 0,00 0,00 0,00 321,30 0,00 717,00 0,00 2 531,70
Czerwiec 3 570,00 0,00 0,00 0,00 321,30 0,00 717,00 0,00 2 531,70
Lipiec 3 570,00 176,27 72,24 0,00 321,30 15,08 633,00 0,00 2 352,11
Sierpień 3 570,00 176,27 72,24 0,00 321,30 15,08 633,00 0,00 2 352,11
Wrzesień 3 570,00 176,27 72,24 0,00 321,30 15,08 633,00 0,00 2 352,11
Październik 3 570,00 176,27 72,24 0,00 321,30 15,08 633,00 0,00 2 352,11
Listopad 3 570,00 176,27 72,24 0,00 321,30 15,08 633,00 0,00 2 352,11
Grudzień 3 570,00 176,27 72,24 0,00 321,30 15,08 633,00 0,00 2 352,11
Rocznie 42 840,00 1 057,62 433,44 0,00 3 855,60 0,00 6 302,00 0,00 31 100,86

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 570 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 067 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.