Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2950 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 396 zł
Ubezpieczenie rentowe 61 zł
Ubezpieczenie chorobowe 99 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 315 zł
Zaliczka na podatek 238 zł
Całość - kwota brutto 4 060 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 060,00 396,26 60,90 99,47 315,30 3 253,00 238,00 2 950,07
Luty 4 060,00 396,26 60,90 99,47 315,30 3 253,00 238,00 2 950,07
Marzec 4 060,00 396,26 60,90 99,47 315,30 3 253,00 238,00 2 950,07
Kwiecień 4 060,00 396,26 60,90 99,47 315,30 3 253,00 238,00 2 950,07
Maj 4 060,00 396,26 60,90 99,47 315,30 3 253,00 238,00 2 950,07
Czerwiec 4 060,00 396,26 60,90 99,47 315,30 3 253,00 238,00 2 950,07
Lipiec 4 060,00 396,26 60,90 99,47 315,30 3 253,00 238,00 2 950,07
Sierpień 4 060,00 396,26 60,90 99,47 315,30 3 253,00 238,00 2 950,07
Wrzesień 4 060,00 396,26 60,90 99,47 315,30 3 253,00 238,00 2 950,07
Październik 4 060,00 396,26 60,90 99,47 315,30 3 253,00 238,00 2 950,07
Listopad 4 060,00 396,26 60,90 99,47 315,30 3 253,00 238,00 2 950,07
Grudzień 4 060,00 396,26 60,90 99,47 315,30 3 253,00 238,00 2 950,07
Rocznie 48 720,00 4 755,12 730,80 1 193,64 3 783,60 39 036,00 2 856,00 35 400,84
Wynagrodzenie pracownika 4 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 396 zł
Ubezpieczenie rentowe 264 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 68 zł
Fundusz Pracy (FP) 99 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 891 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 060,00 396,26 263,90 67,80 103,53 4 891,49 zł
Luty 4 060,00 396,26 263,90 67,80 103,53 4 891,49 zł
Marzec 4 060,00 396,26 263,90 67,80 103,53 4 891,49 zł
Kwiecień 4 060,00 396,26 263,90 67,80 103,53 4 891,49 zł
Maj 4 060,00 396,26 263,90 67,80 103,53 4 891,49 zł
Czerwiec 4 060,00 396,26 263,90 67,80 103,53 4 891,49 zł
Lipiec 4 060,00 396,26 263,90 67,80 103,53 4 891,49 zł
Sierpień 4 060,00 396,26 263,90 67,80 103,53 4 891,49 zł
Wrzesień 4 060,00 396,26 263,90 67,80 103,53 4 891,49 zł
Październik 4 060,00 396,26 263,90 67,80 103,53 4 891,49 zł
Listopad 4 060,00 396,26 263,90 67,80 103,53 4 891,49 zł
Grudzień 4 060,00 396,26 263,90 67,80 103,53 4 891,49 zł
Rocznie 48 720,00 4 755,12 3 166,80 813,60 1 242,36 58 697,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 060 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 950 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 950 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 891 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2950 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 381 zł
Ubezpieczenie rentowe 59 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 312 zł
Zaliczka na podatek 203 zł
Całość - kwota brutto 3 904 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 904,00 381,03 58,56 0,00 311,80 2 772,00 203,00 2 949,61
Luty 3 904,00 381,03 58,56 0,00 311,80 2 772,00 203,00 2 949,61
Marzec 3 904,00 381,03 58,56 0,00 311,80 2 772,00 203,00 2 949,61
Kwiecień 3 904,00 381,03 58,56 0,00 311,80 2 772,00 203,00 2 949,61
Maj 3 904,00 381,03 58,56 0,00 311,80 2 772,00 203,00 2 949,61
Czerwiec 3 904,00 381,03 58,56 0,00 311,80 2 772,00 203,00 2 949,61
Lipiec 3 904,00 381,03 58,56 0,00 311,80 2 772,00 203,00 2 949,61
Sierpień 3 904,00 381,03 58,56 0,00 311,80 2 772,00 203,00 2 949,61
Wrzesień 3 904,00 381,03 58,56 0,00 311,80 2 772,00 203,00 2 949,61
Październik 3 904,00 381,03 58,56 0,00 311,80 2 772,00 203,00 2 949,61
Listopad 3 904,00 381,03 58,56 0,00 311,80 2 772,00 203,00 2 949,61
Grudzień 3 904,00 381,03 58,56 0,00 311,80 2 772,00 203,00 2 949,61
Rocznie 46 848,00 4 572,36 702,72 0,00 3 741,60 33 264,00 2 436,00 35 395,32
Wynagrodzenie pracownika 3 904 zł
Ubezpieczenie emerytalne 381 zł
Ubezpieczenie rentowe 254 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 96 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 638 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 904,00 381,03 253,76 0,00 99,55 4 638,34 zł
Luty 3 904,00 381,03 253,76 0,00 99,55 4 638,34 zł
Marzec 3 904,00 381,03 253,76 0,00 99,55 4 638,34 zł
Kwiecień 3 904,00 381,03 253,76 0,00 99,55 4 638,34 zł
Maj 3 904,00 381,03 253,76 0,00 99,55 4 638,34 zł
Czerwiec 3 904,00 381,03 253,76 0,00 99,55 4 638,34 zł
Lipiec 3 904,00 381,03 253,76 0,00 99,55 4 638,34 zł
Sierpień 3 904,00 381,03 253,76 0,00 99,55 4 638,34 zł
Wrzesień 3 904,00 381,03 253,76 0,00 99,55 4 638,34 zł
Październik 3 904,00 381,03 253,76 0,00 99,55 4 638,34 zł
Listopad 3 904,00 381,03 253,76 0,00 99,55 4 638,34 zł
Grudzień 3 904,00 381,03 253,76 0,00 99,55 4 638,34 zł
Rocznie 46 848,00 4 572,36 3 045,12 0,00 1 194,60 55 660,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 904 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 950 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 950 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 638 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2950 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 464 zł
Całość - kwota brutto 3 414 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 464,00 2 950,00
Luty 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 464,00 2 950,00
Marzec 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 464,00 2 950,00
Kwiecień 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 464,00 2 950,00
Maj 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 464,00 2 950,00
Czerwiec 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 464,00 2 950,00
Lipiec 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 464,00 2 950,00
Sierpień 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 464,00 2 950,00
Wrzesień 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 464,00 2 950,00
Październik 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 464,00 2 950,00
Listopad 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 464,00 2 950,00
Grudzień 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 464,00 2 950,00
Rocznie 40 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 772,00 5 568,00 35 400,00
Wynagrodzenie pracownika 3 414 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 414 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 414,00 zł
Luty 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 414,00 zł
Marzec 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 414,00 zł
Kwiecień 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 414,00 zł
Maj 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 414,00 zł
Czerwiec 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 414,00 zł
Lipiec 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 414,00 zł
Sierpień 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 414,00 zł
Wrzesień 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 414,00 zł
Październik 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 414,00 zł
Listopad 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 414,00 zł
Grudzień 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 414,00 zł
Rocznie 40 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 968,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 414 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 950 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 950 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 414 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2950 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 250 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 562 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 562,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 250,00 0,00 2 949,66
Luty 3 562,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 250,00 0,00 2 949,66
Marzec 3 562,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 250,00 0,00 2 949,66
Kwiecień 3 562,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 250,00 0,00 2 949,66
Maj 3 562,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 250,00 0,00 2 949,66
Czerwiec 3 562,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 250,00 0,00 2 949,66
Lipiec 3 562,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 211,00 0,00 2 760,97
Sierpień 3 562,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 211,00 0,00 2 760,97
Wrzesień 3 562,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 211,00 0,00 2 760,97
Październik 3 562,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 211,00 0,00 2 760,97
Listopad 3 562,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 211,00 0,00 2 760,97
Grudzień 3 562,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 211,00 0,00 2 760,97
Rocznie 42 744,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 2 766,00 0,00 34 263,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 562 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 950 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ