Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2950 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 950 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 095 zł
Ubezpieczenie emerytalne 396 zł
Ubezpieczenie rentowe 61 zł
Ubezpieczenie chorobowe 99 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 315 zł
Zaliczka na podatek 90 zł
Całość - kwota brutto 4 056 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 056,00 395,87 60,84 99,37 314,99 3 250,00 90,00 3 094,93
Luty 4 056,00 395,87 60,84 99,37 314,99 3 250,00 90,00 3 094,93
Marzec 4 056,00 395,87 60,84 99,37 314,99 3 250,00 90,00 3 094,93
Kwiecień 4 056,00 395,87 60,84 99,37 314,99 3 250,00 90,00 3 094,93
Maj 4 056,00 395,87 60,84 99,37 314,99 3 250,00 90,00 3 094,93
Czerwiec 4 056,00 395,87 60,84 99,37 314,99 3 250,00 90,00 3 094,93
Lipiec 4 056,00 395,87 60,84 99,37 314,99 3 250,00 90,00 3 094,93
Sierpień 4 056,00 395,87 60,84 99,37 314,99 3 250,00 90,00 3 094,93
Wrzesień 4 056,00 395,87 60,84 99,37 314,99 3 250,00 90,00 3 094,93
Październik 4 056,00 395,87 60,84 99,37 314,99 3 250,00 90,00 3 094,93
Listopad 4 056,00 395,87 60,84 99,37 314,99 3 250,00 90,00 3 094,93
Grudzień 4 056,00 395,87 60,84 99,37 314,99 3 250,00 90,00 3 094,93
Rocznie 48 672,00 4 750,44 730,08 1 192,44 1 080,00 39 000,00 0,00 37 139,16
Wynagrodzenie pracownika 4 056 zł
Ubezpieczenie emerytalne 396 zł
Ubezpieczenie rentowe 264 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 68 zł
Fundusz Pracy (FP) 99 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 887 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 056,00 395,87 263,64 67,74 103,43 4 886,68 zł
Luty 4 056,00 395,87 263,64 67,74 103,43 4 886,68 zł
Marzec 4 056,00 395,87 263,64 67,74 103,43 4 886,68 zł
Kwiecień 4 056,00 395,87 263,64 67,74 103,43 4 886,68 zł
Maj 4 056,00 395,87 263,64 67,74 103,43 4 886,68 zł
Czerwiec 4 056,00 395,87 263,64 67,74 103,43 4 886,68 zł
Lipiec 4 056,00 395,87 263,64 67,74 103,43 4 886,68 zł
Sierpień 4 056,00 395,87 263,64 67,74 103,43 4 886,68 zł
Wrzesień 4 056,00 395,87 263,64 67,74 103,43 4 886,68 zł
Październik 4 056,00 395,87 263,64 67,74 103,43 4 886,68 zł
Listopad 4 056,00 395,87 263,64 67,74 103,43 4 886,68 zł
Grudzień 4 056,00 395,87 263,64 67,74 103,43 4 886,68 zł
Rocznie 48 672,00 4 750,44 3 163,68 812,88 1 241,16 58 640,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 056 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 095 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 095 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 887 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2950 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 823 zł
Ubezpieczenie emerytalne 381 zł
Ubezpieczenie rentowe 59 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 312 zł
Zaliczka na podatek 333 zł
Całość - kwota brutto 3 908 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 908,00 381,42 58,62 0,00 312,12 2 774,00 333,00 2 822,96
Luty 3 908,00 381,42 58,62 0,00 312,12 2 774,00 333,00 2 822,96
Marzec 3 908,00 381,42 58,62 0,00 312,12 2 774,00 333,00 2 822,96
Kwiecień 3 908,00 381,42 58,62 0,00 312,12 2 774,00 333,00 2 822,96
Maj 3 908,00 381,42 58,62 0,00 312,12 2 774,00 333,00 2 822,96
Czerwiec 3 908,00 381,42 58,62 0,00 312,12 2 774,00 333,00 2 822,96
Lipiec 3 908,00 381,42 58,62 0,00 312,12 2 774,00 333,00 2 822,96
Sierpień 3 908,00 381,42 58,62 0,00 312,12 2 774,00 333,00 2 822,96
Wrzesień 3 908,00 381,42 58,62 0,00 312,12 2 774,00 333,00 2 822,96
Październik 3 908,00 381,42 58,62 0,00 312,12 2 774,00 333,00 2 822,96
Listopad 3 908,00 381,42 58,62 0,00 312,12 2 774,00 333,00 2 822,96
Grudzień 3 908,00 381,42 58,62 0,00 312,12 2 774,00 333,00 2 822,96
Rocznie 46 896,00 4 577,04 703,44 0,00 3 745,44 33 288,00 252,00 33 875,52
Wynagrodzenie pracownika 3 908 zł
Ubezpieczenie emerytalne 381 zł
Ubezpieczenie rentowe 254 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 96 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 643 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 908,00 381,42 254,02 0,00 99,66 4 643,10 zł
Luty 3 908,00 381,42 254,02 0,00 99,66 4 643,10 zł
Marzec 3 908,00 381,42 254,02 0,00 99,66 4 643,10 zł
Kwiecień 3 908,00 381,42 254,02 0,00 99,66 4 643,10 zł
Maj 3 908,00 381,42 254,02 0,00 99,66 4 643,10 zł
Czerwiec 3 908,00 381,42 254,02 0,00 99,66 4 643,10 zł
Lipiec 3 908,00 381,42 254,02 0,00 99,66 4 643,10 zł
Sierpień 3 908,00 381,42 254,02 0,00 99,66 4 643,10 zł
Wrzesień 3 908,00 381,42 254,02 0,00 99,66 4 643,10 zł
Październik 3 908,00 381,42 254,02 0,00 99,66 4 643,10 zł
Listopad 3 908,00 381,42 254,02 0,00 99,66 4 643,10 zł
Grudzień 3 908,00 381,42 254,02 0,00 99,66 4 643,10 zł
Rocznie 46 896,00 4 577,04 3 048,24 0,00 1 195,92 55 717,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 908 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 823 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 823 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 643 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2950 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 464 zł
Całość - kwota brutto 3 414 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 464,00 2 950,00
Luty 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 464,00 2 950,00
Marzec 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 464,00 2 950,00
Kwiecień 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 464,00 2 950,00
Maj 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 464,00 2 950,00
Czerwiec 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 464,00 2 950,00
Lipiec 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 464,00 2 950,00
Sierpień 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 464,00 2 950,00
Wrzesień 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 464,00 2 950,00
Październik 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 464,00 2 950,00
Listopad 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 464,00 2 950,00
Grudzień 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 731,00 464,00 2 950,00
Rocznie 40 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 772,00 5 568,00 35 400,00
Wynagrodzenie pracownika 3 414 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 414 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 414,00 zł
Luty 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 414,00 zł
Marzec 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 414,00 zł
Kwiecień 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 414,00 zł
Maj 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 414,00 zł
Czerwiec 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 414,00 zł
Lipiec 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 414,00 zł
Sierpień 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 414,00 zł
Wrzesień 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 414,00 zł
Październik 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 414,00 zł
Listopad 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 414,00 zł
Grudzień 3 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 414,00 zł
Rocznie 40 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 968,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 414 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 950 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 950 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 414 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2950 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 950 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 058 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 320 zł
Zaliczka na podatek 180 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 558 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 558,00 0,00 0,00 0,00 320,22 0,00 180,00 0,00 3 057,78
Luty 3 558,00 0,00 0,00 0,00 320,22 0,00 180,00 0,00 3 057,78
Marzec 3 558,00 0,00 0,00 0,00 320,22 0,00 180,00 0,00 3 057,78
Kwiecień 3 558,00 0,00 0,00 0,00 320,22 0,00 515,00 0,00 2 722,78
Maj 3 558,00 0,00 0,00 0,00 320,22 0,00 714,00 0,00 2 523,78
Czerwiec 3 558,00 0,00 0,00 0,00 320,22 0,00 714,00 0,00 2 523,78
Lipiec 3 558,00 176,27 72,24 0,00 320,22 15,08 629,00 0,00 2 345,19
Sierpień 3 558,00 176,27 72,24 0,00 320,22 15,08 629,00 0,00 2 345,19
Wrzesień 3 558,00 176,27 72,24 0,00 320,22 15,08 629,00 0,00 2 345,19
Październik 3 558,00 176,27 72,24 0,00 320,22 15,08 629,00 0,00 2 345,19
Listopad 3 558,00 176,27 72,24 0,00 320,22 15,08 629,00 0,00 2 345,19
Grudzień 3 558,00 176,27 72,24 0,00 320,22 15,08 629,00 0,00 2 345,19
Rocznie 42 696,00 1 057,62 433,44 0,00 3 842,64 0,00 6 257,00 0,00 31 014,82

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 558 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 058 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.