Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2940 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 940 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 085 zł
Ubezpieczenie emerytalne 394 zł
Ubezpieczenie rentowe 61 zł
Ubezpieczenie chorobowe 99 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 314 zł
Zaliczka na podatek 88 zł
Całość - kwota brutto 4 041 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 041,00 394,40 60,62 99,00 313,83 3 237,00 88,00 3 085,15
Luty 4 041,00 394,40 60,62 99,00 313,83 3 237,00 88,00 3 085,15
Marzec 4 041,00 394,40 60,62 99,00 313,83 3 237,00 88,00 3 085,15
Kwiecień 4 041,00 394,40 60,62 99,00 313,83 3 237,00 88,00 3 085,15
Maj 4 041,00 394,40 60,62 99,00 313,83 3 237,00 88,00 3 085,15
Czerwiec 4 041,00 394,40 60,62 99,00 313,83 3 237,00 88,00 3 085,15
Lipiec 4 041,00 394,40 60,62 99,00 313,83 3 237,00 88,00 3 085,15
Sierpień 4 041,00 394,40 60,62 99,00 313,83 3 237,00 88,00 3 085,15
Wrzesień 4 041,00 394,40 60,62 99,00 313,83 3 237,00 88,00 3 085,15
Październik 4 041,00 394,40 60,62 99,00 313,83 3 237,00 88,00 3 085,15
Listopad 4 041,00 394,40 60,62 99,00 313,83 3 237,00 88,00 3 085,15
Grudzień 4 041,00 394,40 60,62 99,00 313,83 3 237,00 88,00 3 085,15
Rocznie 48 492,00 4 732,80 727,44 1 188,00 1 061,28 38 844,00 0,00 37 021,80
Wynagrodzenie pracownika 4 041 zł
Ubezpieczenie emerytalne 394 zł
Ubezpieczenie rentowe 263 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 67 zł
Fundusz Pracy (FP) 99 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 869 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 041,00 394,40 262,67 67,48 103,04 4 868,59 zł
Luty 4 041,00 394,40 262,67 67,48 103,04 4 868,59 zł
Marzec 4 041,00 394,40 262,67 67,48 103,04 4 868,59 zł
Kwiecień 4 041,00 394,40 262,67 67,48 103,04 4 868,59 zł
Maj 4 041,00 394,40 262,67 67,48 103,04 4 868,59 zł
Czerwiec 4 041,00 394,40 262,67 67,48 103,04 4 868,59 zł
Lipiec 4 041,00 394,40 262,67 67,48 103,04 4 868,59 zł
Sierpień 4 041,00 394,40 262,67 67,48 103,04 4 868,59 zł
Wrzesień 4 041,00 394,40 262,67 67,48 103,04 4 868,59 zł
Październik 4 041,00 394,40 262,67 67,48 103,04 4 868,59 zł
Listopad 4 041,00 394,40 262,67 67,48 103,04 4 868,59 zł
Grudzień 4 041,00 394,40 262,67 67,48 103,04 4 868,59 zł
Rocznie 48 492,00 4 732,80 3 152,04 809,76 1 236,48 58 423,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 041 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 085 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 085 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 869 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2940 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 940 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 814 zł
Ubezpieczenie emerytalne 380 zł
Ubezpieczenie rentowe 58 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 311 zł
Zaliczka na podatek 332 zł
Całość - kwota brutto 3 895 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 895,00 380,15 58,43 0,00 311,08 2 765,00 332,00 2 813,54
Luty 3 895,00 380,15 58,43 0,00 311,08 2 765,00 332,00 2 813,54
Marzec 3 895,00 380,15 58,43 0,00 311,08 2 765,00 332,00 2 813,54
Kwiecień 3 895,00 380,15 58,43 0,00 311,08 2 765,00 332,00 2 813,54
Maj 3 895,00 380,15 58,43 0,00 311,08 2 765,00 332,00 2 813,54
Czerwiec 3 895,00 380,15 58,43 0,00 311,08 2 765,00 332,00 2 813,54
Lipiec 3 895,00 380,15 58,43 0,00 311,08 2 765,00 332,00 2 813,54
Sierpień 3 895,00 380,15 58,43 0,00 311,08 2 765,00 332,00 2 813,54
Wrzesień 3 895,00 380,15 58,43 0,00 311,08 2 765,00 332,00 2 813,54
Październik 3 895,00 380,15 58,43 0,00 311,08 2 765,00 332,00 2 813,54
Listopad 3 895,00 380,15 58,43 0,00 311,08 2 765,00 332,00 2 813,54
Grudzień 3 895,00 380,15 58,43 0,00 311,08 2 765,00 332,00 2 813,54
Rocznie 46 740,00 4 561,80 701,16 0,00 3 732,96 33 180,00 252,00 33 762,48
Wynagrodzenie pracownika 3 895 zł
Ubezpieczenie emerytalne 380 zł
Ubezpieczenie rentowe 253 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 95 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 628 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 895,00 380,15 253,18 0,00 99,33 4 627,66 zł
Luty 3 895,00 380,15 253,18 0,00 99,33 4 627,66 zł
Marzec 3 895,00 380,15 253,18 0,00 99,33 4 627,66 zł
Kwiecień 3 895,00 380,15 253,18 0,00 99,33 4 627,66 zł
Maj 3 895,00 380,15 253,18 0,00 99,33 4 627,66 zł
Czerwiec 3 895,00 380,15 253,18 0,00 99,33 4 627,66 zł
Lipiec 3 895,00 380,15 253,18 0,00 99,33 4 627,66 zł
Sierpień 3 895,00 380,15 253,18 0,00 99,33 4 627,66 zł
Wrzesień 3 895,00 380,15 253,18 0,00 99,33 4 627,66 zł
Październik 3 895,00 380,15 253,18 0,00 99,33 4 627,66 zł
Listopad 3 895,00 380,15 253,18 0,00 99,33 4 627,66 zł
Grudzień 3 895,00 380,15 253,18 0,00 99,33 4 627,66 zł
Rocznie 46 740,00 4 561,80 3 038,16 0,00 1 191,96 55 531,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 895 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 814 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 814 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 628 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2940 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 940 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 463 zł
Całość - kwota brutto 3 403 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 722,00 463,00 2 940,00
Luty 3 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 722,00 463,00 2 940,00
Marzec 3 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 722,00 463,00 2 940,00
Kwiecień 3 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 722,00 463,00 2 940,00
Maj 3 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 722,00 463,00 2 940,00
Czerwiec 3 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 722,00 463,00 2 940,00
Lipiec 3 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 722,00 463,00 2 940,00
Sierpień 3 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 722,00 463,00 2 940,00
Wrzesień 3 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 722,00 463,00 2 940,00
Październik 3 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 722,00 463,00 2 940,00
Listopad 3 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 722,00 463,00 2 940,00
Grudzień 3 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 722,00 463,00 2 940,00
Rocznie 40 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 664,00 5 556,00 35 280,00
Wynagrodzenie pracownika 3 403 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 403 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 403,00 zł
Luty 3 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 403,00 zł
Marzec 3 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 403,00 zł
Kwiecień 3 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 403,00 zł
Maj 3 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 403,00 zł
Czerwiec 3 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 403,00 zł
Lipiec 3 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 403,00 zł
Sierpień 3 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 403,00 zł
Wrzesień 3 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 403,00 zł
Październik 3 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 403,00 zł
Listopad 3 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 403,00 zł
Grudzień 3 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 403,00 zł
Rocznie 40 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 836,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 403 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 940 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 940 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 403 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2940 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 940 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 049 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 319 zł
Zaliczka na podatek 178 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 546 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 546,00 0,00 0,00 0,00 319,14 0,00 178,00 0,00 3 048,86
Luty 3 546,00 0,00 0,00 0,00 319,14 0,00 178,00 0,00 3 048,86
Marzec 3 546,00 0,00 0,00 0,00 319,14 0,00 178,00 0,00 3 048,86
Kwiecień 3 546,00 0,00 0,00 0,00 319,14 0,00 505,00 0,00 2 721,86
Maj 3 546,00 0,00 0,00 0,00 319,14 0,00 710,00 0,00 2 516,86
Czerwiec 3 546,00 0,00 0,00 0,00 319,14 0,00 710,00 0,00 2 516,86
Lipiec 3 546,00 176,27 72,24 0,00 319,14 15,08 625,00 0,00 2 338,27
Sierpień 3 546,00 176,27 72,24 0,00 319,14 15,08 625,00 0,00 2 338,27
Wrzesień 3 546,00 176,27 72,24 0,00 319,14 15,08 625,00 0,00 2 338,27
Październik 3 546,00 176,27 72,24 0,00 319,14 15,08 625,00 0,00 2 338,27
Listopad 3 546,00 176,27 72,24 0,00 319,14 15,08 625,00 0,00 2 338,27
Grudzień 3 546,00 176,27 72,24 0,00 319,14 15,08 625,00 0,00 2 338,27
Rocznie 42 552,00 1 057,62 433,44 0,00 3 829,68 0,00 6 209,00 0,00 30 931,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 546 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 049 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.