Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2930 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 930 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 075 zł
Ubezpieczenie emerytalne 393 zł
Ubezpieczenie rentowe 60 zł
Ubezpieczenie chorobowe 99 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 313 zł
Zaliczka na podatek 87 zł
Całość - kwota brutto 4 027 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 027,00 393,04 60,41 98,66 312,74 3 225,00 87,00 3 075,15
Luty 4 027,00 393,04 60,41 98,66 312,74 3 225,00 87,00 3 075,15
Marzec 4 027,00 393,04 60,41 98,66 312,74 3 225,00 87,00 3 075,15
Kwiecień 4 027,00 393,04 60,41 98,66 312,74 3 225,00 87,00 3 075,15
Maj 4 027,00 393,04 60,41 98,66 312,74 3 225,00 87,00 3 075,15
Czerwiec 4 027,00 393,04 60,41 98,66 312,74 3 225,00 87,00 3 075,15
Lipiec 4 027,00 393,04 60,41 98,66 312,74 3 225,00 87,00 3 075,15
Sierpień 4 027,00 393,04 60,41 98,66 312,74 3 225,00 87,00 3 075,15
Wrzesień 4 027,00 393,04 60,41 98,66 312,74 3 225,00 87,00 3 075,15
Październik 4 027,00 393,04 60,41 98,66 312,74 3 225,00 87,00 3 075,15
Listopad 4 027,00 393,04 60,41 98,66 312,74 3 225,00 87,00 3 075,15
Grudzień 4 027,00 393,04 60,41 98,66 312,74 3 225,00 87,00 3 075,15
Rocznie 48 324,00 4 716,48 724,92 1 183,92 1 044,00 38 700,00 0,00 36 901,80
Wynagrodzenie pracownika 4 027 zł
Ubezpieczenie emerytalne 393 zł
Ubezpieczenie rentowe 262 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 67 zł
Fundusz Pracy (FP) 99 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 852 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 027,00 393,04 261,76 67,25 102,69 4 851,74 zł
Luty 4 027,00 393,04 261,76 67,25 102,69 4 851,74 zł
Marzec 4 027,00 393,04 261,76 67,25 102,69 4 851,74 zł
Kwiecień 4 027,00 393,04 261,76 67,25 102,69 4 851,74 zł
Maj 4 027,00 393,04 261,76 67,25 102,69 4 851,74 zł
Czerwiec 4 027,00 393,04 261,76 67,25 102,69 4 851,74 zł
Lipiec 4 027,00 393,04 261,76 67,25 102,69 4 851,74 zł
Sierpień 4 027,00 393,04 261,76 67,25 102,69 4 851,74 zł
Wrzesień 4 027,00 393,04 261,76 67,25 102,69 4 851,74 zł
Październik 4 027,00 393,04 261,76 67,25 102,69 4 851,74 zł
Listopad 4 027,00 393,04 261,76 67,25 102,69 4 851,74 zł
Grudzień 4 027,00 393,04 261,76 67,25 102,69 4 851,74 zł
Rocznie 48 324,00 4 716,48 3 141,12 807,00 1 232,28 58 220,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 027 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 075 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 075 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 852 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2930 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 930 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 804 zł
Ubezpieczenie emerytalne 379 zł
Ubezpieczenie rentowe 58 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 310 zł
Zaliczka na podatek 331 zł
Całość - kwota brutto 3 882 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 882,00 378,88 58,23 0,00 310,04 2 756,00 331,00 2 804,13
Luty 3 882,00 378,88 58,23 0,00 310,04 2 756,00 331,00 2 804,13
Marzec 3 882,00 378,88 58,23 0,00 310,04 2 756,00 331,00 2 804,13
Kwiecień 3 882,00 378,88 58,23 0,00 310,04 2 756,00 331,00 2 804,13
Maj 3 882,00 378,88 58,23 0,00 310,04 2 756,00 331,00 2 804,13
Czerwiec 3 882,00 378,88 58,23 0,00 310,04 2 756,00 331,00 2 804,13
Lipiec 3 882,00 378,88 58,23 0,00 310,04 2 756,00 331,00 2 804,13
Sierpień 3 882,00 378,88 58,23 0,00 310,04 2 756,00 331,00 2 804,13
Wrzesień 3 882,00 378,88 58,23 0,00 310,04 2 756,00 331,00 2 804,13
Październik 3 882,00 378,88 58,23 0,00 310,04 2 756,00 331,00 2 804,13
Listopad 3 882,00 378,88 58,23 0,00 310,04 2 756,00 331,00 2 804,13
Grudzień 3 882,00 378,88 58,23 0,00 310,04 2 756,00 331,00 2 804,13
Rocznie 46 584,00 4 546,56 698,76 0,00 3 720,48 33 072,00 252,00 33 649,56
Wynagrodzenie pracownika 3 882 zł
Ubezpieczenie emerytalne 379 zł
Ubezpieczenie rentowe 252 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 95 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 612 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 882,00 378,88 252,33 0,00 98,99 4 612,20 zł
Luty 3 882,00 378,88 252,33 0,00 98,99 4 612,20 zł
Marzec 3 882,00 378,88 252,33 0,00 98,99 4 612,20 zł
Kwiecień 3 882,00 378,88 252,33 0,00 98,99 4 612,20 zł
Maj 3 882,00 378,88 252,33 0,00 98,99 4 612,20 zł
Czerwiec 3 882,00 378,88 252,33 0,00 98,99 4 612,20 zł
Lipiec 3 882,00 378,88 252,33 0,00 98,99 4 612,20 zł
Sierpień 3 882,00 378,88 252,33 0,00 98,99 4 612,20 zł
Wrzesień 3 882,00 378,88 252,33 0,00 98,99 4 612,20 zł
Październik 3 882,00 378,88 252,33 0,00 98,99 4 612,20 zł
Listopad 3 882,00 378,88 252,33 0,00 98,99 4 612,20 zł
Grudzień 3 882,00 378,88 252,33 0,00 98,99 4 612,20 zł
Rocznie 46 584,00 4 546,56 3 027,96 0,00 1 187,88 55 346,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 882 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 804 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 804 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 612 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2930 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 930 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 461 zł
Całość - kwota brutto 3 391 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 713,00 461,00 2 930,00
Luty 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 713,00 461,00 2 930,00
Marzec 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 713,00 461,00 2 930,00
Kwiecień 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 713,00 461,00 2 930,00
Maj 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 713,00 461,00 2 930,00
Czerwiec 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 713,00 461,00 2 930,00
Lipiec 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 713,00 461,00 2 930,00
Sierpień 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 713,00 461,00 2 930,00
Wrzesień 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 713,00 461,00 2 930,00
Październik 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 713,00 461,00 2 930,00
Listopad 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 713,00 461,00 2 930,00
Grudzień 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 713,00 461,00 2 930,00
Rocznie 40 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 556,00 5 532,00 35 160,00
Wynagrodzenie pracownika 3 391 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 391 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 391,00 zł
Luty 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 391,00 zł
Marzec 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 391,00 zł
Kwiecień 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 391,00 zł
Maj 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 391,00 zł
Czerwiec 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 391,00 zł
Lipiec 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 391,00 zł
Sierpień 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 391,00 zł
Wrzesień 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 391,00 zł
Październik 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 391,00 zł
Listopad 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 391,00 zł
Grudzień 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 391,00 zł
Rocznie 40 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 692,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 391 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 930 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 930 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 391 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2930 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 930 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 318 zł
Zaliczka na podatek 176 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 534 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 534,00 0,00 0,00 0,00 318,06 0,00 176,00 0,00 3 039,94
Luty 3 534,00 0,00 0,00 0,00 318,06 0,00 176,00 0,00 3 039,94
Marzec 3 534,00 0,00 0,00 0,00 318,06 0,00 176,00 0,00 3 039,94
Kwiecień 3 534,00 0,00 0,00 0,00 318,06 0,00 496,00 0,00 2 719,94
Maj 3 534,00 0,00 0,00 0,00 318,06 0,00 706,00 0,00 2 509,94
Czerwiec 3 534,00 0,00 0,00 0,00 318,06 0,00 706,00 0,00 2 509,94
Lipiec 3 534,00 176,27 72,24 0,00 318,06 15,08 621,00 0,00 2 331,35
Sierpień 3 534,00 176,27 72,24 0,00 318,06 15,08 621,00 0,00 2 331,35
Wrzesień 3 534,00 176,27 72,24 0,00 318,06 15,08 621,00 0,00 2 331,35
Październik 3 534,00 176,27 72,24 0,00 318,06 15,08 621,00 0,00 2 331,35
Listopad 3 534,00 176,27 72,24 0,00 318,06 15,08 621,00 0,00 2 331,35
Grudzień 3 534,00 176,27 72,24 0,00 318,06 15,08 621,00 0,00 2 331,35
Rocznie 42 408,00 1 057,62 433,44 0,00 3 816,72 0,00 6 162,00 0,00 30 847,74

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 534 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 040 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.