Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2930 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 930 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 393 zł
Ubezpieczenie rentowe 60 zł
Ubezpieczenie chorobowe 99 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 313 zł
Zaliczka na podatek 235 zł
Całość - kwota brutto 4 031 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 031,00 393,43 60,47 98,76 313,05 3 228,00 235,00 2 930,29
Luty 4 031,00 393,43 60,47 98,76 313,05 3 228,00 235,00 2 930,29
Marzec 4 031,00 393,43 60,47 98,76 313,05 3 228,00 235,00 2 930,29
Kwiecień 4 031,00 393,43 60,47 98,76 313,05 3 228,00 235,00 2 930,29
Maj 4 031,00 393,43 60,47 98,76 313,05 3 228,00 235,00 2 930,29
Czerwiec 4 031,00 393,43 60,47 98,76 313,05 3 228,00 235,00 2 930,29
Lipiec 4 031,00 393,43 60,47 98,76 313,05 3 228,00 235,00 2 930,29
Sierpień 4 031,00 393,43 60,47 98,76 313,05 3 228,00 235,00 2 930,29
Wrzesień 4 031,00 393,43 60,47 98,76 313,05 3 228,00 235,00 2 930,29
Październik 4 031,00 393,43 60,47 98,76 313,05 3 228,00 235,00 2 930,29
Listopad 4 031,00 393,43 60,47 98,76 313,05 3 228,00 235,00 2 930,29
Grudzień 4 031,00 393,43 60,47 98,76 313,05 3 228,00 235,00 2 930,29
Rocznie 48 372,00 4 721,16 725,64 1 185,12 3 756,60 38 736,00 2 820,00 35 163,48
Wynagrodzenie pracownika 4 031 zł
Ubezpieczenie emerytalne 393 zł
Ubezpieczenie rentowe 262 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 67 zł
Fundusz Pracy (FP) 99 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 857 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 031,00 393,43 262,02 67,32 102,79 4 856,56 zł
Luty 4 031,00 393,43 262,02 67,32 102,79 4 856,56 zł
Marzec 4 031,00 393,43 262,02 67,32 102,79 4 856,56 zł
Kwiecień 4 031,00 393,43 262,02 67,32 102,79 4 856,56 zł
Maj 4 031,00 393,43 262,02 67,32 102,79 4 856,56 zł
Czerwiec 4 031,00 393,43 262,02 67,32 102,79 4 856,56 zł
Lipiec 4 031,00 393,43 262,02 67,32 102,79 4 856,56 zł
Sierpień 4 031,00 393,43 262,02 67,32 102,79 4 856,56 zł
Wrzesień 4 031,00 393,43 262,02 67,32 102,79 4 856,56 zł
Październik 4 031,00 393,43 262,02 67,32 102,79 4 856,56 zł
Listopad 4 031,00 393,43 262,02 67,32 102,79 4 856,56 zł
Grudzień 4 031,00 393,43 262,02 67,32 102,79 4 856,56 zł
Rocznie 48 372,00 4 721,16 3 144,24 807,84 1 233,48 58 278,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 031 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 930 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 930 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 857 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2930 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 930 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 378 zł
Ubezpieczenie rentowe 58 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 310 zł
Zaliczka na podatek 201 zł
Całość - kwota brutto 3 877 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 877,00 378,40 58,16 0,00 309,64 2 752,00 201,00 2 929,80
Luty 3 877,00 378,40 58,16 0,00 309,64 2 752,00 201,00 2 929,80
Marzec 3 877,00 378,40 58,16 0,00 309,64 2 752,00 201,00 2 929,80
Kwiecień 3 877,00 378,40 58,16 0,00 309,64 2 752,00 201,00 2 929,80
Maj 3 877,00 378,40 58,16 0,00 309,64 2 752,00 201,00 2 929,80
Czerwiec 3 877,00 378,40 58,16 0,00 309,64 2 752,00 201,00 2 929,80
Lipiec 3 877,00 378,40 58,16 0,00 309,64 2 752,00 201,00 2 929,80
Sierpień 3 877,00 378,40 58,16 0,00 309,64 2 752,00 201,00 2 929,80
Wrzesień 3 877,00 378,40 58,16 0,00 309,64 2 752,00 201,00 2 929,80
Październik 3 877,00 378,40 58,16 0,00 309,64 2 752,00 201,00 2 929,80
Listopad 3 877,00 378,40 58,16 0,00 309,64 2 752,00 201,00 2 929,80
Grudzień 3 877,00 378,40 58,16 0,00 309,64 2 752,00 201,00 2 929,80
Rocznie 46 524,00 4 540,80 697,92 0,00 3 715,68 33 024,00 2 412,00 35 157,60
Wynagrodzenie pracownika 3 877 zł
Ubezpieczenie emerytalne 378 zł
Ubezpieczenie rentowe 252 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 95 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 606 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 877,00 378,40 252,01 0,00 98,87 4 606,28 zł
Luty 3 877,00 378,40 252,01 0,00 98,87 4 606,28 zł
Marzec 3 877,00 378,40 252,01 0,00 98,87 4 606,28 zł
Kwiecień 3 877,00 378,40 252,01 0,00 98,87 4 606,28 zł
Maj 3 877,00 378,40 252,01 0,00 98,87 4 606,28 zł
Czerwiec 3 877,00 378,40 252,01 0,00 98,87 4 606,28 zł
Lipiec 3 877,00 378,40 252,01 0,00 98,87 4 606,28 zł
Sierpień 3 877,00 378,40 252,01 0,00 98,87 4 606,28 zł
Wrzesień 3 877,00 378,40 252,01 0,00 98,87 4 606,28 zł
Październik 3 877,00 378,40 252,01 0,00 98,87 4 606,28 zł
Listopad 3 877,00 378,40 252,01 0,00 98,87 4 606,28 zł
Grudzień 3 877,00 378,40 252,01 0,00 98,87 4 606,28 zł
Rocznie 46 524,00 4 540,80 3 024,12 0,00 1 186,44 55 275,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 877 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 930 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 930 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 606 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2930 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 930 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 461 zł
Całość - kwota brutto 3 391 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 713,00 461,00 2 930,00
Luty 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 713,00 461,00 2 930,00
Marzec 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 713,00 461,00 2 930,00
Kwiecień 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 713,00 461,00 2 930,00
Maj 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 713,00 461,00 2 930,00
Czerwiec 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 713,00 461,00 2 930,00
Lipiec 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 713,00 461,00 2 930,00
Sierpień 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 713,00 461,00 2 930,00
Wrzesień 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 713,00 461,00 2 930,00
Październik 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 713,00 461,00 2 930,00
Listopad 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 713,00 461,00 2 930,00
Grudzień 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 713,00 461,00 2 930,00
Rocznie 40 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 556,00 5 532,00 35 160,00
Wynagrodzenie pracownika 3 391 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 391 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 391,00 zł
Luty 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 391,00 zł
Marzec 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 391,00 zł
Kwiecień 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 391,00 zł
Maj 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 391,00 zł
Czerwiec 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 391,00 zł
Lipiec 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 391,00 zł
Sierpień 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 391,00 zł
Wrzesień 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 391,00 zł
Październik 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 391,00 zł
Listopad 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 391,00 zł
Grudzień 3 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 391,00 zł
Rocznie 40 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 692,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 391 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 930 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 930 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 391 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2930 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 930 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 229 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 541 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 541,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 229,00 0,00 2 930,19
Luty 3 541,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 229,00 0,00 2 930,19
Marzec 3 541,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 229,00 0,00 2 930,19
Kwiecień 3 541,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 229,00 0,00 2 930,19
Maj 3 541,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 229,00 0,00 2 930,19
Czerwiec 3 541,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 229,00 0,00 2 930,19
Lipiec 3 541,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 188,00 0,00 2 725,99
Sierpień 3 541,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 188,00 0,00 2 725,99
Wrzesień 3 541,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 188,00 0,00 2 725,99
Październik 3 541,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 188,00 0,00 2 725,99
Listopad 3 541,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 188,00 0,00 2 725,99
Grudzień 3 541,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 188,00 0,00 2 725,99
Rocznie 42 492,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 2 502,00 0,00 33 937,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 541 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 930 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ