Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2920 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 920 zł netto - kalkulacja

   Płaca minimalna wynosi aktualnie 4300 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 065 zł
Ubezpieczenie emerytalne 392 zł
Ubezpieczenie rentowe 60 zł
Ubezpieczenie chorobowe 98 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 312 zł
Zaliczka na podatek 86 zł
Całość - kwota brutto 4 013 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 013,00 391,67 60,20 98,32 311,65 3 213,00 86,00 3 065,16
Luty 4 013,00 391,67 60,20 98,32 311,65 3 213,00 86,00 3 065,16
Marzec 4 013,00 391,67 60,20 98,32 311,65 3 213,00 86,00 3 065,16
Kwiecień 4 013,00 391,67 60,20 98,32 311,65 3 213,00 86,00 3 065,16
Maj 4 013,00 391,67 60,20 98,32 311,65 3 213,00 86,00 3 065,16
Czerwiec 4 013,00 391,67 60,20 98,32 311,65 3 213,00 86,00 3 065,16
Lipiec 4 013,00 391,67 60,20 98,32 311,65 3 213,00 86,00 3 065,16
Sierpień 4 013,00 391,67 60,20 98,32 311,65 3 213,00 86,00 3 065,16
Wrzesień 4 013,00 391,67 60,20 98,32 311,65 3 213,00 86,00 3 065,16
Październik 4 013,00 391,67 60,20 98,32 311,65 3 213,00 86,00 3 065,16
Listopad 4 013,00 391,67 60,20 98,32 311,65 3 213,00 86,00 3 065,16
Grudzień 4 013,00 391,67 60,20 98,32 311,65 3 213,00 86,00 3 065,16
Rocznie 48 156,00 4 700,04 722,40 1 179,84 1 026,72 38 556,00 0,00 36 781,92
Wynagrodzenie pracownika 4 013 zł
Ubezpieczenie emerytalne 392 zł
Ubezpieczenie rentowe 261 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 67 zł
Fundusz Pracy (FP) 98 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 835 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 013,00 391,67 260,85 67,02 102,33 4 834,87 zł
Luty 4 013,00 391,67 260,85 67,02 102,33 4 834,87 zł
Marzec 4 013,00 391,67 260,85 67,02 102,33 4 834,87 zł
Kwiecień 4 013,00 391,67 260,85 67,02 102,33 4 834,87 zł
Maj 4 013,00 391,67 260,85 67,02 102,33 4 834,87 zł
Czerwiec 4 013,00 391,67 260,85 67,02 102,33 4 834,87 zł
Lipiec 4 013,00 391,67 260,85 67,02 102,33 4 834,87 zł
Sierpień 4 013,00 391,67 260,85 67,02 102,33 4 834,87 zł
Wrzesień 4 013,00 391,67 260,85 67,02 102,33 4 834,87 zł
Październik 4 013,00 391,67 260,85 67,02 102,33 4 834,87 zł
Listopad 4 013,00 391,67 260,85 67,02 102,33 4 834,87 zł
Grudzień 4 013,00 391,67 260,85 67,02 102,33 4 834,87 zł
Rocznie 48 156,00 4 700,04 3 130,20 804,24 1 227,96 58 018,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 013 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 065 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 065 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 835 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2920 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 920 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 794 zł
Ubezpieczenie emerytalne 378 zł
Ubezpieczenie rentowe 58 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 309 zł
Zaliczka na podatek 330 zł
Całość - kwota brutto 3 868 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 868,00 377,52 58,02 0,00 308,92 2 746,00 330,00 2 794,02
Luty 3 868,00 377,52 58,02 0,00 308,92 2 746,00 330,00 2 794,02
Marzec 3 868,00 377,52 58,02 0,00 308,92 2 746,00 330,00 2 794,02
Kwiecień 3 868,00 377,52 58,02 0,00 308,92 2 746,00 330,00 2 794,02
Maj 3 868,00 377,52 58,02 0,00 308,92 2 746,00 330,00 2 794,02
Czerwiec 3 868,00 377,52 58,02 0,00 308,92 2 746,00 330,00 2 794,02
Lipiec 3 868,00 377,52 58,02 0,00 308,92 2 746,00 330,00 2 794,02
Sierpień 3 868,00 377,52 58,02 0,00 308,92 2 746,00 330,00 2 794,02
Wrzesień 3 868,00 377,52 58,02 0,00 308,92 2 746,00 330,00 2 794,02
Październik 3 868,00 377,52 58,02 0,00 308,92 2 746,00 330,00 2 794,02
Listopad 3 868,00 377,52 58,02 0,00 308,92 2 746,00 330,00 2 794,02
Grudzień 3 868,00 377,52 58,02 0,00 308,92 2 746,00 330,00 2 794,02
Rocznie 46 416,00 4 530,24 696,24 0,00 3 707,04 32 952,00 252,00 33 528,24
Wynagrodzenie pracownika 3 868 zł
Ubezpieczenie emerytalne 378 zł
Ubezpieczenie rentowe 251 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 95 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 596 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 868,00 377,52 251,42 0,00 98,64 4 595,58 zł
Luty 3 868,00 377,52 251,42 0,00 98,64 4 595,58 zł
Marzec 3 868,00 377,52 251,42 0,00 98,64 4 595,58 zł
Kwiecień 3 868,00 377,52 251,42 0,00 98,64 4 595,58 zł
Maj 3 868,00 377,52 251,42 0,00 98,64 4 595,58 zł
Czerwiec 3 868,00 377,52 251,42 0,00 98,64 4 595,58 zł
Lipiec 3 868,00 377,52 251,42 0,00 98,64 4 595,58 zł
Sierpień 3 868,00 377,52 251,42 0,00 98,64 4 595,58 zł
Wrzesień 3 868,00 377,52 251,42 0,00 98,64 4 595,58 zł
Październik 3 868,00 377,52 251,42 0,00 98,64 4 595,58 zł
Listopad 3 868,00 377,52 251,42 0,00 98,64 4 595,58 zł
Grudzień 3 868,00 377,52 251,42 0,00 98,64 4 595,58 zł
Rocznie 46 416,00 4 530,24 3 017,04 0,00 1 183,68 55 146,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 868 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 794 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 794 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 596 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2920 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 920 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 460 zł
Całość - kwota brutto 3 380 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 704,00 460,00 2 920,00
Luty 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 704,00 460,00 2 920,00
Marzec 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 704,00 460,00 2 920,00
Kwiecień 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 704,00 460,00 2 920,00
Maj 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 704,00 460,00 2 920,00
Czerwiec 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 704,00 460,00 2 920,00
Lipiec 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 704,00 460,00 2 920,00
Sierpień 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 704,00 460,00 2 920,00
Wrzesień 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 704,00 460,00 2 920,00
Październik 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 704,00 460,00 2 920,00
Listopad 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 704,00 460,00 2 920,00
Grudzień 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 704,00 460,00 2 920,00
Rocznie 40 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 448,00 5 520,00 35 040,00
Wynagrodzenie pracownika 3 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 380 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 zł
Luty 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 zł
Marzec 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 zł
Kwiecień 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 zł
Maj 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 zł
Czerwiec 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 zł
Lipiec 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 zł
Sierpień 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 zł
Wrzesień 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 zł
Październik 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 zł
Listopad 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 zł
Grudzień 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 zł
Rocznie 40 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 560,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 380 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 920 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 920 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 380 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2920 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 920 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 031 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 317 zł
Zaliczka na podatek 174 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 522 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 522,00 0,00 0,00 0,00 316,98 0,00 174,00 0,00 3 031,02
Luty 3 522,00 0,00 0,00 0,00 316,98 0,00 174,00 0,00 3 031,02
Marzec 3 522,00 0,00 0,00 0,00 316,98 0,00 174,00 0,00 3 031,02
Kwiecień 3 522,00 0,00 0,00 0,00 316,98 0,00 487,00 0,00 2 718,02
Maj 3 522,00 0,00 0,00 0,00 316,98 0,00 702,00 0,00 2 503,02
Czerwiec 3 522,00 0,00 0,00 0,00 316,98 0,00 702,00 0,00 2 503,02
Lipiec 3 522,00 176,27 72,24 0,00 316,98 15,08 618,00 0,00 2 323,43
Sierpień 3 522,00 176,27 72,24 0,00 316,98 15,08 618,00 0,00 2 323,43
Wrzesień 3 522,00 176,27 72,24 0,00 316,98 15,08 618,00 0,00 2 323,43
Październik 3 522,00 176,27 72,24 0,00 316,98 15,08 618,00 0,00 2 323,43
Listopad 3 522,00 176,27 72,24 0,00 316,98 15,08 618,00 0,00 2 323,43
Grudzień 3 522,00 176,27 72,24 0,00 316,98 15,08 618,00 0,00 2 323,43
Rocznie 42 264,00 1 057,62 433,44 0,00 3 803,76 0,00 6 121,00 0,00 30 757,70

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 522 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 031 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.