Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2910 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 910 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 391 zł
Ubezpieczenie rentowe 60 zł
Ubezpieczenie chorobowe 98 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 311 zł
Zaliczka na podatek 233 zł
Całość - kwota brutto 4 003 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 003,00 390,69 60,05 98,07 310,88 3 204,00 233,00 2 910,31
Luty 4 003,00 390,69 60,05 98,07 310,88 3 204,00 233,00 2 910,31
Marzec 4 003,00 390,69 60,05 98,07 310,88 3 204,00 233,00 2 910,31
Kwiecień 4 003,00 390,69 60,05 98,07 310,88 3 204,00 233,00 2 910,31
Maj 4 003,00 390,69 60,05 98,07 310,88 3 204,00 233,00 2 910,31
Czerwiec 4 003,00 390,69 60,05 98,07 310,88 3 204,00 233,00 2 910,31
Lipiec 4 003,00 390,69 60,05 98,07 310,88 3 204,00 233,00 2 910,31
Sierpień 4 003,00 390,69 60,05 98,07 310,88 3 204,00 233,00 2 910,31
Wrzesień 4 003,00 390,69 60,05 98,07 310,88 3 204,00 233,00 2 910,31
Październik 4 003,00 390,69 60,05 98,07 310,88 3 204,00 233,00 2 910,31
Listopad 4 003,00 390,69 60,05 98,07 310,88 3 204,00 233,00 2 910,31
Grudzień 4 003,00 390,69 60,05 98,07 310,88 3 204,00 233,00 2 910,31
Rocznie 48 036,00 4 688,28 720,60 1 176,84 3 730,56 38 448,00 2 796,00 34 923,72
Wynagrodzenie pracownika 4 003 zł
Ubezpieczenie emerytalne 391 zł
Ubezpieczenie rentowe 260 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 67 zł
Fundusz Pracy (FP) 98 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 823 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 003,00 390,69 260,20 66,85 102,07 4 822,81 zł
Luty 4 003,00 390,69 260,20 66,85 102,07 4 822,81 zł
Marzec 4 003,00 390,69 260,20 66,85 102,07 4 822,81 zł
Kwiecień 4 003,00 390,69 260,20 66,85 102,07 4 822,81 zł
Maj 4 003,00 390,69 260,20 66,85 102,07 4 822,81 zł
Czerwiec 4 003,00 390,69 260,20 66,85 102,07 4 822,81 zł
Lipiec 4 003,00 390,69 260,20 66,85 102,07 4 822,81 zł
Sierpień 4 003,00 390,69 260,20 66,85 102,07 4 822,81 zł
Wrzesień 4 003,00 390,69 260,20 66,85 102,07 4 822,81 zł
Październik 4 003,00 390,69 260,20 66,85 102,07 4 822,81 zł
Listopad 4 003,00 390,69 260,20 66,85 102,07 4 822,81 zł
Grudzień 4 003,00 390,69 260,20 66,85 102,07 4 822,81 zł
Rocznie 48 036,00 4 688,28 3 122,40 802,20 1 224,84 57 873,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 003 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 910 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 910 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 823 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2910 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 910 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 376 zł
Ubezpieczenie rentowe 58 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 308 zł
Zaliczka na podatek 200 zł
Całość - kwota brutto 3 851 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 851,00 375,86 57,77 0,00 307,56 2 734,00 200,00 2 909,81
Luty 3 851,00 375,86 57,77 0,00 307,56 2 734,00 200,00 2 909,81
Marzec 3 851,00 375,86 57,77 0,00 307,56 2 734,00 200,00 2 909,81
Kwiecień 3 851,00 375,86 57,77 0,00 307,56 2 734,00 200,00 2 909,81
Maj 3 851,00 375,86 57,77 0,00 307,56 2 734,00 200,00 2 909,81
Czerwiec 3 851,00 375,86 57,77 0,00 307,56 2 734,00 200,00 2 909,81
Lipiec 3 851,00 375,86 57,77 0,00 307,56 2 734,00 200,00 2 909,81
Sierpień 3 851,00 375,86 57,77 0,00 307,56 2 734,00 200,00 2 909,81
Wrzesień 3 851,00 375,86 57,77 0,00 307,56 2 734,00 200,00 2 909,81
Październik 3 851,00 375,86 57,77 0,00 307,56 2 734,00 200,00 2 909,81
Listopad 3 851,00 375,86 57,77 0,00 307,56 2 734,00 200,00 2 909,81
Grudzień 3 851,00 375,86 57,77 0,00 307,56 2 734,00 200,00 2 909,81
Rocznie 46 212,00 4 510,32 693,24 0,00 3 690,72 32 808,00 2 400,00 34 917,72
Wynagrodzenie pracownika 3 851 zł
Ubezpieczenie emerytalne 376 zł
Ubezpieczenie rentowe 250 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 94 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 575 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 851,00 375,86 250,32 0,00 98,20 4 575,38 zł
Luty 3 851,00 375,86 250,32 0,00 98,20 4 575,38 zł
Marzec 3 851,00 375,86 250,32 0,00 98,20 4 575,38 zł
Kwiecień 3 851,00 375,86 250,32 0,00 98,20 4 575,38 zł
Maj 3 851,00 375,86 250,32 0,00 98,20 4 575,38 zł
Czerwiec 3 851,00 375,86 250,32 0,00 98,20 4 575,38 zł
Lipiec 3 851,00 375,86 250,32 0,00 98,20 4 575,38 zł
Sierpień 3 851,00 375,86 250,32 0,00 98,20 4 575,38 zł
Wrzesień 3 851,00 375,86 250,32 0,00 98,20 4 575,38 zł
Październik 3 851,00 375,86 250,32 0,00 98,20 4 575,38 zł
Listopad 3 851,00 375,86 250,32 0,00 98,20 4 575,38 zł
Grudzień 3 851,00 375,86 250,32 0,00 98,20 4 575,38 zł
Rocznie 46 212,00 4 510,32 3 003,84 0,00 1 178,40 54 904,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 851 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 910 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 910 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 575 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2910 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 910 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 458 zł
Całość - kwota brutto 3 368 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 694,00 458,00 2 910,00
Luty 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 694,00 458,00 2 910,00
Marzec 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 694,00 458,00 2 910,00
Kwiecień 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 694,00 458,00 2 910,00
Maj 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 694,00 458,00 2 910,00
Czerwiec 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 694,00 458,00 2 910,00
Lipiec 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 694,00 458,00 2 910,00
Sierpień 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 694,00 458,00 2 910,00
Wrzesień 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 694,00 458,00 2 910,00
Październik 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 694,00 458,00 2 910,00
Listopad 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 694,00 458,00 2 910,00
Grudzień 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 694,00 458,00 2 910,00
Rocznie 40 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 328,00 5 496,00 34 920,00
Wynagrodzenie pracownika 3 368 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 368 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 zł
Luty 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 zł
Marzec 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 zł
Kwiecień 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 zł
Maj 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 zł
Czerwiec 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 zł
Lipiec 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 zł
Sierpień 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 zł
Wrzesień 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 zł
Październik 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 zł
Listopad 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 zł
Grudzień 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 zł
Rocznie 40 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 416,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 368 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 910 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 910 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 368 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2910 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 910 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 225 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 517 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 517,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 225,00 0,00 2 910,19
Luty 3 517,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 225,00 0,00 2 910,19
Marzec 3 517,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 225,00 0,00 2 910,19
Kwiecień 3 517,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 225,00 0,00 2 910,19
Maj 3 517,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 225,00 0,00 2 910,19
Czerwiec 3 517,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 225,00 0,00 2 910,19
Lipiec 3 517,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 184,00 0,00 2 705,99
Sierpień 3 517,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 184,00 0,00 2 705,99
Wrzesień 3 517,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 184,00 0,00 2 705,99
Październik 3 517,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 184,00 0,00 2 705,99
Listopad 3 517,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 184,00 0,00 2 705,99
Grudzień 3 517,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 184,00 0,00 2 705,99
Rocznie 42 204,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 2 454,00 0,00 33 697,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 517 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 910 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ