Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2910 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 910 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 3 056 zł
Ubezpieczenie emerytalne 390 zł
Ubezpieczenie rentowe 60 zł
Ubezpieczenie chorobowe 98 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 311 zł
Zaliczka na podatek 84 zł
Całość - kwota brutto 3 999 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 999,00 390,30 59,99 97,98 310,57 3 201,00 84,00 3 056,16
Luty 3 999,00 390,30 59,99 97,98 310,57 3 201,00 84,00 3 056,16
Marzec 3 999,00 390,30 59,99 97,98 310,57 3 201,00 84,00 3 056,16
Kwiecień 3 999,00 390,30 59,99 97,98 310,57 3 201,00 84,00 3 056,16
Maj 3 999,00 390,30 59,99 97,98 310,57 3 201,00 84,00 3 056,16
Czerwiec 3 999,00 390,30 59,99 97,98 310,57 3 201,00 84,00 3 056,16
Lipiec 3 999,00 390,30 59,99 97,98 310,57 3 201,00 84,00 3 056,16
Sierpień 3 999,00 390,30 59,99 97,98 310,57 3 201,00 84,00 3 056,16
Wrzesień 3 999,00 390,30 59,99 97,98 310,57 3 201,00 84,00 3 056,16
Październik 3 999,00 390,30 59,99 97,98 310,57 3 201,00 84,00 3 056,16
Listopad 3 999,00 390,30 59,99 97,98 310,57 3 201,00 84,00 3 056,16
Grudzień 3 999,00 390,30 59,99 97,98 310,57 3 201,00 84,00 3 056,16
Rocznie 47 988,00 4 683,60 719,88 1 175,76 1 009,44 38 412,00 0,00 36 673,92
Wynagrodzenie pracownika 3 999 zł
Ubezpieczenie emerytalne 390 zł
Ubezpieczenie rentowe 260 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 67 zł
Fundusz Pracy (FP) 98 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 818 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 999,00 390,30 259,94 66,78 101,98 4 818,00 zł
Luty 3 999,00 390,30 259,94 66,78 101,98 4 818,00 zł
Marzec 3 999,00 390,30 259,94 66,78 101,98 4 818,00 zł
Kwiecień 3 999,00 390,30 259,94 66,78 101,98 4 818,00 zł
Maj 3 999,00 390,30 259,94 66,78 101,98 4 818,00 zł
Czerwiec 3 999,00 390,30 259,94 66,78 101,98 4 818,00 zł
Lipiec 3 999,00 390,30 259,94 66,78 101,98 4 818,00 zł
Sierpień 3 999,00 390,30 259,94 66,78 101,98 4 818,00 zł
Wrzesień 3 999,00 390,30 259,94 66,78 101,98 4 818,00 zł
Październik 3 999,00 390,30 259,94 66,78 101,98 4 818,00 zł
Listopad 3 999,00 390,30 259,94 66,78 101,98 4 818,00 zł
Grudzień 3 999,00 390,30 259,94 66,78 101,98 4 818,00 zł
Rocznie 47 988,00 4 683,60 3 119,28 801,36 1 223,76 57 816,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 999 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 056 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 056 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 818 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2910 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 910 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 785 zł
Ubezpieczenie emerytalne 376 zł
Ubezpieczenie rentowe 58 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 308 zł
Zaliczka na podatek 328 zł
Całość - kwota brutto 3 855 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 855,00 376,25 57,83 0,00 307,88 2 737,00 328,00 2 784,60
Luty 3 855,00 376,25 57,83 0,00 307,88 2 737,00 328,00 2 784,60
Marzec 3 855,00 376,25 57,83 0,00 307,88 2 737,00 328,00 2 784,60
Kwiecień 3 855,00 376,25 57,83 0,00 307,88 2 737,00 328,00 2 784,60
Maj 3 855,00 376,25 57,83 0,00 307,88 2 737,00 328,00 2 784,60
Czerwiec 3 855,00 376,25 57,83 0,00 307,88 2 737,00 328,00 2 784,60
Lipiec 3 855,00 376,25 57,83 0,00 307,88 2 737,00 328,00 2 784,60
Sierpień 3 855,00 376,25 57,83 0,00 307,88 2 737,00 328,00 2 784,60
Wrzesień 3 855,00 376,25 57,83 0,00 307,88 2 737,00 328,00 2 784,60
Październik 3 855,00 376,25 57,83 0,00 307,88 2 737,00 328,00 2 784,60
Listopad 3 855,00 376,25 57,83 0,00 307,88 2 737,00 328,00 2 784,60
Grudzień 3 855,00 376,25 57,83 0,00 307,88 2 737,00 328,00 2 784,60
Rocznie 46 260,00 4 515,00 693,96 0,00 3 694,56 32 844,00 252,00 33 415,20
Wynagrodzenie pracownika 3 855 zł
Ubezpieczenie emerytalne 376 zł
Ubezpieczenie rentowe 251 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 94 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 580 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 855,00 376,25 250,58 0,00 98,31 4 580,14 zł
Luty 3 855,00 376,25 250,58 0,00 98,31 4 580,14 zł
Marzec 3 855,00 376,25 250,58 0,00 98,31 4 580,14 zł
Kwiecień 3 855,00 376,25 250,58 0,00 98,31 4 580,14 zł
Maj 3 855,00 376,25 250,58 0,00 98,31 4 580,14 zł
Czerwiec 3 855,00 376,25 250,58 0,00 98,31 4 580,14 zł
Lipiec 3 855,00 376,25 250,58 0,00 98,31 4 580,14 zł
Sierpień 3 855,00 376,25 250,58 0,00 98,31 4 580,14 zł
Wrzesień 3 855,00 376,25 250,58 0,00 98,31 4 580,14 zł
Październik 3 855,00 376,25 250,58 0,00 98,31 4 580,14 zł
Listopad 3 855,00 376,25 250,58 0,00 98,31 4 580,14 zł
Grudzień 3 855,00 376,25 250,58 0,00 98,31 4 580,14 zł
Rocznie 46 260,00 4 515,00 3 006,96 0,00 1 179,72 54 961,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 855 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 785 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 785 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 580 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2910 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 910 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 458 zł
Całość - kwota brutto 3 368 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 694,00 458,00 2 910,00
Luty 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 694,00 458,00 2 910,00
Marzec 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 694,00 458,00 2 910,00
Kwiecień 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 694,00 458,00 2 910,00
Maj 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 694,00 458,00 2 910,00
Czerwiec 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 694,00 458,00 2 910,00
Lipiec 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 694,00 458,00 2 910,00
Sierpień 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 694,00 458,00 2 910,00
Wrzesień 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 694,00 458,00 2 910,00
Październik 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 694,00 458,00 2 910,00
Listopad 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 694,00 458,00 2 910,00
Grudzień 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 694,00 458,00 2 910,00
Rocznie 40 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 328,00 5 496,00 34 920,00
Wynagrodzenie pracownika 3 368 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 368 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 zł
Luty 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 zł
Marzec 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 zł
Kwiecień 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 zł
Maj 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 zł
Czerwiec 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 zł
Lipiec 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 zł
Sierpień 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 zł
Wrzesień 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 zł
Październik 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 zł
Listopad 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 zł
Grudzień 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 368,00 zł
Rocznie 40 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 416,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 368 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 910 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 910 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 368 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2910 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 910 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 022 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 316 zł
Zaliczka na podatek 172 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 510 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 510,00 0,00 0,00 0,00 315,90 0,00 172,00 0,00 3 022,10
Luty 3 510,00 0,00 0,00 0,00 315,90 0,00 172,00 0,00 3 022,10
Marzec 3 510,00 0,00 0,00 0,00 315,90 0,00 172,00 0,00 3 022,10
Kwiecień 3 510,00 0,00 0,00 0,00 315,90 0,00 478,00 0,00 2 716,10
Maj 3 510,00 0,00 0,00 0,00 315,90 0,00 698,00 0,00 2 496,10
Czerwiec 3 510,00 0,00 0,00 0,00 315,90 0,00 698,00 0,00 2 496,10
Lipiec 3 510,00 176,27 72,24 0,00 315,90 15,08 614,00 0,00 2 316,51
Sierpień 3 510,00 176,27 72,24 0,00 315,90 15,08 614,00 0,00 2 316,51
Wrzesień 3 510,00 176,27 72,24 0,00 315,90 15,08 614,00 0,00 2 316,51
Październik 3 510,00 176,27 72,24 0,00 315,90 15,08 614,00 0,00 2 316,51
Listopad 3 510,00 176,27 72,24 0,00 315,90 15,08 614,00 0,00 2 316,51
Grudzień 3 510,00 176,27 72,24 0,00 315,90 15,08 614,00 0,00 2 316,51
Rocznie 42 120,00 1 057,62 433,44 0,00 3 790,80 0,00 6 074,00 0,00 30 673,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 510 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 022 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.