Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 322 zł
Ubezpieczenie emerytalne 389 zł
Ubezpieczenie rentowe 60 zł
Ubezpieczenie chorobowe 98 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 117 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 985 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 985,00 388,94 59,78 97,63 117,13 3 189,00 0,00 3 321,52
Luty 3 985,00 388,94 59,78 97,63 117,13 3 189,00 0,00 3 321,52
Marzec 3 985,00 388,94 59,78 97,63 117,13 3 189,00 0,00 3 321,52
Kwiecień 3 985,00 388,94 59,78 97,63 117,13 3 189,00 0,00 3 321,52
Maj 3 985,00 388,94 59,78 97,63 117,13 3 189,00 0,00 3 321,52
Czerwiec 3 985,00 388,94 59,78 97,63 117,13 3 189,00 0,00 3 321,52
Lipiec 3 985,00 388,94 59,78 97,63 117,13 3 189,00 0,00 3 321,52
Sierpień 3 985,00 388,94 59,78 97,63 117,13 3 189,00 0,00 3 321,52
Wrzesień 3 985,00 388,94 59,78 97,63 117,13 3 189,00 0,00 3 321,52
Październik 3 985,00 388,94 59,78 97,63 117,13 3 189,00 0,00 3 321,52
Listopad 3 985,00 388,94 59,78 97,63 117,13 3 189,00 0,00 3 321,52
Grudzień 3 985,00 388,94 59,78 97,63 117,13 3 189,00 0,00 3 321,52
Rocznie 47 820,00 4 667,28 717,36 1 171,56 1 405,56 38 268,00 0,00 39 858,24
Wynagrodzenie pracownika 3 985 zł
Ubezpieczenie emerytalne 389 zł
Ubezpieczenie rentowe 259 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 67 zł
Fundusz Pracy (FP) 98 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 801 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 985,00 388,94 259,03 66,55 101,62 4 801,14 zł
Luty 3 985,00 388,94 259,03 66,55 101,62 4 801,14 zł
Marzec 3 985,00 388,94 259,03 66,55 101,62 4 801,14 zł
Kwiecień 3 985,00 388,94 259,03 66,55 101,62 4 801,14 zł
Maj 3 985,00 388,94 259,03 66,55 101,62 4 801,14 zł
Czerwiec 3 985,00 388,94 259,03 66,55 101,62 4 801,14 zł
Lipiec 3 985,00 388,94 259,03 66,55 101,62 4 801,14 zł
Sierpień 3 985,00 388,94 259,03 66,55 101,62 4 801,14 zł
Wrzesień 3 985,00 388,94 259,03 66,55 101,62 4 801,14 zł
Październik 3 985,00 388,94 259,03 66,55 101,62 4 801,14 zł
Listopad 3 985,00 388,94 259,03 66,55 101,62 4 801,14 zł
Grudzień 3 985,00 388,94 259,03 66,55 101,62 4 801,14 zł
Rocznie 47 820,00 4 667,28 3 108,36 798,60 1 219,44 57 613,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 985 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 322 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 322 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 801 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 375 zł
Ubezpieczenie rentowe 58 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 307 zł
Zaliczka na podatek 199 zł
Całość - kwota brutto 3 838 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 838,00 374,59 57,57 0,00 306,53 2 725,00 199,00 2 900,31
Luty 3 838,00 374,59 57,57 0,00 306,53 2 725,00 199,00 2 900,31
Marzec 3 838,00 374,59 57,57 0,00 306,53 2 725,00 199,00 2 900,31
Kwiecień 3 838,00 374,59 57,57 0,00 306,53 2 725,00 199,00 2 900,31
Maj 3 838,00 374,59 57,57 0,00 306,53 2 725,00 199,00 2 900,31
Czerwiec 3 838,00 374,59 57,57 0,00 306,53 2 725,00 199,00 2 900,31
Lipiec 3 838,00 374,59 57,57 0,00 306,53 2 725,00 199,00 2 900,31
Sierpień 3 838,00 374,59 57,57 0,00 306,53 2 725,00 199,00 2 900,31
Wrzesień 3 838,00 374,59 57,57 0,00 306,53 2 725,00 199,00 2 900,31
Październik 3 838,00 374,59 57,57 0,00 306,53 2 725,00 199,00 2 900,31
Listopad 3 838,00 374,59 57,57 0,00 306,53 2 725,00 199,00 2 900,31
Grudzień 3 838,00 374,59 57,57 0,00 306,53 2 725,00 199,00 2 900,31
Rocznie 46 056,00 4 495,08 690,84 0,00 3 678,36 32 700,00 2 388,00 34 803,72
Wynagrodzenie pracownika 3 838 zł
Ubezpieczenie emerytalne 375 zł
Ubezpieczenie rentowe 249 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 94 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 560 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 838,00 374,59 249,47 0,00 97,87 4 559,93 zł
Luty 3 838,00 374,59 249,47 0,00 97,87 4 559,93 zł
Marzec 3 838,00 374,59 249,47 0,00 97,87 4 559,93 zł
Kwiecień 3 838,00 374,59 249,47 0,00 97,87 4 559,93 zł
Maj 3 838,00 374,59 249,47 0,00 97,87 4 559,93 zł
Czerwiec 3 838,00 374,59 249,47 0,00 97,87 4 559,93 zł
Lipiec 3 838,00 374,59 249,47 0,00 97,87 4 559,93 zł
Sierpień 3 838,00 374,59 249,47 0,00 97,87 4 559,93 zł
Wrzesień 3 838,00 374,59 249,47 0,00 97,87 4 559,93 zł
Październik 3 838,00 374,59 249,47 0,00 97,87 4 559,93 zł
Listopad 3 838,00 374,59 249,47 0,00 97,87 4 559,93 zł
Grudzień 3 838,00 374,59 249,47 0,00 97,87 4 559,93 zł
Rocznie 46 056,00 4 495,08 2 993,64 0,00 1 174,44 54 719,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 838 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 560 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 456 zł
Całość - kwota brutto 3 356 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 456,00 2 900,00
Luty 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 456,00 2 900,00
Marzec 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 456,00 2 900,00
Kwiecień 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 456,00 2 900,00
Maj 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 456,00 2 900,00
Czerwiec 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 456,00 2 900,00
Lipiec 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 456,00 2 900,00
Sierpień 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 456,00 2 900,00
Wrzesień 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 456,00 2 900,00
Październik 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 456,00 2 900,00
Listopad 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 456,00 2 900,00
Grudzień 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 456,00 2 900,00
Rocznie 40 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 220,00 5 472,00 34 800,00
Wynagrodzenie pracownika 3 356 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 356 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 356,00 zł
Luty 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 356,00 zł
Marzec 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 356,00 zł
Kwiecień 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 356,00 zł
Maj 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 356,00 zł
Czerwiec 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 356,00 zł
Lipiec 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 356,00 zł
Sierpień 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 356,00 zł
Wrzesień 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 356,00 zł
Październik 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 356,00 zł
Listopad 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 356,00 zł
Grudzień 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 356,00 zł
Rocznie 40 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 272,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 356 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 356 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 328 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 170 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 498 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 3 328,00
Luty 3 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 3 328,00
Marzec 3 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 3 328,00
Kwiecień 3 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468,00 0,00 3 030,00
Maj 3 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 0,00 2 804,00
Czerwiec 3 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,00 0,00 2 804,00
Lipiec 3 498,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 610,00 0,00 2 624,41
Sierpień 3 498,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 610,00 0,00 2 624,41
Wrzesień 3 498,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 610,00 0,00 2 624,41
Październik 3 498,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 610,00 0,00 2 624,41
Listopad 3 498,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 610,00 0,00 2 624,41
Grudzień 3 498,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 610,00 0,00 2 624,41
Rocznie 41 976,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 6 026,00 0,00 34 368,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 498 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 328 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.