Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 389 zł
Ubezpieczenie rentowe 60 zł
Ubezpieczenie chorobowe 98 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 310 zł
Zaliczka na podatek 232 zł
Całość - kwota brutto 3 989 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 989,00 389,33 59,84 97,73 309,79 3 192,00 232,00 2 900,31
Luty 3 989,00 389,33 59,84 97,73 309,79 3 192,00 232,00 2 900,31
Marzec 3 989,00 389,33 59,84 97,73 309,79 3 192,00 232,00 2 900,31
Kwiecień 3 989,00 389,33 59,84 97,73 309,79 3 192,00 232,00 2 900,31
Maj 3 989,00 389,33 59,84 97,73 309,79 3 192,00 232,00 2 900,31
Czerwiec 3 989,00 389,33 59,84 97,73 309,79 3 192,00 232,00 2 900,31
Lipiec 3 989,00 389,33 59,84 97,73 309,79 3 192,00 232,00 2 900,31
Sierpień 3 989,00 389,33 59,84 97,73 309,79 3 192,00 232,00 2 900,31
Wrzesień 3 989,00 389,33 59,84 97,73 309,79 3 192,00 232,00 2 900,31
Październik 3 989,00 389,33 59,84 97,73 309,79 3 192,00 232,00 2 900,31
Listopad 3 989,00 389,33 59,84 97,73 309,79 3 192,00 232,00 2 900,31
Grudzień 3 989,00 389,33 59,84 97,73 309,79 3 192,00 232,00 2 900,31
Rocznie 47 868,00 4 671,96 718,08 1 172,76 3 717,48 38 304,00 2 784,00 34 803,72
Wynagrodzenie pracownika 3 989 zł
Ubezpieczenie emerytalne 389 zł
Ubezpieczenie rentowe 259 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 67 zł
Fundusz Pracy (FP) 98 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 806 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 989,00 389,33 259,29 66,62 101,72 4 805,96 zł
Luty 3 989,00 389,33 259,29 66,62 101,72 4 805,96 zł
Marzec 3 989,00 389,33 259,29 66,62 101,72 4 805,96 zł
Kwiecień 3 989,00 389,33 259,29 66,62 101,72 4 805,96 zł
Maj 3 989,00 389,33 259,29 66,62 101,72 4 805,96 zł
Czerwiec 3 989,00 389,33 259,29 66,62 101,72 4 805,96 zł
Lipiec 3 989,00 389,33 259,29 66,62 101,72 4 805,96 zł
Sierpień 3 989,00 389,33 259,29 66,62 101,72 4 805,96 zł
Wrzesień 3 989,00 389,33 259,29 66,62 101,72 4 805,96 zł
Październik 3 989,00 389,33 259,29 66,62 101,72 4 805,96 zł
Listopad 3 989,00 389,33 259,29 66,62 101,72 4 805,96 zł
Grudzień 3 989,00 389,33 259,29 66,62 101,72 4 805,96 zł
Rocznie 47 868,00 4 671,96 3 111,48 799,44 1 220,64 57 671,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 989 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 806 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 375 zł
Ubezpieczenie rentowe 58 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 307 zł
Zaliczka na podatek 199 zł
Całość - kwota brutto 3 838 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 838,00 374,59 57,57 0,00 306,53 2 725,00 199,00 2 900,31
Luty 3 838,00 374,59 57,57 0,00 306,53 2 725,00 199,00 2 900,31
Marzec 3 838,00 374,59 57,57 0,00 306,53 2 725,00 199,00 2 900,31
Kwiecień 3 838,00 374,59 57,57 0,00 306,53 2 725,00 199,00 2 900,31
Maj 3 838,00 374,59 57,57 0,00 306,53 2 725,00 199,00 2 900,31
Czerwiec 3 838,00 374,59 57,57 0,00 306,53 2 725,00 199,00 2 900,31
Lipiec 3 838,00 374,59 57,57 0,00 306,53 2 725,00 199,00 2 900,31
Sierpień 3 838,00 374,59 57,57 0,00 306,53 2 725,00 199,00 2 900,31
Wrzesień 3 838,00 374,59 57,57 0,00 306,53 2 725,00 199,00 2 900,31
Październik 3 838,00 374,59 57,57 0,00 306,53 2 725,00 199,00 2 900,31
Listopad 3 838,00 374,59 57,57 0,00 306,53 2 725,00 199,00 2 900,31
Grudzień 3 838,00 374,59 57,57 0,00 306,53 2 725,00 199,00 2 900,31
Rocznie 46 056,00 4 495,08 690,84 0,00 3 678,36 32 700,00 2 388,00 34 803,72
Wynagrodzenie pracownika 3 838 zł
Ubezpieczenie emerytalne 375 zł
Ubezpieczenie rentowe 249 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 94 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 560 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 838,00 374,59 249,47 0,00 97,87 4 559,93 zł
Luty 3 838,00 374,59 249,47 0,00 97,87 4 559,93 zł
Marzec 3 838,00 374,59 249,47 0,00 97,87 4 559,93 zł
Kwiecień 3 838,00 374,59 249,47 0,00 97,87 4 559,93 zł
Maj 3 838,00 374,59 249,47 0,00 97,87 4 559,93 zł
Czerwiec 3 838,00 374,59 249,47 0,00 97,87 4 559,93 zł
Lipiec 3 838,00 374,59 249,47 0,00 97,87 4 559,93 zł
Sierpień 3 838,00 374,59 249,47 0,00 97,87 4 559,93 zł
Wrzesień 3 838,00 374,59 249,47 0,00 97,87 4 559,93 zł
Październik 3 838,00 374,59 249,47 0,00 97,87 4 559,93 zł
Listopad 3 838,00 374,59 249,47 0,00 97,87 4 559,93 zł
Grudzień 3 838,00 374,59 249,47 0,00 97,87 4 559,93 zł
Rocznie 46 056,00 4 495,08 2 993,64 0,00 1 174,44 54 719,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 838 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 560 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 456 zł
Całość - kwota brutto 3 356 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 456,00 2 900,00
Luty 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 456,00 2 900,00
Marzec 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 456,00 2 900,00
Kwiecień 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 456,00 2 900,00
Maj 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 456,00 2 900,00
Czerwiec 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 456,00 2 900,00
Lipiec 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 456,00 2 900,00
Sierpień 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 456,00 2 900,00
Wrzesień 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 456,00 2 900,00
Październik 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 456,00 2 900,00
Listopad 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 456,00 2 900,00
Grudzień 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 685,00 456,00 2 900,00
Rocznie 40 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 220,00 5 472,00 34 800,00
Wynagrodzenie pracownika 3 356 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 356 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 356,00 zł
Luty 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 356,00 zł
Marzec 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 356,00 zł
Kwiecień 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 356,00 zł
Maj 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 356,00 zł
Czerwiec 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 356,00 zł
Lipiec 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 356,00 zł
Sierpień 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 356,00 zł
Wrzesień 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 356,00 zł
Październik 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 356,00 zł
Listopad 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 356,00 zł
Grudzień 3 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 356,00 zł
Rocznie 40 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 272,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 356 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 356 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 240 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 502 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 502,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 240,00 0,00 2 899,66
Luty 3 502,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 240,00 0,00 2 899,66
Marzec 3 502,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 240,00 0,00 2 899,66
Kwiecień 3 502,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 240,00 0,00 2 899,66
Maj 3 502,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 240,00 0,00 2 899,66
Czerwiec 3 502,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 240,00 0,00 2 899,66
Lipiec 3 502,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 201,00 0,00 2 710,97
Sierpień 3 502,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 201,00 0,00 2 710,97
Wrzesień 3 502,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 201,00 0,00 2 710,97
Październik 3 502,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 201,00 0,00 2 710,97
Listopad 3 502,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 201,00 0,00 2 710,97
Grudzień 3 502,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 201,00 0,00 2 710,97
Rocznie 42 024,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 2 646,00 0,00 33 663,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 502 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 900 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ