Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2880 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 880 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 261 zł
Ubezpieczenie emerytalne 281 zł
Ubezpieczenie rentowe 43 zł
Ubezpieczenie chorobowe 71 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 224 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 880 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 880,00 281,09 43,20 70,56 223,66 2 235,00 0,00 2 261,49
Luty 2 880,00 281,09 43,20 70,56 223,66 2 235,00 0,00 2 261,49
Marzec 2 880,00 281,09 43,20 70,56 223,66 2 235,00 0,00 2 261,49
Kwiecień 2 880,00 281,09 43,20 70,56 223,66 2 235,00 0,00 2 261,49
Maj 2 880,00 281,09 43,20 70,56 223,66 2 235,00 0,00 2 261,49
Czerwiec 2 880,00 281,09 43,20 70,56 223,66 2 235,00 0,00 2 261,49
Lipiec 2 880,00 281,09 43,20 70,56 223,66 2 235,00 0,00 2 261,49
Sierpień 2 880,00 281,09 43,20 70,56 223,66 2 235,00 0,00 2 261,49
Wrzesień 2 880,00 281,09 43,20 70,56 223,66 2 235,00 0,00 2 261,49
Październik 2 880,00 281,09 43,20 70,56 223,66 2 235,00 0,00 2 261,49
Listopad 2 880,00 281,09 43,20 70,56 223,66 2 235,00 0,00 2 261,49
Grudzień 2 880,00 281,09 43,20 70,56 223,66 2 235,00 0,00 2 261,49
Rocznie 34 560,00 3 373,08 518,40 846,72 0,00 26 820,00 0,00 27 137,88
Wynagrodzenie pracownika 2 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 281 zł
Ubezpieczenie rentowe 187 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 48 zł
Fundusz Pracy (FP) 71 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 470 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 880,00 281,09 187,20 48,10 73,44 3 469,83 zł
Luty 2 880,00 281,09 187,20 48,10 73,44 3 469,83 zł
Marzec 2 880,00 281,09 187,20 48,10 73,44 3 469,83 zł
Kwiecień 2 880,00 281,09 187,20 48,10 73,44 3 469,83 zł
Maj 2 880,00 281,09 187,20 48,10 73,44 3 469,83 zł
Czerwiec 2 880,00 281,09 187,20 48,10 73,44 3 469,83 zł
Lipiec 2 880,00 281,09 187,20 48,10 73,44 3 469,83 zł
Sierpień 2 880,00 281,09 187,20 48,10 73,44 3 469,83 zł
Wrzesień 2 880,00 281,09 187,20 48,10 73,44 3 469,83 zł
Październik 2 880,00 281,09 187,20 48,10 73,44 3 469,83 zł
Listopad 2 880,00 281,09 187,20 48,10 73,44 3 469,83 zł
Grudzień 2 880,00 281,09 187,20 48,10 73,44 3 469,83 zł
Rocznie 34 560,00 3 373,08 2 246,40 577,20 881,28 41 637,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 880 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 261 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 880 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 470 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2880 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 880 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 281 zł
Ubezpieczenie rentowe 43 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 230 zł
Zaliczka na podatek 245 zł
Całość - kwota brutto 2 880 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 880,00 281,09 43,20 0,00 230,01 2 045,00 245,00 2 080,30
Luty 2 880,00 281,09 43,20 0,00 230,01 2 045,00 245,00 2 080,30
Marzec 2 880,00 281,09 43,20 0,00 230,01 2 045,00 245,00 2 080,30
Kwiecień 2 880,00 281,09 43,20 0,00 230,01 2 045,00 245,00 2 080,30
Maj 2 880,00 281,09 43,20 0,00 230,01 2 045,00 245,00 2 080,30
Czerwiec 2 880,00 281,09 43,20 0,00 230,01 2 045,00 245,00 2 080,30
Lipiec 2 880,00 281,09 43,20 0,00 230,01 2 045,00 245,00 2 080,30
Sierpień 2 880,00 281,09 43,20 0,00 230,01 2 045,00 245,00 2 080,30
Wrzesień 2 880,00 281,09 43,20 0,00 230,01 2 045,00 245,00 2 080,30
Październik 2 880,00 281,09 43,20 0,00 230,01 2 045,00 245,00 2 080,30
Listopad 2 880,00 281,09 43,20 0,00 230,01 2 045,00 245,00 2 080,30
Grudzień 2 880,00 281,09 43,20 0,00 230,01 2 045,00 245,00 2 080,30
Rocznie 34 560,00 3 373,08 518,40 0,00 2 760,12 24 540,00 180,00 24 963,60
Wynagrodzenie pracownika 2 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 281 zł
Ubezpieczenie rentowe 187 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 71 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 422 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 880,00 281,09 187,20 0,00 73,44 3 421,73 zł
Luty 2 880,00 281,09 187,20 0,00 73,44 3 421,73 zł
Marzec 2 880,00 281,09 187,20 0,00 73,44 3 421,73 zł
Kwiecień 2 880,00 281,09 187,20 0,00 73,44 3 421,73 zł
Maj 2 880,00 281,09 187,20 0,00 73,44 3 421,73 zł
Czerwiec 2 880,00 281,09 187,20 0,00 73,44 3 421,73 zł
Lipiec 2 880,00 281,09 187,20 0,00 73,44 3 421,73 zł
Sierpień 2 880,00 281,09 187,20 0,00 73,44 3 421,73 zł
Wrzesień 2 880,00 281,09 187,20 0,00 73,44 3 421,73 zł
Październik 2 880,00 281,09 187,20 0,00 73,44 3 421,73 zł
Listopad 2 880,00 281,09 187,20 0,00 73,44 3 421,73 zł
Grudzień 2 880,00 281,09 187,20 0,00 73,44 3 421,73 zł
Rocznie 34 560,00 3 373,08 2 246,40 0,00 881,28 41 060,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 880 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 080 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 880 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 422 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2880 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 880 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 488 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 392 zł
Całość - kwota brutto 2 880 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 304,00 392,00 2 488,00
Luty 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 304,00 392,00 2 488,00
Marzec 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 304,00 392,00 2 488,00
Kwiecień 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 304,00 392,00 2 488,00
Maj 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 304,00 392,00 2 488,00
Czerwiec 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 304,00 392,00 2 488,00
Lipiec 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 304,00 392,00 2 488,00
Sierpień 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 304,00 392,00 2 488,00
Wrzesień 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 304,00 392,00 2 488,00
Październik 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 304,00 392,00 2 488,00
Listopad 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 304,00 392,00 2 488,00
Grudzień 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 304,00 392,00 2 488,00
Rocznie 34 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 648,00 4 704,00 29 856,00
Wynagrodzenie pracownika 2 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 880 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 zł
Luty 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 zł
Marzec 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 zł
Kwiecień 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 zł
Maj 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 zł
Czerwiec 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 zł
Lipiec 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 zł
Sierpień 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 zł
Wrzesień 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 zł
Październik 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 zł
Listopad 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 zł
Grudzień 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 zł
Rocznie 34 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 560,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 880 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 488 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 880 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 880 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2880 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 880 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 544 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 65 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 880 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 880,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 65,00 0,00 2 544,10
Luty 2 880,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 65,00 0,00 2 544,10
Marzec 2 880,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 65,00 0,00 2 544,10
Kwiecień 2 880,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 65,00 0,00 2 544,10
Maj 2 880,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 425,00 0,00 2 184,10
Czerwiec 2 880,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 497,00 0,00 2 112,10
Lipiec 2 880,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 412,00 0,00 1 933,51
Sierpień 2 880,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 412,00 0,00 1 933,51
Wrzesień 2 880,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 412,00 0,00 1 933,51
Październik 2 880,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 412,00 0,00 1 933,51
Listopad 2 880,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 412,00 0,00 1 933,51
Grudzień 2 880,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 412,00 0,00 1 933,51
Rocznie 34 560,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 3 654,00 0,00 26 073,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 880 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 544 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.