Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2870 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 870 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 254 zł
Ubezpieczenie emerytalne 280 zł
Ubezpieczenie rentowe 43 zł
Ubezpieczenie chorobowe 70 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 223 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 870 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 870,00 280,11 43,05 70,32 222,89 2 227,00 0,00 2 253,63
Luty 2 870,00 280,11 43,05 70,32 222,89 2 227,00 0,00 2 253,63
Marzec 2 870,00 280,11 43,05 70,32 222,89 2 227,00 0,00 2 253,63
Kwiecień 2 870,00 280,11 43,05 70,32 222,89 2 227,00 0,00 2 253,63
Maj 2 870,00 280,11 43,05 70,32 222,89 2 227,00 0,00 2 253,63
Czerwiec 2 870,00 280,11 43,05 70,32 222,89 2 227,00 0,00 2 253,63
Lipiec 2 870,00 280,11 43,05 70,32 222,89 2 227,00 0,00 2 253,63
Sierpień 2 870,00 280,11 43,05 70,32 222,89 2 227,00 0,00 2 253,63
Wrzesień 2 870,00 280,11 43,05 70,32 222,89 2 227,00 0,00 2 253,63
Październik 2 870,00 280,11 43,05 70,32 222,89 2 227,00 0,00 2 253,63
Listopad 2 870,00 280,11 43,05 70,32 222,89 2 227,00 0,00 2 253,63
Grudzień 2 870,00 280,11 43,05 70,32 222,89 2 227,00 0,00 2 253,63
Rocznie 34 440,00 3 361,32 516,60 843,84 0,00 26 724,00 0,00 27 043,56
Wynagrodzenie pracownika 2 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 280 zł
Ubezpieczenie rentowe 187 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 48 zł
Fundusz Pracy (FP) 70 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 458 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 870,00 280,11 186,55 47,93 73,19 3 457,78 zł
Luty 2 870,00 280,11 186,55 47,93 73,19 3 457,78 zł
Marzec 2 870,00 280,11 186,55 47,93 73,19 3 457,78 zł
Kwiecień 2 870,00 280,11 186,55 47,93 73,19 3 457,78 zł
Maj 2 870,00 280,11 186,55 47,93 73,19 3 457,78 zł
Czerwiec 2 870,00 280,11 186,55 47,93 73,19 3 457,78 zł
Lipiec 2 870,00 280,11 186,55 47,93 73,19 3 457,78 zł
Sierpień 2 870,00 280,11 186,55 47,93 73,19 3 457,78 zł
Wrzesień 2 870,00 280,11 186,55 47,93 73,19 3 457,78 zł
Październik 2 870,00 280,11 186,55 47,93 73,19 3 457,78 zł
Listopad 2 870,00 280,11 186,55 47,93 73,19 3 457,78 zł
Grudzień 2 870,00 280,11 186,55 47,93 73,19 3 457,78 zł
Rocznie 34 440,00 3 361,32 2 238,60 575,16 878,28 41 493,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 870 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 254 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 870 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 458 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2870 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 870 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 073 zł
Ubezpieczenie emerytalne 280 zł
Ubezpieczenie rentowe 43 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 229 zł
Zaliczka na podatek 244 zł
Całość - kwota brutto 2 870 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 870,00 280,11 43,05 0,00 229,22 2 037,00 244,00 2 073,18
Luty 2 870,00 280,11 43,05 0,00 229,22 2 037,00 244,00 2 073,18
Marzec 2 870,00 280,11 43,05 0,00 229,22 2 037,00 244,00 2 073,18
Kwiecień 2 870,00 280,11 43,05 0,00 229,22 2 037,00 244,00 2 073,18
Maj 2 870,00 280,11 43,05 0,00 229,22 2 037,00 244,00 2 073,18
Czerwiec 2 870,00 280,11 43,05 0,00 229,22 2 037,00 244,00 2 073,18
Lipiec 2 870,00 280,11 43,05 0,00 229,22 2 037,00 244,00 2 073,18
Sierpień 2 870,00 280,11 43,05 0,00 229,22 2 037,00 244,00 2 073,18
Wrzesień 2 870,00 280,11 43,05 0,00 229,22 2 037,00 244,00 2 073,18
Październik 2 870,00 280,11 43,05 0,00 229,22 2 037,00 244,00 2 073,18
Listopad 2 870,00 280,11 43,05 0,00 229,22 2 037,00 244,00 2 073,18
Grudzień 2 870,00 280,11 43,05 0,00 229,22 2 037,00 244,00 2 073,18
Rocznie 34 440,00 3 361,32 516,60 0,00 2 750,64 24 444,00 180,00 24 878,16
Wynagrodzenie pracownika 2 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 280 zł
Ubezpieczenie rentowe 187 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 70 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 410 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 870,00 280,11 186,55 0,00 73,19 3 409,85 zł
Luty 2 870,00 280,11 186,55 0,00 73,19 3 409,85 zł
Marzec 2 870,00 280,11 186,55 0,00 73,19 3 409,85 zł
Kwiecień 2 870,00 280,11 186,55 0,00 73,19 3 409,85 zł
Maj 2 870,00 280,11 186,55 0,00 73,19 3 409,85 zł
Czerwiec 2 870,00 280,11 186,55 0,00 73,19 3 409,85 zł
Lipiec 2 870,00 280,11 186,55 0,00 73,19 3 409,85 zł
Sierpień 2 870,00 280,11 186,55 0,00 73,19 3 409,85 zł
Wrzesień 2 870,00 280,11 186,55 0,00 73,19 3 409,85 zł
Październik 2 870,00 280,11 186,55 0,00 73,19 3 409,85 zł
Listopad 2 870,00 280,11 186,55 0,00 73,19 3 409,85 zł
Grudzień 2 870,00 280,11 186,55 0,00 73,19 3 409,85 zł
Rocznie 34 440,00 3 361,32 2 238,60 0,00 878,28 40 918,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 870 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 073 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 870 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 410 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2870 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 870 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 390 zł
Całość - kwota brutto 2 870 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Luty 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Marzec 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Kwiecień 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Maj 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Czerwiec 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Lipiec 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Sierpień 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Wrzesień 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Październik 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Listopad 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Grudzień 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296,00 390,00 2 480,00
Rocznie 34 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 552,00 4 680,00 29 760,00
Wynagrodzenie pracownika 2 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 870 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Luty 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Marzec 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Kwiecień 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Maj 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Czerwiec 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Lipiec 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Sierpień 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Wrzesień 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Październik 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Listopad 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Grudzień 2 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870,00 zł
Rocznie 34 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 870 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 480 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 870 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 870 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2870 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 870 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 536 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 63 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 870 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 870,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 63,00 0,00 2 536,10
Luty 2 870,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 63,00 0,00 2 536,10
Marzec 2 870,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 63,00 0,00 2 536,10
Kwiecień 2 870,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 63,00 0,00 2 536,10
Maj 2 870,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 415,00 0,00 2 184,10
Czerwiec 2 870,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 493,00 0,00 2 106,10
Lipiec 2 870,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 409,00 0,00 1 926,51
Sierpień 2 870,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 409,00 0,00 1 926,51
Wrzesień 2 870,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 409,00 0,00 1 926,51
Październik 2 870,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 409,00 0,00 1 926,51
Listopad 2 870,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 409,00 0,00 1 926,51
Grudzień 2 870,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 409,00 0,00 1 926,51
Rocznie 34 440,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 3 614,00 0,00 25 993,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 870 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 536 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.