Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 28700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 28 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 517 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 959 zł
Ubezpieczenie rentowe 608 zł
Ubezpieczenie chorobowe 994 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 150 zł
Zaliczka na podatek 2 332 zł
Całość - kwota brutto 40 559 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 40 559,00 3 958,56 608,39 993,70 3 149,85 34 748,00 2 332,00 29 516,50
Luty 40 559,00 3 958,56 608,39 993,70 3 149,85 34 748,00 2 332,00 29 516,50
Marzec 40 559,00 3 958,56 608,39 993,70 3 149,85 34 748,00 2 332,00 29 516,50
Kwiecień 40 559,00 3 958,56 608,39 993,70 3 149,85 34 748,00 5 181,00 26 667,50
Maj 40 559,00 1 505,38 231,34 993,70 3 404,57 37 579,00 8 621,00 25 803,01
Czerwiec 40 559,00 0,00 0,00 993,70 3 560,88 39 315,00 9 020,00 26 984,42
Lipiec 40 559,00 0,00 0,00 993,70 3 560,88 39 315,00 9 020,00 26 984,42
Sierpień 40 559,00 0,00 0,00 993,70 3 560,88 39 315,00 9 020,00 26 984,42
Wrzesień 40 559,00 0,00 0,00 993,70 3 560,88 39 315,00 9 020,00 26 984,42
Październik 40 559,00 0,00 0,00 993,70 3 560,88 39 315,00 9 020,00 26 984,42
Listopad 40 559,00 0,00 0,00 993,70 3 560,88 39 315,00 9 020,00 26 984,42
Grudzień 40 559,00 0,00 0,00 993,70 3 560,88 39 315,00 9 020,00 26 984,42
Rocznie 486 708,00 17 339,62 2 664,90 11 924,40 40 930,13 451 776,00 83 938,00 329 910,95
Wynagrodzenie pracownika 40 559 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 959 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 636 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 677 zł
Fundusz Pracy (FP) 994 zł
FGŚP 41 zł
Cała kwota 48 866 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 40 559,00 3 958,56 2 636,34 677,34 1 034,26 48 865,50 zł
Luty 40 559,00 3 958,56 2 636,34 677,34 1 034,26 48 865,50 zł
Marzec 40 559,00 3 958,56 2 636,34 677,34 1 034,26 48 865,50 zł
Kwiecień 40 559,00 3 958,56 2 636,34 677,34 1 034,26 48 865,50 zł
Maj 40 559,00 1 505,38 1 002,54 677,34 1 034,26 44 778,52 zł
Czerwiec 40 559,00 0,00 0,00 677,34 1 034,26 42 270,60 zł
Lipiec 40 559,00 0,00 0,00 677,34 1 034,26 42 270,60 zł
Sierpień 40 559,00 0,00 0,00 677,34 1 034,26 42 270,60 zł
Wrzesień 40 559,00 0,00 0,00 677,34 1 034,26 42 270,60 zł
Październik 40 559,00 0,00 0,00 677,34 1 034,26 42 270,60 zł
Listopad 40 559,00 0,00 0,00 677,34 1 034,26 42 270,60 zł
Grudzień 40 559,00 0,00 0,00 677,34 1 034,26 42 270,60 zł
Rocznie 486 708,00 17 339,62 11 547,90 8 128,08 12 411,12 536 134,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 40 559 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 517 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 517 zł netto poniesie łączny koszt równy 48 866 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 28700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 28 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 28 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 707 zł
Ubezpieczenie rentowe 570 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 033 zł
Zaliczka na podatek 1 972 zł
Całość - kwota brutto 37 982 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 982,00 3 707,04 569,73 0,00 3 033,47 26 964,00 1 972,00 28 699,76
Luty 37 982,00 3 707,04 569,73 0,00 3 033,47 26 964,00 1 972,00 28 699,76
Marzec 37 982,00 3 707,04 569,73 0,00 3 033,47 26 964,00 1 972,00 28 699,76
Kwiecień 37 982,00 3 707,04 569,73 0,00 3 033,47 26 964,00 1 972,00 28 699,76
Maj 37 982,00 2 511,46 385,98 0,00 3 157,61 28 068,00 2 053,00 29 873,95
Czerwiec 37 982,00 0,00 0,00 0,00 3 418,38 30 386,00 2 222,00 32 341,62
Lipiec 37 982,00 0,00 0,00 0,00 3 418,38 30 386,00 2 222,00 32 341,62
Sierpień 37 982,00 0,00 0,00 0,00 3 418,38 30 386,00 2 222,00 32 341,62
Wrzesień 37 982,00 0,00 0,00 0,00 3 418,38 30 386,00 2 222,00 32 341,62
Październik 37 982,00 0,00 0,00 0,00 3 418,38 30 386,00 2 222,00 32 341,62
Listopad 37 982,00 0,00 0,00 0,00 3 418,38 30 386,00 2 222,00 32 341,62
Grudzień 37 982,00 0,00 0,00 0,00 3 418,38 30 386,00 2 222,00 32 341,62
Rocznie 455 784,00 17 339,62 2 664,90 0,00 39 220,15 348 626,00 25 495,00 371 064,33
Wynagrodzenie pracownika 37 982 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 707 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 469 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 931 zł
FGŚP 38 zł
Cała kwota 45 126 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 982,00 3 707,04 2 468,83 0,00 968,54 45 126,41 zł
Luty 37 982,00 3 707,04 2 468,83 0,00 968,54 45 126,41 zł
Marzec 37 982,00 3 707,04 2 468,83 0,00 968,54 45 126,41 zł
Kwiecień 37 982,00 3 707,04 2 468,83 0,00 968,54 45 126,41 zł
Maj 37 982,00 2 511,46 1 672,58 0,00 968,54 43 134,58 zł
Czerwiec 37 982,00 0,00 0,00 0,00 968,54 38 950,54 zł
Lipiec 37 982,00 0,00 0,00 0,00 968,54 38 950,54 zł
Sierpień 37 982,00 0,00 0,00 0,00 968,54 38 950,54 zł
Wrzesień 37 982,00 0,00 0,00 0,00 968,54 38 950,54 zł
Październik 37 982,00 0,00 0,00 0,00 968,54 38 950,54 zł
Listopad 37 982,00 0,00 0,00 0,00 968,54 38 950,54 zł
Grudzień 37 982,00 0,00 0,00 0,00 968,54 38 950,54 zł
Rocznie 455 784,00 17 339,62 11 547,90 0,00 11 622,48 496 294,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 37 982 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 45 126 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 28700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 28 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 28 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 518 zł
Całość - kwota brutto 33 218 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 574,00 4 518,00 28 700,00
Luty 33 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 574,00 4 518,00 28 700,00
Marzec 33 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 574,00 4 518,00 28 700,00
Kwiecień 33 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 574,00 4 518,00 28 700,00
Maj 33 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 574,00 4 518,00 28 700,00
Czerwiec 33 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 574,00 4 518,00 28 700,00
Lipiec 33 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 574,00 4 518,00 28 700,00
Sierpień 33 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 574,00 4 518,00 28 700,00
Wrzesień 33 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 574,00 4 518,00 28 700,00
Październik 33 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 574,00 4 518,00 28 700,00
Listopad 33 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 574,00 4 518,00 28 700,00
Grudzień 33 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 574,00 4 518,00 28 700,00
Rocznie 398 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318 888,00 54 216,00 344 400,00
Wynagrodzenie pracownika 33 218 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 33 218 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 218,00 zł
Luty 33 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 218,00 zł
Marzec 33 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 218,00 zł
Kwiecień 33 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 218,00 zł
Maj 33 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 218,00 zł
Czerwiec 33 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 218,00 zł
Lipiec 33 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 218,00 zł
Sierpień 33 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 218,00 zł
Wrzesień 33 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 218,00 zł
Październik 33 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 218,00 zł
Listopad 33 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 218,00 zł
Grudzień 33 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 218,00 zł
Rocznie 398 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398 616,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 33 218 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 33 218 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 28700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 28 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 25 746 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 844 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 34 590 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 34 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 844,00 0,00 25 746,00
Luty 34 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 644,00 0,00 23 946,00
Marzec 34 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 644,00 0,00 23 946,00
Kwiecień 34 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 644,00 0,00 23 946,00
Maj 34 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 644,00 0,00 23 946,00
Czerwiec 34 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 644,00 0,00 23 946,00
Lipiec 34 590,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 10 559,00 0,00 23 767,41
Sierpień 34 590,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 10 559,00 0,00 23 767,41
Wrzesień 34 590,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 10 559,00 0,00 23 767,41
Październik 34 590,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 10 559,00 0,00 23 767,41
Listopad 34 590,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 10 559,00 0,00 23 767,41
Grudzień 34 590,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 10 559,00 0,00 23 767,41
Rocznie 415 080,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 125 418,00 0,00 288 080,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 34 590 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 746 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.