Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 28400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 28 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 27 693 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 918 zł
Ubezpieczenie rentowe 602 zł
Ubezpieczenie chorobowe 983 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 117 zł
Zaliczka na podatek 3 827 zł
Całość - kwota brutto 40 141 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 40 141,00 3 917,76 602,12 983,45 3 117,39 34 388,00 3 827,00 27 693,28
Luty 40 141,00 3 917,76 602,12 983,45 3 117,39 34 388,00 3 827,00 27 693,28
Marzec 40 141,00 3 917,76 602,12 983,45 3 117,39 34 388,00 3 827,00 27 693,28
Kwiecień 40 141,00 3 917,76 602,12 983,45 3 117,39 34 388,00 7 337,00 24 183,28
Maj 40 141,00 3 917,76 602,12 983,45 3 117,39 34 388,00 11 004,00 20 516,28
Czerwiec 40 141,00 716,88 110,15 983,45 3 449,75 38 081,00 12 186,00 22 694,77
Lipiec 40 141,00 0,00 0,00 983,45 3 524,18 38 908,00 12 451,00 23 182,37
Sierpień 40 141,00 0,00 0,00 983,45 3 524,18 38 908,00 12 451,00 23 182,37
Wrzesień 40 141,00 0,00 0,00 983,45 3 524,18 38 908,00 12 451,00 23 182,37
Październik 40 141,00 0,00 0,00 983,45 3 524,18 38 908,00 12 451,00 23 182,37
Listopad 40 141,00 0,00 0,00 983,45 3 524,18 38 908,00 12 451,00 23 182,37
Grudzień 40 141,00 0,00 0,00 983,45 3 524,18 38 908,00 12 451,00 23 182,37
Rocznie 481 692,00 20 305,68 3 120,75 11 801,40 40 181,78 443 469,00 76 526,00 289 568,39
Wynagrodzenie pracownika 40 141 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 918 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 609 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 670 zł
Fundusz Pracy (FP) 983 zł
FGŚP 40 zł
Cała kwota 48 362 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 40 141,00 3 917,76 2 609,17 670,35 1 023,59 48 361,87 zł
Luty 40 141,00 3 917,76 2 609,17 670,35 1 023,59 48 361,87 zł
Marzec 40 141,00 3 917,76 2 609,17 670,35 1 023,59 48 361,87 zł
Kwiecień 40 141,00 3 917,76 2 609,17 670,35 1 023,59 48 361,87 zł
Maj 40 141,00 3 917,76 2 609,17 670,35 1 023,59 48 361,87 zł
Czerwiec 40 141,00 716,88 477,40 670,35 1 023,59 43 029,22 zł
Lipiec 40 141,00 0,00 0,00 670,35 1 023,59 41 834,94 zł
Sierpień 40 141,00 0,00 0,00 670,35 1 023,59 41 834,94 zł
Wrzesień 40 141,00 0,00 0,00 670,35 1 023,59 41 834,94 zł
Październik 40 141,00 0,00 0,00 670,35 1 023,59 41 834,94 zł
Listopad 40 141,00 0,00 0,00 670,35 1 023,59 41 834,94 zł
Grudzień 40 141,00 0,00 0,00 670,35 1 023,59 41 834,94 zł
Rocznie 481 692,00 20 305,68 13 523,25 8 044,20 12 283,08 535 848,21 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 40 141 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 693 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 27 693 zł netto poniesie łączny koszt równy 48 362 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 28400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 28 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 27 152 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 669 zł
Ubezpieczenie rentowe 564 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 002 zł
Zaliczka na podatek 3 202 zł
Całość - kwota brutto 37 589 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 589,00 3 668,69 563,84 0,00 3 002,08 26 685,00 3 202,00 27 152,19
Luty 37 589,00 3 668,69 563,84 0,00 3 002,08 26 685,00 3 202,00 27 152,19
Marzec 37 589,00 3 668,69 563,84 0,00 3 002,08 26 685,00 3 202,00 27 152,19
Kwiecień 37 589,00 3 668,69 563,84 0,00 3 002,08 26 685,00 3 202,00 27 152,19
Maj 37 589,00 3 668,69 563,84 0,00 3 002,08 26 685,00 3 202,00 27 152,19
Czerwiec 37 589,00 1 962,23 301,55 0,00 3 179,27 28 260,00 3 391,00 28 754,75
Lipiec 37 589,00 0,00 0,00 0,00 3 383,01 30 071,00 3 609,00 30 597,47
Sierpień 37 589,00 0,00 0,00 0,00 3 383,01 30 071,00 3 609,00 30 597,47
Wrzesień 37 589,00 0,00 0,00 0,00 3 383,01 30 071,00 3 609,00 30 597,47
Październik 37 589,00 0,00 0,00 0,00 3 383,01 30 071,00 3 609,00 30 597,47
Listopad 37 589,00 0,00 0,00 0,00 3 383,01 30 071,00 3 609,00 30 597,47
Grudzień 37 589,00 0,00 0,00 0,00 3 383,01 30 071,00 3 609,00 30 597,47
Rocznie 451 068,00 20 305,68 3 120,75 0,00 38 487,73 342 111,00 2 568,00 348 100,52
Wynagrodzenie pracownika 37 589 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 669 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 443 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 921 zł
FGŚP 38 zł
Cała kwota 44 660 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 589,00 3 668,69 2 443,29 0,00 958,52 44 659,50 zł
Luty 37 589,00 3 668,69 2 443,29 0,00 958,52 44 659,50 zł
Marzec 37 589,00 3 668,69 2 443,29 0,00 958,52 44 659,50 zł
Kwiecień 37 589,00 3 668,69 2 443,29 0,00 958,52 44 659,50 zł
Maj 37 589,00 3 668,69 2 443,29 0,00 958,52 44 659,50 zł
Czerwiec 37 589,00 1 962,23 1 306,80 0,00 958,52 41 816,55 zł
Lipiec 37 589,00 0,00 0,00 0,00 958,52 38 547,52 zł
Sierpień 37 589,00 0,00 0,00 0,00 958,52 38 547,52 zł
Wrzesień 37 589,00 0,00 0,00 0,00 958,52 38 547,52 zł
Październik 37 589,00 0,00 0,00 0,00 958,52 38 547,52 zł
Listopad 37 589,00 0,00 0,00 0,00 958,52 38 547,52 zł
Grudzień 37 589,00 0,00 0,00 0,00 958,52 38 547,52 zł
Rocznie 451 068,00 20 305,68 13 523,25 0,00 11 502,24 496 399,17 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 37 589 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 152 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 27 152 zł netto poniesie łączny koszt równy 44 660 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 28400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 28 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 28 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 470 zł
Całość - kwota brutto 32 870 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 296,00 4 470,00 28 400,00
Luty 32 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 296,00 4 470,00 28 400,00
Marzec 32 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 296,00 4 470,00 28 400,00
Kwiecień 32 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 296,00 4 470,00 28 400,00
Maj 32 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 296,00 4 470,00 28 400,00
Czerwiec 32 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 296,00 4 470,00 28 400,00
Lipiec 32 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 296,00 4 470,00 28 400,00
Sierpień 32 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 296,00 4 470,00 28 400,00
Wrzesień 32 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 296,00 4 470,00 28 400,00
Październik 32 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 296,00 4 470,00 28 400,00
Listopad 32 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 296,00 4 470,00 28 400,00
Grudzień 32 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 296,00 4 470,00 28 400,00
Rocznie 394 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315 552,00 53 640,00 340 800,00
Wynagrodzenie pracownika 32 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 32 870 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 zł
Luty 32 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 zł
Marzec 32 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 zł
Kwiecień 32 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 zł
Maj 32 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 zł
Czerwiec 32 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 zł
Lipiec 32 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 zł
Sierpień 32 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 zł
Wrzesień 32 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 zł
Październik 32 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 zł
Listopad 32 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 zł
Grudzień 32 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 870,00 zł
Rocznie 394 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 32 870 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 32 870 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 28400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 28 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 22 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 081 zł
Zaliczka na podatek 8 728 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 34 229 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 34 229,00 0,00 0,00 0,00 3 080,61 0,00 8 728,00 0,00 22 420,39
Luty 34 229,00 0,00 0,00 0,00 3 080,61 0,00 10 528,00 0,00 20 620,39
Marzec 34 229,00 0,00 0,00 0,00 3 080,61 0,00 10 528,00 0,00 20 620,39
Kwiecień 34 229,00 0,00 0,00 0,00 3 080,61 0,00 10 528,00 0,00 20 620,39
Maj 34 229,00 0,00 0,00 0,00 3 080,61 0,00 10 528,00 0,00 20 620,39
Czerwiec 34 229,00 0,00 0,00 0,00 3 080,61 0,00 10 528,00 0,00 20 620,39
Lipiec 34 229,00 176,27 72,24 0,00 3 080,61 15,08 10 444,00 0,00 20 440,80
Sierpień 34 229,00 176,27 72,24 0,00 3 080,61 15,08 10 444,00 0,00 20 440,80
Wrzesień 34 229,00 176,27 72,24 0,00 3 080,61 15,08 10 444,00 0,00 20 440,80
Październik 34 229,00 176,27 72,24 0,00 3 080,61 15,08 10 444,00 0,00 20 440,80
Listopad 34 229,00 176,27 72,24 0,00 3 080,61 15,08 10 444,00 0,00 20 440,80
Grudzień 34 229,00 176,27 72,24 0,00 3 080,61 15,08 10 444,00 0,00 20 440,80
Rocznie 410 748,00 1 057,62 433,44 0,00 36 967,32 0,00 124 032,00 0,00 248 167,14

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 34 229 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 420 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.