Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 28300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 28 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 27 598 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 904 zł
Ubezpieczenie rentowe 600 zł
Ubezpieczenie chorobowe 980 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 106 zł
Zaliczka na podatek 3 812 zł
Całość - kwota brutto 40 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 40 000,00 3 904,00 600,00 980,00 3 106,44 34 266,00 3 812,00 27 597,56
Luty 40 000,00 3 904,00 600,00 980,00 3 106,44 34 266,00 3 812,00 27 597,56
Marzec 40 000,00 3 904,00 600,00 980,00 3 106,44 34 266,00 3 812,00 27 597,56
Kwiecień 40 000,00 3 904,00 600,00 980,00 3 106,44 34 266,00 7 225,00 24 184,56
Maj 40 000,00 3 904,00 600,00 980,00 3 106,44 34 266,00 10 965,00 20 444,56
Czerwiec 40 000,00 785,68 120,75 980,00 3 430,22 37 864,00 12 116,00 22 567,35
Lipiec 40 000,00 0,00 0,00 980,00 3 511,80 38 770,00 12 406,00 23 102,20
Sierpień 40 000,00 0,00 0,00 980,00 3 511,80 38 770,00 12 406,00 23 102,20
Wrzesień 40 000,00 0,00 0,00 980,00 3 511,80 38 770,00 12 406,00 23 102,20
Październik 40 000,00 0,00 0,00 980,00 3 511,80 38 770,00 12 406,00 23 102,20
Listopad 40 000,00 0,00 0,00 980,00 3 511,80 38 770,00 12 406,00 23 102,20
Grudzień 40 000,00 0,00 0,00 980,00 3 511,80 38 770,00 12 406,00 23 102,20
Rocznie 480 000,00 20 305,68 3 120,75 11 760,00 40 033,22 441 814,00 76 148,00 288 602,35
Wynagrodzenie pracownika 40 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 904 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 600 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 668 zł
Fundusz Pracy (FP) 980 zł
FGŚP 40 zł
Cała kwota 48 192 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 40 000,00 3 904,00 2 600,00 668,00 1 020,00 48 192,00 zł
Luty 40 000,00 3 904,00 2 600,00 668,00 1 020,00 48 192,00 zł
Marzec 40 000,00 3 904,00 2 600,00 668,00 1 020,00 48 192,00 zł
Kwiecień 40 000,00 3 904,00 2 600,00 668,00 1 020,00 48 192,00 zł
Maj 40 000,00 3 904,00 2 600,00 668,00 1 020,00 48 192,00 zł
Czerwiec 40 000,00 785,68 523,25 668,00 1 020,00 42 996,93 zł
Lipiec 40 000,00 0,00 0,00 668,00 1 020,00 41 688,00 zł
Sierpień 40 000,00 0,00 0,00 668,00 1 020,00 41 688,00 zł
Wrzesień 40 000,00 0,00 0,00 668,00 1 020,00 41 688,00 zł
Październik 40 000,00 0,00 0,00 668,00 1 020,00 41 688,00 zł
Listopad 40 000,00 0,00 0,00 668,00 1 020,00 41 688,00 zł
Grudzień 40 000,00 0,00 0,00 668,00 1 020,00 41 688,00 zł
Rocznie 480 000,00 20 305,68 13 523,25 8 016,00 12 240,00 534 084,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 40 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 598 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 27 598 zł netto poniesie łączny koszt równy 48 192 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 28300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 28 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 27 057 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 656 zł
Ubezpieczenie rentowe 562 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 992 zł
Zaliczka na podatek 3 191 zł
Całość - kwota brutto 37 457 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 457,00 3 655,80 561,86 0,00 2 991,54 26 591,00 3 191,00 27 056,88
Luty 37 457,00 3 655,80 561,86 0,00 2 991,54 26 591,00 3 191,00 27 056,88
Marzec 37 457,00 3 655,80 561,86 0,00 2 991,54 26 591,00 3 191,00 27 056,88
Kwiecień 37 457,00 3 655,80 561,86 0,00 2 991,54 26 591,00 3 191,00 27 056,88
Maj 37 457,00 3 655,80 561,86 0,00 2 991,54 26 591,00 3 191,00 27 056,88
Czerwiec 37 457,00 2 026,68 311,45 0,00 3 160,70 28 095,00 3 371,00 28 586,77
Lipiec 37 457,00 0,00 0,00 0,00 3 371,13 29 966,00 3 596,00 30 489,95
Sierpień 37 457,00 0,00 0,00 0,00 3 371,13 29 966,00 3 596,00 30 489,95
Wrzesień 37 457,00 0,00 0,00 0,00 3 371,13 29 966,00 3 596,00 30 489,95
Październik 37 457,00 0,00 0,00 0,00 3 371,13 29 966,00 3 596,00 30 489,95
Listopad 37 457,00 0,00 0,00 0,00 3 371,13 29 966,00 3 596,00 30 489,95
Grudzień 37 457,00 0,00 0,00 0,00 3 371,13 29 966,00 3 596,00 30 489,95
Rocznie 449 484,00 20 305,68 3 120,75 0,00 38 345,18 340 846,00 2 556,00 346 810,87
Wynagrodzenie pracownika 37 457 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 656 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 435 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 918 zł
FGŚP 37 zł
Cała kwota 44 503 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 457,00 3 655,80 2 434,71 0,00 955,16 44 502,67 zł
Luty 37 457,00 3 655,80 2 434,71 0,00 955,16 44 502,67 zł
Marzec 37 457,00 3 655,80 2 434,71 0,00 955,16 44 502,67 zł
Kwiecień 37 457,00 3 655,80 2 434,71 0,00 955,16 44 502,67 zł
Maj 37 457,00 3 655,80 2 434,71 0,00 955,16 44 502,67 zł
Czerwiec 37 457,00 2 026,68 1 349,70 0,00 955,16 41 788,54 zł
Lipiec 37 457,00 0,00 0,00 0,00 955,16 38 412,16 zł
Sierpień 37 457,00 0,00 0,00 0,00 955,16 38 412,16 zł
Wrzesień 37 457,00 0,00 0,00 0,00 955,16 38 412,16 zł
Październik 37 457,00 0,00 0,00 0,00 955,16 38 412,16 zł
Listopad 37 457,00 0,00 0,00 0,00 955,16 38 412,16 zł
Grudzień 37 457,00 0,00 0,00 0,00 955,16 38 412,16 zł
Rocznie 449 484,00 20 305,68 13 523,25 0,00 11 461,92 494 774,85 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 37 457 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 057 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 27 057 zł netto poniesie łączny koszt równy 44 503 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 28300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 28 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 28 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 455 zł
Całość - kwota brutto 32 755 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 204,00 4 455,00 28 300,00
Luty 32 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 204,00 4 455,00 28 300,00
Marzec 32 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 204,00 4 455,00 28 300,00
Kwiecień 32 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 204,00 4 455,00 28 300,00
Maj 32 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 204,00 4 455,00 28 300,00
Czerwiec 32 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 204,00 4 455,00 28 300,00
Lipiec 32 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 204,00 4 455,00 28 300,00
Sierpień 32 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 204,00 4 455,00 28 300,00
Wrzesień 32 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 204,00 4 455,00 28 300,00
Październik 32 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 204,00 4 455,00 28 300,00
Listopad 32 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 204,00 4 455,00 28 300,00
Grudzień 32 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 204,00 4 455,00 28 300,00
Rocznie 393 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314 448,00 53 460,00 339 600,00
Wynagrodzenie pracownika 32 755 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 32 755 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 755,00 zł
Luty 32 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 755,00 zł
Marzec 32 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 755,00 zł
Kwiecień 32 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 755,00 zł
Maj 32 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 755,00 zł
Czerwiec 32 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 755,00 zł
Lipiec 32 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 755,00 zł
Sierpień 32 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 755,00 zł
Wrzesień 32 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 755,00 zł
Październik 32 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 755,00 zł
Listopad 32 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 755,00 zł
Grudzień 32 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 755,00 zł
Rocznie 393 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393 060,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 32 755 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 32 755 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 28300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 28 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 22 348 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 070 zł
Zaliczka na podatek 8 690 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 34 108 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 34 108,00 0,00 0,00 0,00 3 069,72 0,00 8 690,00 0,00 22 348,28
Luty 34 108,00 0,00 0,00 0,00 3 069,72 0,00 10 490,00 0,00 20 548,28
Marzec 34 108,00 0,00 0,00 0,00 3 069,72 0,00 10 490,00 0,00 20 548,28
Kwiecień 34 108,00 0,00 0,00 0,00 3 069,72 0,00 10 490,00 0,00 20 548,28
Maj 34 108,00 0,00 0,00 0,00 3 069,72 0,00 10 490,00 0,00 20 548,28
Czerwiec 34 108,00 0,00 0,00 0,00 3 069,72 0,00 10 490,00 0,00 20 548,28
Lipiec 34 108,00 176,27 72,24 0,00 3 069,72 15,08 10 405,00 0,00 20 369,69
Sierpień 34 108,00 176,27 72,24 0,00 3 069,72 15,08 10 405,00 0,00 20 369,69
Wrzesień 34 108,00 176,27 72,24 0,00 3 069,72 15,08 10 405,00 0,00 20 369,69
Październik 34 108,00 176,27 72,24 0,00 3 069,72 15,08 10 405,00 0,00 20 369,69
Listopad 34 108,00 176,27 72,24 0,00 3 069,72 15,08 10 405,00 0,00 20 369,69
Grudzień 34 108,00 176,27 72,24 0,00 3 069,72 15,08 10 405,00 0,00 20 369,69
Rocznie 409 296,00 1 057,62 433,44 0,00 36 836,64 0,00 123 570,00 0,00 247 307,82

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 34 108 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 348 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.