Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 28800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 28 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 28 081 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 973 zł
Ubezpieczenie rentowe 611 zł
Ubezpieczenie chorobowe 997 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 161 zł
Zaliczka na podatek 3 885 zł
Całość - kwota brutto 40 708 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 40 708,00 3 973,10 610,62 997,35 3 161,42 34 877,00 3 885,00 28 080,51
Luty 40 708,00 3 973,10 610,62 997,35 3 161,42 34 877,00 3 885,00 28 080,51
Marzec 40 708,00 3 973,10 610,62 997,35 3 161,42 34 877,00 3 885,00 28 080,51
Kwiecień 40 708,00 3 973,10 610,62 997,35 3 161,42 34 877,00 7 787,00 24 178,51
Maj 40 708,00 3 973,10 610,62 997,35 3 161,42 34 877,00 11 161,00 20 804,51
Czerwiec 40 708,00 440,18 67,65 997,35 3 528,25 38 953,00 12 465,00 23 209,57
Lipiec 40 708,00 0,00 0,00 997,35 3 573,96 39 461,00 12 628,00 23 508,69
Sierpień 40 708,00 0,00 0,00 997,35 3 573,96 39 461,00 12 628,00 23 508,69
Wrzesień 40 708,00 0,00 0,00 997,35 3 573,96 39 461,00 12 628,00 23 508,69
Październik 40 708,00 0,00 0,00 997,35 3 573,96 39 461,00 12 628,00 23 508,69
Listopad 40 708,00 0,00 0,00 997,35 3 573,96 39 461,00 12 628,00 23 508,69
Grudzień 40 708,00 0,00 0,00 997,35 3 573,96 39 461,00 12 628,00 23 508,69
Rocznie 488 496,00 20 305,68 3 120,75 11 968,20 40 779,11 450 104,00 78 057,00 293 486,26
Wynagrodzenie pracownika 40 708 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 973 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 646 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 680 zł
Fundusz Pracy (FP) 997 zł
FGŚP 41 zł
Cała kwota 49 045 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 40 708,00 3 973,10 2 646,02 679,82 1 038,06 49 045,00 zł
Luty 40 708,00 3 973,10 2 646,02 679,82 1 038,06 49 045,00 zł
Marzec 40 708,00 3 973,10 2 646,02 679,82 1 038,06 49 045,00 zł
Kwiecień 40 708,00 3 973,10 2 646,02 679,82 1 038,06 49 045,00 zł
Maj 40 708,00 3 973,10 2 646,02 679,82 1 038,06 49 045,00 zł
Czerwiec 40 708,00 440,18 293,15 679,82 1 038,06 43 159,21 zł
Lipiec 40 708,00 0,00 0,00 679,82 1 038,06 42 425,88 zł
Sierpień 40 708,00 0,00 0,00 679,82 1 038,06 42 425,88 zł
Wrzesień 40 708,00 0,00 0,00 679,82 1 038,06 42 425,88 zł
Październik 40 708,00 0,00 0,00 679,82 1 038,06 42 425,88 zł
Listopad 40 708,00 0,00 0,00 679,82 1 038,06 42 425,88 zł
Grudzień 40 708,00 0,00 0,00 679,82 1 038,06 42 425,88 zł
Rocznie 488 496,00 20 305,68 13 523,25 8 157,84 12 456,72 542 939,49 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 40 708 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 081 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 081 zł netto poniesie łączny koszt równy 49 045 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 28800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 28 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 27 534 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 720 zł
Ubezpieczenie rentowe 572 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 044 zł
Zaliczka na podatek 3 247 zł
Całość - kwota brutto 38 118 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 118,00 3 720,32 571,77 0,00 3 044,33 27 061,00 3 247,00 27 534,26
Luty 38 118,00 3 720,32 571,77 0,00 3 044,33 27 061,00 3 247,00 27 534,26
Marzec 38 118,00 3 720,32 571,77 0,00 3 044,33 27 061,00 3 247,00 27 534,26
Kwiecień 38 118,00 3 720,32 571,77 0,00 3 044,33 27 061,00 3 247,00 27 534,26
Maj 38 118,00 3 720,32 571,77 0,00 3 044,33 27 061,00 3 247,00 27 534,26
Czerwiec 38 118,00 1 704,08 261,90 0,00 3 253,68 28 922,00 3 471,00 29 427,70
Lipiec 38 118,00 0,00 0,00 0,00 3 430,62 30 494,00 3 659,00 31 028,10
Sierpień 38 118,00 0,00 0,00 0,00 3 430,62 30 494,00 3 659,00 31 028,10
Wrzesień 38 118,00 0,00 0,00 0,00 3 430,62 30 494,00 3 659,00 31 028,10
Październik 38 118,00 0,00 0,00 0,00 3 430,62 30 494,00 3 659,00 31 028,10
Listopad 38 118,00 0,00 0,00 0,00 3 430,62 30 494,00 3 659,00 31 028,10
Grudzień 38 118,00 0,00 0,00 0,00 3 430,62 30 494,00 3 659,00 31 028,10
Rocznie 457 416,00 20 305,68 3 120,75 0,00 39 059,05 347 191,00 2 606,00 353 267,60
Wynagrodzenie pracownika 38 118 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 720 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 478 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 934 zł
FGŚP 38 zł
Cała kwota 45 288 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 118,00 3 720,32 2 477,67 0,00 972,01 45 288,00 zł
Luty 38 118,00 3 720,32 2 477,67 0,00 972,01 45 288,00 zł
Marzec 38 118,00 3 720,32 2 477,67 0,00 972,01 45 288,00 zł
Kwiecień 38 118,00 3 720,32 2 477,67 0,00 972,01 45 288,00 zł
Maj 38 118,00 3 720,32 2 477,67 0,00 972,01 45 288,00 zł
Czerwiec 38 118,00 1 704,08 1 134,90 0,00 972,01 41 928,99 zł
Lipiec 38 118,00 0,00 0,00 0,00 972,01 39 090,01 zł
Sierpień 38 118,00 0,00 0,00 0,00 972,01 39 090,01 zł
Wrzesień 38 118,00 0,00 0,00 0,00 972,01 39 090,01 zł
Październik 38 118,00 0,00 0,00 0,00 972,01 39 090,01 zł
Listopad 38 118,00 0,00 0,00 0,00 972,01 39 090,01 zł
Grudzień 38 118,00 0,00 0,00 0,00 972,01 39 090,01 zł
Rocznie 457 416,00 20 305,68 13 523,25 0,00 11 664,12 502 909,05 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 38 118 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 534 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 27 534 zł netto poniesie łączny koszt równy 45 288 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 28800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 28 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 28 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 533 zł
Całość - kwota brutto 33 333 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 666,00 4 533,00 28 800,00
Luty 33 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 666,00 4 533,00 28 800,00
Marzec 33 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 666,00 4 533,00 28 800,00
Kwiecień 33 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 666,00 4 533,00 28 800,00
Maj 33 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 666,00 4 533,00 28 800,00
Czerwiec 33 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 666,00 4 533,00 28 800,00
Lipiec 33 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 666,00 4 533,00 28 800,00
Sierpień 33 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 666,00 4 533,00 28 800,00
Wrzesień 33 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 666,00 4 533,00 28 800,00
Październik 33 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 666,00 4 533,00 28 800,00
Listopad 33 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 666,00 4 533,00 28 800,00
Grudzień 33 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 666,00 4 533,00 28 800,00
Rocznie 399 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319 992,00 54 396,00 345 600,00
Wynagrodzenie pracownika 33 333 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 33 333 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 333,00 zł
Luty 33 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 333,00 zł
Marzec 33 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 333,00 zł
Kwiecień 33 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 333,00 zł
Maj 33 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 333,00 zł
Czerwiec 33 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 333,00 zł
Lipiec 33 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 333,00 zł
Sierpień 33 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 333,00 zł
Wrzesień 33 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 333,00 zł
Październik 33 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 333,00 zł
Listopad 33 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 333,00 zł
Grudzień 33 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 333,00 zł
Rocznie 399 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399 996,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 33 333 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 33 333 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 28800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 28 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 22 704 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 124 zł
Zaliczka na podatek 8 883 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 34 711 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 34 711,00 0,00 0,00 0,00 3 123,99 0,00 8 883,00 0,00 22 704,01
Luty 34 711,00 0,00 0,00 0,00 3 123,99 0,00 10 683,00 0,00 20 904,01
Marzec 34 711,00 0,00 0,00 0,00 3 123,99 0,00 10 683,00 0,00 20 904,01
Kwiecień 34 711,00 0,00 0,00 0,00 3 123,99 0,00 10 683,00 0,00 20 904,01
Maj 34 711,00 0,00 0,00 0,00 3 123,99 0,00 10 683,00 0,00 20 904,01
Czerwiec 34 711,00 0,00 0,00 0,00 3 123,99 0,00 10 683,00 0,00 20 904,01
Lipiec 34 711,00 176,27 72,24 0,00 3 123,99 15,08 10 598,00 0,00 20 725,42
Sierpień 34 711,00 176,27 72,24 0,00 3 123,99 15,08 10 598,00 0,00 20 725,42
Wrzesień 34 711,00 176,27 72,24 0,00 3 123,99 15,08 10 598,00 0,00 20 725,42
Październik 34 711,00 176,27 72,24 0,00 3 123,99 15,08 10 598,00 0,00 20 725,42
Listopad 34 711,00 176,27 72,24 0,00 3 123,99 15,08 10 598,00 0,00 20 725,42
Grudzień 34 711,00 176,27 72,24 0,00 3 123,99 15,08 10 598,00 0,00 20 725,42
Rocznie 416 532,00 1 057,62 433,44 0,00 37 487,88 0,00 125 886,00 0,00 251 576,58

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 34 711 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 704 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.