Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 29100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 29 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 922 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 014 zł
Ubezpieczenie rentowe 617 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 008 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 194 zł
Zaliczka na podatek 2 372 zł
Całość - kwota brutto 41 126 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 41 126,00 4 013,90 616,89 1 007,59 3 193,89 35 238,00 2 372,00 29 921,73
Luty 41 126,00 4 013,90 616,89 1 007,59 3 193,89 35 238,00 2 372,00 29 921,73
Marzec 41 126,00 4 013,90 616,89 1 007,59 3 193,89 35 238,00 2 372,00 29 921,73
Kwiecień 41 126,00 4 013,90 616,89 1 007,59 3 193,89 35 238,00 5 514,00 26 779,73
Maj 41 126,00 1 284,02 197,34 1 007,59 3 477,33 38 387,00 8 807,00 26 352,72
Czerwiec 41 126,00 0,00 0,00 1 007,59 3 610,66 39 868,00 9 147,00 27 360,75
Lipiec 41 126,00 0,00 0,00 1 007,59 3 610,66 39 868,00 9 147,00 27 360,75
Sierpień 41 126,00 0,00 0,00 1 007,59 3 610,66 39 868,00 9 147,00 27 360,75
Wrzesień 41 126,00 0,00 0,00 1 007,59 3 610,66 39 868,00 9 147,00 27 360,75
Październik 41 126,00 0,00 0,00 1 007,59 3 610,66 39 868,00 9 147,00 27 360,75
Listopad 41 126,00 0,00 0,00 1 007,59 3 610,66 39 868,00 9 147,00 27 360,75
Grudzień 41 126,00 0,00 0,00 1 007,59 3 610,66 39 868,00 9 147,00 27 360,75
Rocznie 493 512,00 17 339,62 2 664,90 12 091,08 41 527,51 458 415,00 85 466,00 334 422,89
Wynagrodzenie pracownika 41 126 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 014 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 673 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 687 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 008 zł
FGŚP 41 zł
Cała kwota 49 549 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 41 126,00 4 013,90 2 673,19 686,80 1 048,72 49 548,61 zł
Luty 41 126,00 4 013,90 2 673,19 686,80 1 048,72 49 548,61 zł
Marzec 41 126,00 4 013,90 2 673,19 686,80 1 048,72 49 548,61 zł
Kwiecień 41 126,00 4 013,90 2 673,19 686,80 1 048,72 49 548,61 zł
Maj 41 126,00 1 284,02 855,14 686,80 1 048,72 45 000,68 zł
Czerwiec 41 126,00 0,00 0,00 686,80 1 048,72 42 861,52 zł
Lipiec 41 126,00 0,00 0,00 686,80 1 048,72 42 861,52 zł
Sierpień 41 126,00 0,00 0,00 686,80 1 048,72 42 861,52 zł
Wrzesień 41 126,00 0,00 0,00 686,80 1 048,72 42 861,52 zł
Październik 41 126,00 0,00 0,00 686,80 1 048,72 42 861,52 zł
Listopad 41 126,00 0,00 0,00 686,80 1 048,72 42 861,52 zł
Grudzień 41 126,00 0,00 0,00 686,80 1 048,72 42 861,52 zł
Rocznie 493 512,00 17 339,62 11 547,90 8 241,60 12 584,64 543 225,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 41 126 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 922 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 922 zł netto poniesie łączny koszt równy 49 549 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 29100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 29 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 759 zł
Ubezpieczenie rentowe 578 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 076 zł
Zaliczka na podatek 1 999 zł
Całość - kwota brutto 38 511 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 511,00 3 758,67 577,67 0,00 3 075,72 27 340,00 1 999,00 29 099,94
Luty 38 511,00 3 758,67 577,67 0,00 3 075,72 27 340,00 1 999,00 29 099,94
Marzec 38 511,00 3 758,67 577,67 0,00 3 075,72 27 340,00 1 999,00 29 099,94
Kwiecień 38 511,00 3 758,67 577,67 0,00 3 075,72 27 340,00 1 999,00 29 099,94
Maj 38 511,00 2 304,94 354,22 0,00 3 226,67 28 681,00 2 097,00 30 528,17
Czerwiec 38 511,00 0,00 0,00 0,00 3 465,99 30 809,00 2 253,00 32 792,01
Lipiec 38 511,00 0,00 0,00 0,00 3 465,99 30 809,00 2 253,00 32 792,01
Sierpień 38 511,00 0,00 0,00 0,00 3 465,99 30 809,00 2 253,00 32 792,01
Wrzesień 38 511,00 0,00 0,00 0,00 3 465,99 30 809,00 2 253,00 32 792,01
Październik 38 511,00 0,00 0,00 0,00 3 465,99 30 809,00 2 253,00 32 792,01
Listopad 38 511,00 0,00 0,00 0,00 3 465,99 30 809,00 2 253,00 32 792,01
Grudzień 38 511,00 0,00 0,00 0,00 3 465,99 30 809,00 2 253,00 32 792,01
Rocznie 462 132,00 17 339,62 2 664,90 0,00 39 791,48 353 704,00 25 864,00 376 472,00
Wynagrodzenie pracownika 38 511 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 759 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 503 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 944 zł
FGŚP 39 zł
Cała kwota 45 755 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 511,00 3 758,67 2 503,22 0,00 982,03 45 754,92 zł
Luty 38 511,00 3 758,67 2 503,22 0,00 982,03 45 754,92 zł
Marzec 38 511,00 3 758,67 2 503,22 0,00 982,03 45 754,92 zł
Kwiecień 38 511,00 3 758,67 2 503,22 0,00 982,03 45 754,92 zł
Maj 38 511,00 2 304,94 1 535,02 0,00 982,03 43 332,99 zł
Czerwiec 38 511,00 0,00 0,00 0,00 982,03 39 493,03 zł
Lipiec 38 511,00 0,00 0,00 0,00 982,03 39 493,03 zł
Sierpień 38 511,00 0,00 0,00 0,00 982,03 39 493,03 zł
Wrzesień 38 511,00 0,00 0,00 0,00 982,03 39 493,03 zł
Październik 38 511,00 0,00 0,00 0,00 982,03 39 493,03 zł
Listopad 38 511,00 0,00 0,00 0,00 982,03 39 493,03 zł
Grudzień 38 511,00 0,00 0,00 0,00 982,03 39 493,03 zł
Rocznie 462 132,00 17 339,62 11 547,90 0,00 11 784,36 502 803,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 38 511 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 45 755 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 29100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 29 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 581 zł
Całość - kwota brutto 33 681 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 945,00 4 581,00 29 100,00
Luty 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 945,00 4 581,00 29 100,00
Marzec 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 945,00 4 581,00 29 100,00
Kwiecień 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 945,00 4 581,00 29 100,00
Maj 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 945,00 4 581,00 29 100,00
Czerwiec 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 945,00 4 581,00 29 100,00
Lipiec 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 945,00 4 581,00 29 100,00
Sierpień 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 945,00 4 581,00 29 100,00
Wrzesień 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 945,00 4 581,00 29 100,00
Październik 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 945,00 4 581,00 29 100,00
Listopad 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 945,00 4 581,00 29 100,00
Grudzień 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 945,00 4 581,00 29 100,00
Rocznie 404 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323 340,00 54 972,00 349 200,00
Wynagrodzenie pracownika 33 681 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 33 681 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 681,00 zł
Luty 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 681,00 zł
Marzec 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 681,00 zł
Kwiecień 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 681,00 zł
Maj 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 681,00 zł
Czerwiec 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 681,00 zł
Lipiec 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 681,00 zł
Sierpień 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 681,00 zł
Wrzesień 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 681,00 zł
Październik 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 681,00 zł
Listopad 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 681,00 zł
Grudzień 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 681,00 zł
Rocznie 404 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404 172,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 33 681 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 33 681 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 29100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 29 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 26 074 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 998 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 35 072 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 35 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 998,00 0,00 26 074,00
Luty 35 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 798,00 0,00 24 274,00
Marzec 35 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 798,00 0,00 24 274,00
Kwiecień 35 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 798,00 0,00 24 274,00
Maj 35 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 798,00 0,00 24 274,00
Czerwiec 35 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 798,00 0,00 24 274,00
Lipiec 35 072,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 10 714,00 0,00 24 094,41
Sierpień 35 072,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 10 714,00 0,00 24 094,41
Wrzesień 35 072,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 10 714,00 0,00 24 094,41
Październik 35 072,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 10 714,00 0,00 24 094,41
Listopad 35 072,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 10 714,00 0,00 24 094,41
Grudzień 35 072,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 10 714,00 0,00 24 094,41
Rocznie 420 864,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 127 272,00 0,00 292 010,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 35 072 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 074 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.