Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 29100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 29 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 014 zł
Ubezpieczenie rentowe 617 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 008 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 194 zł
Zaliczka na podatek 3 197 zł
Całość - kwota brutto 41 130 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 41 130,00 4 014,29 616,95 1 007,69 3 194,20 35 241,00 3 197,00 29 099,87
Luty 41 130,00 4 014,29 616,95 1 007,69 3 194,20 35 241,00 3 197,00 29 099,87
Marzec 41 130,00 4 014,29 616,95 1 007,69 3 194,20 35 241,00 6 226,00 26 070,87
Kwiecień 41 130,00 3 261,79 501,30 1 007,69 3 272,33 36 109,00 8 737,00 24 349,89
Maj 41 130,00 0,00 0,00 1 007,69 3 611,01 39 872,00 9 650,00 26 861,30
Czerwiec 41 130,00 0,00 0,00 1 007,69 3 611,01 39 872,00 9 650,00 26 861,30
Lipiec 41 130,00 0,00 0,00 1 007,69 3 611,01 39 872,00 9 650,00 26 861,30
Sierpień 41 130,00 0,00 0,00 1 007,69 3 611,01 39 872,00 9 650,00 26 861,30
Wrzesień 41 130,00 0,00 0,00 1 007,69 3 611,01 39 872,00 9 650,00 26 861,30
Październik 41 130,00 0,00 0,00 1 007,69 3 611,01 39 872,00 9 650,00 26 861,30
Listopad 41 130,00 0,00 0,00 1 007,69 3 611,01 39 872,00 9 650,00 26 861,30
Grudzień 41 130,00 0,00 0,00 1 007,69 3 611,01 39 872,00 9 650,00 26 861,30
Rocznie 493 560,00 15 304,66 2 352,15 12 092,28 41 743,01 460 808,00 98 557,00 323 510,90
Wynagrodzenie pracownika 41 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 014 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 673 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 687 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 008 zł
FGŚP 41 zł
Cała kwota 49 553 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 41 130,00 4 014,29 2 673,45 686,87 1 048,82 49 553,43 zł
Luty 41 130,00 4 014,29 2 673,45 686,87 1 048,82 49 553,43 zł
Marzec 41 130,00 4 014,29 2 673,45 686,87 1 048,82 49 553,43 zł
Kwiecień 41 130,00 3 261,79 2 172,30 686,87 1 048,82 48 299,78 zł
Maj 41 130,00 0,00 0,00 686,87 1 048,82 42 865,69 zł
Czerwiec 41 130,00 0,00 0,00 686,87 1 048,82 42 865,69 zł
Lipiec 41 130,00 0,00 0,00 686,87 1 048,82 42 865,69 zł
Sierpień 41 130,00 0,00 0,00 686,87 1 048,82 42 865,69 zł
Wrzesień 41 130,00 0,00 0,00 686,87 1 048,82 42 865,69 zł
Październik 41 130,00 0,00 0,00 686,87 1 048,82 42 865,69 zł
Listopad 41 130,00 0,00 0,00 686,87 1 048,82 42 865,69 zł
Grudzień 41 130,00 0,00 0,00 686,87 1 048,82 42 865,69 zł
Rocznie 493 560,00 15 304,66 10 192,65 8 242,44 12 585,84 539 885,59 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 41 130 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 49 553 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 29100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 29 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 759 zł
Ubezpieczenie rentowe 578 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 076 zł
Zaliczka na podatek 1 999 zł
Całość - kwota brutto 38 511 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 511,00 3 758,67 577,67 0,00 3 075,72 27 340,00 1 999,00 29 099,94
Luty 38 511,00 3 758,67 577,67 0,00 3 075,72 27 340,00 1 999,00 29 099,94
Marzec 38 511,00 3 758,67 577,67 0,00 3 075,72 27 340,00 1 999,00 29 099,94
Kwiecień 38 511,00 3 758,67 577,67 0,00 3 075,72 27 340,00 1 999,00 29 099,94
Maj 38 511,00 269,98 41,47 0,00 3 437,96 30 560,00 2 235,00 32 526,59
Czerwiec 38 511,00 0,00 0,00 0,00 3 465,99 30 809,00 2 253,00 32 792,01
Lipiec 38 511,00 0,00 0,00 0,00 3 465,99 30 809,00 2 253,00 32 792,01
Sierpień 38 511,00 0,00 0,00 0,00 3 465,99 30 809,00 2 253,00 32 792,01
Wrzesień 38 511,00 0,00 0,00 0,00 3 465,99 30 809,00 2 253,00 32 792,01
Październik 38 511,00 0,00 0,00 0,00 3 465,99 30 809,00 2 253,00 32 792,01
Listopad 38 511,00 0,00 0,00 0,00 3 465,99 30 809,00 2 253,00 32 792,01
Grudzień 38 511,00 0,00 0,00 0,00 3 465,99 30 809,00 2 253,00 32 792,01
Rocznie 462 132,00 15 304,66 2 352,15 0,00 40 002,77 355 583,00 26 002,00 378 470,42
Wynagrodzenie pracownika 38 511 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 759 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 503 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 944 zł
FGŚP 39 zł
Cała kwota 45 755 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 511,00 3 758,67 2 503,22 0,00 982,03 45 754,92 zł
Luty 38 511,00 3 758,67 2 503,22 0,00 982,03 45 754,92 zł
Marzec 38 511,00 3 758,67 2 503,22 0,00 982,03 45 754,92 zł
Kwiecień 38 511,00 3 758,67 2 503,22 0,00 982,03 45 754,92 zł
Maj 38 511,00 269,98 179,77 0,00 982,03 39 942,78 zł
Czerwiec 38 511,00 0,00 0,00 0,00 982,03 39 493,03 zł
Lipiec 38 511,00 0,00 0,00 0,00 982,03 39 493,03 zł
Sierpień 38 511,00 0,00 0,00 0,00 982,03 39 493,03 zł
Wrzesień 38 511,00 0,00 0,00 0,00 982,03 39 493,03 zł
Październik 38 511,00 0,00 0,00 0,00 982,03 39 493,03 zł
Listopad 38 511,00 0,00 0,00 0,00 982,03 39 493,03 zł
Grudzień 38 511,00 0,00 0,00 0,00 982,03 39 493,03 zł
Rocznie 462 132,00 15 304,66 10 192,65 0,00 11 784,36 499 413,67 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 38 511 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 45 755 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 29100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 29 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 581 zł
Całość - kwota brutto 33 681 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 945,00 4 581,00 29 100,00
Luty 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 945,00 4 581,00 29 100,00
Marzec 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 945,00 4 581,00 29 100,00
Kwiecień 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 945,00 4 581,00 29 100,00
Maj 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 945,00 4 581,00 29 100,00
Czerwiec 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 945,00 4 581,00 29 100,00
Lipiec 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 945,00 4 581,00 29 100,00
Sierpień 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 945,00 4 581,00 29 100,00
Wrzesień 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 945,00 4 581,00 29 100,00
Październik 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 945,00 4 581,00 29 100,00
Listopad 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 945,00 4 581,00 29 100,00
Grudzień 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 945,00 4 581,00 29 100,00
Rocznie 404 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323 340,00 54 972,00 349 200,00
Wynagrodzenie pracownika 33 681 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 33 681 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 681,00 zł
Luty 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 681,00 zł
Marzec 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 681,00 zł
Kwiecień 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 681,00 zł
Maj 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 681,00 zł
Czerwiec 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 681,00 zł
Lipiec 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 681,00 zł
Sierpień 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 681,00 zł
Wrzesień 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 681,00 zł
Październik 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 681,00 zł
Listopad 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 681,00 zł
Grudzień 33 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 681,00 zł
Rocznie 404 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404 172,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 33 681 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 33 681 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 29100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 29 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 29 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 5 606 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 35 068 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 35 068,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 5 606,00 0,00 29 099,66
Luty 35 068,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 5 606,00 0,00 29 099,66
Marzec 35 068,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 8 557,00 0,00 26 148,66
Kwiecień 35 068,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 10 866,00 0,00 23 839,66
Maj 35 068,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 10 866,00 0,00 23 839,66
Czerwiec 35 068,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 10 866,00 0,00 23 839,66
Lipiec 35 068,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 10 793,00 0,00 23 684,97
Sierpień 35 068,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 10 793,00 0,00 23 684,97
Wrzesień 35 068,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 10 793,00 0,00 23 684,97
Październik 35 068,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 10 793,00 0,00 23 684,97
Listopad 35 068,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 10 793,00 0,00 23 684,97
Grudzień 35 068,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 10 793,00 0,00 23 684,97
Rocznie 420 816,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 117 125,00 0,00 297 976,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 35 068 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 100 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ