Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 28600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 28 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 27 887 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 945 zł
Ubezpieczenie rentowe 606 zł
Ubezpieczenie chorobowe 990 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 139 zł
Zaliczka na podatek 3 856 zł
Całość - kwota brutto 40 425 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 40 425,00 3 945,48 606,38 990,41 3 139,45 34 633,00 3 856,00 27 887,28
Luty 40 425,00 3 945,48 606,38 990,41 3 139,45 34 633,00 3 856,00 27 887,28
Marzec 40 425,00 3 945,48 606,38 990,41 3 139,45 34 633,00 3 856,00 27 887,28
Kwiecień 40 425,00 3 945,48 606,38 990,41 3 139,45 34 633,00 7 562,00 24 181,28
Maj 40 425,00 3 945,48 606,38 990,41 3 139,45 34 633,00 11 083,00 20 660,28
Czerwiec 40 425,00 578,28 88,85 990,41 3 489,07 38 517,00 12 325,00 22 953,39
Lipiec 40 425,00 0,00 0,00 990,41 3 549,11 39 185,00 12 539,00 23 346,48
Sierpień 40 425,00 0,00 0,00 990,41 3 549,11 39 185,00 12 539,00 23 346,48
Wrzesień 40 425,00 0,00 0,00 990,41 3 549,11 39 185,00 12 539,00 23 346,48
Październik 40 425,00 0,00 0,00 990,41 3 549,11 39 185,00 12 539,00 23 346,48
Listopad 40 425,00 0,00 0,00 990,41 3 549,11 39 185,00 12 539,00 23 346,48
Grudzień 40 425,00 0,00 0,00 990,41 3 549,11 39 185,00 12 539,00 23 346,48
Rocznie 485 100,00 20 305,68 3 120,75 11 884,92 40 480,98 446 792,00 77 293,00 291 535,67
Wynagrodzenie pracownika 40 425 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 945 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 628 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 675 zł
Fundusz Pracy (FP) 990 zł
FGŚP 40 zł
Cała kwota 48 704 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 40 425,00 3 945,48 2 627,63 675,10 1 030,84 48 704,05 zł
Luty 40 425,00 3 945,48 2 627,63 675,10 1 030,84 48 704,05 zł
Marzec 40 425,00 3 945,48 2 627,63 675,10 1 030,84 48 704,05 zł
Kwiecień 40 425,00 3 945,48 2 627,63 675,10 1 030,84 48 704,05 zł
Maj 40 425,00 3 945,48 2 627,63 675,10 1 030,84 48 704,05 zł
Czerwiec 40 425,00 578,28 385,10 675,10 1 030,84 43 094,32 zł
Lipiec 40 425,00 0,00 0,00 675,10 1 030,84 42 130,94 zł
Sierpień 40 425,00 0,00 0,00 675,10 1 030,84 42 130,94 zł
Wrzesień 40 425,00 0,00 0,00 675,10 1 030,84 42 130,94 zł
Październik 40 425,00 0,00 0,00 675,10 1 030,84 42 130,94 zł
Listopad 40 425,00 0,00 0,00 675,10 1 030,84 42 130,94 zł
Grudzień 40 425,00 0,00 0,00 675,10 1 030,84 42 130,94 zł
Rocznie 485 100,00 20 305,68 13 523,25 8 101,20 12 370,08 539 400,21 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 40 425 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 887 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 27 887 zł netto poniesie łączny koszt równy 48 704 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 28600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 28 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 27 344 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 695 zł
Ubezpieczenie rentowe 568 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 023 zł
Zaliczka na podatek 3 225 zł
Całość - kwota brutto 37 854 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 854,00 3 694,55 567,81 0,00 3 023,25 26 873,00 3 225,00 27 343,63
Luty 37 854,00 3 694,55 567,81 0,00 3 023,25 26 873,00 3 225,00 27 343,63
Marzec 37 854,00 3 694,55 567,81 0,00 3 023,25 26 873,00 3 225,00 27 343,63
Kwiecień 37 854,00 3 694,55 567,81 0,00 3 023,25 26 873,00 3 225,00 27 343,63
Maj 37 854,00 3 694,55 567,81 0,00 3 023,25 26 873,00 3 225,00 27 343,63
Czerwiec 37 854,00 1 832,93 281,70 0,00 3 216,54 28 592,00 3 431,00 29 091,79
Lipiec 37 854,00 0,00 0,00 0,00 3 406,86 30 283,00 3 634,00 30 813,18
Sierpień 37 854,00 0,00 0,00 0,00 3 406,86 30 283,00 3 634,00 30 813,18
Wrzesień 37 854,00 0,00 0,00 0,00 3 406,86 30 283,00 3 634,00 30 813,18
Październik 37 854,00 0,00 0,00 0,00 3 406,86 30 283,00 3 634,00 30 813,18
Listopad 37 854,00 0,00 0,00 0,00 3 406,86 30 283,00 3 634,00 30 813,18
Grudzień 37 854,00 0,00 0,00 0,00 3 406,86 30 283,00 3 634,00 30 813,18
Rocznie 454 248,00 20 305,68 3 120,75 0,00 38 773,95 344 655,00 2 587,00 350 689,02
Wynagrodzenie pracownika 37 854 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 695 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 461 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 927 zł
FGŚP 38 zł
Cała kwota 44 974 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 854,00 3 694,55 2 460,51 0,00 965,27 44 974,33 zł
Luty 37 854,00 3 694,55 2 460,51 0,00 965,27 44 974,33 zł
Marzec 37 854,00 3 694,55 2 460,51 0,00 965,27 44 974,33 zł
Kwiecień 37 854,00 3 694,55 2 460,51 0,00 965,27 44 974,33 zł
Maj 37 854,00 3 694,55 2 460,51 0,00 965,27 44 974,33 zł
Czerwiec 37 854,00 1 832,93 1 220,70 0,00 965,27 41 872,90 zł
Lipiec 37 854,00 0,00 0,00 0,00 965,27 38 819,27 zł
Sierpień 37 854,00 0,00 0,00 0,00 965,27 38 819,27 zł
Wrzesień 37 854,00 0,00 0,00 0,00 965,27 38 819,27 zł
Październik 37 854,00 0,00 0,00 0,00 965,27 38 819,27 zł
Listopad 37 854,00 0,00 0,00 0,00 965,27 38 819,27 zł
Grudzień 37 854,00 0,00 0,00 0,00 965,27 38 819,27 zł
Rocznie 454 248,00 20 305,68 13 523,25 0,00 11 583,24 499 660,17 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 37 854 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 344 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 27 344 zł netto poniesie łączny koszt równy 44 974 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 28600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 28 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 28 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 502 zł
Całość - kwota brutto 33 102 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 482,00 4 502,00 28 600,00
Luty 33 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 482,00 4 502,00 28 600,00
Marzec 33 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 482,00 4 502,00 28 600,00
Kwiecień 33 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 482,00 4 502,00 28 600,00
Maj 33 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 482,00 4 502,00 28 600,00
Czerwiec 33 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 482,00 4 502,00 28 600,00
Lipiec 33 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 482,00 4 502,00 28 600,00
Sierpień 33 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 482,00 4 502,00 28 600,00
Wrzesień 33 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 482,00 4 502,00 28 600,00
Październik 33 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 482,00 4 502,00 28 600,00
Listopad 33 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 482,00 4 502,00 28 600,00
Grudzień 33 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 482,00 4 502,00 28 600,00
Rocznie 397 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317 784,00 54 024,00 343 200,00
Wynagrodzenie pracownika 33 102 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 33 102 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 102,00 zł
Luty 33 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 102,00 zł
Marzec 33 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 102,00 zł
Kwiecień 33 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 102,00 zł
Maj 33 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 102,00 zł
Czerwiec 33 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 102,00 zł
Lipiec 33 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 102,00 zł
Sierpień 33 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 102,00 zł
Wrzesień 33 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 102,00 zł
Październik 33 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 102,00 zł
Listopad 33 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 102,00 zł
Grudzień 33 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 102,00 zł
Rocznie 397 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397 224,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 33 102 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 33 102 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 28600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 28 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 22 563 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 102 zł
Zaliczka na podatek 8 805 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 34 470 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 34 470,00 0,00 0,00 0,00 3 102,30 0,00 8 805,00 0,00 22 562,70
Luty 34 470,00 0,00 0,00 0,00 3 102,30 0,00 10 605,00 0,00 20 762,70
Marzec 34 470,00 0,00 0,00 0,00 3 102,30 0,00 10 605,00 0,00 20 762,70
Kwiecień 34 470,00 0,00 0,00 0,00 3 102,30 0,00 10 605,00 0,00 20 762,70
Maj 34 470,00 0,00 0,00 0,00 3 102,30 0,00 10 605,00 0,00 20 762,70
Czerwiec 34 470,00 0,00 0,00 0,00 3 102,30 0,00 10 605,00 0,00 20 762,70
Lipiec 34 470,00 176,27 72,24 0,00 3 102,30 15,08 10 521,00 0,00 20 583,11
Sierpień 34 470,00 176,27 72,24 0,00 3 102,30 15,08 10 521,00 0,00 20 583,11
Wrzesień 34 470,00 176,27 72,24 0,00 3 102,30 15,08 10 521,00 0,00 20 583,11
Październik 34 470,00 176,27 72,24 0,00 3 102,30 15,08 10 521,00 0,00 20 583,11
Listopad 34 470,00 176,27 72,24 0,00 3 102,30 15,08 10 521,00 0,00 20 583,11
Grudzień 34 470,00 176,27 72,24 0,00 3 102,30 15,08 10 521,00 0,00 20 583,11
Rocznie 413 640,00 1 057,62 433,44 0,00 37 227,60 0,00 124 956,00 0,00 249 874,86

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 34 470 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 563 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.