Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 29000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 29 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 000 zł
Ubezpieczenie rentowe 615 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 004 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 183 zł
Zaliczka na podatek 2 362 zł
Całość - kwota brutto 40 984 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 40 984,00 4 000,04 614,76 1 004,11 3 182,86 35 115,00 2 362,00 29 820,23
Luty 40 984,00 4 000,04 614,76 1 004,11 3 182,86 35 115,00 2 362,00 29 820,23
Marzec 40 984,00 4 000,04 614,76 1 004,11 3 182,86 35 115,00 2 362,00 29 820,23
Kwiecień 40 984,00 4 000,04 614,76 1 004,11 3 182,86 35 115,00 5 431,00 26 751,23
Maj 40 984,00 1 339,46 205,86 1 004,11 3 459,11 38 185,00 8 760,00 26 215,46
Czerwiec 40 984,00 0,00 0,00 1 004,11 3 598,19 39 730,00 9 115,00 27 266,70
Lipiec 40 984,00 0,00 0,00 1 004,11 3 598,19 39 730,00 9 115,00 27 266,70
Sierpień 40 984,00 0,00 0,00 1 004,11 3 598,19 39 730,00 9 115,00 27 266,70
Wrzesień 40 984,00 0,00 0,00 1 004,11 3 598,19 39 730,00 9 115,00 27 266,70
Październik 40 984,00 0,00 0,00 1 004,11 3 598,19 39 730,00 9 115,00 27 266,70
Listopad 40 984,00 0,00 0,00 1 004,11 3 598,19 39 730,00 9 115,00 27 266,70
Grudzień 40 984,00 0,00 0,00 1 004,11 3 598,19 39 730,00 9 115,00 27 266,70
Rocznie 491 808,00 17 339,62 2 664,90 12 049,32 41 377,88 456 755,00 85 082,00 333 294,28
Wynagrodzenie pracownika 40 984 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 000 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 664 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 684 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 004 zł
FGŚP 41 zł
Cała kwota 49 378 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 40 984,00 4 000,04 2 663,96 684,43 1 045,09 49 377,52 zł
Luty 40 984,00 4 000,04 2 663,96 684,43 1 045,09 49 377,52 zł
Marzec 40 984,00 4 000,04 2 663,96 684,43 1 045,09 49 377,52 zł
Kwiecień 40 984,00 4 000,04 2 663,96 684,43 1 045,09 49 377,52 zł
Maj 40 984,00 1 339,46 892,06 684,43 1 045,09 44 945,04 zł
Czerwiec 40 984,00 0,00 0,00 684,43 1 045,09 42 713,52 zł
Lipiec 40 984,00 0,00 0,00 684,43 1 045,09 42 713,52 zł
Sierpień 40 984,00 0,00 0,00 684,43 1 045,09 42 713,52 zł
Wrzesień 40 984,00 0,00 0,00 684,43 1 045,09 42 713,52 zł
Październik 40 984,00 0,00 0,00 684,43 1 045,09 42 713,52 zł
Listopad 40 984,00 0,00 0,00 684,43 1 045,09 42 713,52 zł
Grudzień 40 984,00 0,00 0,00 684,43 1 045,09 42 713,52 zł
Rocznie 491 808,00 17 339,62 11 547,90 8 213,16 12 541,08 541 449,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 40 984 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 820 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 820 zł netto poniesie łączny koszt równy 49 378 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 29000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 29 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 746 zł
Ubezpieczenie rentowe 576 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 065 zł
Zaliczka na podatek 1 992 zł
Całość - kwota brutto 38 379 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 379,00 3 745,79 575,69 0,00 3 065,18 27 246,00 1 992,00 29 000,34
Luty 38 379,00 3 745,79 575,69 0,00 3 065,18 27 246,00 1 992,00 29 000,34
Marzec 38 379,00 3 745,79 575,69 0,00 3 065,18 27 246,00 1 992,00 29 000,34
Kwiecień 38 379,00 3 745,79 575,69 0,00 3 065,18 27 246,00 1 992,00 29 000,34
Maj 38 379,00 2 356,46 362,14 0,00 3 209,44 28 528,00 2 086,00 30 364,96
Czerwiec 38 379,00 0,00 0,00 0,00 3 454,11 30 703,00 2 245,00 32 679,89
Lipiec 38 379,00 0,00 0,00 0,00 3 454,11 30 703,00 2 245,00 32 679,89
Sierpień 38 379,00 0,00 0,00 0,00 3 454,11 30 703,00 2 245,00 32 679,89
Wrzesień 38 379,00 0,00 0,00 0,00 3 454,11 30 703,00 2 245,00 32 679,89
Październik 38 379,00 0,00 0,00 0,00 3 454,11 30 703,00 2 245,00 32 679,89
Listopad 38 379,00 0,00 0,00 0,00 3 454,11 30 703,00 2 245,00 32 679,89
Grudzień 38 379,00 0,00 0,00 0,00 3 454,11 30 703,00 2 245,00 32 679,89
Rocznie 460 548,00 17 339,62 2 664,90 0,00 39 648,93 352 433,00 25 769,00 375 125,55
Wynagrodzenie pracownika 38 379 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 746 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 495 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 940 zł
FGŚP 38 zł
Cała kwota 45 598 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 379,00 3 745,79 2 494,64 0,00 978,67 45 598,10 zł
Luty 38 379,00 3 745,79 2 494,64 0,00 978,67 45 598,10 zł
Marzec 38 379,00 3 745,79 2 494,64 0,00 978,67 45 598,10 zł
Kwiecień 38 379,00 3 745,79 2 494,64 0,00 978,67 45 598,10 zł
Maj 38 379,00 2 356,46 1 569,34 0,00 978,67 43 283,47 zł
Czerwiec 38 379,00 0,00 0,00 0,00 978,67 39 357,67 zł
Lipiec 38 379,00 0,00 0,00 0,00 978,67 39 357,67 zł
Sierpień 38 379,00 0,00 0,00 0,00 978,67 39 357,67 zł
Wrzesień 38 379,00 0,00 0,00 0,00 978,67 39 357,67 zł
Październik 38 379,00 0,00 0,00 0,00 978,67 39 357,67 zł
Listopad 38 379,00 0,00 0,00 0,00 978,67 39 357,67 zł
Grudzień 38 379,00 0,00 0,00 0,00 978,67 39 357,67 zł
Rocznie 460 548,00 17 339,62 11 547,90 0,00 11 744,04 501 179,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 38 379 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 45 598 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 29000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 29 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 565 zł
Całość - kwota brutto 33 565 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 852,00 4 565,00 29 000,00
Luty 33 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 852,00 4 565,00 29 000,00
Marzec 33 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 852,00 4 565,00 29 000,00
Kwiecień 33 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 852,00 4 565,00 29 000,00
Maj 33 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 852,00 4 565,00 29 000,00
Czerwiec 33 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 852,00 4 565,00 29 000,00
Lipiec 33 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 852,00 4 565,00 29 000,00
Sierpień 33 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 852,00 4 565,00 29 000,00
Wrzesień 33 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 852,00 4 565,00 29 000,00
Październik 33 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 852,00 4 565,00 29 000,00
Listopad 33 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 852,00 4 565,00 29 000,00
Grudzień 33 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 852,00 4 565,00 29 000,00
Rocznie 402 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322 224,00 54 780,00 348 000,00
Wynagrodzenie pracownika 33 565 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 33 565 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 565,00 zł
Luty 33 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 565,00 zł
Marzec 33 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 565,00 zł
Kwiecień 33 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 565,00 zł
Maj 33 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 565,00 zł
Czerwiec 33 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 565,00 zł
Lipiec 33 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 565,00 zł
Sierpień 33 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 565,00 zł
Wrzesień 33 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 565,00 zł
Październik 33 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 565,00 zł
Listopad 33 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 565,00 zł
Grudzień 33 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 565,00 zł
Rocznie 402 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402 780,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 33 565 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 33 565 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 29000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 29 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 25 992 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 960 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 34 952 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 34 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 960,00 0,00 25 992,00
Luty 34 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 760,00 0,00 24 192,00
Marzec 34 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 760,00 0,00 24 192,00
Kwiecień 34 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 760,00 0,00 24 192,00
Maj 34 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 760,00 0,00 24 192,00
Czerwiec 34 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 760,00 0,00 24 192,00
Lipiec 34 952,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 10 675,00 0,00 24 013,41
Sierpień 34 952,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 10 675,00 0,00 24 013,41
Wrzesień 34 952,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 10 675,00 0,00 24 013,41
Październik 34 952,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 10 675,00 0,00 24 013,41
Listopad 34 952,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 10 675,00 0,00 24 013,41
Grudzień 34 952,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 10 675,00 0,00 24 013,41
Rocznie 419 424,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 126 810,00 0,00 291 032,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 34 952 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 992 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.