Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 28900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 28 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 28 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 987 zł
Ubezpieczenie rentowe 613 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 001 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 172 zł
Zaliczka na podatek 3 174 zł
Całość - kwota brutto 40 846 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 40 846,00 3 986,57 612,69 1 000,73 3 172,14 34 996,00 3 174,00 28 899,87
Luty 40 846,00 3 986,57 612,69 1 000,73 3 172,14 34 996,00 3 174,00 28 899,87
Marzec 40 846,00 3 986,57 612,69 1 000,73 3 172,14 34 996,00 6 093,00 25 980,87
Kwiecień 40 846,00 3 344,95 514,08 1 000,73 3 238,76 35 736,00 8 647,00 24 100,48
Maj 40 846,00 0,00 0,00 1 000,73 3 586,07 39 595,00 9 582,00 26 677,20
Czerwiec 40 846,00 0,00 0,00 1 000,73 3 586,07 39 595,00 9 582,00 26 677,20
Lipiec 40 846,00 0,00 0,00 1 000,73 3 586,07 39 595,00 9 582,00 26 677,20
Sierpień 40 846,00 0,00 0,00 1 000,73 3 586,07 39 595,00 9 582,00 26 677,20
Wrzesień 40 846,00 0,00 0,00 1 000,73 3 586,07 39 595,00 9 582,00 26 677,20
Październik 40 846,00 0,00 0,00 1 000,73 3 586,07 39 595,00 9 582,00 26 677,20
Listopad 40 846,00 0,00 0,00 1 000,73 3 586,07 39 595,00 9 582,00 26 677,20
Grudzień 40 846,00 0,00 0,00 1 000,73 3 586,07 39 595,00 9 582,00 26 677,20
Rocznie 490 152,00 15 304,66 2 352,15 12 008,76 41 443,74 457 484,00 97 744,00 321 298,69
Wynagrodzenie pracownika 40 846 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 987 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 655 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 682 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 001 zł
FGŚP 41 zł
Cała kwota 49 211 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 40 846,00 3 986,57 2 654,99 682,13 1 041,58 49 211,27 zł
Luty 40 846,00 3 986,57 2 654,99 682,13 1 041,58 49 211,27 zł
Marzec 40 846,00 3 986,57 2 654,99 682,13 1 041,58 49 211,27 zł
Kwiecień 40 846,00 3 344,95 2 227,68 682,13 1 041,58 48 142,34 zł
Maj 40 846,00 0,00 0,00 682,13 1 041,58 42 569,71 zł
Czerwiec 40 846,00 0,00 0,00 682,13 1 041,58 42 569,71 zł
Lipiec 40 846,00 0,00 0,00 682,13 1 041,58 42 569,71 zł
Sierpień 40 846,00 0,00 0,00 682,13 1 041,58 42 569,71 zł
Wrzesień 40 846,00 0,00 0,00 682,13 1 041,58 42 569,71 zł
Październik 40 846,00 0,00 0,00 682,13 1 041,58 42 569,71 zł
Listopad 40 846,00 0,00 0,00 682,13 1 041,58 42 569,71 zł
Grudzień 40 846,00 0,00 0,00 682,13 1 041,58 42 569,71 zł
Rocznie 490 152,00 15 304,66 10 192,65 8 185,56 12 498,96 536 333,83 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 40 846 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 49 211 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 28900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 28 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 28 903 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 733 zł
Ubezpieczenie rentowe 574 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 055 zł
Zaliczka na podatek 1 986 zł
Całość - kwota brutto 38 251 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 251,00 3 733,30 573,77 0,00 3 054,95 27 155,00 1 986,00 28 902,98
Luty 38 251,00 3 733,30 573,77 0,00 3 054,95 27 155,00 1 986,00 28 902,98
Marzec 38 251,00 3 733,30 573,77 0,00 3 054,95 27 155,00 1 986,00 28 902,98
Kwiecień 38 251,00 3 733,30 573,77 0,00 3 054,95 27 155,00 1 986,00 28 902,98
Maj 38 251,00 371,46 57,07 0,00 3 404,02 30 258,00 2 213,00 32 205,45
Czerwiec 38 251,00 0,00 0,00 0,00 3 442,59 30 601,00 2 238,00 32 570,41
Lipiec 38 251,00 0,00 0,00 0,00 3 442,59 30 601,00 2 238,00 32 570,41
Sierpień 38 251,00 0,00 0,00 0,00 3 442,59 30 601,00 2 238,00 32 570,41
Wrzesień 38 251,00 0,00 0,00 0,00 3 442,59 30 601,00 2 238,00 32 570,41
Październik 38 251,00 0,00 0,00 0,00 3 442,59 30 601,00 2 238,00 32 570,41
Listopad 38 251,00 0,00 0,00 0,00 3 442,59 30 601,00 2 238,00 32 570,41
Grudzień 38 251,00 0,00 0,00 0,00 3 442,59 30 601,00 2 238,00 32 570,41
Rocznie 459 012,00 15 304,66 2 352,15 0,00 39 721,95 353 085,00 25 823,00 375 810,24
Wynagrodzenie pracownika 38 251 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 733 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 486 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 937 zł
FGŚP 38 zł
Cała kwota 45 446 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 251,00 3 733,30 2 486,32 0,00 975,40 45 446,02 zł
Luty 38 251,00 3 733,30 2 486,32 0,00 975,40 45 446,02 zł
Marzec 38 251,00 3 733,30 2 486,32 0,00 975,40 45 446,02 zł
Kwiecień 38 251,00 3 733,30 2 486,32 0,00 975,40 45 446,02 zł
Maj 38 251,00 371,46 247,37 0,00 975,40 39 845,23 zł
Czerwiec 38 251,00 0,00 0,00 0,00 975,40 39 226,40 zł
Lipiec 38 251,00 0,00 0,00 0,00 975,40 39 226,40 zł
Sierpień 38 251,00 0,00 0,00 0,00 975,40 39 226,40 zł
Wrzesień 38 251,00 0,00 0,00 0,00 975,40 39 226,40 zł
Październik 38 251,00 0,00 0,00 0,00 975,40 39 226,40 zł
Listopad 38 251,00 0,00 0,00 0,00 975,40 39 226,40 zł
Grudzień 38 251,00 0,00 0,00 0,00 975,40 39 226,40 zł
Rocznie 459 012,00 15 304,66 10 192,65 0,00 11 704,80 496 214,11 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 38 251 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 903 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 903 zł netto poniesie łączny koszt równy 45 446 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 28900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 28 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 28 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 549 zł
Całość - kwota brutto 33 449 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 33 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 759,00 4 549,00 28 900,00
Luty 33 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 759,00 4 549,00 28 900,00
Marzec 33 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 759,00 4 549,00 28 900,00
Kwiecień 33 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 759,00 4 549,00 28 900,00
Maj 33 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 759,00 4 549,00 28 900,00
Czerwiec 33 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 759,00 4 549,00 28 900,00
Lipiec 33 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 759,00 4 549,00 28 900,00
Sierpień 33 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 759,00 4 549,00 28 900,00
Wrzesień 33 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 759,00 4 549,00 28 900,00
Październik 33 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 759,00 4 549,00 28 900,00
Listopad 33 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 759,00 4 549,00 28 900,00
Grudzień 33 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 759,00 4 549,00 28 900,00
Rocznie 401 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321 108,00 54 588,00 346 800,00
Wynagrodzenie pracownika 33 449 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 33 449 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 33 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 449,00 zł
Luty 33 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 449,00 zł
Marzec 33 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 449,00 zł
Kwiecień 33 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 449,00 zł
Maj 33 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 449,00 zł
Czerwiec 33 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 449,00 zł
Lipiec 33 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 449,00 zł
Sierpień 33 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 449,00 zł
Wrzesień 33 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 449,00 zł
Październik 33 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 449,00 zł
Listopad 33 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 449,00 zł
Grudzień 33 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 449,00 zł
Rocznie 401 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401 388,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 33 449 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 33 449 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 28900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 28 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 28 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 5 565 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 34 827 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 34 827,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 5 565,00 0,00 28 899,66
Luty 34 827,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 5 565,00 0,00 28 899,66
Marzec 34 827,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 8 408,00 0,00 26 056,66
Kwiecień 34 827,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 10 789,00 0,00 23 675,66
Maj 34 827,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 10 789,00 0,00 23 675,66
Czerwiec 34 827,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 10 789,00 0,00 23 675,66
Lipiec 34 827,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 10 716,00 0,00 23 520,97
Sierpień 34 827,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 10 716,00 0,00 23 520,97
Wrzesień 34 827,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 10 716,00 0,00 23 520,97
Październik 34 827,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 10 716,00 0,00 23 520,97
Listopad 34 827,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 10 716,00 0,00 23 520,97
Grudzień 34 827,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 10 716,00 0,00 23 520,97
Rocznie 417 924,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 116 201,00 0,00 296 008,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 34 827 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 900 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ