Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 28500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 28 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 27 791 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 932 zł
Ubezpieczenie rentowe 604 zł
Ubezpieczenie chorobowe 987 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 128 zł
Zaliczka na podatek 3 841 zł
Całość - kwota brutto 40 283 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 40 283,00 3 931,62 604,25 986,93 3 128,42 34 510,00 3 841,00 27 790,78
Luty 40 283,00 3 931,62 604,25 986,93 3 128,42 34 510,00 3 841,00 27 790,78
Marzec 40 283,00 3 931,62 604,25 986,93 3 128,42 34 510,00 3 841,00 27 790,78
Kwiecień 40 283,00 3 931,62 604,25 986,93 3 128,42 34 510,00 7 449,00 24 182,78
Maj 40 283,00 3 931,62 604,25 986,93 3 128,42 34 510,00 11 043,00 20 588,78
Czerwiec 40 283,00 647,58 99,50 986,93 3 469,41 38 299,00 12 256,00 22 823,58
Lipiec 40 283,00 0,00 0,00 986,93 3 536,65 39 046,00 12 495,00 23 264,42
Sierpień 40 283,00 0,00 0,00 986,93 3 536,65 39 046,00 12 495,00 23 264,42
Wrzesień 40 283,00 0,00 0,00 986,93 3 536,65 39 046,00 12 495,00 23 264,42
Październik 40 283,00 0,00 0,00 986,93 3 536,65 39 046,00 12 495,00 23 264,42
Listopad 40 283,00 0,00 0,00 986,93 3 536,65 39 046,00 12 495,00 23 264,42
Grudzień 40 283,00 0,00 0,00 986,93 3 536,65 39 046,00 12 495,00 23 264,42
Rocznie 483 396,00 20 305,68 3 120,75 11 843,16 40 331,41 445 125,00 76 909,00 290 554,00
Wynagrodzenie pracownika 40 283 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 932 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 618 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 673 zł
Fundusz Pracy (FP) 987 zł
FGŚP 40 zł
Cała kwota 48 533 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 40 283,00 3 931,62 2 618,40 672,73 1 027,21 48 532,96 zł
Luty 40 283,00 3 931,62 2 618,40 672,73 1 027,21 48 532,96 zł
Marzec 40 283,00 3 931,62 2 618,40 672,73 1 027,21 48 532,96 zł
Kwiecień 40 283,00 3 931,62 2 618,40 672,73 1 027,21 48 532,96 zł
Maj 40 283,00 3 931,62 2 618,40 672,73 1 027,21 48 532,96 zł
Czerwiec 40 283,00 647,58 431,25 672,73 1 027,21 43 061,77 zł
Lipiec 40 283,00 0,00 0,00 672,73 1 027,21 41 982,94 zł
Sierpień 40 283,00 0,00 0,00 672,73 1 027,21 41 982,94 zł
Wrzesień 40 283,00 0,00 0,00 672,73 1 027,21 41 982,94 zł
Październik 40 283,00 0,00 0,00 672,73 1 027,21 41 982,94 zł
Listopad 40 283,00 0,00 0,00 672,73 1 027,21 41 982,94 zł
Grudzień 40 283,00 0,00 0,00 672,73 1 027,21 41 982,94 zł
Rocznie 483 396,00 20 305,68 13 523,25 8 072,76 12 326,52 537 624,21 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 40 283 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 791 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 27 791 zł netto poniesie łączny koszt równy 48 533 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 28500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 28 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 27 248 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 682 zł
Ubezpieczenie rentowe 566 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 013 zł
Zaliczka na podatek 3 213 zł
Całość - kwota brutto 37 721 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 721,00 3 681,57 565,82 0,00 3 012,62 26 779,00 3 213,00 27 247,51
Luty 37 721,00 3 681,57 565,82 0,00 3 012,62 26 779,00 3 213,00 27 247,51
Marzec 37 721,00 3 681,57 565,82 0,00 3 012,62 26 779,00 3 213,00 27 247,51
Kwiecień 37 721,00 3 681,57 565,82 0,00 3 012,62 26 779,00 3 213,00 27 247,51
Maj 37 721,00 3 681,57 565,82 0,00 3 012,62 26 779,00 3 213,00 27 247,51
Czerwiec 37 721,00 1 897,83 291,65 0,00 3 197,84 28 425,00 3 411,00 28 922,68
Lipiec 37 721,00 0,00 0,00 0,00 3 394,89 30 177,00 3 621,00 30 704,87
Sierpień 37 721,00 0,00 0,00 0,00 3 394,89 30 177,00 3 621,00 30 704,87
Wrzesień 37 721,00 0,00 0,00 0,00 3 394,89 30 177,00 3 621,00 30 704,87
Październik 37 721,00 0,00 0,00 0,00 3 394,89 30 177,00 3 621,00 30 704,87
Listopad 37 721,00 0,00 0,00 0,00 3 394,89 30 177,00 3 621,00 30 704,87
Grudzień 37 721,00 0,00 0,00 0,00 3 394,89 30 177,00 3 621,00 30 704,87
Rocznie 452 652,00 20 305,68 3 120,75 0,00 38 630,28 343 382,00 2 574,00 349 389,45
Wynagrodzenie pracownika 37 721 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 682 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 452 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 924 zł
FGŚP 38 zł
Cała kwota 44 816 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 721,00 3 681,57 2 451,87 0,00 961,88 44 816,32 zł
Luty 37 721,00 3 681,57 2 451,87 0,00 961,88 44 816,32 zł
Marzec 37 721,00 3 681,57 2 451,87 0,00 961,88 44 816,32 zł
Kwiecień 37 721,00 3 681,57 2 451,87 0,00 961,88 44 816,32 zł
Maj 37 721,00 3 681,57 2 451,87 0,00 961,88 44 816,32 zł
Czerwiec 37 721,00 1 897,83 1 263,90 0,00 961,88 41 844,61 zł
Lipiec 37 721,00 0,00 0,00 0,00 961,88 38 682,88 zł
Sierpień 37 721,00 0,00 0,00 0,00 961,88 38 682,88 zł
Wrzesień 37 721,00 0,00 0,00 0,00 961,88 38 682,88 zł
Październik 37 721,00 0,00 0,00 0,00 961,88 38 682,88 zł
Listopad 37 721,00 0,00 0,00 0,00 961,88 38 682,88 zł
Grudzień 37 721,00 0,00 0,00 0,00 961,88 38 682,88 zł
Rocznie 452 652,00 20 305,68 13 523,25 0,00 11 542,56 498 023,49 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 37 721 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 248 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 27 248 zł netto poniesie łączny koszt równy 44 816 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 28500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 28 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 28 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 486 zł
Całość - kwota brutto 32 986 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 32 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 389,00 4 486,00 28 500,00
Luty 32 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 389,00 4 486,00 28 500,00
Marzec 32 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 389,00 4 486,00 28 500,00
Kwiecień 32 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 389,00 4 486,00 28 500,00
Maj 32 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 389,00 4 486,00 28 500,00
Czerwiec 32 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 389,00 4 486,00 28 500,00
Lipiec 32 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 389,00 4 486,00 28 500,00
Sierpień 32 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 389,00 4 486,00 28 500,00
Wrzesień 32 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 389,00 4 486,00 28 500,00
Październik 32 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 389,00 4 486,00 28 500,00
Listopad 32 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 389,00 4 486,00 28 500,00
Grudzień 32 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 389,00 4 486,00 28 500,00
Rocznie 395 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316 668,00 53 832,00 342 000,00
Wynagrodzenie pracownika 32 986 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 32 986 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 32 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 986,00 zł
Luty 32 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 986,00 zł
Marzec 32 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 986,00 zł
Kwiecień 32 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 986,00 zł
Maj 32 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 986,00 zł
Czerwiec 32 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 986,00 zł
Lipiec 32 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 986,00 zł
Sierpień 32 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 986,00 zł
Wrzesień 32 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 986,00 zł
Październik 32 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 986,00 zł
Listopad 32 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 986,00 zł
Grudzień 32 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 986,00 zł
Rocznie 395 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395 832,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 32 986 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 28 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 32 986 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 28500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 28 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 22 491 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 091 zł
Zaliczka na podatek 8 767 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 34 349 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 34 349,00 0,00 0,00 0,00 3 091,41 0,00 8 767,00 0,00 22 490,59
Luty 34 349,00 0,00 0,00 0,00 3 091,41 0,00 10 567,00 0,00 20 690,59
Marzec 34 349,00 0,00 0,00 0,00 3 091,41 0,00 10 567,00 0,00 20 690,59
Kwiecień 34 349,00 0,00 0,00 0,00 3 091,41 0,00 10 567,00 0,00 20 690,59
Maj 34 349,00 0,00 0,00 0,00 3 091,41 0,00 10 567,00 0,00 20 690,59
Czerwiec 34 349,00 0,00 0,00 0,00 3 091,41 0,00 10 567,00 0,00 20 690,59
Lipiec 34 349,00 176,27 72,24 0,00 3 091,41 15,08 10 482,00 0,00 20 512,00
Sierpień 34 349,00 176,27 72,24 0,00 3 091,41 15,08 10 482,00 0,00 20 512,00
Wrzesień 34 349,00 176,27 72,24 0,00 3 091,41 15,08 10 482,00 0,00 20 512,00
Październik 34 349,00 176,27 72,24 0,00 3 091,41 15,08 10 482,00 0,00 20 512,00
Listopad 34 349,00 176,27 72,24 0,00 3 091,41 15,08 10 482,00 0,00 20 512,00
Grudzień 34 349,00 176,27 72,24 0,00 3 091,41 15,08 10 482,00 0,00 20 512,00
Rocznie 412 188,00 1 057,62 433,44 0,00 37 096,92 0,00 124 494,00 0,00 249 015,54

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 34 349 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 22 491 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.