Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 375 zł
Ubezpieczenie rentowe 58 zł
Ubezpieczenie chorobowe 94 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 96 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 843 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 843,00 375,08 57,65 94,15 96,22 3 066,00 0,00 3 219,90
Luty 3 843,00 375,08 57,65 94,15 96,22 3 066,00 0,00 3 219,90
Marzec 3 843,00 375,08 57,65 94,15 96,22 3 066,00 0,00 3 219,90
Kwiecień 3 843,00 375,08 57,65 94,15 96,22 3 066,00 0,00 3 219,90
Maj 3 843,00 375,08 57,65 94,15 96,22 3 066,00 0,00 3 219,90
Czerwiec 3 843,00 375,08 57,65 94,15 96,22 3 066,00 0,00 3 219,90
Lipiec 3 843,00 375,08 57,65 94,15 96,22 3 066,00 0,00 3 219,90
Sierpień 3 843,00 375,08 57,65 94,15 96,22 3 066,00 0,00 3 219,90
Wrzesień 3 843,00 375,08 57,65 94,15 96,22 3 066,00 0,00 3 219,90
Październik 3 843,00 375,08 57,65 94,15 96,22 3 066,00 0,00 3 219,90
Listopad 3 843,00 375,08 57,65 94,15 96,22 3 066,00 0,00 3 219,90
Grudzień 3 843,00 375,08 57,65 94,15 96,22 3 066,00 0,00 3 219,90
Rocznie 46 116,00 4 500,96 691,80 1 129,80 1 154,64 36 792,00 0,00 38 638,80
Wynagrodzenie pracownika 3 843 zł
Ubezpieczenie emerytalne 375 zł
Ubezpieczenie rentowe 250 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 64 zł
Fundusz Pracy (FP) 94 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 630 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 843,00 375,08 249,80 64,18 97,99 4 630,05 zł
Luty 3 843,00 375,08 249,80 64,18 97,99 4 630,05 zł
Marzec 3 843,00 375,08 249,80 64,18 97,99 4 630,05 zł
Kwiecień 3 843,00 375,08 249,80 64,18 97,99 4 630,05 zł
Maj 3 843,00 375,08 249,80 64,18 97,99 4 630,05 zł
Czerwiec 3 843,00 375,08 249,80 64,18 97,99 4 630,05 zł
Lipiec 3 843,00 375,08 249,80 64,18 97,99 4 630,05 zł
Sierpień 3 843,00 375,08 249,80 64,18 97,99 4 630,05 zł
Wrzesień 3 843,00 375,08 249,80 64,18 97,99 4 630,05 zł
Październik 3 843,00 375,08 249,80 64,18 97,99 4 630,05 zł
Listopad 3 843,00 375,08 249,80 64,18 97,99 4 630,05 zł
Grudzień 3 843,00 375,08 249,80 64,18 97,99 4 630,05 zł
Rocznie 46 116,00 4 500,96 2 997,60 770,16 1 175,88 55 560,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 843 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 220 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 220 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 630 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 362 zł
Ubezpieczenie rentowe 56 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 296 zł
Zaliczka na podatek 192 zł
Całość - kwota brutto 3 705 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 705,00 361,61 55,58 0,00 295,90 2 630,00 192,00 2 799,91
Luty 3 705,00 361,61 55,58 0,00 295,90 2 630,00 192,00 2 799,91
Marzec 3 705,00 361,61 55,58 0,00 295,90 2 630,00 192,00 2 799,91
Kwiecień 3 705,00 361,61 55,58 0,00 295,90 2 630,00 192,00 2 799,91
Maj 3 705,00 361,61 55,58 0,00 295,90 2 630,00 192,00 2 799,91
Czerwiec 3 705,00 361,61 55,58 0,00 295,90 2 630,00 192,00 2 799,91
Lipiec 3 705,00 361,61 55,58 0,00 295,90 2 630,00 192,00 2 799,91
Sierpień 3 705,00 361,61 55,58 0,00 295,90 2 630,00 192,00 2 799,91
Wrzesień 3 705,00 361,61 55,58 0,00 295,90 2 630,00 192,00 2 799,91
Październik 3 705,00 361,61 55,58 0,00 295,90 2 630,00 192,00 2 799,91
Listopad 3 705,00 361,61 55,58 0,00 295,90 2 630,00 192,00 2 799,91
Grudzień 3 705,00 361,61 55,58 0,00 295,90 2 630,00 192,00 2 799,91
Rocznie 44 460,00 4 339,32 666,96 0,00 3 550,80 31 560,00 2 304,00 33 598,92
Wynagrodzenie pracownika 3 705 zł
Ubezpieczenie emerytalne 362 zł
Ubezpieczenie rentowe 241 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 91 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 402 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 705,00 361,61 240,83 0,00 94,48 4 401,92 zł
Luty 3 705,00 361,61 240,83 0,00 94,48 4 401,92 zł
Marzec 3 705,00 361,61 240,83 0,00 94,48 4 401,92 zł
Kwiecień 3 705,00 361,61 240,83 0,00 94,48 4 401,92 zł
Maj 3 705,00 361,61 240,83 0,00 94,48 4 401,92 zł
Czerwiec 3 705,00 361,61 240,83 0,00 94,48 4 401,92 zł
Lipiec 3 705,00 361,61 240,83 0,00 94,48 4 401,92 zł
Sierpień 3 705,00 361,61 240,83 0,00 94,48 4 401,92 zł
Wrzesień 3 705,00 361,61 240,83 0,00 94,48 4 401,92 zł
Październik 3 705,00 361,61 240,83 0,00 94,48 4 401,92 zł
Listopad 3 705,00 361,61 240,83 0,00 94,48 4 401,92 zł
Grudzień 3 705,00 361,61 240,83 0,00 94,48 4 401,92 zł
Rocznie 44 460,00 4 339,32 2 889,96 0,00 1 133,76 52 823,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 705 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 402 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 441 zł
Całość - kwota brutto 3 241 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 441,00 2 800,00
Luty 3 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 441,00 2 800,00
Marzec 3 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 441,00 2 800,00
Kwiecień 3 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 441,00 2 800,00
Maj 3 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 441,00 2 800,00
Czerwiec 3 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 441,00 2 800,00
Lipiec 3 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 441,00 2 800,00
Sierpień 3 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 441,00 2 800,00
Wrzesień 3 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 441,00 2 800,00
Październik 3 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 441,00 2 800,00
Listopad 3 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 441,00 2 800,00
Grudzień 3 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 441,00 2 800,00
Rocznie 38 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 116,00 5 292,00 33 600,00
Wynagrodzenie pracownika 3 241 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 241 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 zł
Luty 3 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 zł
Marzec 3 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 zł
Kwiecień 3 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 zł
Maj 3 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 zł
Czerwiec 3 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 zł
Lipiec 3 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 zł
Sierpień 3 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 zł
Wrzesień 3 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 zł
Październik 3 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 zł
Listopad 3 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 zł
Grudzień 3 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 zł
Rocznie 38 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 892,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 241 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 241 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 228 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 149 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 377 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,00 0,00 3 228,00
Luty 3 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,00 0,00 3 228,00
Marzec 3 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,00 0,00 3 228,00
Kwiecień 3 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 3 002,00
Maj 3 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656,00 0,00 2 721,00
Czerwiec 3 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656,00 0,00 2 721,00
Lipiec 3 377,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 571,00 0,00 2 542,41
Sierpień 3 377,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 571,00 0,00 2 542,41
Wrzesień 3 377,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 571,00 0,00 2 542,41
Październik 3 377,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 571,00 0,00 2 542,41
Listopad 3 377,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 571,00 0,00 2 542,41
Grudzień 3 377,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 571,00 0,00 2 542,41
Rocznie 40 524,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 5 560,00 0,00 33 382,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 377 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 228 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.