Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2790 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 790 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 790 zł
Ubezpieczenie emerytalne 374 zł
Ubezpieczenie rentowe 58 zł
Ubezpieczenie chorobowe 94 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 298 zł
Zaliczka na podatek 220 zł
Całość - kwota brutto 3 833 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 833,00 374,10 57,50 93,91 297,67 3 057,00 220,00 2 789,82
Luty 3 833,00 374,10 57,50 93,91 297,67 3 057,00 220,00 2 789,82
Marzec 3 833,00 374,10 57,50 93,91 297,67 3 057,00 220,00 2 789,82
Kwiecień 3 833,00 374,10 57,50 93,91 297,67 3 057,00 220,00 2 789,82
Maj 3 833,00 374,10 57,50 93,91 297,67 3 057,00 220,00 2 789,82
Czerwiec 3 833,00 374,10 57,50 93,91 297,67 3 057,00 220,00 2 789,82
Lipiec 3 833,00 374,10 57,50 93,91 297,67 3 057,00 220,00 2 789,82
Sierpień 3 833,00 374,10 57,50 93,91 297,67 3 057,00 220,00 2 789,82
Wrzesień 3 833,00 374,10 57,50 93,91 297,67 3 057,00 220,00 2 789,82
Październik 3 833,00 374,10 57,50 93,91 297,67 3 057,00 220,00 2 789,82
Listopad 3 833,00 374,10 57,50 93,91 297,67 3 057,00 220,00 2 789,82
Grudzień 3 833,00 374,10 57,50 93,91 297,67 3 057,00 220,00 2 789,82
Rocznie 45 996,00 4 489,20 690,00 1 126,92 3 572,04 36 684,00 2 640,00 33 477,84
Wynagrodzenie pracownika 3 833 zł
Ubezpieczenie emerytalne 374 zł
Ubezpieczenie rentowe 249 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 64 zł
Fundusz Pracy (FP) 94 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 618 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 833,00 374,10 249,15 64,01 97,74 4 618,00 zł
Luty 3 833,00 374,10 249,15 64,01 97,74 4 618,00 zł
Marzec 3 833,00 374,10 249,15 64,01 97,74 4 618,00 zł
Kwiecień 3 833,00 374,10 249,15 64,01 97,74 4 618,00 zł
Maj 3 833,00 374,10 249,15 64,01 97,74 4 618,00 zł
Czerwiec 3 833,00 374,10 249,15 64,01 97,74 4 618,00 zł
Lipiec 3 833,00 374,10 249,15 64,01 97,74 4 618,00 zł
Sierpień 3 833,00 374,10 249,15 64,01 97,74 4 618,00 zł
Wrzesień 3 833,00 374,10 249,15 64,01 97,74 4 618,00 zł
Październik 3 833,00 374,10 249,15 64,01 97,74 4 618,00 zł
Listopad 3 833,00 374,10 249,15 64,01 97,74 4 618,00 zł
Grudzień 3 833,00 374,10 249,15 64,01 97,74 4 618,00 zł
Rocznie 45 996,00 4 489,20 2 989,80 768,12 1 172,88 55 416,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 833 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 790 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 790 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 618 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2790 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 790 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 790 zł
Ubezpieczenie emerytalne 360 zł
Ubezpieczenie rentowe 55 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 295 zł
Zaliczka na podatek 192 zł
Całość - kwota brutto 3 693 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 693,00 360,44 55,40 0,00 294,94 2 622,00 192,00 2 790,22
Luty 3 693,00 360,44 55,40 0,00 294,94 2 622,00 192,00 2 790,22
Marzec 3 693,00 360,44 55,40 0,00 294,94 2 622,00 192,00 2 790,22
Kwiecień 3 693,00 360,44 55,40 0,00 294,94 2 622,00 192,00 2 790,22
Maj 3 693,00 360,44 55,40 0,00 294,94 2 622,00 192,00 2 790,22
Czerwiec 3 693,00 360,44 55,40 0,00 294,94 2 622,00 192,00 2 790,22
Lipiec 3 693,00 360,44 55,40 0,00 294,94 2 622,00 192,00 2 790,22
Sierpień 3 693,00 360,44 55,40 0,00 294,94 2 622,00 192,00 2 790,22
Wrzesień 3 693,00 360,44 55,40 0,00 294,94 2 622,00 192,00 2 790,22
Październik 3 693,00 360,44 55,40 0,00 294,94 2 622,00 192,00 2 790,22
Listopad 3 693,00 360,44 55,40 0,00 294,94 2 622,00 192,00 2 790,22
Grudzień 3 693,00 360,44 55,40 0,00 294,94 2 622,00 192,00 2 790,22
Rocznie 44 316,00 4 325,28 664,80 0,00 3 539,28 31 464,00 2 304,00 33 482,64
Wynagrodzenie pracownika 3 693 zł
Ubezpieczenie emerytalne 360 zł
Ubezpieczenie rentowe 240 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 90 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 388 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 693,00 360,44 240,05 0,00 94,17 4 387,66 zł
Luty 3 693,00 360,44 240,05 0,00 94,17 4 387,66 zł
Marzec 3 693,00 360,44 240,05 0,00 94,17 4 387,66 zł
Kwiecień 3 693,00 360,44 240,05 0,00 94,17 4 387,66 zł
Maj 3 693,00 360,44 240,05 0,00 94,17 4 387,66 zł
Czerwiec 3 693,00 360,44 240,05 0,00 94,17 4 387,66 zł
Lipiec 3 693,00 360,44 240,05 0,00 94,17 4 387,66 zł
Sierpień 3 693,00 360,44 240,05 0,00 94,17 4 387,66 zł
Wrzesień 3 693,00 360,44 240,05 0,00 94,17 4 387,66 zł
Październik 3 693,00 360,44 240,05 0,00 94,17 4 387,66 zł
Listopad 3 693,00 360,44 240,05 0,00 94,17 4 387,66 zł
Grudzień 3 693,00 360,44 240,05 0,00 94,17 4 387,66 zł
Rocznie 44 316,00 4 325,28 2 880,60 0,00 1 130,04 52 651,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 693 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 790 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 790 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 388 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2790 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 790 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 790 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 439 zł
Całość - kwota brutto 3 229 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 583,00 439,00 2 790,00
Luty 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 583,00 439,00 2 790,00
Marzec 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 583,00 439,00 2 790,00
Kwiecień 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 583,00 439,00 2 790,00
Maj 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 583,00 439,00 2 790,00
Czerwiec 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 583,00 439,00 2 790,00
Lipiec 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 583,00 439,00 2 790,00
Sierpień 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 583,00 439,00 2 790,00
Wrzesień 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 583,00 439,00 2 790,00
Październik 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 583,00 439,00 2 790,00
Listopad 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 583,00 439,00 2 790,00
Grudzień 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 583,00 439,00 2 790,00
Rocznie 38 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 996,00 5 268,00 33 480,00
Wynagrodzenie pracownika 3 229 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 229 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 229,00 zł
Luty 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 229,00 zł
Marzec 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 229,00 zł
Kwiecień 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 229,00 zł
Maj 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 229,00 zł
Czerwiec 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 229,00 zł
Lipiec 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 229,00 zł
Sierpień 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 229,00 zł
Wrzesień 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 229,00 zł
Październik 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 229,00 zł
Listopad 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 229,00 zł
Grudzień 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 229,00 zł
Rocznie 38 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 748,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 229 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 790 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 790 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 229 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2790 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 790 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 790 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 201 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 373 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 373,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 201,00 0,00 2 790,19
Luty 3 373,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 201,00 0,00 2 790,19
Marzec 3 373,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 201,00 0,00 2 790,19
Kwiecień 3 373,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 201,00 0,00 2 790,19
Maj 3 373,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 201,00 0,00 2 790,19
Czerwiec 3 373,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 201,00 0,00 2 790,19
Lipiec 3 373,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 159,00 0,00 2 586,99
Sierpień 3 373,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 159,00 0,00 2 586,99
Wrzesień 3 373,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 159,00 0,00 2 586,99
Październik 3 373,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 159,00 0,00 2 586,99
Listopad 3 373,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 159,00 0,00 2 586,99
Grudzień 3 373,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 159,00 0,00 2 586,99
Rocznie 40 476,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 2 160,00 0,00 32 263,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 373 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 790 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ