Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2790 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 790 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 941 zł
Ubezpieczenie emerytalne 374 zł
Ubezpieczenie rentowe 57 zł
Ubezpieczenie chorobowe 94 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 297 zł
Zaliczka na podatek 66 zł
Całość - kwota brutto 3 829 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 829,00 373,71 57,44 93,81 297,36 3 054,00 66,00 2 940,68
Luty 3 829,00 373,71 57,44 93,81 297,36 3 054,00 66,00 2 940,68
Marzec 3 829,00 373,71 57,44 93,81 297,36 3 054,00 66,00 2 940,68
Kwiecień 3 829,00 373,71 57,44 93,81 297,36 3 054,00 66,00 2 940,68
Maj 3 829,00 373,71 57,44 93,81 297,36 3 054,00 66,00 2 940,68
Czerwiec 3 829,00 373,71 57,44 93,81 297,36 3 054,00 66,00 2 940,68
Lipiec 3 829,00 373,71 57,44 93,81 297,36 3 054,00 66,00 2 940,68
Sierpień 3 829,00 373,71 57,44 93,81 297,36 3 054,00 66,00 2 940,68
Wrzesień 3 829,00 373,71 57,44 93,81 297,36 3 054,00 66,00 2 940,68
Październik 3 829,00 373,71 57,44 93,81 297,36 3 054,00 66,00 2 940,68
Listopad 3 829,00 373,71 57,44 93,81 297,36 3 054,00 66,00 2 940,68
Grudzień 3 829,00 373,71 57,44 93,81 297,36 3 054,00 66,00 2 940,68
Rocznie 45 948,00 4 484,52 689,28 1 125,72 797,76 36 648,00 0,00 35 288,16
Wynagrodzenie pracownika 3 829 zł
Ubezpieczenie emerytalne 374 zł
Ubezpieczenie rentowe 249 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 64 zł
Fundusz Pracy (FP) 94 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 613 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 829,00 373,71 248,89 63,94 97,64 4 613,18 zł
Luty 3 829,00 373,71 248,89 63,94 97,64 4 613,18 zł
Marzec 3 829,00 373,71 248,89 63,94 97,64 4 613,18 zł
Kwiecień 3 829,00 373,71 248,89 63,94 97,64 4 613,18 zł
Maj 3 829,00 373,71 248,89 63,94 97,64 4 613,18 zł
Czerwiec 3 829,00 373,71 248,89 63,94 97,64 4 613,18 zł
Lipiec 3 829,00 373,71 248,89 63,94 97,64 4 613,18 zł
Sierpień 3 829,00 373,71 248,89 63,94 97,64 4 613,18 zł
Wrzesień 3 829,00 373,71 248,89 63,94 97,64 4 613,18 zł
Październik 3 829,00 373,71 248,89 63,94 97,64 4 613,18 zł
Listopad 3 829,00 373,71 248,89 63,94 97,64 4 613,18 zł
Grudzień 3 829,00 373,71 248,89 63,94 97,64 4 613,18 zł
Rocznie 45 948,00 4 484,52 2 986,68 767,28 1 171,68 55 358,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 829 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 941 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 941 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 613 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2790 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 790 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 361 zł
Ubezpieczenie rentowe 55 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 295 zł
Zaliczka na podatek 315 zł
Całość - kwota brutto 3 696 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 696,00 360,73 55,44 0,00 295,18 2 624,00 315,00 2 669,77
Luty 3 696,00 360,73 55,44 0,00 295,18 2 624,00 315,00 2 669,77
Marzec 3 696,00 360,73 55,44 0,00 295,18 2 624,00 315,00 2 669,77
Kwiecień 3 696,00 360,73 55,44 0,00 295,18 2 624,00 315,00 2 669,77
Maj 3 696,00 360,73 55,44 0,00 295,18 2 624,00 315,00 2 669,77
Czerwiec 3 696,00 360,73 55,44 0,00 295,18 2 624,00 315,00 2 669,77
Lipiec 3 696,00 360,73 55,44 0,00 295,18 2 624,00 315,00 2 669,77
Sierpień 3 696,00 360,73 55,44 0,00 295,18 2 624,00 315,00 2 669,77
Wrzesień 3 696,00 360,73 55,44 0,00 295,18 2 624,00 315,00 2 669,77
Październik 3 696,00 360,73 55,44 0,00 295,18 2 624,00 315,00 2 669,77
Listopad 3 696,00 360,73 55,44 0,00 295,18 2 624,00 315,00 2 669,77
Grudzień 3 696,00 360,73 55,44 0,00 295,18 2 624,00 315,00 2 669,77
Rocznie 44 352,00 4 328,76 665,28 0,00 3 542,16 31 488,00 240,00 32 037,24
Wynagrodzenie pracownika 3 696 zł
Ubezpieczenie emerytalne 361 zł
Ubezpieczenie rentowe 240 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 91 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 391 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 696,00 360,73 240,24 0,00 94,25 4 391,22 zł
Luty 3 696,00 360,73 240,24 0,00 94,25 4 391,22 zł
Marzec 3 696,00 360,73 240,24 0,00 94,25 4 391,22 zł
Kwiecień 3 696,00 360,73 240,24 0,00 94,25 4 391,22 zł
Maj 3 696,00 360,73 240,24 0,00 94,25 4 391,22 zł
Czerwiec 3 696,00 360,73 240,24 0,00 94,25 4 391,22 zł
Lipiec 3 696,00 360,73 240,24 0,00 94,25 4 391,22 zł
Sierpień 3 696,00 360,73 240,24 0,00 94,25 4 391,22 zł
Wrzesień 3 696,00 360,73 240,24 0,00 94,25 4 391,22 zł
Październik 3 696,00 360,73 240,24 0,00 94,25 4 391,22 zł
Listopad 3 696,00 360,73 240,24 0,00 94,25 4 391,22 zł
Grudzień 3 696,00 360,73 240,24 0,00 94,25 4 391,22 zł
Rocznie 44 352,00 4 328,76 2 882,88 0,00 1 131,00 52 694,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 696 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 670 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 670 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 391 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2790 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 790 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 790 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 439 zł
Całość - kwota brutto 3 229 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 583,00 439,00 2 790,00
Luty 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 583,00 439,00 2 790,00
Marzec 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 583,00 439,00 2 790,00
Kwiecień 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 583,00 439,00 2 790,00
Maj 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 583,00 439,00 2 790,00
Czerwiec 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 583,00 439,00 2 790,00
Lipiec 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 583,00 439,00 2 790,00
Sierpień 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 583,00 439,00 2 790,00
Wrzesień 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 583,00 439,00 2 790,00
Październik 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 583,00 439,00 2 790,00
Listopad 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 583,00 439,00 2 790,00
Grudzień 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 583,00 439,00 2 790,00
Rocznie 38 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 996,00 5 268,00 33 480,00
Wynagrodzenie pracownika 3 229 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 229 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 229,00 zł
Luty 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 229,00 zł
Marzec 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 229,00 zł
Kwiecień 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 229,00 zł
Maj 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 229,00 zł
Czerwiec 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 229,00 zł
Lipiec 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 229,00 zł
Sierpień 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 229,00 zł
Wrzesień 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 229,00 zł
Październik 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 229,00 zł
Listopad 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 229,00 zł
Grudzień 3 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 229,00 zł
Rocznie 38 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 748,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 229 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 790 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 790 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 229 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2790 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 790 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 915 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 303 zł
Zaliczka na podatek 147 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 365 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 365,00 0,00 0,00 0,00 302,85 0,00 147,00 0,00 2 915,15
Luty 3 365,00 0,00 0,00 0,00 302,85 0,00 147,00 0,00 2 915,15
Marzec 3 365,00 0,00 0,00 0,00 302,85 0,00 147,00 0,00 2 915,15
Kwiecień 3 365,00 0,00 0,00 0,00 302,85 0,00 366,00 0,00 2 696,15
Maj 3 365,00 0,00 0,00 0,00 302,85 0,00 652,00 0,00 2 410,15
Czerwiec 3 365,00 0,00 0,00 0,00 302,85 0,00 652,00 0,00 2 410,15
Lipiec 3 365,00 176,27 72,24 0,00 302,85 15,08 567,00 0,00 2 231,56
Sierpień 3 365,00 176,27 72,24 0,00 302,85 15,08 567,00 0,00 2 231,56
Wrzesień 3 365,00 176,27 72,24 0,00 302,85 15,08 567,00 0,00 2 231,56
Październik 3 365,00 176,27 72,24 0,00 302,85 15,08 567,00 0,00 2 231,56
Listopad 3 365,00 176,27 72,24 0,00 302,85 15,08 567,00 0,00 2 231,56
Grudzień 3 365,00 176,27 72,24 0,00 302,85 15,08 567,00 0,00 2 231,56
Rocznie 40 380,00 1 057,62 433,44 0,00 3 634,20 0,00 5 513,00 0,00 29 651,26

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 365 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 915 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.