Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2780 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 780 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 372 zł
Ubezpieczenie rentowe 57 zł
Ubezpieczenie chorobowe 93 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 92 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 815 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 815,00 372,34 57,23 93,47 92,14 3 042,00 0,00 3 199,82
Luty 3 815,00 372,34 57,23 93,47 92,14 3 042,00 0,00 3 199,82
Marzec 3 815,00 372,34 57,23 93,47 92,14 3 042,00 0,00 3 199,82
Kwiecień 3 815,00 372,34 57,23 93,47 92,14 3 042,00 0,00 3 199,82
Maj 3 815,00 372,34 57,23 93,47 92,14 3 042,00 0,00 3 199,82
Czerwiec 3 815,00 372,34 57,23 93,47 92,14 3 042,00 0,00 3 199,82
Lipiec 3 815,00 372,34 57,23 93,47 92,14 3 042,00 0,00 3 199,82
Sierpień 3 815,00 372,34 57,23 93,47 92,14 3 042,00 0,00 3 199,82
Wrzesień 3 815,00 372,34 57,23 93,47 92,14 3 042,00 0,00 3 199,82
Październik 3 815,00 372,34 57,23 93,47 92,14 3 042,00 0,00 3 199,82
Listopad 3 815,00 372,34 57,23 93,47 92,14 3 042,00 0,00 3 199,82
Grudzień 3 815,00 372,34 57,23 93,47 92,14 3 042,00 0,00 3 199,82
Rocznie 45 780,00 4 468,08 686,76 1 121,64 1 105,68 36 504,00 0,00 38 397,84
Wynagrodzenie pracownika 3 815 zł
Ubezpieczenie emerytalne 372 zł
Ubezpieczenie rentowe 248 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 64 zł
Fundusz Pracy (FP) 93 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 596 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 815,00 372,34 247,98 63,71 97,29 4 596,32 zł
Luty 3 815,00 372,34 247,98 63,71 97,29 4 596,32 zł
Marzec 3 815,00 372,34 247,98 63,71 97,29 4 596,32 zł
Kwiecień 3 815,00 372,34 247,98 63,71 97,29 4 596,32 zł
Maj 3 815,00 372,34 247,98 63,71 97,29 4 596,32 zł
Czerwiec 3 815,00 372,34 247,98 63,71 97,29 4 596,32 zł
Lipiec 3 815,00 372,34 247,98 63,71 97,29 4 596,32 zł
Sierpień 3 815,00 372,34 247,98 63,71 97,29 4 596,32 zł
Wrzesień 3 815,00 372,34 247,98 63,71 97,29 4 596,32 zł
Październik 3 815,00 372,34 247,98 63,71 97,29 4 596,32 zł
Listopad 3 815,00 372,34 247,98 63,71 97,29 4 596,32 zł
Grudzień 3 815,00 372,34 247,98 63,71 97,29 4 596,32 zł
Rocznie 45 780,00 4 468,08 2 975,76 764,52 1 167,48 55 155,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 815 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 596 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2780 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 780 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 359 zł
Ubezpieczenie rentowe 55 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 294 zł
Zaliczka na podatek 191 zł
Całość - kwota brutto 3 679 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 679,00 359,07 55,19 0,00 293,83 2 612,00 191,00 2 779,91
Luty 3 679,00 359,07 55,19 0,00 293,83 2 612,00 191,00 2 779,91
Marzec 3 679,00 359,07 55,19 0,00 293,83 2 612,00 191,00 2 779,91
Kwiecień 3 679,00 359,07 55,19 0,00 293,83 2 612,00 191,00 2 779,91
Maj 3 679,00 359,07 55,19 0,00 293,83 2 612,00 191,00 2 779,91
Czerwiec 3 679,00 359,07 55,19 0,00 293,83 2 612,00 191,00 2 779,91
Lipiec 3 679,00 359,07 55,19 0,00 293,83 2 612,00 191,00 2 779,91
Sierpień 3 679,00 359,07 55,19 0,00 293,83 2 612,00 191,00 2 779,91
Wrzesień 3 679,00 359,07 55,19 0,00 293,83 2 612,00 191,00 2 779,91
Październik 3 679,00 359,07 55,19 0,00 293,83 2 612,00 191,00 2 779,91
Listopad 3 679,00 359,07 55,19 0,00 293,83 2 612,00 191,00 2 779,91
Grudzień 3 679,00 359,07 55,19 0,00 293,83 2 612,00 191,00 2 779,91
Rocznie 44 148,00 4 308,84 662,28 0,00 3 525,96 31 344,00 2 292,00 33 358,92
Wynagrodzenie pracownika 3 679 zł
Ubezpieczenie emerytalne 359 zł
Ubezpieczenie rentowe 239 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 90 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 371 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 679,00 359,07 239,14 0,00 93,82 4 371,03 zł
Luty 3 679,00 359,07 239,14 0,00 93,82 4 371,03 zł
Marzec 3 679,00 359,07 239,14 0,00 93,82 4 371,03 zł
Kwiecień 3 679,00 359,07 239,14 0,00 93,82 4 371,03 zł
Maj 3 679,00 359,07 239,14 0,00 93,82 4 371,03 zł
Czerwiec 3 679,00 359,07 239,14 0,00 93,82 4 371,03 zł
Lipiec 3 679,00 359,07 239,14 0,00 93,82 4 371,03 zł
Sierpień 3 679,00 359,07 239,14 0,00 93,82 4 371,03 zł
Wrzesień 3 679,00 359,07 239,14 0,00 93,82 4 371,03 zł
Październik 3 679,00 359,07 239,14 0,00 93,82 4 371,03 zł
Listopad 3 679,00 359,07 239,14 0,00 93,82 4 371,03 zł
Grudzień 3 679,00 359,07 239,14 0,00 93,82 4 371,03 zł
Rocznie 44 148,00 4 308,84 2 869,68 0,00 1 125,84 52 452,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 679 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 780 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 780 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 371 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2780 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 780 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 438 zł
Całość - kwota brutto 3 218 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574,00 438,00 2 780,00
Luty 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574,00 438,00 2 780,00
Marzec 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574,00 438,00 2 780,00
Kwiecień 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574,00 438,00 2 780,00
Maj 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574,00 438,00 2 780,00
Czerwiec 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574,00 438,00 2 780,00
Lipiec 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574,00 438,00 2 780,00
Sierpień 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574,00 438,00 2 780,00
Wrzesień 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574,00 438,00 2 780,00
Październik 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574,00 438,00 2 780,00
Listopad 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574,00 438,00 2 780,00
Grudzień 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574,00 438,00 2 780,00
Rocznie 38 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 888,00 5 256,00 33 360,00
Wynagrodzenie pracownika 3 218 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 218 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 218,00 zł
Luty 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 218,00 zł
Marzec 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 218,00 zł
Kwiecień 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 218,00 zł
Maj 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 218,00 zł
Czerwiec 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 218,00 zł
Lipiec 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 218,00 zł
Sierpień 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 218,00 zł
Wrzesień 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 218,00 zł
Październik 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 218,00 zł
Listopad 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 218,00 zł
Grudzień 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 218,00 zł
Rocznie 38 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 616,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 218 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 780 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 780 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 218 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2780 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 780 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 208 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 145 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 353 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00 3 208,00
Luty 3 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00 3 208,00
Marzec 3 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00 3 208,00
Kwiecień 3 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,00 0,00 2 996,00
Maj 3 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 0,00 2 705,00
Czerwiec 3 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00 0,00 2 705,00
Lipiec 3 353,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 563,00 0,00 2 526,41
Sierpień 3 353,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 563,00 0,00 2 526,41
Wrzesień 3 353,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 563,00 0,00 2 526,41
Październik 3 353,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 563,00 0,00 2 526,41
Listopad 3 353,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 563,00 0,00 2 526,41
Grudzień 3 353,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 563,00 0,00 2 526,41
Rocznie 40 236,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 5 466,00 0,00 33 188,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 353 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 208 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ