Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2780 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 780 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 931 zł
Ubezpieczenie emerytalne 372 zł
Ubezpieczenie rentowe 57 zł
Ubezpieczenie chorobowe 93 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 296 zł
Zaliczka na podatek 65 zł
Całość - kwota brutto 3 815 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 815,00 372,34 57,23 93,47 296,28 3 042,00 65,00 2 930,68
Luty 3 815,00 372,34 57,23 93,47 296,28 3 042,00 65,00 2 930,68
Marzec 3 815,00 372,34 57,23 93,47 296,28 3 042,00 65,00 2 930,68
Kwiecień 3 815,00 372,34 57,23 93,47 296,28 3 042,00 65,00 2 930,68
Maj 3 815,00 372,34 57,23 93,47 296,28 3 042,00 65,00 2 930,68
Czerwiec 3 815,00 372,34 57,23 93,47 296,28 3 042,00 65,00 2 930,68
Lipiec 3 815,00 372,34 57,23 93,47 296,28 3 042,00 65,00 2 930,68
Sierpień 3 815,00 372,34 57,23 93,47 296,28 3 042,00 65,00 2 930,68
Wrzesień 3 815,00 372,34 57,23 93,47 296,28 3 042,00 65,00 2 930,68
Październik 3 815,00 372,34 57,23 93,47 296,28 3 042,00 65,00 2 930,68
Listopad 3 815,00 372,34 57,23 93,47 296,28 3 042,00 65,00 2 930,68
Grudzień 3 815,00 372,34 57,23 93,47 296,28 3 042,00 65,00 2 930,68
Rocznie 45 780,00 4 468,08 686,76 1 121,64 780,48 36 504,00 0,00 35 168,16
Wynagrodzenie pracownika 3 815 zł
Ubezpieczenie emerytalne 372 zł
Ubezpieczenie rentowe 248 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 64 zł
Fundusz Pracy (FP) 93 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 596 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 815,00 372,34 247,98 63,71 97,29 4 596,32 zł
Luty 3 815,00 372,34 247,98 63,71 97,29 4 596,32 zł
Marzec 3 815,00 372,34 247,98 63,71 97,29 4 596,32 zł
Kwiecień 3 815,00 372,34 247,98 63,71 97,29 4 596,32 zł
Maj 3 815,00 372,34 247,98 63,71 97,29 4 596,32 zł
Czerwiec 3 815,00 372,34 247,98 63,71 97,29 4 596,32 zł
Lipiec 3 815,00 372,34 247,98 63,71 97,29 4 596,32 zł
Sierpień 3 815,00 372,34 247,98 63,71 97,29 4 596,32 zł
Wrzesień 3 815,00 372,34 247,98 63,71 97,29 4 596,32 zł
Październik 3 815,00 372,34 247,98 63,71 97,29 4 596,32 zł
Listopad 3 815,00 372,34 247,98 63,71 97,29 4 596,32 zł
Grudzień 3 815,00 372,34 247,98 63,71 97,29 4 596,32 zł
Rocznie 45 780,00 4 468,08 2 975,76 764,52 1 167,48 55 155,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 815 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 931 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 931 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 596 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2780 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 780 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 359 zł
Ubezpieczenie rentowe 55 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 294 zł
Zaliczka na podatek 314 zł
Całość - kwota brutto 3 683 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 683,00 359,46 55,25 0,00 294,15 2 615,00 314,00 2 660,34
Luty 3 683,00 359,46 55,25 0,00 294,15 2 615,00 314,00 2 660,34
Marzec 3 683,00 359,46 55,25 0,00 294,15 2 615,00 314,00 2 660,34
Kwiecień 3 683,00 359,46 55,25 0,00 294,15 2 615,00 314,00 2 660,34
Maj 3 683,00 359,46 55,25 0,00 294,15 2 615,00 314,00 2 660,34
Czerwiec 3 683,00 359,46 55,25 0,00 294,15 2 615,00 314,00 2 660,34
Lipiec 3 683,00 359,46 55,25 0,00 294,15 2 615,00 314,00 2 660,34
Sierpień 3 683,00 359,46 55,25 0,00 294,15 2 615,00 314,00 2 660,34
Wrzesień 3 683,00 359,46 55,25 0,00 294,15 2 615,00 314,00 2 660,34
Październik 3 683,00 359,46 55,25 0,00 294,15 2 615,00 314,00 2 660,34
Listopad 3 683,00 359,46 55,25 0,00 294,15 2 615,00 314,00 2 660,34
Grudzień 3 683,00 359,46 55,25 0,00 294,15 2 615,00 314,00 2 660,34
Rocznie 44 196,00 4 313,52 663,00 0,00 3 529,80 31 380,00 240,00 31 924,08
Wynagrodzenie pracownika 3 683 zł
Ubezpieczenie emerytalne 359 zł
Ubezpieczenie rentowe 239 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 90 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 376 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 683,00 359,46 239,40 0,00 93,91 4 375,77 zł
Luty 3 683,00 359,46 239,40 0,00 93,91 4 375,77 zł
Marzec 3 683,00 359,46 239,40 0,00 93,91 4 375,77 zł
Kwiecień 3 683,00 359,46 239,40 0,00 93,91 4 375,77 zł
Maj 3 683,00 359,46 239,40 0,00 93,91 4 375,77 zł
Czerwiec 3 683,00 359,46 239,40 0,00 93,91 4 375,77 zł
Lipiec 3 683,00 359,46 239,40 0,00 93,91 4 375,77 zł
Sierpień 3 683,00 359,46 239,40 0,00 93,91 4 375,77 zł
Wrzesień 3 683,00 359,46 239,40 0,00 93,91 4 375,77 zł
Październik 3 683,00 359,46 239,40 0,00 93,91 4 375,77 zł
Listopad 3 683,00 359,46 239,40 0,00 93,91 4 375,77 zł
Grudzień 3 683,00 359,46 239,40 0,00 93,91 4 375,77 zł
Rocznie 44 196,00 4 313,52 2 872,80 0,00 1 126,92 52 509,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 683 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 660 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 660 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 376 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2780 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 780 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 438 zł
Całość - kwota brutto 3 218 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574,00 438,00 2 780,00
Luty 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574,00 438,00 2 780,00
Marzec 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574,00 438,00 2 780,00
Kwiecień 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574,00 438,00 2 780,00
Maj 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574,00 438,00 2 780,00
Czerwiec 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574,00 438,00 2 780,00
Lipiec 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574,00 438,00 2 780,00
Sierpień 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574,00 438,00 2 780,00
Wrzesień 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574,00 438,00 2 780,00
Październik 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574,00 438,00 2 780,00
Listopad 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574,00 438,00 2 780,00
Grudzień 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574,00 438,00 2 780,00
Rocznie 38 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 888,00 5 256,00 33 360,00
Wynagrodzenie pracownika 3 218 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 218 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 218,00 zł
Luty 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 218,00 zł
Marzec 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 218,00 zł
Kwiecień 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 218,00 zł
Maj 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 218,00 zł
Czerwiec 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 218,00 zł
Lipiec 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 218,00 zł
Sierpień 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 218,00 zł
Wrzesień 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 218,00 zł
Październik 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 218,00 zł
Listopad 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 218,00 zł
Grudzień 3 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 218,00 zł
Rocznie 38 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 616,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 218 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 780 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 780 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 218 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2780 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 780 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 906 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 302 zł
Zaliczka na podatek 145 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 353 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 353,00 0,00 0,00 0,00 301,77 0,00 145,00 0,00 2 906,23
Luty 3 353,00 0,00 0,00 0,00 301,77 0,00 145,00 0,00 2 906,23
Marzec 3 353,00 0,00 0,00 0,00 301,77 0,00 145,00 0,00 2 906,23
Kwiecień 3 353,00 0,00 0,00 0,00 301,77 0,00 357,00 0,00 2 694,23
Maj 3 353,00 0,00 0,00 0,00 301,77 0,00 648,00 0,00 2 403,23
Czerwiec 3 353,00 0,00 0,00 0,00 301,77 0,00 648,00 0,00 2 403,23
Lipiec 3 353,00 176,27 72,24 0,00 301,77 15,08 563,00 0,00 2 224,64
Sierpień 3 353,00 176,27 72,24 0,00 301,77 15,08 563,00 0,00 2 224,64
Wrzesień 3 353,00 176,27 72,24 0,00 301,77 15,08 563,00 0,00 2 224,64
Październik 3 353,00 176,27 72,24 0,00 301,77 15,08 563,00 0,00 2 224,64
Listopad 3 353,00 176,27 72,24 0,00 301,77 15,08 563,00 0,00 2 224,64
Grudzień 3 353,00 176,27 72,24 0,00 301,77 15,08 563,00 0,00 2 224,64
Rocznie 40 236,00 1 057,62 433,44 0,00 3 621,24 0,00 5 466,00 0,00 29 567,22

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 353 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 906 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.