Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2770 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 770 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 371 zł
Ubezpieczenie rentowe 57 zł
Ubezpieczenie chorobowe 93 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 295 zł
Zaliczka na podatek 217 zł
Całość - kwota brutto 3 804 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 804,00 371,27 57,06 93,20 295,42 3 032,00 217,00 2 770,05
Luty 3 804,00 371,27 57,06 93,20 295,42 3 032,00 217,00 2 770,05
Marzec 3 804,00 371,27 57,06 93,20 295,42 3 032,00 217,00 2 770,05
Kwiecień 3 804,00 371,27 57,06 93,20 295,42 3 032,00 217,00 2 770,05
Maj 3 804,00 371,27 57,06 93,20 295,42 3 032,00 217,00 2 770,05
Czerwiec 3 804,00 371,27 57,06 93,20 295,42 3 032,00 217,00 2 770,05
Lipiec 3 804,00 371,27 57,06 93,20 295,42 3 032,00 217,00 2 770,05
Sierpień 3 804,00 371,27 57,06 93,20 295,42 3 032,00 217,00 2 770,05
Wrzesień 3 804,00 371,27 57,06 93,20 295,42 3 032,00 217,00 2 770,05
Październik 3 804,00 371,27 57,06 93,20 295,42 3 032,00 217,00 2 770,05
Listopad 3 804,00 371,27 57,06 93,20 295,42 3 032,00 217,00 2 770,05
Grudzień 3 804,00 371,27 57,06 93,20 295,42 3 032,00 217,00 2 770,05
Rocznie 45 648,00 4 455,24 684,72 1 118,40 3 545,04 36 384,00 2 604,00 33 240,60
Wynagrodzenie pracownika 3 804 zł
Ubezpieczenie emerytalne 371 zł
Ubezpieczenie rentowe 247 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 64 zł
Fundusz Pracy (FP) 93 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 583 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 804,00 371,27 247,26 63,53 97,00 4 583,06 zł
Luty 3 804,00 371,27 247,26 63,53 97,00 4 583,06 zł
Marzec 3 804,00 371,27 247,26 63,53 97,00 4 583,06 zł
Kwiecień 3 804,00 371,27 247,26 63,53 97,00 4 583,06 zł
Maj 3 804,00 371,27 247,26 63,53 97,00 4 583,06 zł
Czerwiec 3 804,00 371,27 247,26 63,53 97,00 4 583,06 zł
Lipiec 3 804,00 371,27 247,26 63,53 97,00 4 583,06 zł
Sierpień 3 804,00 371,27 247,26 63,53 97,00 4 583,06 zł
Wrzesień 3 804,00 371,27 247,26 63,53 97,00 4 583,06 zł
Październik 3 804,00 371,27 247,26 63,53 97,00 4 583,06 zł
Listopad 3 804,00 371,27 247,26 63,53 97,00 4 583,06 zł
Grudzień 3 804,00 371,27 247,26 63,53 97,00 4 583,06 zł
Rocznie 45 648,00 4 455,24 2 967,12 762,36 1 164,00 54 996,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 804 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 770 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 770 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 583 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2770 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 770 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 358 zł
Ubezpieczenie rentowe 55 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 293 zł
Zaliczka na podatek 190 zł
Całość - kwota brutto 3 666 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 666,00 357,80 54,99 0,00 292,79 2 603,00 190,00 2 770,42
Luty 3 666,00 357,80 54,99 0,00 292,79 2 603,00 190,00 2 770,42
Marzec 3 666,00 357,80 54,99 0,00 292,79 2 603,00 190,00 2 770,42
Kwiecień 3 666,00 357,80 54,99 0,00 292,79 2 603,00 190,00 2 770,42
Maj 3 666,00 357,80 54,99 0,00 292,79 2 603,00 190,00 2 770,42
Czerwiec 3 666,00 357,80 54,99 0,00 292,79 2 603,00 190,00 2 770,42
Lipiec 3 666,00 357,80 54,99 0,00 292,79 2 603,00 190,00 2 770,42
Sierpień 3 666,00 357,80 54,99 0,00 292,79 2 603,00 190,00 2 770,42
Wrzesień 3 666,00 357,80 54,99 0,00 292,79 2 603,00 190,00 2 770,42
Październik 3 666,00 357,80 54,99 0,00 292,79 2 603,00 190,00 2 770,42
Listopad 3 666,00 357,80 54,99 0,00 292,79 2 603,00 190,00 2 770,42
Grudzień 3 666,00 357,80 54,99 0,00 292,79 2 603,00 190,00 2 770,42
Rocznie 43 992,00 4 293,60 659,88 0,00 3 513,48 31 236,00 2 280,00 33 245,04
Wynagrodzenie pracownika 3 666 zł
Ubezpieczenie emerytalne 358 zł
Ubezpieczenie rentowe 238 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 90 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 356 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 666,00 357,80 238,29 0,00 93,49 4 355,58 zł
Luty 3 666,00 357,80 238,29 0,00 93,49 4 355,58 zł
Marzec 3 666,00 357,80 238,29 0,00 93,49 4 355,58 zł
Kwiecień 3 666,00 357,80 238,29 0,00 93,49 4 355,58 zł
Maj 3 666,00 357,80 238,29 0,00 93,49 4 355,58 zł
Czerwiec 3 666,00 357,80 238,29 0,00 93,49 4 355,58 zł
Lipiec 3 666,00 357,80 238,29 0,00 93,49 4 355,58 zł
Sierpień 3 666,00 357,80 238,29 0,00 93,49 4 355,58 zł
Wrzesień 3 666,00 357,80 238,29 0,00 93,49 4 355,58 zł
Październik 3 666,00 357,80 238,29 0,00 93,49 4 355,58 zł
Listopad 3 666,00 357,80 238,29 0,00 93,49 4 355,58 zł
Grudzień 3 666,00 357,80 238,29 0,00 93,49 4 355,58 zł
Rocznie 43 992,00 4 293,60 2 859,48 0,00 1 121,88 52 266,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 666 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 770 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 770 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 356 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2770 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 770 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 436 zł
Całość - kwota brutto 3 206 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 565,00 436,00 2 770,00
Luty 3 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 565,00 436,00 2 770,00
Marzec 3 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 565,00 436,00 2 770,00
Kwiecień 3 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 565,00 436,00 2 770,00
Maj 3 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 565,00 436,00 2 770,00
Czerwiec 3 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 565,00 436,00 2 770,00
Lipiec 3 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 565,00 436,00 2 770,00
Sierpień 3 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 565,00 436,00 2 770,00
Wrzesień 3 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 565,00 436,00 2 770,00
Październik 3 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 565,00 436,00 2 770,00
Listopad 3 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 565,00 436,00 2 770,00
Grudzień 3 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 565,00 436,00 2 770,00
Rocznie 38 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 780,00 5 232,00 33 240,00
Wynagrodzenie pracownika 3 206 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 206 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 206,00 zł
Luty 3 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 206,00 zł
Marzec 3 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 206,00 zł
Kwiecień 3 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 206,00 zł
Maj 3 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 206,00 zł
Czerwiec 3 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 206,00 zł
Lipiec 3 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 206,00 zł
Sierpień 3 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 206,00 zł
Wrzesień 3 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 206,00 zł
Październik 3 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 206,00 zł
Listopad 3 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 206,00 zł
Grudzień 3 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 206,00 zł
Rocznie 38 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 472,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 206 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 770 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 770 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 206 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2770 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 770 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 213 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 345 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 345,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 213,00 0,00 2 769,66
Luty 3 345,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 213,00 0,00 2 769,66
Marzec 3 345,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 213,00 0,00 2 769,66
Kwiecień 3 345,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 213,00 0,00 2 769,66
Maj 3 345,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 213,00 0,00 2 769,66
Czerwiec 3 345,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 213,00 0,00 2 769,66
Lipiec 3 345,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 174,00 0,00 2 580,97
Sierpień 3 345,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 174,00 0,00 2 580,97
Wrzesień 3 345,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 174,00 0,00 2 580,97
Październik 3 345,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 174,00 0,00 2 580,97
Listopad 3 345,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 174,00 0,00 2 580,97
Grudzień 3 345,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 174,00 0,00 2 580,97
Rocznie 40 140,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 2 322,00 0,00 32 103,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 345 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 770 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ