Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2760 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 760 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 911 zł
Ubezpieczenie emerytalne 370 zł
Ubezpieczenie rentowe 57 zł
Ubezpieczenie chorobowe 93 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 294 zł
Zaliczka na podatek 62 zł
Całość - kwota brutto 3 786 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 786,00 369,51 56,79 92,76 294,02 3 017,00 62,00 2 910,92
Luty 3 786,00 369,51 56,79 92,76 294,02 3 017,00 62,00 2 910,92
Marzec 3 786,00 369,51 56,79 92,76 294,02 3 017,00 62,00 2 910,92
Kwiecień 3 786,00 369,51 56,79 92,76 294,02 3 017,00 62,00 2 910,92
Maj 3 786,00 369,51 56,79 92,76 294,02 3 017,00 62,00 2 910,92
Czerwiec 3 786,00 369,51 56,79 92,76 294,02 3 017,00 62,00 2 910,92
Lipiec 3 786,00 369,51 56,79 92,76 294,02 3 017,00 62,00 2 910,92
Sierpień 3 786,00 369,51 56,79 92,76 294,02 3 017,00 62,00 2 910,92
Wrzesień 3 786,00 369,51 56,79 92,76 294,02 3 017,00 62,00 2 910,92
Październik 3 786,00 369,51 56,79 92,76 294,02 3 017,00 62,00 2 910,92
Listopad 3 786,00 369,51 56,79 92,76 294,02 3 017,00 62,00 2 910,92
Grudzień 3 786,00 369,51 56,79 92,76 294,02 3 017,00 62,00 2 910,92
Rocznie 45 432,00 4 434,12 681,48 1 113,12 744,48 36 204,00 0,00 34 931,04
Wynagrodzenie pracownika 3 786 zł
Ubezpieczenie emerytalne 370 zł
Ubezpieczenie rentowe 246 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 63 zł
Fundusz Pracy (FP) 93 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 561 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 786,00 369,51 246,09 63,23 96,55 4 561,38 zł
Luty 3 786,00 369,51 246,09 63,23 96,55 4 561,38 zł
Marzec 3 786,00 369,51 246,09 63,23 96,55 4 561,38 zł
Kwiecień 3 786,00 369,51 246,09 63,23 96,55 4 561,38 zł
Maj 3 786,00 369,51 246,09 63,23 96,55 4 561,38 zł
Czerwiec 3 786,00 369,51 246,09 63,23 96,55 4 561,38 zł
Lipiec 3 786,00 369,51 246,09 63,23 96,55 4 561,38 zł
Sierpień 3 786,00 369,51 246,09 63,23 96,55 4 561,38 zł
Wrzesień 3 786,00 369,51 246,09 63,23 96,55 4 561,38 zł
Październik 3 786,00 369,51 246,09 63,23 96,55 4 561,38 zł
Listopad 3 786,00 369,51 246,09 63,23 96,55 4 561,38 zł
Grudzień 3 786,00 369,51 246,09 63,23 96,55 4 561,38 zł
Rocznie 45 432,00 4 434,12 2 953,08 758,76 1 158,60 54 736,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 786 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 911 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 911 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 561 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2760 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 760 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 642 zł
Ubezpieczenie emerytalne 357 zł
Ubezpieczenie rentowe 55 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 292 zł
Zaliczka na podatek 312 zł
Całość - kwota brutto 3 657 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 657,00 356,92 54,86 0,00 292,07 2 596,00 312,00 2 641,63
Luty 3 657,00 356,92 54,86 0,00 292,07 2 596,00 312,00 2 641,63
Marzec 3 657,00 356,92 54,86 0,00 292,07 2 596,00 312,00 2 641,63
Kwiecień 3 657,00 356,92 54,86 0,00 292,07 2 596,00 312,00 2 641,63
Maj 3 657,00 356,92 54,86 0,00 292,07 2 596,00 312,00 2 641,63
Czerwiec 3 657,00 356,92 54,86 0,00 292,07 2 596,00 312,00 2 641,63
Lipiec 3 657,00 356,92 54,86 0,00 292,07 2 596,00 312,00 2 641,63
Sierpień 3 657,00 356,92 54,86 0,00 292,07 2 596,00 312,00 2 641,63
Wrzesień 3 657,00 356,92 54,86 0,00 292,07 2 596,00 312,00 2 641,63
Październik 3 657,00 356,92 54,86 0,00 292,07 2 596,00 312,00 2 641,63
Listopad 3 657,00 356,92 54,86 0,00 292,07 2 596,00 312,00 2 641,63
Grudzień 3 657,00 356,92 54,86 0,00 292,07 2 596,00 312,00 2 641,63
Rocznie 43 884,00 4 283,04 658,32 0,00 3 504,84 31 152,00 228,00 31 699,56
Wynagrodzenie pracownika 3 657 zł
Ubezpieczenie emerytalne 357 zł
Ubezpieczenie rentowe 238 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 90 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 345 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 657,00 356,92 237,71 0,00 93,26 4 344,89 zł
Luty 3 657,00 356,92 237,71 0,00 93,26 4 344,89 zł
Marzec 3 657,00 356,92 237,71 0,00 93,26 4 344,89 zł
Kwiecień 3 657,00 356,92 237,71 0,00 93,26 4 344,89 zł
Maj 3 657,00 356,92 237,71 0,00 93,26 4 344,89 zł
Czerwiec 3 657,00 356,92 237,71 0,00 93,26 4 344,89 zł
Lipiec 3 657,00 356,92 237,71 0,00 93,26 4 344,89 zł
Sierpień 3 657,00 356,92 237,71 0,00 93,26 4 344,89 zł
Wrzesień 3 657,00 356,92 237,71 0,00 93,26 4 344,89 zł
Październik 3 657,00 356,92 237,71 0,00 93,26 4 344,89 zł
Listopad 3 657,00 356,92 237,71 0,00 93,26 4 344,89 zł
Grudzień 3 657,00 356,92 237,71 0,00 93,26 4 344,89 zł
Rocznie 43 884,00 4 283,04 2 852,52 0,00 1 119,12 52 138,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 657 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 642 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 642 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 345 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2760 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 760 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 434 zł
Całość - kwota brutto 3 194 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 555,00 434,00 2 760,00
Luty 3 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 555,00 434,00 2 760,00
Marzec 3 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 555,00 434,00 2 760,00
Kwiecień 3 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 555,00 434,00 2 760,00
Maj 3 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 555,00 434,00 2 760,00
Czerwiec 3 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 555,00 434,00 2 760,00
Lipiec 3 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 555,00 434,00 2 760,00
Sierpień 3 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 555,00 434,00 2 760,00
Wrzesień 3 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 555,00 434,00 2 760,00
Październik 3 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 555,00 434,00 2 760,00
Listopad 3 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 555,00 434,00 2 760,00
Grudzień 3 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 555,00 434,00 2 760,00
Rocznie 38 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 660,00 5 208,00 33 120,00
Wynagrodzenie pracownika 3 194 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 194 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 zł
Luty 3 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 zł
Marzec 3 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 zł
Kwiecień 3 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 zł
Maj 3 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 zł
Czerwiec 3 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 zł
Lipiec 3 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 zł
Sierpień 3 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 zł
Wrzesień 3 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 zł
Październik 3 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 zł
Listopad 3 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 zł
Grudzień 3 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 zł
Rocznie 38 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 328,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 194 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 760 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 760 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 194 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2760 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 760 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 888 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 300 zł
Zaliczka na podatek 141 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 329 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 329,00 0,00 0,00 0,00 299,61 0,00 141,00 0,00 2 888,39
Luty 3 329,00 0,00 0,00 0,00 299,61 0,00 141,00 0,00 2 888,39
Marzec 3 329,00 0,00 0,00 0,00 299,61 0,00 141,00 0,00 2 888,39
Kwiecień 3 329,00 0,00 0,00 0,00 299,61 0,00 338,00 0,00 2 691,39
Maj 3 329,00 0,00 0,00 0,00 299,61 0,00 640,00 0,00 2 389,39
Czerwiec 3 329,00 0,00 0,00 0,00 299,61 0,00 640,00 0,00 2 389,39
Lipiec 3 329,00 176,27 72,24 0,00 299,61 15,08 556,00 0,00 2 209,80
Sierpień 3 329,00 176,27 72,24 0,00 299,61 15,08 556,00 0,00 2 209,80
Wrzesień 3 329,00 176,27 72,24 0,00 299,61 15,08 556,00 0,00 2 209,80
Październik 3 329,00 176,27 72,24 0,00 299,61 15,08 556,00 0,00 2 209,80
Listopad 3 329,00 176,27 72,24 0,00 299,61 15,08 556,00 0,00 2 209,80
Grudzień 3 329,00 176,27 72,24 0,00 299,61 15,08 556,00 0,00 2 209,80
Rocznie 39 948,00 1 057,62 433,44 0,00 3 595,32 0,00 5 377,00 0,00 29 394,14

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 329 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 888 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.