Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2750 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 750 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 901 zł
Ubezpieczenie emerytalne 368 zł
Ubezpieczenie rentowe 57 zł
Ubezpieczenie chorobowe 92 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 293 zł
Zaliczka na podatek 61 zł
Całość - kwota brutto 3 772 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 772,00 368,15 56,58 92,41 292,94 3 005,00 61,00 2 900,92
Luty 3 772,00 368,15 56,58 92,41 292,94 3 005,00 61,00 2 900,92
Marzec 3 772,00 368,15 56,58 92,41 292,94 3 005,00 61,00 2 900,92
Kwiecień 3 772,00 368,15 56,58 92,41 292,94 3 005,00 61,00 2 900,92
Maj 3 772,00 368,15 56,58 92,41 292,94 3 005,00 61,00 2 900,92
Czerwiec 3 772,00 368,15 56,58 92,41 292,94 3 005,00 61,00 2 900,92
Lipiec 3 772,00 368,15 56,58 92,41 292,94 3 005,00 61,00 2 900,92
Sierpień 3 772,00 368,15 56,58 92,41 292,94 3 005,00 61,00 2 900,92
Wrzesień 3 772,00 368,15 56,58 92,41 292,94 3 005,00 61,00 2 900,92
Październik 3 772,00 368,15 56,58 92,41 292,94 3 005,00 61,00 2 900,92
Listopad 3 772,00 368,15 56,58 92,41 292,94 3 005,00 61,00 2 900,92
Grudzień 3 772,00 368,15 56,58 92,41 292,94 3 005,00 61,00 2 900,92
Rocznie 45 264,00 4 417,80 678,96 1 108,92 727,20 36 060,00 0,00 34 811,04
Wynagrodzenie pracownika 3 772 zł
Ubezpieczenie emerytalne 368 zł
Ubezpieczenie rentowe 245 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 63 zł
Fundusz Pracy (FP) 92 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 545 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 772,00 368,15 245,18 62,99 96,18 4 544,50 zł
Luty 3 772,00 368,15 245,18 62,99 96,18 4 544,50 zł
Marzec 3 772,00 368,15 245,18 62,99 96,18 4 544,50 zł
Kwiecień 3 772,00 368,15 245,18 62,99 96,18 4 544,50 zł
Maj 3 772,00 368,15 245,18 62,99 96,18 4 544,50 zł
Czerwiec 3 772,00 368,15 245,18 62,99 96,18 4 544,50 zł
Lipiec 3 772,00 368,15 245,18 62,99 96,18 4 544,50 zł
Sierpień 3 772,00 368,15 245,18 62,99 96,18 4 544,50 zł
Wrzesień 3 772,00 368,15 245,18 62,99 96,18 4 544,50 zł
Październik 3 772,00 368,15 245,18 62,99 96,18 4 544,50 zł
Listopad 3 772,00 368,15 245,18 62,99 96,18 4 544,50 zł
Grudzień 3 772,00 368,15 245,18 62,99 96,18 4 544,50 zł
Rocznie 45 264,00 4 417,80 2 942,16 755,88 1 154,16 54 534,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 772 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 901 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 901 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 545 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2750 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 632 zł
Ubezpieczenie emerytalne 356 zł
Ubezpieczenie rentowe 55 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 291 zł
Zaliczka na podatek 310 zł
Całość - kwota brutto 3 643 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 643,00 355,56 54,65 0,00 290,95 2 586,00 310,00 2 631,52
Luty 3 643,00 355,56 54,65 0,00 290,95 2 586,00 310,00 2 631,52
Marzec 3 643,00 355,56 54,65 0,00 290,95 2 586,00 310,00 2 631,52
Kwiecień 3 643,00 355,56 54,65 0,00 290,95 2 586,00 310,00 2 631,52
Maj 3 643,00 355,56 54,65 0,00 290,95 2 586,00 310,00 2 631,52
Czerwiec 3 643,00 355,56 54,65 0,00 290,95 2 586,00 310,00 2 631,52
Lipiec 3 643,00 355,56 54,65 0,00 290,95 2 586,00 310,00 2 631,52
Sierpień 3 643,00 355,56 54,65 0,00 290,95 2 586,00 310,00 2 631,52
Wrzesień 3 643,00 355,56 54,65 0,00 290,95 2 586,00 310,00 2 631,52
Październik 3 643,00 355,56 54,65 0,00 290,95 2 586,00 310,00 2 631,52
Listopad 3 643,00 355,56 54,65 0,00 290,95 2 586,00 310,00 2 631,52
Grudzień 3 643,00 355,56 54,65 0,00 290,95 2 586,00 310,00 2 631,52
Rocznie 43 716,00 4 266,72 655,80 0,00 3 491,40 31 032,00 228,00 31 578,24
Wynagrodzenie pracownika 3 643 zł
Ubezpieczenie emerytalne 356 zł
Ubezpieczenie rentowe 237 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 89 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 328 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 643,00 355,56 236,80 0,00 92,89 4 328,25 zł
Luty 3 643,00 355,56 236,80 0,00 92,89 4 328,25 zł
Marzec 3 643,00 355,56 236,80 0,00 92,89 4 328,25 zł
Kwiecień 3 643,00 355,56 236,80 0,00 92,89 4 328,25 zł
Maj 3 643,00 355,56 236,80 0,00 92,89 4 328,25 zł
Czerwiec 3 643,00 355,56 236,80 0,00 92,89 4 328,25 zł
Lipiec 3 643,00 355,56 236,80 0,00 92,89 4 328,25 zł
Sierpień 3 643,00 355,56 236,80 0,00 92,89 4 328,25 zł
Wrzesień 3 643,00 355,56 236,80 0,00 92,89 4 328,25 zł
Październik 3 643,00 355,56 236,80 0,00 92,89 4 328,25 zł
Listopad 3 643,00 355,56 236,80 0,00 92,89 4 328,25 zł
Grudzień 3 643,00 355,56 236,80 0,00 92,89 4 328,25 zł
Rocznie 43 716,00 4 266,72 2 841,60 0,00 1 114,68 51 939,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 643 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 632 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 632 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 328 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2750 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 433 zł
Całość - kwota brutto 3 183 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 433,00 2 750,00
Luty 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 433,00 2 750,00
Marzec 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 433,00 2 750,00
Kwiecień 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 433,00 2 750,00
Maj 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 433,00 2 750,00
Czerwiec 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 433,00 2 750,00
Lipiec 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 433,00 2 750,00
Sierpień 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 433,00 2 750,00
Wrzesień 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 433,00 2 750,00
Październik 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 433,00 2 750,00
Listopad 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 433,00 2 750,00
Grudzień 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 433,00 2 750,00
Rocznie 38 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 552,00 5 196,00 33 000,00
Wynagrodzenie pracownika 3 183 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 183 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 183,00 zł
Luty 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 183,00 zł
Marzec 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 183,00 zł
Kwiecień 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 183,00 zł
Maj 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 183,00 zł
Czerwiec 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 183,00 zł
Lipiec 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 183,00 zł
Sierpień 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 183,00 zł
Wrzesień 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 183,00 zł
Październik 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 183,00 zł
Listopad 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 183,00 zł
Grudzień 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 183,00 zł
Rocznie 38 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 196,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 183 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 750 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 750 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 183 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2750 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 879 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 299 zł
Zaliczka na podatek 139 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 317 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 317,00 0,00 0,00 0,00 298,53 0,00 139,00 0,00 2 879,47
Luty 3 317,00 0,00 0,00 0,00 298,53 0,00 139,00 0,00 2 879,47
Marzec 3 317,00 0,00 0,00 0,00 298,53 0,00 139,00 0,00 2 879,47
Kwiecień 3 317,00 0,00 0,00 0,00 298,53 0,00 329,00 0,00 2 689,47
Maj 3 317,00 0,00 0,00 0,00 298,53 0,00 636,00 0,00 2 382,47
Czerwiec 3 317,00 0,00 0,00 0,00 298,53 0,00 636,00 0,00 2 382,47
Lipiec 3 317,00 176,27 72,24 0,00 298,53 15,08 552,00 0,00 2 202,88
Sierpień 3 317,00 176,27 72,24 0,00 298,53 15,08 552,00 0,00 2 202,88
Wrzesień 3 317,00 176,27 72,24 0,00 298,53 15,08 552,00 0,00 2 202,88
Październik 3 317,00 176,27 72,24 0,00 298,53 15,08 552,00 0,00 2 202,88
Listopad 3 317,00 176,27 72,24 0,00 298,53 15,08 552,00 0,00 2 202,88
Grudzień 3 317,00 176,27 72,24 0,00 298,53 15,08 552,00 0,00 2 202,88
Rocznie 39 804,00 1 057,62 433,44 0,00 3 582,36 0,00 5 330,00 0,00 29 310,10

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 317 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 879 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.