Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2750 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 169 zł
Ubezpieczenie emerytalne 368 zł
Ubezpieczenie rentowe 57 zł
Ubezpieczenie chorobowe 92 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 86 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 772 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 772,00 368,15 56,58 92,41 85,85 3 005,00 0,00 3 169,01
Luty 3 772,00 368,15 56,58 92,41 85,85 3 005,00 0,00 3 169,01
Marzec 3 772,00 368,15 56,58 92,41 85,85 3 005,00 0,00 3 169,01
Kwiecień 3 772,00 368,15 56,58 92,41 85,85 3 005,00 0,00 3 169,01
Maj 3 772,00 368,15 56,58 92,41 85,85 3 005,00 0,00 3 169,01
Czerwiec 3 772,00 368,15 56,58 92,41 85,85 3 005,00 0,00 3 169,01
Lipiec 3 772,00 368,15 56,58 92,41 85,85 3 005,00 0,00 3 169,01
Sierpień 3 772,00 368,15 56,58 92,41 85,85 3 005,00 0,00 3 169,01
Wrzesień 3 772,00 368,15 56,58 92,41 85,85 3 005,00 0,00 3 169,01
Październik 3 772,00 368,15 56,58 92,41 85,85 3 005,00 0,00 3 169,01
Listopad 3 772,00 368,15 56,58 92,41 85,85 3 005,00 0,00 3 169,01
Grudzień 3 772,00 368,15 56,58 92,41 85,85 3 005,00 0,00 3 169,01
Rocznie 45 264,00 4 417,80 678,96 1 108,92 1 030,20 36 060,00 0,00 38 028,12
Wynagrodzenie pracownika 3 772 zł
Ubezpieczenie emerytalne 368 zł
Ubezpieczenie rentowe 245 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 63 zł
Fundusz Pracy (FP) 92 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 545 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 772,00 368,15 245,18 62,99 96,18 4 544,50 zł
Luty 3 772,00 368,15 245,18 62,99 96,18 4 544,50 zł
Marzec 3 772,00 368,15 245,18 62,99 96,18 4 544,50 zł
Kwiecień 3 772,00 368,15 245,18 62,99 96,18 4 544,50 zł
Maj 3 772,00 368,15 245,18 62,99 96,18 4 544,50 zł
Czerwiec 3 772,00 368,15 245,18 62,99 96,18 4 544,50 zł
Lipiec 3 772,00 368,15 245,18 62,99 96,18 4 544,50 zł
Sierpień 3 772,00 368,15 245,18 62,99 96,18 4 544,50 zł
Wrzesień 3 772,00 368,15 245,18 62,99 96,18 4 544,50 zł
Październik 3 772,00 368,15 245,18 62,99 96,18 4 544,50 zł
Listopad 3 772,00 368,15 245,18 62,99 96,18 4 544,50 zł
Grudzień 3 772,00 368,15 245,18 62,99 96,18 4 544,50 zł
Rocznie 45 264,00 4 417,80 2 942,16 755,88 1 154,16 54 534,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 772 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 169 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 169 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 545 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2750 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 355 zł
Ubezpieczenie rentowe 55 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 291 zł
Zaliczka na podatek 189 zł
Całość - kwota brutto 3 639 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 639,00 355,17 54,59 0,00 290,63 2 583,00 189,00 2 749,61
Luty 3 639,00 355,17 54,59 0,00 290,63 2 583,00 189,00 2 749,61
Marzec 3 639,00 355,17 54,59 0,00 290,63 2 583,00 189,00 2 749,61
Kwiecień 3 639,00 355,17 54,59 0,00 290,63 2 583,00 189,00 2 749,61
Maj 3 639,00 355,17 54,59 0,00 290,63 2 583,00 189,00 2 749,61
Czerwiec 3 639,00 355,17 54,59 0,00 290,63 2 583,00 189,00 2 749,61
Lipiec 3 639,00 355,17 54,59 0,00 290,63 2 583,00 189,00 2 749,61
Sierpień 3 639,00 355,17 54,59 0,00 290,63 2 583,00 189,00 2 749,61
Wrzesień 3 639,00 355,17 54,59 0,00 290,63 2 583,00 189,00 2 749,61
Październik 3 639,00 355,17 54,59 0,00 290,63 2 583,00 189,00 2 749,61
Listopad 3 639,00 355,17 54,59 0,00 290,63 2 583,00 189,00 2 749,61
Grudzień 3 639,00 355,17 54,59 0,00 290,63 2 583,00 189,00 2 749,61
Rocznie 43 668,00 4 262,04 655,08 0,00 3 487,56 30 996,00 2 268,00 32 995,32
Wynagrodzenie pracownika 3 639 zł
Ubezpieczenie emerytalne 355 zł
Ubezpieczenie rentowe 237 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 89 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 324 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 639,00 355,17 236,54 0,00 92,80 4 323,51 zł
Luty 3 639,00 355,17 236,54 0,00 92,80 4 323,51 zł
Marzec 3 639,00 355,17 236,54 0,00 92,80 4 323,51 zł
Kwiecień 3 639,00 355,17 236,54 0,00 92,80 4 323,51 zł
Maj 3 639,00 355,17 236,54 0,00 92,80 4 323,51 zł
Czerwiec 3 639,00 355,17 236,54 0,00 92,80 4 323,51 zł
Lipiec 3 639,00 355,17 236,54 0,00 92,80 4 323,51 zł
Sierpień 3 639,00 355,17 236,54 0,00 92,80 4 323,51 zł
Wrzesień 3 639,00 355,17 236,54 0,00 92,80 4 323,51 zł
Październik 3 639,00 355,17 236,54 0,00 92,80 4 323,51 zł
Listopad 3 639,00 355,17 236,54 0,00 92,80 4 323,51 zł
Grudzień 3 639,00 355,17 236,54 0,00 92,80 4 323,51 zł
Rocznie 43 668,00 4 262,04 2 838,48 0,00 1 113,60 51 882,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 639 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 750 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 750 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 324 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2750 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 433 zł
Całość - kwota brutto 3 183 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 433,00 2 750,00
Luty 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 433,00 2 750,00
Marzec 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 433,00 2 750,00
Kwiecień 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 433,00 2 750,00
Maj 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 433,00 2 750,00
Czerwiec 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 433,00 2 750,00
Lipiec 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 433,00 2 750,00
Sierpień 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 433,00 2 750,00
Wrzesień 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 433,00 2 750,00
Październik 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 433,00 2 750,00
Listopad 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 433,00 2 750,00
Grudzień 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 546,00 433,00 2 750,00
Rocznie 38 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 552,00 5 196,00 33 000,00
Wynagrodzenie pracownika 3 183 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 183 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 183,00 zł
Luty 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 183,00 zł
Marzec 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 183,00 zł
Kwiecień 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 183,00 zł
Maj 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 183,00 zł
Czerwiec 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 183,00 zł
Lipiec 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 183,00 zł
Sierpień 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 183,00 zł
Wrzesień 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 183,00 zł
Październik 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 183,00 zł
Listopad 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 183,00 zł
Grudzień 3 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 183,00 zł
Rocznie 38 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 196,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 183 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 750 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 750 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 183 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2750 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 178 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 139 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 317 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,00 0,00 3 178,00
Luty 3 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,00 0,00 3 178,00
Marzec 3 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,00 0,00 3 178,00
Kwiecień 3 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,00 0,00 2 988,00
Maj 3 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636,00 0,00 2 681,00
Czerwiec 3 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636,00 0,00 2 681,00
Lipiec 3 317,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 552,00 0,00 2 501,41
Sierpień 3 317,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 552,00 0,00 2 501,41
Wrzesień 3 317,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 552,00 0,00 2 501,41
Październik 3 317,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 552,00 0,00 2 501,41
Listopad 3 317,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 552,00 0,00 2 501,41
Grudzień 3 317,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 552,00 0,00 2 501,41
Rocznie 39 804,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 5 330,00 0,00 32 892,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 317 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 178 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.