Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2740 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 740 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 159 zł
Ubezpieczenie emerytalne 367 zł
Ubezpieczenie rentowe 56 zł
Ubezpieczenie chorobowe 92 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 84 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 758 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 758,00 366,78 56,37 92,07 83,81 2 993,00 0,00 3 158,97
Luty 3 758,00 366,78 56,37 92,07 83,81 2 993,00 0,00 3 158,97
Marzec 3 758,00 366,78 56,37 92,07 83,81 2 993,00 0,00 3 158,97
Kwiecień 3 758,00 366,78 56,37 92,07 83,81 2 993,00 0,00 3 158,97
Maj 3 758,00 366,78 56,37 92,07 83,81 2 993,00 0,00 3 158,97
Czerwiec 3 758,00 366,78 56,37 92,07 83,81 2 993,00 0,00 3 158,97
Lipiec 3 758,00 366,78 56,37 92,07 83,81 2 993,00 0,00 3 158,97
Sierpień 3 758,00 366,78 56,37 92,07 83,81 2 993,00 0,00 3 158,97
Wrzesień 3 758,00 366,78 56,37 92,07 83,81 2 993,00 0,00 3 158,97
Październik 3 758,00 366,78 56,37 92,07 83,81 2 993,00 0,00 3 158,97
Listopad 3 758,00 366,78 56,37 92,07 83,81 2 993,00 0,00 3 158,97
Grudzień 3 758,00 366,78 56,37 92,07 83,81 2 993,00 0,00 3 158,97
Rocznie 45 096,00 4 401,36 676,44 1 104,84 1 005,72 35 916,00 0,00 37 907,64
Wynagrodzenie pracownika 3 758 zł
Ubezpieczenie emerytalne 367 zł
Ubezpieczenie rentowe 244 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 63 zł
Fundusz Pracy (FP) 92 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 528 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 758,00 366,78 244,27 62,76 95,83 4 527,64 zł
Luty 3 758,00 366,78 244,27 62,76 95,83 4 527,64 zł
Marzec 3 758,00 366,78 244,27 62,76 95,83 4 527,64 zł
Kwiecień 3 758,00 366,78 244,27 62,76 95,83 4 527,64 zł
Maj 3 758,00 366,78 244,27 62,76 95,83 4 527,64 zł
Czerwiec 3 758,00 366,78 244,27 62,76 95,83 4 527,64 zł
Lipiec 3 758,00 366,78 244,27 62,76 95,83 4 527,64 zł
Sierpień 3 758,00 366,78 244,27 62,76 95,83 4 527,64 zł
Wrzesień 3 758,00 366,78 244,27 62,76 95,83 4 527,64 zł
Październik 3 758,00 366,78 244,27 62,76 95,83 4 527,64 zł
Listopad 3 758,00 366,78 244,27 62,76 95,83 4 527,64 zł
Grudzień 3 758,00 366,78 244,27 62,76 95,83 4 527,64 zł
Rocznie 45 096,00 4 401,36 2 931,24 753,12 1 149,96 54 331,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 758 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 159 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 159 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 528 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2740 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 740 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 354 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 290 zł
Zaliczka na podatek 188 zł
Całość - kwota brutto 3 626 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 626,00 353,90 54,39 0,00 289,59 2 574,00 188,00 2 740,12
Luty 3 626,00 353,90 54,39 0,00 289,59 2 574,00 188,00 2 740,12
Marzec 3 626,00 353,90 54,39 0,00 289,59 2 574,00 188,00 2 740,12
Kwiecień 3 626,00 353,90 54,39 0,00 289,59 2 574,00 188,00 2 740,12
Maj 3 626,00 353,90 54,39 0,00 289,59 2 574,00 188,00 2 740,12
Czerwiec 3 626,00 353,90 54,39 0,00 289,59 2 574,00 188,00 2 740,12
Lipiec 3 626,00 353,90 54,39 0,00 289,59 2 574,00 188,00 2 740,12
Sierpień 3 626,00 353,90 54,39 0,00 289,59 2 574,00 188,00 2 740,12
Wrzesień 3 626,00 353,90 54,39 0,00 289,59 2 574,00 188,00 2 740,12
Październik 3 626,00 353,90 54,39 0,00 289,59 2 574,00 188,00 2 740,12
Listopad 3 626,00 353,90 54,39 0,00 289,59 2 574,00 188,00 2 740,12
Grudzień 3 626,00 353,90 54,39 0,00 289,59 2 574,00 188,00 2 740,12
Rocznie 43 512,00 4 246,80 652,68 0,00 3 475,08 30 888,00 2 256,00 32 881,44
Wynagrodzenie pracownika 3 626 zł
Ubezpieczenie emerytalne 354 zł
Ubezpieczenie rentowe 236 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 89 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 308 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 626,00 353,90 235,69 0,00 92,47 4 308,06 zł
Luty 3 626,00 353,90 235,69 0,00 92,47 4 308,06 zł
Marzec 3 626,00 353,90 235,69 0,00 92,47 4 308,06 zł
Kwiecień 3 626,00 353,90 235,69 0,00 92,47 4 308,06 zł
Maj 3 626,00 353,90 235,69 0,00 92,47 4 308,06 zł
Czerwiec 3 626,00 353,90 235,69 0,00 92,47 4 308,06 zł
Lipiec 3 626,00 353,90 235,69 0,00 92,47 4 308,06 zł
Sierpień 3 626,00 353,90 235,69 0,00 92,47 4 308,06 zł
Wrzesień 3 626,00 353,90 235,69 0,00 92,47 4 308,06 zł
Październik 3 626,00 353,90 235,69 0,00 92,47 4 308,06 zł
Listopad 3 626,00 353,90 235,69 0,00 92,47 4 308,06 zł
Grudzień 3 626,00 353,90 235,69 0,00 92,47 4 308,06 zł
Rocznie 43 512,00 4 246,80 2 828,28 0,00 1 109,64 51 696,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 626 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 740 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 740 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 308 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2740 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 740 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 431 zł
Całość - kwota brutto 3 171 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 537,00 431,00 2 740,00
Luty 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 537,00 431,00 2 740,00
Marzec 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 537,00 431,00 2 740,00
Kwiecień 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 537,00 431,00 2 740,00
Maj 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 537,00 431,00 2 740,00
Czerwiec 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 537,00 431,00 2 740,00
Lipiec 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 537,00 431,00 2 740,00
Sierpień 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 537,00 431,00 2 740,00
Wrzesień 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 537,00 431,00 2 740,00
Październik 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 537,00 431,00 2 740,00
Listopad 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 537,00 431,00 2 740,00
Grudzień 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 537,00 431,00 2 740,00
Rocznie 38 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 444,00 5 172,00 32 880,00
Wynagrodzenie pracownika 3 171 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 171 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 171,00 zł
Luty 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 171,00 zł
Marzec 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 171,00 zł
Kwiecień 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 171,00 zł
Maj 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 171,00 zł
Czerwiec 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 171,00 zł
Lipiec 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 171,00 zł
Sierpień 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 171,00 zł
Wrzesień 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 171,00 zł
Październik 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 171,00 zł
Listopad 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 171,00 zł
Grudzień 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 171,00 zł
Rocznie 38 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 052,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 171 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 740 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 740 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 171 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2740 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 740 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 168 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 137 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 305 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,00 0,00 3 168,00
Luty 3 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,00 0,00 3 168,00
Marzec 3 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,00 0,00 3 168,00
Kwiecień 3 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 2 985,00
Maj 3 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633,00 0,00 2 672,00
Czerwiec 3 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633,00 0,00 2 672,00
Lipiec 3 305,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 548,00 0,00 2 493,41
Sierpień 3 305,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 548,00 0,00 2 493,41
Wrzesień 3 305,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 548,00 0,00 2 493,41
Październik 3 305,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 548,00 0,00 2 493,41
Listopad 3 305,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 548,00 0,00 2 493,41
Grudzień 3 305,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 548,00 0,00 2 493,41
Rocznie 39 660,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 5 285,00 0,00 32 793,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 305 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 168 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ