Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2740 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 740 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 892 zł
Ubezpieczenie emerytalne 367 zł
Ubezpieczenie rentowe 56 zł
Ubezpieczenie chorobowe 92 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 292 zł
Zaliczka na podatek 59 zł
Całość - kwota brutto 3 758 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 758,00 366,78 56,37 92,07 291,85 2 993,00 59,00 2 891,93
Luty 3 758,00 366,78 56,37 92,07 291,85 2 993,00 59,00 2 891,93
Marzec 3 758,00 366,78 56,37 92,07 291,85 2 993,00 59,00 2 891,93
Kwiecień 3 758,00 366,78 56,37 92,07 291,85 2 993,00 59,00 2 891,93
Maj 3 758,00 366,78 56,37 92,07 291,85 2 993,00 59,00 2 891,93
Czerwiec 3 758,00 366,78 56,37 92,07 291,85 2 993,00 59,00 2 891,93
Lipiec 3 758,00 366,78 56,37 92,07 291,85 2 993,00 59,00 2 891,93
Sierpień 3 758,00 366,78 56,37 92,07 291,85 2 993,00 59,00 2 891,93
Wrzesień 3 758,00 366,78 56,37 92,07 291,85 2 993,00 59,00 2 891,93
Październik 3 758,00 366,78 56,37 92,07 291,85 2 993,00 59,00 2 891,93
Listopad 3 758,00 366,78 56,37 92,07 291,85 2 993,00 59,00 2 891,93
Grudzień 3 758,00 366,78 56,37 92,07 291,85 2 993,00 59,00 2 891,93
Rocznie 45 096,00 4 401,36 676,44 1 104,84 709,92 35 916,00 0,00 34 703,16
Wynagrodzenie pracownika 3 758 zł
Ubezpieczenie emerytalne 367 zł
Ubezpieczenie rentowe 244 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 63 zł
Fundusz Pracy (FP) 92 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 528 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 758,00 366,78 244,27 62,76 95,83 4 527,64 zł
Luty 3 758,00 366,78 244,27 62,76 95,83 4 527,64 zł
Marzec 3 758,00 366,78 244,27 62,76 95,83 4 527,64 zł
Kwiecień 3 758,00 366,78 244,27 62,76 95,83 4 527,64 zł
Maj 3 758,00 366,78 244,27 62,76 95,83 4 527,64 zł
Czerwiec 3 758,00 366,78 244,27 62,76 95,83 4 527,64 zł
Lipiec 3 758,00 366,78 244,27 62,76 95,83 4 527,64 zł
Sierpień 3 758,00 366,78 244,27 62,76 95,83 4 527,64 zł
Wrzesień 3 758,00 366,78 244,27 62,76 95,83 4 527,64 zł
Październik 3 758,00 366,78 244,27 62,76 95,83 4 527,64 zł
Listopad 3 758,00 366,78 244,27 62,76 95,83 4 527,64 zł
Grudzień 3 758,00 366,78 244,27 62,76 95,83 4 527,64 zł
Rocznie 45 096,00 4 401,36 2 931,24 753,12 1 149,96 54 331,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 758 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 892 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 892 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 528 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2740 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 740 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 622 zł
Ubezpieczenie emerytalne 354 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 290 zł
Zaliczka na podatek 309 zł
Całość - kwota brutto 3 630 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 630,00 354,29 54,45 0,00 289,91 2 577,00 309,00 2 622,11
Luty 3 630,00 354,29 54,45 0,00 289,91 2 577,00 309,00 2 622,11
Marzec 3 630,00 354,29 54,45 0,00 289,91 2 577,00 309,00 2 622,11
Kwiecień 3 630,00 354,29 54,45 0,00 289,91 2 577,00 309,00 2 622,11
Maj 3 630,00 354,29 54,45 0,00 289,91 2 577,00 309,00 2 622,11
Czerwiec 3 630,00 354,29 54,45 0,00 289,91 2 577,00 309,00 2 622,11
Lipiec 3 630,00 354,29 54,45 0,00 289,91 2 577,00 309,00 2 622,11
Sierpień 3 630,00 354,29 54,45 0,00 289,91 2 577,00 309,00 2 622,11
Wrzesień 3 630,00 354,29 54,45 0,00 289,91 2 577,00 309,00 2 622,11
Październik 3 630,00 354,29 54,45 0,00 289,91 2 577,00 309,00 2 622,11
Listopad 3 630,00 354,29 54,45 0,00 289,91 2 577,00 309,00 2 622,11
Grudzień 3 630,00 354,29 54,45 0,00 289,91 2 577,00 309,00 2 622,11
Rocznie 43 560,00 4 251,48 653,40 0,00 3 478,92 30 924,00 228,00 31 465,32
Wynagrodzenie pracownika 3 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 354 zł
Ubezpieczenie rentowe 236 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 89 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 313 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 630,00 354,29 235,95 0,00 92,57 4 312,81 zł
Luty 3 630,00 354,29 235,95 0,00 92,57 4 312,81 zł
Marzec 3 630,00 354,29 235,95 0,00 92,57 4 312,81 zł
Kwiecień 3 630,00 354,29 235,95 0,00 92,57 4 312,81 zł
Maj 3 630,00 354,29 235,95 0,00 92,57 4 312,81 zł
Czerwiec 3 630,00 354,29 235,95 0,00 92,57 4 312,81 zł
Lipiec 3 630,00 354,29 235,95 0,00 92,57 4 312,81 zł
Sierpień 3 630,00 354,29 235,95 0,00 92,57 4 312,81 zł
Wrzesień 3 630,00 354,29 235,95 0,00 92,57 4 312,81 zł
Październik 3 630,00 354,29 235,95 0,00 92,57 4 312,81 zł
Listopad 3 630,00 354,29 235,95 0,00 92,57 4 312,81 zł
Grudzień 3 630,00 354,29 235,95 0,00 92,57 4 312,81 zł
Rocznie 43 560,00 4 251,48 2 831,40 0,00 1 110,84 51 753,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 630 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 622 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 622 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 313 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2740 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 740 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 431 zł
Całość - kwota brutto 3 171 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 537,00 431,00 2 740,00
Luty 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 537,00 431,00 2 740,00
Marzec 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 537,00 431,00 2 740,00
Kwiecień 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 537,00 431,00 2 740,00
Maj 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 537,00 431,00 2 740,00
Czerwiec 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 537,00 431,00 2 740,00
Lipiec 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 537,00 431,00 2 740,00
Sierpień 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 537,00 431,00 2 740,00
Wrzesień 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 537,00 431,00 2 740,00
Październik 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 537,00 431,00 2 740,00
Listopad 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 537,00 431,00 2 740,00
Grudzień 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 537,00 431,00 2 740,00
Rocznie 38 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 444,00 5 172,00 32 880,00
Wynagrodzenie pracownika 3 171 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 171 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 171,00 zł
Luty 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 171,00 zł
Marzec 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 171,00 zł
Kwiecień 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 171,00 zł
Maj 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 171,00 zł
Czerwiec 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 171,00 zł
Lipiec 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 171,00 zł
Sierpień 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 171,00 zł
Wrzesień 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 171,00 zł
Październik 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 171,00 zł
Listopad 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 171,00 zł
Grudzień 3 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 171,00 zł
Rocznie 38 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 052,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 171 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 740 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 740 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 171 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2740 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 740 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 871 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 297 zł
Zaliczka na podatek 137 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 305 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 305,00 0,00 0,00 0,00 297,45 0,00 137,00 0,00 2 870,55
Luty 3 305,00 0,00 0,00 0,00 297,45 0,00 137,00 0,00 2 870,55
Marzec 3 305,00 0,00 0,00 0,00 297,45 0,00 137,00 0,00 2 870,55
Kwiecień 3 305,00 0,00 0,00 0,00 297,45 0,00 320,00 0,00 2 687,55
Maj 3 305,00 0,00 0,00 0,00 297,45 0,00 633,00 0,00 2 374,55
Czerwiec 3 305,00 0,00 0,00 0,00 297,45 0,00 633,00 0,00 2 374,55
Lipiec 3 305,00 176,27 72,24 0,00 297,45 15,08 548,00 0,00 2 195,96
Sierpień 3 305,00 176,27 72,24 0,00 297,45 15,08 548,00 0,00 2 195,96
Wrzesień 3 305,00 176,27 72,24 0,00 297,45 15,08 548,00 0,00 2 195,96
Październik 3 305,00 176,27 72,24 0,00 297,45 15,08 548,00 0,00 2 195,96
Listopad 3 305,00 176,27 72,24 0,00 297,45 15,08 548,00 0,00 2 195,96
Grudzień 3 305,00 176,27 72,24 0,00 297,45 15,08 548,00 0,00 2 195,96
Rocznie 39 660,00 1 057,62 433,44 0,00 3 569,40 0,00 5 285,00 0,00 29 224,06

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 305 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 871 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.