Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2730 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 730 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 882 zł
Ubezpieczenie emerytalne 365 zł
Ubezpieczenie rentowe 56 zł
Ubezpieczenie chorobowe 92 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 291 zł
Zaliczka na podatek 58 zł
Całość - kwota brutto 3 744 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 744,00 365,41 56,16 91,73 290,76 2 981,00 58,00 2 881,94
Luty 3 744,00 365,41 56,16 91,73 290,76 2 981,00 58,00 2 881,94
Marzec 3 744,00 365,41 56,16 91,73 290,76 2 981,00 58,00 2 881,94
Kwiecień 3 744,00 365,41 56,16 91,73 290,76 2 981,00 58,00 2 881,94
Maj 3 744,00 365,41 56,16 91,73 290,76 2 981,00 58,00 2 881,94
Czerwiec 3 744,00 365,41 56,16 91,73 290,76 2 981,00 58,00 2 881,94
Lipiec 3 744,00 365,41 56,16 91,73 290,76 2 981,00 58,00 2 881,94
Sierpień 3 744,00 365,41 56,16 91,73 290,76 2 981,00 58,00 2 881,94
Wrzesień 3 744,00 365,41 56,16 91,73 290,76 2 981,00 58,00 2 881,94
Październik 3 744,00 365,41 56,16 91,73 290,76 2 981,00 58,00 2 881,94
Listopad 3 744,00 365,41 56,16 91,73 290,76 2 981,00 58,00 2 881,94
Grudzień 3 744,00 365,41 56,16 91,73 290,76 2 981,00 58,00 2 881,94
Rocznie 44 928,00 4 384,92 673,92 1 100,76 692,64 35 772,00 0,00 34 583,28
Wynagrodzenie pracownika 3 744 zł
Ubezpieczenie emerytalne 365 zł
Ubezpieczenie rentowe 243 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 63 zł
Fundusz Pracy (FP) 92 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 511 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 744,00 365,41 243,36 62,52 95,47 4 510,76 zł
Luty 3 744,00 365,41 243,36 62,52 95,47 4 510,76 zł
Marzec 3 744,00 365,41 243,36 62,52 95,47 4 510,76 zł
Kwiecień 3 744,00 365,41 243,36 62,52 95,47 4 510,76 zł
Maj 3 744,00 365,41 243,36 62,52 95,47 4 510,76 zł
Czerwiec 3 744,00 365,41 243,36 62,52 95,47 4 510,76 zł
Lipiec 3 744,00 365,41 243,36 62,52 95,47 4 510,76 zł
Sierpień 3 744,00 365,41 243,36 62,52 95,47 4 510,76 zł
Wrzesień 3 744,00 365,41 243,36 62,52 95,47 4 510,76 zł
Październik 3 744,00 365,41 243,36 62,52 95,47 4 510,76 zł
Listopad 3 744,00 365,41 243,36 62,52 95,47 4 510,76 zł
Grudzień 3 744,00 365,41 243,36 62,52 95,47 4 510,76 zł
Rocznie 44 928,00 4 384,92 2 920,32 750,24 1 145,64 54 129,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 744 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 882 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 882 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 511 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2730 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 730 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 613 zł
Ubezpieczenie emerytalne 353 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 289 zł
Zaliczka na podatek 308 zł
Całość - kwota brutto 3 617 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 617,00 353,02 54,26 0,00 288,87 2 568,00 308,00 2 612,69
Luty 3 617,00 353,02 54,26 0,00 288,87 2 568,00 308,00 2 612,69
Marzec 3 617,00 353,02 54,26 0,00 288,87 2 568,00 308,00 2 612,69
Kwiecień 3 617,00 353,02 54,26 0,00 288,87 2 568,00 308,00 2 612,69
Maj 3 617,00 353,02 54,26 0,00 288,87 2 568,00 308,00 2 612,69
Czerwiec 3 617,00 353,02 54,26 0,00 288,87 2 568,00 308,00 2 612,69
Lipiec 3 617,00 353,02 54,26 0,00 288,87 2 568,00 308,00 2 612,69
Sierpień 3 617,00 353,02 54,26 0,00 288,87 2 568,00 308,00 2 612,69
Wrzesień 3 617,00 353,02 54,26 0,00 288,87 2 568,00 308,00 2 612,69
Październik 3 617,00 353,02 54,26 0,00 288,87 2 568,00 308,00 2 612,69
Listopad 3 617,00 353,02 54,26 0,00 288,87 2 568,00 308,00 2 612,69
Grudzień 3 617,00 353,02 54,26 0,00 288,87 2 568,00 308,00 2 612,69
Rocznie 43 404,00 4 236,24 651,12 0,00 3 466,44 30 816,00 228,00 31 352,28
Wynagrodzenie pracownika 3 617 zł
Ubezpieczenie emerytalne 353 zł
Ubezpieczenie rentowe 235 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 89 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 297 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 617,00 353,02 235,11 0,00 92,24 4 297,37 zł
Luty 3 617,00 353,02 235,11 0,00 92,24 4 297,37 zł
Marzec 3 617,00 353,02 235,11 0,00 92,24 4 297,37 zł
Kwiecień 3 617,00 353,02 235,11 0,00 92,24 4 297,37 zł
Maj 3 617,00 353,02 235,11 0,00 92,24 4 297,37 zł
Czerwiec 3 617,00 353,02 235,11 0,00 92,24 4 297,37 zł
Lipiec 3 617,00 353,02 235,11 0,00 92,24 4 297,37 zł
Sierpień 3 617,00 353,02 235,11 0,00 92,24 4 297,37 zł
Wrzesień 3 617,00 353,02 235,11 0,00 92,24 4 297,37 zł
Październik 3 617,00 353,02 235,11 0,00 92,24 4 297,37 zł
Listopad 3 617,00 353,02 235,11 0,00 92,24 4 297,37 zł
Grudzień 3 617,00 353,02 235,11 0,00 92,24 4 297,37 zł
Rocznie 43 404,00 4 236,24 2 821,32 0,00 1 106,88 51 568,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 617 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 613 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 613 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 297 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2730 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 730 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 430 zł
Całość - kwota brutto 3 160 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 528,00 430,00 2 730,00
Luty 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 528,00 430,00 2 730,00
Marzec 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 528,00 430,00 2 730,00
Kwiecień 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 528,00 430,00 2 730,00
Maj 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 528,00 430,00 2 730,00
Czerwiec 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 528,00 430,00 2 730,00
Lipiec 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 528,00 430,00 2 730,00
Sierpień 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 528,00 430,00 2 730,00
Wrzesień 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 528,00 430,00 2 730,00
Październik 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 528,00 430,00 2 730,00
Listopad 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 528,00 430,00 2 730,00
Grudzień 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 528,00 430,00 2 730,00
Rocznie 37 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 336,00 5 160,00 32 760,00
Wynagrodzenie pracownika 3 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 160 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 zł
Luty 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 zł
Marzec 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 zł
Kwiecień 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 zł
Maj 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 zł
Czerwiec 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 zł
Lipiec 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 zł
Sierpień 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 zł
Wrzesień 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 zł
Październik 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 zł
Listopad 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 zł
Grudzień 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 zł
Rocznie 37 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 920,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 160 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 730 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 730 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 160 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2730 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 730 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 862 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 296 zł
Zaliczka na podatek 135 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 293 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 293,00 0,00 0,00 0,00 296,37 0,00 135,00 0,00 2 861,63
Luty 3 293,00 0,00 0,00 0,00 296,37 0,00 135,00 0,00 2 861,63
Marzec 3 293,00 0,00 0,00 0,00 296,37 0,00 135,00 0,00 2 861,63
Kwiecień 3 293,00 0,00 0,00 0,00 296,37 0,00 311,00 0,00 2 685,63
Maj 3 293,00 0,00 0,00 0,00 296,37 0,00 629,00 0,00 2 367,63
Czerwiec 3 293,00 0,00 0,00 0,00 296,37 0,00 629,00 0,00 2 367,63
Lipiec 3 293,00 176,27 72,24 0,00 296,37 15,08 544,00 0,00 2 189,04
Sierpień 3 293,00 176,27 72,24 0,00 296,37 15,08 544,00 0,00 2 189,04
Wrzesień 3 293,00 176,27 72,24 0,00 296,37 15,08 544,00 0,00 2 189,04
Październik 3 293,00 176,27 72,24 0,00 296,37 15,08 544,00 0,00 2 189,04
Listopad 3 293,00 176,27 72,24 0,00 296,37 15,08 544,00 0,00 2 189,04
Grudzień 3 293,00 176,27 72,24 0,00 296,37 15,08 544,00 0,00 2 189,04
Rocznie 39 516,00 1 057,62 433,44 0,00 3 556,44 0,00 5 238,00 0,00 29 140,02

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 293 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 862 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.