Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2730 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 730 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 366 zł
Ubezpieczenie rentowe 56 zł
Ubezpieczenie chorobowe 92 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 291 zł
Zaliczka na podatek 213 zł
Całość - kwota brutto 3 748 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 748,00 365,80 56,22 91,83 291,07 2 984,00 213,00 2 730,08
Luty 3 748,00 365,80 56,22 91,83 291,07 2 984,00 213,00 2 730,08
Marzec 3 748,00 365,80 56,22 91,83 291,07 2 984,00 213,00 2 730,08
Kwiecień 3 748,00 365,80 56,22 91,83 291,07 2 984,00 213,00 2 730,08
Maj 3 748,00 365,80 56,22 91,83 291,07 2 984,00 213,00 2 730,08
Czerwiec 3 748,00 365,80 56,22 91,83 291,07 2 984,00 213,00 2 730,08
Lipiec 3 748,00 365,80 56,22 91,83 291,07 2 984,00 213,00 2 730,08
Sierpień 3 748,00 365,80 56,22 91,83 291,07 2 984,00 213,00 2 730,08
Wrzesień 3 748,00 365,80 56,22 91,83 291,07 2 984,00 213,00 2 730,08
Październik 3 748,00 365,80 56,22 91,83 291,07 2 984,00 213,00 2 730,08
Listopad 3 748,00 365,80 56,22 91,83 291,07 2 984,00 213,00 2 730,08
Grudzień 3 748,00 365,80 56,22 91,83 291,07 2 984,00 213,00 2 730,08
Rocznie 44 976,00 4 389,60 674,64 1 101,96 3 492,84 35 808,00 2 556,00 32 760,96
Wynagrodzenie pracownika 3 748 zł
Ubezpieczenie emerytalne 366 zł
Ubezpieczenie rentowe 244 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 63 zł
Fundusz Pracy (FP) 92 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 516 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 748,00 365,80 243,62 62,59 95,58 4 515,59 zł
Luty 3 748,00 365,80 243,62 62,59 95,58 4 515,59 zł
Marzec 3 748,00 365,80 243,62 62,59 95,58 4 515,59 zł
Kwiecień 3 748,00 365,80 243,62 62,59 95,58 4 515,59 zł
Maj 3 748,00 365,80 243,62 62,59 95,58 4 515,59 zł
Czerwiec 3 748,00 365,80 243,62 62,59 95,58 4 515,59 zł
Lipiec 3 748,00 365,80 243,62 62,59 95,58 4 515,59 zł
Sierpień 3 748,00 365,80 243,62 62,59 95,58 4 515,59 zł
Wrzesień 3 748,00 365,80 243,62 62,59 95,58 4 515,59 zł
Październik 3 748,00 365,80 243,62 62,59 95,58 4 515,59 zł
Listopad 3 748,00 365,80 243,62 62,59 95,58 4 515,59 zł
Grudzień 3 748,00 365,80 243,62 62,59 95,58 4 515,59 zł
Rocznie 44 976,00 4 389,60 2 923,44 751,08 1 146,96 54 187,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 748 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 730 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 730 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 516 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2730 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 730 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 353 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 289 zł
Zaliczka na podatek 188 zł
Całość - kwota brutto 3 613 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 613,00 352,63 54,20 0,00 288,56 2 565,00 188,00 2 729,61
Luty 3 613,00 352,63 54,20 0,00 288,56 2 565,00 188,00 2 729,61
Marzec 3 613,00 352,63 54,20 0,00 288,56 2 565,00 188,00 2 729,61
Kwiecień 3 613,00 352,63 54,20 0,00 288,56 2 565,00 188,00 2 729,61
Maj 3 613,00 352,63 54,20 0,00 288,56 2 565,00 188,00 2 729,61
Czerwiec 3 613,00 352,63 54,20 0,00 288,56 2 565,00 188,00 2 729,61
Lipiec 3 613,00 352,63 54,20 0,00 288,56 2 565,00 188,00 2 729,61
Sierpień 3 613,00 352,63 54,20 0,00 288,56 2 565,00 188,00 2 729,61
Wrzesień 3 613,00 352,63 54,20 0,00 288,56 2 565,00 188,00 2 729,61
Październik 3 613,00 352,63 54,20 0,00 288,56 2 565,00 188,00 2 729,61
Listopad 3 613,00 352,63 54,20 0,00 288,56 2 565,00 188,00 2 729,61
Grudzień 3 613,00 352,63 54,20 0,00 288,56 2 565,00 188,00 2 729,61
Rocznie 43 356,00 4 231,56 650,40 0,00 3 462,72 30 780,00 2 256,00 32 755,32
Wynagrodzenie pracownika 3 613 zł
Ubezpieczenie emerytalne 353 zł
Ubezpieczenie rentowe 235 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 89 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 293 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 613,00 352,63 234,85 0,00 92,13 4 292,61 zł
Luty 3 613,00 352,63 234,85 0,00 92,13 4 292,61 zł
Marzec 3 613,00 352,63 234,85 0,00 92,13 4 292,61 zł
Kwiecień 3 613,00 352,63 234,85 0,00 92,13 4 292,61 zł
Maj 3 613,00 352,63 234,85 0,00 92,13 4 292,61 zł
Czerwiec 3 613,00 352,63 234,85 0,00 92,13 4 292,61 zł
Lipiec 3 613,00 352,63 234,85 0,00 92,13 4 292,61 zł
Sierpień 3 613,00 352,63 234,85 0,00 92,13 4 292,61 zł
Wrzesień 3 613,00 352,63 234,85 0,00 92,13 4 292,61 zł
Październik 3 613,00 352,63 234,85 0,00 92,13 4 292,61 zł
Listopad 3 613,00 352,63 234,85 0,00 92,13 4 292,61 zł
Grudzień 3 613,00 352,63 234,85 0,00 92,13 4 292,61 zł
Rocznie 43 356,00 4 231,56 2 818,20 0,00 1 105,56 51 511,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 613 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 730 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 730 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 293 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2730 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 730 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 430 zł
Całość - kwota brutto 3 160 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 528,00 430,00 2 730,00
Luty 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 528,00 430,00 2 730,00
Marzec 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 528,00 430,00 2 730,00
Kwiecień 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 528,00 430,00 2 730,00
Maj 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 528,00 430,00 2 730,00
Czerwiec 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 528,00 430,00 2 730,00
Lipiec 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 528,00 430,00 2 730,00
Sierpień 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 528,00 430,00 2 730,00
Wrzesień 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 528,00 430,00 2 730,00
Październik 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 528,00 430,00 2 730,00
Listopad 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 528,00 430,00 2 730,00
Grudzień 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 528,00 430,00 2 730,00
Rocznie 37 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 336,00 5 160,00 32 760,00
Wynagrodzenie pracownika 3 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 160 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 zł
Luty 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 zł
Marzec 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 zł
Kwiecień 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 zł
Maj 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 zł
Czerwiec 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 zł
Lipiec 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 zł
Sierpień 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 zł
Wrzesień 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 zł
Październik 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 zł
Listopad 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 zł
Grudzień 3 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160,00 zł
Rocznie 37 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 920,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 160 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 730 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 730 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 160 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2730 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 730 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 205 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 297 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 297,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 205,00 0,00 2 729,66
Luty 3 297,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 205,00 0,00 2 729,66
Marzec 3 297,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 205,00 0,00 2 729,66
Kwiecień 3 297,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 205,00 0,00 2 729,66
Maj 3 297,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 205,00 0,00 2 729,66
Czerwiec 3 297,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 205,00 0,00 2 729,66
Lipiec 3 297,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 166,00 0,00 2 540,97
Sierpień 3 297,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 166,00 0,00 2 540,97
Wrzesień 3 297,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 166,00 0,00 2 540,97
Październik 3 297,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 166,00 0,00 2 540,97
Listopad 3 297,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 166,00 0,00 2 540,97
Grudzień 3 297,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 166,00 0,00 2 540,97
Rocznie 39 564,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 2 226,00 0,00 31 623,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 297 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 730 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ