Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2720 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 720 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 364 zł
Ubezpieczenie rentowe 56 zł
Ubezpieczenie chorobowe 91 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 290 zł
Zaliczka na podatek 212 zł
Całość - kwota brutto 3 734 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 734,00 364,44 56,01 91,48 289,99 2 972,00 212,00 2 720,08
Luty 3 734,00 364,44 56,01 91,48 289,99 2 972,00 212,00 2 720,08
Marzec 3 734,00 364,44 56,01 91,48 289,99 2 972,00 212,00 2 720,08
Kwiecień 3 734,00 364,44 56,01 91,48 289,99 2 972,00 212,00 2 720,08
Maj 3 734,00 364,44 56,01 91,48 289,99 2 972,00 212,00 2 720,08
Czerwiec 3 734,00 364,44 56,01 91,48 289,99 2 972,00 212,00 2 720,08
Lipiec 3 734,00 364,44 56,01 91,48 289,99 2 972,00 212,00 2 720,08
Sierpień 3 734,00 364,44 56,01 91,48 289,99 2 972,00 212,00 2 720,08
Wrzesień 3 734,00 364,44 56,01 91,48 289,99 2 972,00 212,00 2 720,08
Październik 3 734,00 364,44 56,01 91,48 289,99 2 972,00 212,00 2 720,08
Listopad 3 734,00 364,44 56,01 91,48 289,99 2 972,00 212,00 2 720,08
Grudzień 3 734,00 364,44 56,01 91,48 289,99 2 972,00 212,00 2 720,08
Rocznie 44 808,00 4 373,28 672,12 1 097,76 3 479,88 35 664,00 2 544,00 32 640,96
Wynagrodzenie pracownika 3 734 zł
Ubezpieczenie emerytalne 364 zł
Ubezpieczenie rentowe 243 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 62 zł
Fundusz Pracy (FP) 91 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 499 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 734,00 364,44 242,71 62,36 95,21 4 498,72 zł
Luty 3 734,00 364,44 242,71 62,36 95,21 4 498,72 zł
Marzec 3 734,00 364,44 242,71 62,36 95,21 4 498,72 zł
Kwiecień 3 734,00 364,44 242,71 62,36 95,21 4 498,72 zł
Maj 3 734,00 364,44 242,71 62,36 95,21 4 498,72 zł
Czerwiec 3 734,00 364,44 242,71 62,36 95,21 4 498,72 zł
Lipiec 3 734,00 364,44 242,71 62,36 95,21 4 498,72 zł
Sierpień 3 734,00 364,44 242,71 62,36 95,21 4 498,72 zł
Wrzesień 3 734,00 364,44 242,71 62,36 95,21 4 498,72 zł
Październik 3 734,00 364,44 242,71 62,36 95,21 4 498,72 zł
Listopad 3 734,00 364,44 242,71 62,36 95,21 4 498,72 zł
Grudzień 3 734,00 364,44 242,71 62,36 95,21 4 498,72 zł
Rocznie 44 808,00 4 373,28 2 912,52 748,32 1 142,52 53 984,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 734 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 720 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 720 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 499 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2720 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 720 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 351 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 288 zł
Zaliczka na podatek 187 zł
Całość - kwota brutto 3 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 600,00 351,36 54,00 0,00 287,52 2 556,00 187,00 2 720,12
Luty 3 600,00 351,36 54,00 0,00 287,52 2 556,00 187,00 2 720,12
Marzec 3 600,00 351,36 54,00 0,00 287,52 2 556,00 187,00 2 720,12
Kwiecień 3 600,00 351,36 54,00 0,00 287,52 2 556,00 187,00 2 720,12
Maj 3 600,00 351,36 54,00 0,00 287,52 2 556,00 187,00 2 720,12
Czerwiec 3 600,00 351,36 54,00 0,00 287,52 2 556,00 187,00 2 720,12
Lipiec 3 600,00 351,36 54,00 0,00 287,52 2 556,00 187,00 2 720,12
Sierpień 3 600,00 351,36 54,00 0,00 287,52 2 556,00 187,00 2 720,12
Wrzesień 3 600,00 351,36 54,00 0,00 287,52 2 556,00 187,00 2 720,12
Październik 3 600,00 351,36 54,00 0,00 287,52 2 556,00 187,00 2 720,12
Listopad 3 600,00 351,36 54,00 0,00 287,52 2 556,00 187,00 2 720,12
Grudzień 3 600,00 351,36 54,00 0,00 287,52 2 556,00 187,00 2 720,12
Rocznie 43 200,00 4 216,32 648,00 0,00 3 450,24 30 672,00 2 244,00 32 641,44
Wynagrodzenie pracownika 3 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 351 zł
Ubezpieczenie rentowe 234 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 88 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 277 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 600,00 351,36 234,00 0,00 91,80 4 277,16 zł
Luty 3 600,00 351,36 234,00 0,00 91,80 4 277,16 zł
Marzec 3 600,00 351,36 234,00 0,00 91,80 4 277,16 zł
Kwiecień 3 600,00 351,36 234,00 0,00 91,80 4 277,16 zł
Maj 3 600,00 351,36 234,00 0,00 91,80 4 277,16 zł
Czerwiec 3 600,00 351,36 234,00 0,00 91,80 4 277,16 zł
Lipiec 3 600,00 351,36 234,00 0,00 91,80 4 277,16 zł
Sierpień 3 600,00 351,36 234,00 0,00 91,80 4 277,16 zł
Wrzesień 3 600,00 351,36 234,00 0,00 91,80 4 277,16 zł
Październik 3 600,00 351,36 234,00 0,00 91,80 4 277,16 zł
Listopad 3 600,00 351,36 234,00 0,00 91,80 4 277,16 zł
Grudzień 3 600,00 351,36 234,00 0,00 91,80 4 277,16 zł
Rocznie 43 200,00 4 216,32 2 808,00 0,00 1 101,60 51 325,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 720 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 720 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 277 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2720 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 720 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 428 zł
Całość - kwota brutto 3 148 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 518,00 428,00 2 720,00
Luty 3 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 518,00 428,00 2 720,00
Marzec 3 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 518,00 428,00 2 720,00
Kwiecień 3 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 518,00 428,00 2 720,00
Maj 3 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 518,00 428,00 2 720,00
Czerwiec 3 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 518,00 428,00 2 720,00
Lipiec 3 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 518,00 428,00 2 720,00
Sierpień 3 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 518,00 428,00 2 720,00
Wrzesień 3 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 518,00 428,00 2 720,00
Październik 3 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 518,00 428,00 2 720,00
Listopad 3 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 518,00 428,00 2 720,00
Grudzień 3 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 518,00 428,00 2 720,00
Rocznie 37 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 216,00 5 136,00 32 640,00
Wynagrodzenie pracownika 3 148 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 148 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 148,00 zł
Luty 3 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 148,00 zł
Marzec 3 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 148,00 zł
Kwiecień 3 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 148,00 zł
Maj 3 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 148,00 zł
Czerwiec 3 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 148,00 zł
Lipiec 3 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 148,00 zł
Sierpień 3 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 148,00 zł
Wrzesień 3 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 148,00 zł
Październik 3 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 148,00 zł
Listopad 3 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 148,00 zł
Grudzień 3 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 148,00 zł
Rocznie 37 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 776,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 148 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 720 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 720 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 148 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2720 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 720 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 186 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 288 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 288,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 186,00 0,00 2 720,19
Luty 3 288,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 186,00 0,00 2 720,19
Marzec 3 288,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 186,00 0,00 2 720,19
Kwiecień 3 288,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 186,00 0,00 2 720,19
Maj 3 288,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 186,00 0,00 2 720,19
Czerwiec 3 288,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 186,00 0,00 2 720,19
Lipiec 3 288,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 145,00 0,00 2 515,99
Sierpień 3 288,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 145,00 0,00 2 515,99
Wrzesień 3 288,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 145,00 0,00 2 515,99
Październik 3 288,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 145,00 0,00 2 515,99
Listopad 3 288,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 145,00 0,00 2 515,99
Grudzień 3 288,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 145,00 0,00 2 515,99
Rocznie 39 456,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 1 986,00 0,00 31 417,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 288 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 720 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ