Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2710 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 710 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 128 zł
Ubezpieczenie emerytalne 363 zł
Ubezpieczenie rentowe 56 zł
Ubezpieczenie chorobowe 91 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 78 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 715 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 715,00 362,58 55,73 91,02 77,52 2 956,00 0,00 3 128,15
Luty 3 715,00 362,58 55,73 91,02 77,52 2 956,00 0,00 3 128,15
Marzec 3 715,00 362,58 55,73 91,02 77,52 2 956,00 0,00 3 128,15
Kwiecień 3 715,00 362,58 55,73 91,02 77,52 2 956,00 0,00 3 128,15
Maj 3 715,00 362,58 55,73 91,02 77,52 2 956,00 0,00 3 128,15
Czerwiec 3 715,00 362,58 55,73 91,02 77,52 2 956,00 0,00 3 128,15
Lipiec 3 715,00 362,58 55,73 91,02 77,52 2 956,00 0,00 3 128,15
Sierpień 3 715,00 362,58 55,73 91,02 77,52 2 956,00 0,00 3 128,15
Wrzesień 3 715,00 362,58 55,73 91,02 77,52 2 956,00 0,00 3 128,15
Październik 3 715,00 362,58 55,73 91,02 77,52 2 956,00 0,00 3 128,15
Listopad 3 715,00 362,58 55,73 91,02 77,52 2 956,00 0,00 3 128,15
Grudzień 3 715,00 362,58 55,73 91,02 77,52 2 956,00 0,00 3 128,15
Rocznie 44 580,00 4 350,96 668,76 1 092,24 930,24 35 472,00 0,00 37 537,80
Wynagrodzenie pracownika 3 715 zł
Ubezpieczenie emerytalne 363 zł
Ubezpieczenie rentowe 241 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 62 zł
Fundusz Pracy (FP) 91 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 476 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 715,00 362,58 241,48 62,04 94,74 4 475,84 zł
Luty 3 715,00 362,58 241,48 62,04 94,74 4 475,84 zł
Marzec 3 715,00 362,58 241,48 62,04 94,74 4 475,84 zł
Kwiecień 3 715,00 362,58 241,48 62,04 94,74 4 475,84 zł
Maj 3 715,00 362,58 241,48 62,04 94,74 4 475,84 zł
Czerwiec 3 715,00 362,58 241,48 62,04 94,74 4 475,84 zł
Lipiec 3 715,00 362,58 241,48 62,04 94,74 4 475,84 zł
Sierpień 3 715,00 362,58 241,48 62,04 94,74 4 475,84 zł
Wrzesień 3 715,00 362,58 241,48 62,04 94,74 4 475,84 zł
Październik 3 715,00 362,58 241,48 62,04 94,74 4 475,84 zł
Listopad 3 715,00 362,58 241,48 62,04 94,74 4 475,84 zł
Grudzień 3 715,00 362,58 241,48 62,04 94,74 4 475,84 zł
Rocznie 44 580,00 4 350,96 2 897,76 744,48 1 136,88 53 710,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 715 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 128 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 128 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 476 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2710 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 710 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 350 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 286 zł
Zaliczka na podatek 186 zł
Całość - kwota brutto 3 586 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 586,00 349,99 53,79 0,00 286,40 2 546,00 186,00 2 709,82
Luty 3 586,00 349,99 53,79 0,00 286,40 2 546,00 186,00 2 709,82
Marzec 3 586,00 349,99 53,79 0,00 286,40 2 546,00 186,00 2 709,82
Kwiecień 3 586,00 349,99 53,79 0,00 286,40 2 546,00 186,00 2 709,82
Maj 3 586,00 349,99 53,79 0,00 286,40 2 546,00 186,00 2 709,82
Czerwiec 3 586,00 349,99 53,79 0,00 286,40 2 546,00 186,00 2 709,82
Lipiec 3 586,00 349,99 53,79 0,00 286,40 2 546,00 186,00 2 709,82
Sierpień 3 586,00 349,99 53,79 0,00 286,40 2 546,00 186,00 2 709,82
Wrzesień 3 586,00 349,99 53,79 0,00 286,40 2 546,00 186,00 2 709,82
Październik 3 586,00 349,99 53,79 0,00 286,40 2 546,00 186,00 2 709,82
Listopad 3 586,00 349,99 53,79 0,00 286,40 2 546,00 186,00 2 709,82
Grudzień 3 586,00 349,99 53,79 0,00 286,40 2 546,00 186,00 2 709,82
Rocznie 43 032,00 4 199,88 645,48 0,00 3 436,80 30 552,00 2 232,00 32 517,84
Wynagrodzenie pracownika 3 586 zł
Ubezpieczenie emerytalne 350 zł
Ubezpieczenie rentowe 233 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 88 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 261 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 586,00 349,99 233,09 0,00 91,45 4 260,53 zł
Luty 3 586,00 349,99 233,09 0,00 91,45 4 260,53 zł
Marzec 3 586,00 349,99 233,09 0,00 91,45 4 260,53 zł
Kwiecień 3 586,00 349,99 233,09 0,00 91,45 4 260,53 zł
Maj 3 586,00 349,99 233,09 0,00 91,45 4 260,53 zł
Czerwiec 3 586,00 349,99 233,09 0,00 91,45 4 260,53 zł
Lipiec 3 586,00 349,99 233,09 0,00 91,45 4 260,53 zł
Sierpień 3 586,00 349,99 233,09 0,00 91,45 4 260,53 zł
Wrzesień 3 586,00 349,99 233,09 0,00 91,45 4 260,53 zł
Październik 3 586,00 349,99 233,09 0,00 91,45 4 260,53 zł
Listopad 3 586,00 349,99 233,09 0,00 91,45 4 260,53 zł
Grudzień 3 586,00 349,99 233,09 0,00 91,45 4 260,53 zł
Rocznie 43 032,00 4 199,88 2 797,08 0,00 1 097,40 51 126,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 586 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 710 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 710 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 261 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2710 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 710 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 427 zł
Całość - kwota brutto 3 137 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 427,00 2 710,00
Luty 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 427,00 2 710,00
Marzec 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 427,00 2 710,00
Kwiecień 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 427,00 2 710,00
Maj 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 427,00 2 710,00
Czerwiec 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 427,00 2 710,00
Lipiec 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 427,00 2 710,00
Sierpień 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 427,00 2 710,00
Wrzesień 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 427,00 2 710,00
Październik 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 427,00 2 710,00
Listopad 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 427,00 2 710,00
Grudzień 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 427,00 2 710,00
Rocznie 37 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 120,00 5 124,00 32 520,00
Wynagrodzenie pracownika 3 137 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 137 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 137,00 zł
Luty 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 137,00 zł
Marzec 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 137,00 zł
Kwiecień 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 137,00 zł
Maj 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 137,00 zł
Czerwiec 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 137,00 zł
Lipiec 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 137,00 zł
Sierpień 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 137,00 zł
Wrzesień 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 137,00 zł
Październik 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 137,00 zł
Listopad 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 137,00 zł
Grudzień 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 137,00 zł
Rocznie 37 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 644,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 137 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 710 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 710 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 137 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2710 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 710 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 138 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 131 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 269 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,00 0,00 3 138,00
Luty 3 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,00 0,00 3 138,00
Marzec 3 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,00 0,00 3 138,00
Kwiecień 3 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,00 0,00 2 977,00
Maj 3 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621,00 0,00 2 648,00
Czerwiec 3 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621,00 0,00 2 648,00
Lipiec 3 269,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 537,00 0,00 2 468,41
Sierpień 3 269,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 537,00 0,00 2 468,41
Wrzesień 3 269,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 537,00 0,00 2 468,41
Październik 3 269,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 537,00 0,00 2 468,41
Listopad 3 269,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 537,00 0,00 2 468,41
Grudzień 3 269,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 537,00 0,00 2 468,41
Rocznie 39 228,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 5 149,00 0,00 32 497,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 269 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 138 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.