Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2710 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 710 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 363 zł
Ubezpieczenie rentowe 56 zł
Ubezpieczenie chorobowe 91 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 289 zł
Zaliczka na podatek 211 zł
Całość - kwota brutto 3 720 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 720,00 363,07 55,80 91,14 288,90 2 960,00 211,00 2 710,09
Luty 3 720,00 363,07 55,80 91,14 288,90 2 960,00 211,00 2 710,09
Marzec 3 720,00 363,07 55,80 91,14 288,90 2 960,00 211,00 2 710,09
Kwiecień 3 720,00 363,07 55,80 91,14 288,90 2 960,00 211,00 2 710,09
Maj 3 720,00 363,07 55,80 91,14 288,90 2 960,00 211,00 2 710,09
Czerwiec 3 720,00 363,07 55,80 91,14 288,90 2 960,00 211,00 2 710,09
Lipiec 3 720,00 363,07 55,80 91,14 288,90 2 960,00 211,00 2 710,09
Sierpień 3 720,00 363,07 55,80 91,14 288,90 2 960,00 211,00 2 710,09
Wrzesień 3 720,00 363,07 55,80 91,14 288,90 2 960,00 211,00 2 710,09
Październik 3 720,00 363,07 55,80 91,14 288,90 2 960,00 211,00 2 710,09
Listopad 3 720,00 363,07 55,80 91,14 288,90 2 960,00 211,00 2 710,09
Grudzień 3 720,00 363,07 55,80 91,14 288,90 2 960,00 211,00 2 710,09
Rocznie 44 640,00 4 356,84 669,60 1 093,68 3 466,80 35 520,00 2 532,00 32 521,08
Wynagrodzenie pracownika 3 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 363 zł
Ubezpieczenie rentowe 242 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 62 zł
Fundusz Pracy (FP) 91 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 482 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 720,00 363,07 241,80 62,12 94,86 4 481,85 zł
Luty 3 720,00 363,07 241,80 62,12 94,86 4 481,85 zł
Marzec 3 720,00 363,07 241,80 62,12 94,86 4 481,85 zł
Kwiecień 3 720,00 363,07 241,80 62,12 94,86 4 481,85 zł
Maj 3 720,00 363,07 241,80 62,12 94,86 4 481,85 zł
Czerwiec 3 720,00 363,07 241,80 62,12 94,86 4 481,85 zł
Lipiec 3 720,00 363,07 241,80 62,12 94,86 4 481,85 zł
Sierpień 3 720,00 363,07 241,80 62,12 94,86 4 481,85 zł
Wrzesień 3 720,00 363,07 241,80 62,12 94,86 4 481,85 zł
Październik 3 720,00 363,07 241,80 62,12 94,86 4 481,85 zł
Listopad 3 720,00 363,07 241,80 62,12 94,86 4 481,85 zł
Grudzień 3 720,00 363,07 241,80 62,12 94,86 4 481,85 zł
Rocznie 44 640,00 4 356,84 2 901,60 745,44 1 138,32 53 782,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 720 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 710 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 710 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 482 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2710 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 710 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 350 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 286 zł
Zaliczka na podatek 186 zł
Całość - kwota brutto 3 586 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 586,00 349,99 53,79 0,00 286,40 2 546,00 186,00 2 709,82
Luty 3 586,00 349,99 53,79 0,00 286,40 2 546,00 186,00 2 709,82
Marzec 3 586,00 349,99 53,79 0,00 286,40 2 546,00 186,00 2 709,82
Kwiecień 3 586,00 349,99 53,79 0,00 286,40 2 546,00 186,00 2 709,82
Maj 3 586,00 349,99 53,79 0,00 286,40 2 546,00 186,00 2 709,82
Czerwiec 3 586,00 349,99 53,79 0,00 286,40 2 546,00 186,00 2 709,82
Lipiec 3 586,00 349,99 53,79 0,00 286,40 2 546,00 186,00 2 709,82
Sierpień 3 586,00 349,99 53,79 0,00 286,40 2 546,00 186,00 2 709,82
Wrzesień 3 586,00 349,99 53,79 0,00 286,40 2 546,00 186,00 2 709,82
Październik 3 586,00 349,99 53,79 0,00 286,40 2 546,00 186,00 2 709,82
Listopad 3 586,00 349,99 53,79 0,00 286,40 2 546,00 186,00 2 709,82
Grudzień 3 586,00 349,99 53,79 0,00 286,40 2 546,00 186,00 2 709,82
Rocznie 43 032,00 4 199,88 645,48 0,00 3 436,80 30 552,00 2 232,00 32 517,84
Wynagrodzenie pracownika 3 586 zł
Ubezpieczenie emerytalne 350 zł
Ubezpieczenie rentowe 233 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 88 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 261 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 586,00 349,99 233,09 0,00 91,45 4 260,53 zł
Luty 3 586,00 349,99 233,09 0,00 91,45 4 260,53 zł
Marzec 3 586,00 349,99 233,09 0,00 91,45 4 260,53 zł
Kwiecień 3 586,00 349,99 233,09 0,00 91,45 4 260,53 zł
Maj 3 586,00 349,99 233,09 0,00 91,45 4 260,53 zł
Czerwiec 3 586,00 349,99 233,09 0,00 91,45 4 260,53 zł
Lipiec 3 586,00 349,99 233,09 0,00 91,45 4 260,53 zł
Sierpień 3 586,00 349,99 233,09 0,00 91,45 4 260,53 zł
Wrzesień 3 586,00 349,99 233,09 0,00 91,45 4 260,53 zł
Październik 3 586,00 349,99 233,09 0,00 91,45 4 260,53 zł
Listopad 3 586,00 349,99 233,09 0,00 91,45 4 260,53 zł
Grudzień 3 586,00 349,99 233,09 0,00 91,45 4 260,53 zł
Rocznie 43 032,00 4 199,88 2 797,08 0,00 1 097,40 51 126,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 586 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 710 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 710 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 261 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2710 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 710 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 427 zł
Całość - kwota brutto 3 137 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 427,00 2 710,00
Luty 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 427,00 2 710,00
Marzec 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 427,00 2 710,00
Kwiecień 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 427,00 2 710,00
Maj 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 427,00 2 710,00
Czerwiec 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 427,00 2 710,00
Lipiec 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 427,00 2 710,00
Sierpień 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 427,00 2 710,00
Wrzesień 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 427,00 2 710,00
Październik 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 427,00 2 710,00
Listopad 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 427,00 2 710,00
Grudzień 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 510,00 427,00 2 710,00
Rocznie 37 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 120,00 5 124,00 32 520,00
Wynagrodzenie pracownika 3 137 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 137 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 137,00 zł
Luty 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 137,00 zł
Marzec 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 137,00 zł
Kwiecień 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 137,00 zł
Maj 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 137,00 zł
Czerwiec 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 137,00 zł
Lipiec 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 137,00 zł
Sierpień 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 137,00 zł
Wrzesień 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 137,00 zł
Październik 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 137,00 zł
Listopad 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 137,00 zł
Grudzień 3 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 137,00 zł
Rocznie 37 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 644,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 137 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 710 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 710 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 137 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2710 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 710 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 184 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 276 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 276,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 184,00 0,00 2 710,19
Luty 3 276,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 184,00 0,00 2 710,19
Marzec 3 276,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 184,00 0,00 2 710,19
Kwiecień 3 276,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 184,00 0,00 2 710,19
Maj 3 276,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 184,00 0,00 2 710,19
Czerwiec 3 276,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 184,00 0,00 2 710,19
Lipiec 3 276,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 143,00 0,00 2 505,99
Sierpień 3 276,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 143,00 0,00 2 505,99
Wrzesień 3 276,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 143,00 0,00 2 505,99
Październik 3 276,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 143,00 0,00 2 505,99
Listopad 3 276,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 143,00 0,00 2 505,99
Grudzień 3 276,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 143,00 0,00 2 505,99
Rocznie 39 312,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 1 962,00 0,00 31 297,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 276 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 710 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ