Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 700 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 853 zł
Ubezpieczenie emerytalne 361 zł
Ubezpieczenie rentowe 56 zł
Ubezpieczenie chorobowe 91 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 287 zł
Zaliczka na podatek 53 zł
Całość - kwota brutto 3 701 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 701,00 361,22 55,52 90,67 287,42 2 944,00 53,00 2 853,17
Luty 3 701,00 361,22 55,52 90,67 287,42 2 944,00 53,00 2 853,17
Marzec 3 701,00 361,22 55,52 90,67 287,42 2 944,00 53,00 2 853,17
Kwiecień 3 701,00 361,22 55,52 90,67 287,42 2 944,00 53,00 2 853,17
Maj 3 701,00 361,22 55,52 90,67 287,42 2 944,00 53,00 2 853,17
Czerwiec 3 701,00 361,22 55,52 90,67 287,42 2 944,00 53,00 2 853,17
Lipiec 3 701,00 361,22 55,52 90,67 287,42 2 944,00 53,00 2 853,17
Sierpień 3 701,00 361,22 55,52 90,67 287,42 2 944,00 53,00 2 853,17
Wrzesień 3 701,00 361,22 55,52 90,67 287,42 2 944,00 53,00 2 853,17
Październik 3 701,00 361,22 55,52 90,67 287,42 2 944,00 53,00 2 853,17
Listopad 3 701,00 361,22 55,52 90,67 287,42 2 944,00 53,00 2 853,17
Grudzień 3 701,00 361,22 55,52 90,67 287,42 2 944,00 53,00 2 853,17
Rocznie 44 412,00 4 334,64 666,24 1 088,04 639,36 35 328,00 0,00 34 238,04
Wynagrodzenie pracownika 3 701 zł
Ubezpieczenie emerytalne 361 zł
Ubezpieczenie rentowe 241 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 62 zł
Fundusz Pracy (FP) 91 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 459 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 701,00 361,22 240,57 61,81 94,37 4 458,97 zł
Luty 3 701,00 361,22 240,57 61,81 94,37 4 458,97 zł
Marzec 3 701,00 361,22 240,57 61,81 94,37 4 458,97 zł
Kwiecień 3 701,00 361,22 240,57 61,81 94,37 4 458,97 zł
Maj 3 701,00 361,22 240,57 61,81 94,37 4 458,97 zł
Czerwiec 3 701,00 361,22 240,57 61,81 94,37 4 458,97 zł
Lipiec 3 701,00 361,22 240,57 61,81 94,37 4 458,97 zł
Sierpień 3 701,00 361,22 240,57 61,81 94,37 4 458,97 zł
Wrzesień 3 701,00 361,22 240,57 61,81 94,37 4 458,97 zł
Październik 3 701,00 361,22 240,57 61,81 94,37 4 458,97 zł
Listopad 3 701,00 361,22 240,57 61,81 94,37 4 458,97 zł
Grudzień 3 701,00 361,22 240,57 61,81 94,37 4 458,97 zł
Rocznie 44 412,00 4 334,64 2 886,84 741,72 1 132,44 53 507,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 701 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 853 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 853 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 459 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 584 zł
Ubezpieczenie emerytalne 349 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 286 zł
Zaliczka na podatek 305 zł
Całość - kwota brutto 3 577 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 577,00 349,12 53,66 0,00 285,68 2 539,00 305,00 2 583,86
Luty 3 577,00 349,12 53,66 0,00 285,68 2 539,00 305,00 2 583,86
Marzec 3 577,00 349,12 53,66 0,00 285,68 2 539,00 305,00 2 583,86
Kwiecień 3 577,00 349,12 53,66 0,00 285,68 2 539,00 305,00 2 583,86
Maj 3 577,00 349,12 53,66 0,00 285,68 2 539,00 305,00 2 583,86
Czerwiec 3 577,00 349,12 53,66 0,00 285,68 2 539,00 305,00 2 583,86
Lipiec 3 577,00 349,12 53,66 0,00 285,68 2 539,00 305,00 2 583,86
Sierpień 3 577,00 349,12 53,66 0,00 285,68 2 539,00 305,00 2 583,86
Wrzesień 3 577,00 349,12 53,66 0,00 285,68 2 539,00 305,00 2 583,86
Październik 3 577,00 349,12 53,66 0,00 285,68 2 539,00 305,00 2 583,86
Listopad 3 577,00 349,12 53,66 0,00 285,68 2 539,00 305,00 2 583,86
Grudzień 3 577,00 349,12 53,66 0,00 285,68 2 539,00 305,00 2 583,86
Rocznie 42 924,00 4 189,44 643,92 0,00 3 428,16 30 468,00 228,00 31 006,32
Wynagrodzenie pracownika 3 577 zł
Ubezpieczenie emerytalne 349 zł
Ubezpieczenie rentowe 233 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 88 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 250 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 577,00 349,12 232,51 0,00 91,22 4 249,85 zł
Luty 3 577,00 349,12 232,51 0,00 91,22 4 249,85 zł
Marzec 3 577,00 349,12 232,51 0,00 91,22 4 249,85 zł
Kwiecień 3 577,00 349,12 232,51 0,00 91,22 4 249,85 zł
Maj 3 577,00 349,12 232,51 0,00 91,22 4 249,85 zł
Czerwiec 3 577,00 349,12 232,51 0,00 91,22 4 249,85 zł
Lipiec 3 577,00 349,12 232,51 0,00 91,22 4 249,85 zł
Sierpień 3 577,00 349,12 232,51 0,00 91,22 4 249,85 zł
Wrzesień 3 577,00 349,12 232,51 0,00 91,22 4 249,85 zł
Październik 3 577,00 349,12 232,51 0,00 91,22 4 249,85 zł
Listopad 3 577,00 349,12 232,51 0,00 91,22 4 249,85 zł
Grudzień 3 577,00 349,12 232,51 0,00 91,22 4 249,85 zł
Rocznie 42 924,00 4 189,44 2 790,12 0,00 1 094,64 50 998,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 577 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 584 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 584 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 250 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 425 zł
Całość - kwota brutto 3 125 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 425,00 2 700,00
Luty 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 425,00 2 700,00
Marzec 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 425,00 2 700,00
Kwiecień 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 425,00 2 700,00
Maj 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 425,00 2 700,00
Czerwiec 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 425,00 2 700,00
Lipiec 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 425,00 2 700,00
Sierpień 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 425,00 2 700,00
Wrzesień 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 425,00 2 700,00
Październik 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 425,00 2 700,00
Listopad 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 425,00 2 700,00
Grudzień 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 425,00 2 700,00
Rocznie 37 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 5 100,00 32 400,00
Wynagrodzenie pracownika 3 125 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 125 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 125,00 zł
Luty 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 125,00 zł
Marzec 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 125,00 zł
Kwiecień 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 125,00 zł
Maj 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 125,00 zł
Czerwiec 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 125,00 zł
Lipiec 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 125,00 zł
Sierpień 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 125,00 zł
Wrzesień 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 125,00 zł
Październik 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 125,00 zł
Listopad 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 125,00 zł
Grudzień 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 125,00 zł
Rocznie 37 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 500,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 125 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 125 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 835 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 293 zł
Zaliczka na podatek 129 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 257 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 257,00 0,00 0,00 0,00 293,13 0,00 129,00 0,00 2 834,87
Luty 3 257,00 0,00 0,00 0,00 293,13 0,00 129,00 0,00 2 834,87
Marzec 3 257,00 0,00 0,00 0,00 293,13 0,00 129,00 0,00 2 834,87
Kwiecień 3 257,00 0,00 0,00 0,00 293,13 0,00 283,00 0,00 2 680,87
Maj 3 257,00 0,00 0,00 0,00 293,13 0,00 617,00 0,00 2 346,87
Czerwiec 3 257,00 0,00 0,00 0,00 293,13 0,00 617,00 0,00 2 346,87
Lipiec 3 257,00 176,27 72,24 0,00 293,13 15,08 533,00 0,00 2 167,28
Sierpień 3 257,00 176,27 72,24 0,00 293,13 15,08 533,00 0,00 2 167,28
Wrzesień 3 257,00 176,27 72,24 0,00 293,13 15,08 533,00 0,00 2 167,28
Październik 3 257,00 176,27 72,24 0,00 293,13 15,08 533,00 0,00 2 167,28
Listopad 3 257,00 176,27 72,24 0,00 293,13 15,08 533,00 0,00 2 167,28
Grudzień 3 257,00 176,27 72,24 0,00 293,13 15,08 533,00 0,00 2 167,28
Rocznie 39 084,00 1 057,62 433,44 0,00 3 517,56 0,00 5 102,00 0,00 28 882,90

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 257 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 835 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.