Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 362 zł
Ubezpieczenie rentowe 56 zł
Ubezpieczenie chorobowe 91 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 288 zł
Zaliczka na podatek 209 zł
Całość - kwota brutto 3 705 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 705,00 361,61 55,58 90,77 287,73 2 947,00 209,00 2 700,31
Luty 3 705,00 361,61 55,58 90,77 287,73 2 947,00 209,00 2 700,31
Marzec 3 705,00 361,61 55,58 90,77 287,73 2 947,00 209,00 2 700,31
Kwiecień 3 705,00 361,61 55,58 90,77 287,73 2 947,00 209,00 2 700,31
Maj 3 705,00 361,61 55,58 90,77 287,73 2 947,00 209,00 2 700,31
Czerwiec 3 705,00 361,61 55,58 90,77 287,73 2 947,00 209,00 2 700,31
Lipiec 3 705,00 361,61 55,58 90,77 287,73 2 947,00 209,00 2 700,31
Sierpień 3 705,00 361,61 55,58 90,77 287,73 2 947,00 209,00 2 700,31
Wrzesień 3 705,00 361,61 55,58 90,77 287,73 2 947,00 209,00 2 700,31
Październik 3 705,00 361,61 55,58 90,77 287,73 2 947,00 209,00 2 700,31
Listopad 3 705,00 361,61 55,58 90,77 287,73 2 947,00 209,00 2 700,31
Grudzień 3 705,00 361,61 55,58 90,77 287,73 2 947,00 209,00 2 700,31
Rocznie 44 460,00 4 339,32 666,96 1 089,24 3 452,76 35 364,00 2 508,00 32 403,72
Wynagrodzenie pracownika 3 705 zł
Ubezpieczenie emerytalne 362 zł
Ubezpieczenie rentowe 241 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 62 zł
Fundusz Pracy (FP) 91 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 464 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 705,00 361,61 240,83 61,87 94,48 4 463,79 zł
Luty 3 705,00 361,61 240,83 61,87 94,48 4 463,79 zł
Marzec 3 705,00 361,61 240,83 61,87 94,48 4 463,79 zł
Kwiecień 3 705,00 361,61 240,83 61,87 94,48 4 463,79 zł
Maj 3 705,00 361,61 240,83 61,87 94,48 4 463,79 zł
Czerwiec 3 705,00 361,61 240,83 61,87 94,48 4 463,79 zł
Lipiec 3 705,00 361,61 240,83 61,87 94,48 4 463,79 zł
Sierpień 3 705,00 361,61 240,83 61,87 94,48 4 463,79 zł
Wrzesień 3 705,00 361,61 240,83 61,87 94,48 4 463,79 zł
Październik 3 705,00 361,61 240,83 61,87 94,48 4 463,79 zł
Listopad 3 705,00 361,61 240,83 61,87 94,48 4 463,79 zł
Grudzień 3 705,00 361,61 240,83 61,87 94,48 4 463,79 zł
Rocznie 44 460,00 4 339,32 2 889,96 742,44 1 133,76 53 565,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 705 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 464 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 703 zł
Ubezpieczenie emerytalne 349 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 286 zł
Zaliczka na podatek 186 zł
Całość - kwota brutto 3 577 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 577,00 349,12 53,66 0,00 285,68 2 539,00 186,00 2 702,54
Luty 3 577,00 349,12 53,66 0,00 285,68 2 539,00 186,00 2 702,54
Marzec 3 577,00 349,12 53,66 0,00 285,68 2 539,00 186,00 2 702,54
Kwiecień 3 577,00 349,12 53,66 0,00 285,68 2 539,00 186,00 2 702,54
Maj 3 577,00 349,12 53,66 0,00 285,68 2 539,00 186,00 2 702,54
Czerwiec 3 577,00 349,12 53,66 0,00 285,68 2 539,00 186,00 2 702,54
Lipiec 3 577,00 349,12 53,66 0,00 285,68 2 539,00 186,00 2 702,54
Sierpień 3 577,00 349,12 53,66 0,00 285,68 2 539,00 186,00 2 702,54
Wrzesień 3 577,00 349,12 53,66 0,00 285,68 2 539,00 186,00 2 702,54
Październik 3 577,00 349,12 53,66 0,00 285,68 2 539,00 186,00 2 702,54
Listopad 3 577,00 349,12 53,66 0,00 285,68 2 539,00 186,00 2 702,54
Grudzień 3 577,00 349,12 53,66 0,00 285,68 2 539,00 186,00 2 702,54
Rocznie 42 924,00 4 189,44 643,92 0,00 3 428,16 30 468,00 2 232,00 32 430,48
Wynagrodzenie pracownika 3 577 zł
Ubezpieczenie emerytalne 349 zł
Ubezpieczenie rentowe 233 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 88 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 250 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 577,00 349,12 232,51 0,00 91,22 4 249,85 zł
Luty 3 577,00 349,12 232,51 0,00 91,22 4 249,85 zł
Marzec 3 577,00 349,12 232,51 0,00 91,22 4 249,85 zł
Kwiecień 3 577,00 349,12 232,51 0,00 91,22 4 249,85 zł
Maj 3 577,00 349,12 232,51 0,00 91,22 4 249,85 zł
Czerwiec 3 577,00 349,12 232,51 0,00 91,22 4 249,85 zł
Lipiec 3 577,00 349,12 232,51 0,00 91,22 4 249,85 zł
Sierpień 3 577,00 349,12 232,51 0,00 91,22 4 249,85 zł
Wrzesień 3 577,00 349,12 232,51 0,00 91,22 4 249,85 zł
Październik 3 577,00 349,12 232,51 0,00 91,22 4 249,85 zł
Listopad 3 577,00 349,12 232,51 0,00 91,22 4 249,85 zł
Grudzień 3 577,00 349,12 232,51 0,00 91,22 4 249,85 zł
Rocznie 42 924,00 4 189,44 2 790,12 0,00 1 094,64 50 998,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 577 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 703 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 703 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 250 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 425 zł
Całość - kwota brutto 3 125 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 425,00 2 700,00
Luty 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 425,00 2 700,00
Marzec 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 425,00 2 700,00
Kwiecień 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 425,00 2 700,00
Maj 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 425,00 2 700,00
Czerwiec 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 425,00 2 700,00
Lipiec 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 425,00 2 700,00
Sierpień 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 425,00 2 700,00
Wrzesień 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 425,00 2 700,00
Październik 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 425,00 2 700,00
Listopad 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 425,00 2 700,00
Grudzień 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 425,00 2 700,00
Rocznie 37 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 5 100,00 32 400,00
Wynagrodzenie pracownika 3 125 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 125 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 125,00 zł
Luty 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 125,00 zł
Marzec 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 125,00 zł
Kwiecień 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 125,00 zł
Maj 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 125,00 zł
Czerwiec 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 125,00 zł
Lipiec 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 125,00 zł
Sierpień 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 125,00 zł
Wrzesień 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 125,00 zł
Październik 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 125,00 zł
Listopad 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 125,00 zł
Grudzień 3 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 125,00 zł
Rocznie 37 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 500,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 125 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 125 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 182 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 264 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 264,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 182,00 0,00 2 700,19
Luty 3 264,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 182,00 0,00 2 700,19
Marzec 3 264,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 182,00 0,00 2 700,19
Kwiecień 3 264,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 182,00 0,00 2 700,19
Maj 3 264,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 182,00 0,00 2 700,19
Czerwiec 3 264,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 182,00 0,00 2 700,19
Lipiec 3 264,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 141,00 0,00 2 495,99
Sierpień 3 264,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 141,00 0,00 2 495,99
Wrzesień 3 264,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 141,00 0,00 2 495,99
Październik 3 264,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 141,00 0,00 2 495,99
Listopad 3 264,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 141,00 0,00 2 495,99
Grudzień 3 264,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 141,00 0,00 2 495,99
Rocznie 39 168,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 1 938,00 0,00 31 177,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 264 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 700 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ