Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2690 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 690 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 843 zł
Ubezpieczenie emerytalne 360 zł
Ubezpieczenie rentowe 55 zł
Ubezpieczenie chorobowe 90 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 286 zł
Zaliczka na podatek 52 zł
Całość - kwota brutto 3 687 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 687,00 359,85 55,31 90,33 286,34 2 932,00 52,00 2 843,17
Luty 3 687,00 359,85 55,31 90,33 286,34 2 932,00 52,00 2 843,17
Marzec 3 687,00 359,85 55,31 90,33 286,34 2 932,00 52,00 2 843,17
Kwiecień 3 687,00 359,85 55,31 90,33 286,34 2 932,00 52,00 2 843,17
Maj 3 687,00 359,85 55,31 90,33 286,34 2 932,00 52,00 2 843,17
Czerwiec 3 687,00 359,85 55,31 90,33 286,34 2 932,00 52,00 2 843,17
Lipiec 3 687,00 359,85 55,31 90,33 286,34 2 932,00 52,00 2 843,17
Sierpień 3 687,00 359,85 55,31 90,33 286,34 2 932,00 52,00 2 843,17
Wrzesień 3 687,00 359,85 55,31 90,33 286,34 2 932,00 52,00 2 843,17
Październik 3 687,00 359,85 55,31 90,33 286,34 2 932,00 52,00 2 843,17
Listopad 3 687,00 359,85 55,31 90,33 286,34 2 932,00 52,00 2 843,17
Grudzień 3 687,00 359,85 55,31 90,33 286,34 2 932,00 52,00 2 843,17
Rocznie 44 244,00 4 318,20 663,72 1 083,96 622,08 35 184,00 0,00 34 118,04
Wynagrodzenie pracownika 3 687 zł
Ubezpieczenie emerytalne 360 zł
Ubezpieczenie rentowe 240 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 62 zł
Fundusz Pracy (FP) 90 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 442 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 687,00 359,85 239,66 61,57 94,02 4 442,10 zł
Luty 3 687,00 359,85 239,66 61,57 94,02 4 442,10 zł
Marzec 3 687,00 359,85 239,66 61,57 94,02 4 442,10 zł
Kwiecień 3 687,00 359,85 239,66 61,57 94,02 4 442,10 zł
Maj 3 687,00 359,85 239,66 61,57 94,02 4 442,10 zł
Czerwiec 3 687,00 359,85 239,66 61,57 94,02 4 442,10 zł
Lipiec 3 687,00 359,85 239,66 61,57 94,02 4 442,10 zł
Sierpień 3 687,00 359,85 239,66 61,57 94,02 4 442,10 zł
Wrzesień 3 687,00 359,85 239,66 61,57 94,02 4 442,10 zł
Październik 3 687,00 359,85 239,66 61,57 94,02 4 442,10 zł
Listopad 3 687,00 359,85 239,66 61,57 94,02 4 442,10 zł
Grudzień 3 687,00 359,85 239,66 61,57 94,02 4 442,10 zł
Rocznie 44 244,00 4 318,20 2 875,92 738,84 1 128,24 53 305,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 687 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 843 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 843 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 442 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2690 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 574 zł
Ubezpieczenie emerytalne 348 zł
Ubezpieczenie rentowe 53 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 285 zł
Zaliczka na podatek 304 zł
Całość - kwota brutto 3 564 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 564,00 347,85 53,46 0,00 284,64 2 530,00 304,00 2 574,45
Luty 3 564,00 347,85 53,46 0,00 284,64 2 530,00 304,00 2 574,45
Marzec 3 564,00 347,85 53,46 0,00 284,64 2 530,00 304,00 2 574,45
Kwiecień 3 564,00 347,85 53,46 0,00 284,64 2 530,00 304,00 2 574,45
Maj 3 564,00 347,85 53,46 0,00 284,64 2 530,00 304,00 2 574,45
Czerwiec 3 564,00 347,85 53,46 0,00 284,64 2 530,00 304,00 2 574,45
Lipiec 3 564,00 347,85 53,46 0,00 284,64 2 530,00 304,00 2 574,45
Sierpień 3 564,00 347,85 53,46 0,00 284,64 2 530,00 304,00 2 574,45
Wrzesień 3 564,00 347,85 53,46 0,00 284,64 2 530,00 304,00 2 574,45
Październik 3 564,00 347,85 53,46 0,00 284,64 2 530,00 304,00 2 574,45
Listopad 3 564,00 347,85 53,46 0,00 284,64 2 530,00 304,00 2 574,45
Grudzień 3 564,00 347,85 53,46 0,00 284,64 2 530,00 304,00 2 574,45
Rocznie 42 768,00 4 174,20 641,52 0,00 3 415,68 30 360,00 228,00 30 893,40
Wynagrodzenie pracownika 3 564 zł
Ubezpieczenie emerytalne 348 zł
Ubezpieczenie rentowe 232 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 87 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 234 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 564,00 347,85 231,66 0,00 90,88 4 234,39 zł
Luty 3 564,00 347,85 231,66 0,00 90,88 4 234,39 zł
Marzec 3 564,00 347,85 231,66 0,00 90,88 4 234,39 zł
Kwiecień 3 564,00 347,85 231,66 0,00 90,88 4 234,39 zł
Maj 3 564,00 347,85 231,66 0,00 90,88 4 234,39 zł
Czerwiec 3 564,00 347,85 231,66 0,00 90,88 4 234,39 zł
Lipiec 3 564,00 347,85 231,66 0,00 90,88 4 234,39 zł
Sierpień 3 564,00 347,85 231,66 0,00 90,88 4 234,39 zł
Wrzesień 3 564,00 347,85 231,66 0,00 90,88 4 234,39 zł
Październik 3 564,00 347,85 231,66 0,00 90,88 4 234,39 zł
Listopad 3 564,00 347,85 231,66 0,00 90,88 4 234,39 zł
Grudzień 3 564,00 347,85 231,66 0,00 90,88 4 234,39 zł
Rocznie 42 768,00 4 174,20 2 779,92 0,00 1 090,56 50 812,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 564 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 574 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 574 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 234 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2690 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 423 zł
Całość - kwota brutto 3 113 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 490,00 423,00 2 690,00
Luty 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 490,00 423,00 2 690,00
Marzec 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 490,00 423,00 2 690,00
Kwiecień 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 490,00 423,00 2 690,00
Maj 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 490,00 423,00 2 690,00
Czerwiec 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 490,00 423,00 2 690,00
Lipiec 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 490,00 423,00 2 690,00
Sierpień 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 490,00 423,00 2 690,00
Wrzesień 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 490,00 423,00 2 690,00
Październik 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 490,00 423,00 2 690,00
Listopad 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 490,00 423,00 2 690,00
Grudzień 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 490,00 423,00 2 690,00
Rocznie 37 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 880,00 5 076,00 32 280,00
Wynagrodzenie pracownika 3 113 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 113 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 113,00 zł
Luty 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 113,00 zł
Marzec 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 113,00 zł
Kwiecień 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 113,00 zł
Maj 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 113,00 zł
Czerwiec 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 113,00 zł
Lipiec 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 113,00 zł
Sierpień 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 113,00 zł
Wrzesień 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 113,00 zł
Październik 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 113,00 zł
Listopad 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 113,00 zł
Grudzień 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 113,00 zł
Rocznie 37 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 356,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 113 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 690 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 690 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 113 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2690 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 826 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 292 zł
Zaliczka na podatek 127 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 245 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 245,00 0,00 0,00 0,00 292,05 0,00 127,00 0,00 2 825,95
Luty 3 245,00 0,00 0,00 0,00 292,05 0,00 127,00 0,00 2 825,95
Marzec 3 245,00 0,00 0,00 0,00 292,05 0,00 127,00 0,00 2 825,95
Kwiecień 3 245,00 0,00 0,00 0,00 292,05 0,00 274,00 0,00 2 678,95
Maj 3 245,00 0,00 0,00 0,00 292,05 0,00 613,00 0,00 2 339,95
Czerwiec 3 245,00 0,00 0,00 0,00 292,05 0,00 613,00 0,00 2 339,95
Lipiec 3 245,00 176,27 72,24 0,00 292,05 15,08 529,00 0,00 2 160,36
Sierpień 3 245,00 176,27 72,24 0,00 292,05 15,08 529,00 0,00 2 160,36
Wrzesień 3 245,00 176,27 72,24 0,00 292,05 15,08 529,00 0,00 2 160,36
Październik 3 245,00 176,27 72,24 0,00 292,05 15,08 529,00 0,00 2 160,36
Listopad 3 245,00 176,27 72,24 0,00 292,05 15,08 529,00 0,00 2 160,36
Grudzień 3 245,00 176,27 72,24 0,00 292,05 15,08 529,00 0,00 2 160,36
Rocznie 38 940,00 1 057,62 433,44 0,00 3 504,60 0,00 5 055,00 0,00 28 798,86

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 245 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 826 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.