Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2690 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 108 zł
Ubezpieczenie emerytalne 360 zł
Ubezpieczenie rentowe 55 zł
Ubezpieczenie chorobowe 90 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 73 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 687 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 687,00 359,85 55,31 90,33 73,44 2 932,00 0,00 3 108,07
Luty 3 687,00 359,85 55,31 90,33 73,44 2 932,00 0,00 3 108,07
Marzec 3 687,00 359,85 55,31 90,33 73,44 2 932,00 0,00 3 108,07
Kwiecień 3 687,00 359,85 55,31 90,33 73,44 2 932,00 0,00 3 108,07
Maj 3 687,00 359,85 55,31 90,33 73,44 2 932,00 0,00 3 108,07
Czerwiec 3 687,00 359,85 55,31 90,33 73,44 2 932,00 0,00 3 108,07
Lipiec 3 687,00 359,85 55,31 90,33 73,44 2 932,00 0,00 3 108,07
Sierpień 3 687,00 359,85 55,31 90,33 73,44 2 932,00 0,00 3 108,07
Wrzesień 3 687,00 359,85 55,31 90,33 73,44 2 932,00 0,00 3 108,07
Październik 3 687,00 359,85 55,31 90,33 73,44 2 932,00 0,00 3 108,07
Listopad 3 687,00 359,85 55,31 90,33 73,44 2 932,00 0,00 3 108,07
Grudzień 3 687,00 359,85 55,31 90,33 73,44 2 932,00 0,00 3 108,07
Rocznie 44 244,00 4 318,20 663,72 1 083,96 881,28 35 184,00 0,00 37 296,84
Wynagrodzenie pracownika 3 687 zł
Ubezpieczenie emerytalne 360 zł
Ubezpieczenie rentowe 240 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 62 zł
Fundusz Pracy (FP) 90 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 442 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 687,00 359,85 239,66 61,57 94,02 4 442,10 zł
Luty 3 687,00 359,85 239,66 61,57 94,02 4 442,10 zł
Marzec 3 687,00 359,85 239,66 61,57 94,02 4 442,10 zł
Kwiecień 3 687,00 359,85 239,66 61,57 94,02 4 442,10 zł
Maj 3 687,00 359,85 239,66 61,57 94,02 4 442,10 zł
Czerwiec 3 687,00 359,85 239,66 61,57 94,02 4 442,10 zł
Lipiec 3 687,00 359,85 239,66 61,57 94,02 4 442,10 zł
Sierpień 3 687,00 359,85 239,66 61,57 94,02 4 442,10 zł
Wrzesień 3 687,00 359,85 239,66 61,57 94,02 4 442,10 zł
Październik 3 687,00 359,85 239,66 61,57 94,02 4 442,10 zł
Listopad 3 687,00 359,85 239,66 61,57 94,02 4 442,10 zł
Grudzień 3 687,00 359,85 239,66 61,57 94,02 4 442,10 zł
Rocznie 44 244,00 4 318,20 2 875,92 738,84 1 128,24 53 305,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 687 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 108 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 108 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 442 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2690 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 347 zł
Ubezpieczenie rentowe 53 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 284 zł
Zaliczka na podatek 185 zł
Całość - kwota brutto 3 560 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 560,00 347,46 53,40 0,00 284,32 2 527,00 185,00 2 689,82
Luty 3 560,00 347,46 53,40 0,00 284,32 2 527,00 185,00 2 689,82
Marzec 3 560,00 347,46 53,40 0,00 284,32 2 527,00 185,00 2 689,82
Kwiecień 3 560,00 347,46 53,40 0,00 284,32 2 527,00 185,00 2 689,82
Maj 3 560,00 347,46 53,40 0,00 284,32 2 527,00 185,00 2 689,82
Czerwiec 3 560,00 347,46 53,40 0,00 284,32 2 527,00 185,00 2 689,82
Lipiec 3 560,00 347,46 53,40 0,00 284,32 2 527,00 185,00 2 689,82
Sierpień 3 560,00 347,46 53,40 0,00 284,32 2 527,00 185,00 2 689,82
Wrzesień 3 560,00 347,46 53,40 0,00 284,32 2 527,00 185,00 2 689,82
Październik 3 560,00 347,46 53,40 0,00 284,32 2 527,00 185,00 2 689,82
Listopad 3 560,00 347,46 53,40 0,00 284,32 2 527,00 185,00 2 689,82
Grudzień 3 560,00 347,46 53,40 0,00 284,32 2 527,00 185,00 2 689,82
Rocznie 42 720,00 4 169,52 640,80 0,00 3 411,84 30 324,00 2 220,00 32 277,84
Wynagrodzenie pracownika 3 560 zł
Ubezpieczenie emerytalne 347 zł
Ubezpieczenie rentowe 231 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 87 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 230 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 560,00 347,46 231,40 0,00 90,78 4 229,64 zł
Luty 3 560,00 347,46 231,40 0,00 90,78 4 229,64 zł
Marzec 3 560,00 347,46 231,40 0,00 90,78 4 229,64 zł
Kwiecień 3 560,00 347,46 231,40 0,00 90,78 4 229,64 zł
Maj 3 560,00 347,46 231,40 0,00 90,78 4 229,64 zł
Czerwiec 3 560,00 347,46 231,40 0,00 90,78 4 229,64 zł
Lipiec 3 560,00 347,46 231,40 0,00 90,78 4 229,64 zł
Sierpień 3 560,00 347,46 231,40 0,00 90,78 4 229,64 zł
Wrzesień 3 560,00 347,46 231,40 0,00 90,78 4 229,64 zł
Październik 3 560,00 347,46 231,40 0,00 90,78 4 229,64 zł
Listopad 3 560,00 347,46 231,40 0,00 90,78 4 229,64 zł
Grudzień 3 560,00 347,46 231,40 0,00 90,78 4 229,64 zł
Rocznie 42 720,00 4 169,52 2 776,80 0,00 1 089,36 50 755,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 560 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 690 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 690 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 230 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2690 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 423 zł
Całość - kwota brutto 3 113 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 490,00 423,00 2 690,00
Luty 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 490,00 423,00 2 690,00
Marzec 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 490,00 423,00 2 690,00
Kwiecień 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 490,00 423,00 2 690,00
Maj 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 490,00 423,00 2 690,00
Czerwiec 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 490,00 423,00 2 690,00
Lipiec 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 490,00 423,00 2 690,00
Sierpień 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 490,00 423,00 2 690,00
Wrzesień 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 490,00 423,00 2 690,00
Październik 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 490,00 423,00 2 690,00
Listopad 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 490,00 423,00 2 690,00
Grudzień 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 490,00 423,00 2 690,00
Rocznie 37 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 880,00 5 076,00 32 280,00
Wynagrodzenie pracownika 3 113 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 113 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 113,00 zł
Luty 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 113,00 zł
Marzec 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 113,00 zł
Kwiecień 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 113,00 zł
Maj 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 113,00 zł
Czerwiec 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 113,00 zł
Lipiec 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 113,00 zł
Sierpień 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 113,00 zł
Wrzesień 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 113,00 zł
Październik 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 113,00 zł
Listopad 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 113,00 zł
Grudzień 3 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 113,00 zł
Rocznie 37 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 356,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 113 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 690 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 690 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 113 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2690 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 118 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 127 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 245 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,00 0,00 3 118,00
Luty 3 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,00 0,00 3 118,00
Marzec 3 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,00 0,00 3 118,00
Kwiecień 3 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274,00 0,00 2 971,00
Maj 3 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613,00 0,00 2 632,00
Czerwiec 3 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613,00 0,00 2 632,00
Lipiec 3 245,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 529,00 0,00 2 452,41
Sierpień 3 245,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 529,00 0,00 2 452,41
Wrzesień 3 245,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 529,00 0,00 2 452,41
Październik 3 245,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 529,00 0,00 2 452,41
Listopad 3 245,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 529,00 0,00 2 452,41
Grudzień 3 245,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 529,00 0,00 2 452,41
Rocznie 38 940,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 5 055,00 0,00 32 303,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 245 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 118 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.