Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2680 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 680 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 680 zł
Ubezpieczenie emerytalne 359 zł
Ubezpieczenie rentowe 55 zł
Ubezpieczenie chorobowe 90 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 286 zł
Zaliczka na podatek 207 zł
Całość - kwota brutto 3 677 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 677,00 358,88 55,16 90,09 285,56 2 923,00 207,00 2 680,31
Luty 3 677,00 358,88 55,16 90,09 285,56 2 923,00 207,00 2 680,31
Marzec 3 677,00 358,88 55,16 90,09 285,56 2 923,00 207,00 2 680,31
Kwiecień 3 677,00 358,88 55,16 90,09 285,56 2 923,00 207,00 2 680,31
Maj 3 677,00 358,88 55,16 90,09 285,56 2 923,00 207,00 2 680,31
Czerwiec 3 677,00 358,88 55,16 90,09 285,56 2 923,00 207,00 2 680,31
Lipiec 3 677,00 358,88 55,16 90,09 285,56 2 923,00 207,00 2 680,31
Sierpień 3 677,00 358,88 55,16 90,09 285,56 2 923,00 207,00 2 680,31
Wrzesień 3 677,00 358,88 55,16 90,09 285,56 2 923,00 207,00 2 680,31
Październik 3 677,00 358,88 55,16 90,09 285,56 2 923,00 207,00 2 680,31
Listopad 3 677,00 358,88 55,16 90,09 285,56 2 923,00 207,00 2 680,31
Grudzień 3 677,00 358,88 55,16 90,09 285,56 2 923,00 207,00 2 680,31
Rocznie 44 124,00 4 306,56 661,92 1 081,08 3 426,72 35 076,00 2 484,00 32 163,72
Wynagrodzenie pracownika 3 677 zł
Ubezpieczenie emerytalne 359 zł
Ubezpieczenie rentowe 239 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 61 zł
Fundusz Pracy (FP) 90 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 430 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 677,00 358,88 239,01 61,41 93,77 4 430,07 zł
Luty 3 677,00 358,88 239,01 61,41 93,77 4 430,07 zł
Marzec 3 677,00 358,88 239,01 61,41 93,77 4 430,07 zł
Kwiecień 3 677,00 358,88 239,01 61,41 93,77 4 430,07 zł
Maj 3 677,00 358,88 239,01 61,41 93,77 4 430,07 zł
Czerwiec 3 677,00 358,88 239,01 61,41 93,77 4 430,07 zł
Lipiec 3 677,00 358,88 239,01 61,41 93,77 4 430,07 zł
Sierpień 3 677,00 358,88 239,01 61,41 93,77 4 430,07 zł
Wrzesień 3 677,00 358,88 239,01 61,41 93,77 4 430,07 zł
Październik 3 677,00 358,88 239,01 61,41 93,77 4 430,07 zł
Listopad 3 677,00 358,88 239,01 61,41 93,77 4 430,07 zł
Grudzień 3 677,00 358,88 239,01 61,41 93,77 4 430,07 zł
Rocznie 44 124,00 4 306,56 2 868,12 736,92 1 125,24 53 160,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 677 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 680 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 680 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 430 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2680 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 680 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 680 zł
Ubezpieczenie emerytalne 346 zł
Ubezpieczenie rentowe 53 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 283 zł
Zaliczka na podatek 184 zł
Całość - kwota brutto 3 547 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 547,00 346,19 53,21 0,00 283,28 2 518,00 184,00 2 680,32
Luty 3 547,00 346,19 53,21 0,00 283,28 2 518,00 184,00 2 680,32
Marzec 3 547,00 346,19 53,21 0,00 283,28 2 518,00 184,00 2 680,32
Kwiecień 3 547,00 346,19 53,21 0,00 283,28 2 518,00 184,00 2 680,32
Maj 3 547,00 346,19 53,21 0,00 283,28 2 518,00 184,00 2 680,32
Czerwiec 3 547,00 346,19 53,21 0,00 283,28 2 518,00 184,00 2 680,32
Lipiec 3 547,00 346,19 53,21 0,00 283,28 2 518,00 184,00 2 680,32
Sierpień 3 547,00 346,19 53,21 0,00 283,28 2 518,00 184,00 2 680,32
Wrzesień 3 547,00 346,19 53,21 0,00 283,28 2 518,00 184,00 2 680,32
Październik 3 547,00 346,19 53,21 0,00 283,28 2 518,00 184,00 2 680,32
Listopad 3 547,00 346,19 53,21 0,00 283,28 2 518,00 184,00 2 680,32
Grudzień 3 547,00 346,19 53,21 0,00 283,28 2 518,00 184,00 2 680,32
Rocznie 42 564,00 4 154,28 638,52 0,00 3 399,36 30 216,00 2 208,00 32 163,84
Wynagrodzenie pracownika 3 547 zł
Ubezpieczenie emerytalne 346 zł
Ubezpieczenie rentowe 231 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 87 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 214 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 547,00 346,19 230,56 0,00 90,45 4 214,20 zł
Luty 3 547,00 346,19 230,56 0,00 90,45 4 214,20 zł
Marzec 3 547,00 346,19 230,56 0,00 90,45 4 214,20 zł
Kwiecień 3 547,00 346,19 230,56 0,00 90,45 4 214,20 zł
Maj 3 547,00 346,19 230,56 0,00 90,45 4 214,20 zł
Czerwiec 3 547,00 346,19 230,56 0,00 90,45 4 214,20 zł
Lipiec 3 547,00 346,19 230,56 0,00 90,45 4 214,20 zł
Sierpień 3 547,00 346,19 230,56 0,00 90,45 4 214,20 zł
Wrzesień 3 547,00 346,19 230,56 0,00 90,45 4 214,20 zł
Październik 3 547,00 346,19 230,56 0,00 90,45 4 214,20 zł
Listopad 3 547,00 346,19 230,56 0,00 90,45 4 214,20 zł
Grudzień 3 547,00 346,19 230,56 0,00 90,45 4 214,20 zł
Rocznie 42 564,00 4 154,28 2 766,72 0,00 1 085,40 50 570,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 547 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 680 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 680 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 214 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2680 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 680 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 680 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 422 zł
Całość - kwota brutto 3 102 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 482,00 422,00 2 680,00
Luty 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 482,00 422,00 2 680,00
Marzec 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 482,00 422,00 2 680,00
Kwiecień 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 482,00 422,00 2 680,00
Maj 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 482,00 422,00 2 680,00
Czerwiec 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 482,00 422,00 2 680,00
Lipiec 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 482,00 422,00 2 680,00
Sierpień 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 482,00 422,00 2 680,00
Wrzesień 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 482,00 422,00 2 680,00
Październik 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 482,00 422,00 2 680,00
Listopad 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 482,00 422,00 2 680,00
Grudzień 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 482,00 422,00 2 680,00
Rocznie 37 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 784,00 5 064,00 32 160,00
Wynagrodzenie pracownika 3 102 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 102 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 zł
Luty 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 zł
Marzec 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 zł
Kwiecień 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 zł
Maj 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 zł
Czerwiec 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 zł
Lipiec 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 zł
Sierpień 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 zł
Wrzesień 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 zł
Październik 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 zł
Listopad 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 zł
Grudzień 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 zł
Rocznie 37 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 224,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 102 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 680 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 680 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 102 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2680 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 680 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 680 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 178 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 240 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 240,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 178,00 0,00 2 680,19
Luty 3 240,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 178,00 0,00 2 680,19
Marzec 3 240,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 178,00 0,00 2 680,19
Kwiecień 3 240,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 178,00 0,00 2 680,19
Maj 3 240,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 178,00 0,00 2 680,19
Czerwiec 3 240,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 178,00 0,00 2 680,19
Lipiec 3 240,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 137,00 0,00 2 475,99
Sierpień 3 240,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 137,00 0,00 2 475,99
Wrzesień 3 240,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 137,00 0,00 2 475,99
Październik 3 240,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 137,00 0,00 2 475,99
Listopad 3 240,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 137,00 0,00 2 475,99
Grudzień 3 240,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 137,00 0,00 2 475,99
Rocznie 38 880,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 1 890,00 0,00 30 937,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 240 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 680 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ