Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2680 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 680 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 834 zł
Ubezpieczenie emerytalne 358 zł
Ubezpieczenie rentowe 55 zł
Ubezpieczenie chorobowe 90 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 285 zł
Zaliczka na podatek 50 zł
Całość - kwota brutto 3 673 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 673,00 358,48 55,10 89,99 285,25 2 919,00 50,00 2 834,18
Luty 3 673,00 358,48 55,10 89,99 285,25 2 919,00 50,00 2 834,18
Marzec 3 673,00 358,48 55,10 89,99 285,25 2 919,00 50,00 2 834,18
Kwiecień 3 673,00 358,48 55,10 89,99 285,25 2 919,00 50,00 2 834,18
Maj 3 673,00 358,48 55,10 89,99 285,25 2 919,00 50,00 2 834,18
Czerwiec 3 673,00 358,48 55,10 89,99 285,25 2 919,00 50,00 2 834,18
Lipiec 3 673,00 358,48 55,10 89,99 285,25 2 919,00 50,00 2 834,18
Sierpień 3 673,00 358,48 55,10 89,99 285,25 2 919,00 50,00 2 834,18
Wrzesień 3 673,00 358,48 55,10 89,99 285,25 2 919,00 50,00 2 834,18
Październik 3 673,00 358,48 55,10 89,99 285,25 2 919,00 50,00 2 834,18
Listopad 3 673,00 358,48 55,10 89,99 285,25 2 919,00 50,00 2 834,18
Grudzień 3 673,00 358,48 55,10 89,99 285,25 2 919,00 50,00 2 834,18
Rocznie 44 076,00 4 301,76 661,20 1 079,88 603,36 35 028,00 0,00 34 010,16
Wynagrodzenie pracownika 3 673 zł
Ubezpieczenie emerytalne 358 zł
Ubezpieczenie rentowe 239 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 61 zł
Fundusz Pracy (FP) 90 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 425 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 673,00 358,48 238,75 61,34 93,66 4 425,23 zł
Luty 3 673,00 358,48 238,75 61,34 93,66 4 425,23 zł
Marzec 3 673,00 358,48 238,75 61,34 93,66 4 425,23 zł
Kwiecień 3 673,00 358,48 238,75 61,34 93,66 4 425,23 zł
Maj 3 673,00 358,48 238,75 61,34 93,66 4 425,23 zł
Czerwiec 3 673,00 358,48 238,75 61,34 93,66 4 425,23 zł
Lipiec 3 673,00 358,48 238,75 61,34 93,66 4 425,23 zł
Sierpień 3 673,00 358,48 238,75 61,34 93,66 4 425,23 zł
Wrzesień 3 673,00 358,48 238,75 61,34 93,66 4 425,23 zł
Październik 3 673,00 358,48 238,75 61,34 93,66 4 425,23 zł
Listopad 3 673,00 358,48 238,75 61,34 93,66 4 425,23 zł
Grudzień 3 673,00 358,48 238,75 61,34 93,66 4 425,23 zł
Rocznie 44 076,00 4 301,76 2 865,00 736,08 1 123,92 53 102,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 673 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 834 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 834 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 425 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2680 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 680 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 565 zł
Ubezpieczenie emerytalne 347 zł
Ubezpieczenie rentowe 53 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 284 zł
Zaliczka na podatek 303 zł
Całość - kwota brutto 3 551 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 551,00 346,58 53,27 0,00 283,60 2 521,00 303,00 2 565,03
Luty 3 551,00 346,58 53,27 0,00 283,60 2 521,00 303,00 2 565,03
Marzec 3 551,00 346,58 53,27 0,00 283,60 2 521,00 303,00 2 565,03
Kwiecień 3 551,00 346,58 53,27 0,00 283,60 2 521,00 303,00 2 565,03
Maj 3 551,00 346,58 53,27 0,00 283,60 2 521,00 303,00 2 565,03
Czerwiec 3 551,00 346,58 53,27 0,00 283,60 2 521,00 303,00 2 565,03
Lipiec 3 551,00 346,58 53,27 0,00 283,60 2 521,00 303,00 2 565,03
Sierpień 3 551,00 346,58 53,27 0,00 283,60 2 521,00 303,00 2 565,03
Wrzesień 3 551,00 346,58 53,27 0,00 283,60 2 521,00 303,00 2 565,03
Październik 3 551,00 346,58 53,27 0,00 283,60 2 521,00 303,00 2 565,03
Listopad 3 551,00 346,58 53,27 0,00 283,60 2 521,00 303,00 2 565,03
Grudzień 3 551,00 346,58 53,27 0,00 283,60 2 521,00 303,00 2 565,03
Rocznie 42 612,00 4 158,96 639,24 0,00 3 403,20 30 252,00 228,00 30 780,36
Wynagrodzenie pracownika 3 551 zł
Ubezpieczenie emerytalne 347 zł
Ubezpieczenie rentowe 231 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 87 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 219 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 551,00 346,58 230,82 0,00 90,55 4 218,95 zł
Luty 3 551,00 346,58 230,82 0,00 90,55 4 218,95 zł
Marzec 3 551,00 346,58 230,82 0,00 90,55 4 218,95 zł
Kwiecień 3 551,00 346,58 230,82 0,00 90,55 4 218,95 zł
Maj 3 551,00 346,58 230,82 0,00 90,55 4 218,95 zł
Czerwiec 3 551,00 346,58 230,82 0,00 90,55 4 218,95 zł
Lipiec 3 551,00 346,58 230,82 0,00 90,55 4 218,95 zł
Sierpień 3 551,00 346,58 230,82 0,00 90,55 4 218,95 zł
Wrzesień 3 551,00 346,58 230,82 0,00 90,55 4 218,95 zł
Październik 3 551,00 346,58 230,82 0,00 90,55 4 218,95 zł
Listopad 3 551,00 346,58 230,82 0,00 90,55 4 218,95 zł
Grudzień 3 551,00 346,58 230,82 0,00 90,55 4 218,95 zł
Rocznie 42 612,00 4 158,96 2 769,84 0,00 1 086,60 50 627,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 551 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 565 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 565 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 219 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2680 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 680 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 680 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 422 zł
Całość - kwota brutto 3 102 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 482,00 422,00 2 680,00
Luty 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 482,00 422,00 2 680,00
Marzec 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 482,00 422,00 2 680,00
Kwiecień 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 482,00 422,00 2 680,00
Maj 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 482,00 422,00 2 680,00
Czerwiec 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 482,00 422,00 2 680,00
Lipiec 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 482,00 422,00 2 680,00
Sierpień 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 482,00 422,00 2 680,00
Wrzesień 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 482,00 422,00 2 680,00
Październik 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 482,00 422,00 2 680,00
Listopad 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 482,00 422,00 2 680,00
Grudzień 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 482,00 422,00 2 680,00
Rocznie 37 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 784,00 5 064,00 32 160,00
Wynagrodzenie pracownika 3 102 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 102 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 zł
Luty 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 zł
Marzec 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 zł
Kwiecień 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 zł
Maj 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 zł
Czerwiec 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 zł
Lipiec 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 zł
Sierpień 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 zł
Wrzesień 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 zł
Październik 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 zł
Listopad 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 zł
Grudzień 3 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 zł
Rocznie 37 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 224,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 102 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 680 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 680 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 102 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2680 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 680 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 817 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 291 zł
Zaliczka na podatek 125 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 233 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 233,00 0,00 0,00 0,00 290,97 0,00 125,00 0,00 2 817,03
Luty 3 233,00 0,00 0,00 0,00 290,97 0,00 125,00 0,00 2 817,03
Marzec 3 233,00 0,00 0,00 0,00 290,97 0,00 125,00 0,00 2 817,03
Kwiecień 3 233,00 0,00 0,00 0,00 290,97 0,00 264,00 0,00 2 678,03
Maj 3 233,00 0,00 0,00 0,00 290,97 0,00 610,00 0,00 2 332,03
Czerwiec 3 233,00 0,00 0,00 0,00 290,97 0,00 610,00 0,00 2 332,03
Lipiec 3 233,00 176,27 72,24 0,00 290,97 15,08 525,00 0,00 2 153,44
Sierpień 3 233,00 176,27 72,24 0,00 290,97 15,08 525,00 0,00 2 153,44
Wrzesień 3 233,00 176,27 72,24 0,00 290,97 15,08 525,00 0,00 2 153,44
Październik 3 233,00 176,27 72,24 0,00 290,97 15,08 525,00 0,00 2 153,44
Listopad 3 233,00 176,27 72,24 0,00 290,97 15,08 525,00 0,00 2 153,44
Grudzień 3 233,00 176,27 72,24 0,00 290,97 15,08 525,00 0,00 2 153,44
Rocznie 38 796,00 1 057,62 433,44 0,00 3 491,64 0,00 5 009,00 0,00 28 713,82

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 233 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 817 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.