Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2670 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 670 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 088 zł
Ubezpieczenie emerytalne 357 zł
Ubezpieczenie rentowe 55 zł
Ubezpieczenie chorobowe 90 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 69 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 659 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 659,00 357,12 54,89 89,65 69,19 2 907,00 0,00 3 088,15
Luty 3 659,00 357,12 54,89 89,65 69,19 2 907,00 0,00 3 088,15
Marzec 3 659,00 357,12 54,89 89,65 69,19 2 907,00 0,00 3 088,15
Kwiecień 3 659,00 357,12 54,89 89,65 69,19 2 907,00 0,00 3 088,15
Maj 3 659,00 357,12 54,89 89,65 69,19 2 907,00 0,00 3 088,15
Czerwiec 3 659,00 357,12 54,89 89,65 69,19 2 907,00 0,00 3 088,15
Lipiec 3 659,00 357,12 54,89 89,65 69,19 2 907,00 0,00 3 088,15
Sierpień 3 659,00 357,12 54,89 89,65 69,19 2 907,00 0,00 3 088,15
Wrzesień 3 659,00 357,12 54,89 89,65 69,19 2 907,00 0,00 3 088,15
Październik 3 659,00 357,12 54,89 89,65 69,19 2 907,00 0,00 3 088,15
Listopad 3 659,00 357,12 54,89 89,65 69,19 2 907,00 0,00 3 088,15
Grudzień 3 659,00 357,12 54,89 89,65 69,19 2 907,00 0,00 3 088,15
Rocznie 43 908,00 4 285,44 658,68 1 075,80 830,28 34 884,00 0,00 37 057,80
Wynagrodzenie pracownika 3 659 zł
Ubezpieczenie emerytalne 357 zł
Ubezpieczenie rentowe 238 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 61 zł
Fundusz Pracy (FP) 90 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 408 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 659,00 357,12 237,84 61,11 93,31 4 408,38 zł
Luty 3 659,00 357,12 237,84 61,11 93,31 4 408,38 zł
Marzec 3 659,00 357,12 237,84 61,11 93,31 4 408,38 zł
Kwiecień 3 659,00 357,12 237,84 61,11 93,31 4 408,38 zł
Maj 3 659,00 357,12 237,84 61,11 93,31 4 408,38 zł
Czerwiec 3 659,00 357,12 237,84 61,11 93,31 4 408,38 zł
Lipiec 3 659,00 357,12 237,84 61,11 93,31 4 408,38 zł
Sierpień 3 659,00 357,12 237,84 61,11 93,31 4 408,38 zł
Wrzesień 3 659,00 357,12 237,84 61,11 93,31 4 408,38 zł
Październik 3 659,00 357,12 237,84 61,11 93,31 4 408,38 zł
Listopad 3 659,00 357,12 237,84 61,11 93,31 4 408,38 zł
Grudzień 3 659,00 357,12 237,84 61,11 93,31 4 408,38 zł
Rocznie 43 908,00 4 285,44 2 854,08 733,32 1 119,72 52 900,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 659 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 088 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 088 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 408 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2670 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 670 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 345 zł
Ubezpieczenie rentowe 53 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 282 zł
Zaliczka na podatek 183 zł
Całość - kwota brutto 3 533 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 533,00 344,82 53,00 0,00 282,17 2 508,00 183,00 2 670,01
Luty 3 533,00 344,82 53,00 0,00 282,17 2 508,00 183,00 2 670,01
Marzec 3 533,00 344,82 53,00 0,00 282,17 2 508,00 183,00 2 670,01
Kwiecień 3 533,00 344,82 53,00 0,00 282,17 2 508,00 183,00 2 670,01
Maj 3 533,00 344,82 53,00 0,00 282,17 2 508,00 183,00 2 670,01
Czerwiec 3 533,00 344,82 53,00 0,00 282,17 2 508,00 183,00 2 670,01
Lipiec 3 533,00 344,82 53,00 0,00 282,17 2 508,00 183,00 2 670,01
Sierpień 3 533,00 344,82 53,00 0,00 282,17 2 508,00 183,00 2 670,01
Wrzesień 3 533,00 344,82 53,00 0,00 282,17 2 508,00 183,00 2 670,01
Październik 3 533,00 344,82 53,00 0,00 282,17 2 508,00 183,00 2 670,01
Listopad 3 533,00 344,82 53,00 0,00 282,17 2 508,00 183,00 2 670,01
Grudzień 3 533,00 344,82 53,00 0,00 282,17 2 508,00 183,00 2 670,01
Rocznie 42 396,00 4 137,84 636,00 0,00 3 386,04 30 096,00 2 196,00 32 040,12
Wynagrodzenie pracownika 3 533 zł
Ubezpieczenie emerytalne 345 zł
Ubezpieczenie rentowe 230 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 87 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 198 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 533,00 344,82 229,65 0,00 90,09 4 197,56 zł
Luty 3 533,00 344,82 229,65 0,00 90,09 4 197,56 zł
Marzec 3 533,00 344,82 229,65 0,00 90,09 4 197,56 zł
Kwiecień 3 533,00 344,82 229,65 0,00 90,09 4 197,56 zł
Maj 3 533,00 344,82 229,65 0,00 90,09 4 197,56 zł
Czerwiec 3 533,00 344,82 229,65 0,00 90,09 4 197,56 zł
Lipiec 3 533,00 344,82 229,65 0,00 90,09 4 197,56 zł
Sierpień 3 533,00 344,82 229,65 0,00 90,09 4 197,56 zł
Wrzesień 3 533,00 344,82 229,65 0,00 90,09 4 197,56 zł
Październik 3 533,00 344,82 229,65 0,00 90,09 4 197,56 zł
Listopad 3 533,00 344,82 229,65 0,00 90,09 4 197,56 zł
Grudzień 3 533,00 344,82 229,65 0,00 90,09 4 197,56 zł
Rocznie 42 396,00 4 137,84 2 755,80 0,00 1 081,08 50 370,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 533 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 670 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 670 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 198 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2670 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 670 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 420 zł
Całość - kwota brutto 3 090 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 472,00 420,00 2 670,00
Luty 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 472,00 420,00 2 670,00
Marzec 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 472,00 420,00 2 670,00
Kwiecień 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 472,00 420,00 2 670,00
Maj 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 472,00 420,00 2 670,00
Czerwiec 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 472,00 420,00 2 670,00
Lipiec 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 472,00 420,00 2 670,00
Sierpień 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 472,00 420,00 2 670,00
Wrzesień 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 472,00 420,00 2 670,00
Październik 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 472,00 420,00 2 670,00
Listopad 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 472,00 420,00 2 670,00
Grudzień 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 472,00 420,00 2 670,00
Rocznie 37 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 664,00 5 040,00 32 040,00
Wynagrodzenie pracownika 3 090 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 090 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 090,00 zł
Luty 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 090,00 zł
Marzec 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 090,00 zł
Kwiecień 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 090,00 zł
Maj 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 090,00 zł
Czerwiec 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 090,00 zł
Lipiec 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 090,00 zł
Sierpień 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 090,00 zł
Wrzesień 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 090,00 zł
Październik 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 090,00 zł
Listopad 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 090,00 zł
Grudzień 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 090,00 zł
Rocznie 37 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 080,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 090 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 670 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 670 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 090 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2670 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 670 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 098 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 123 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 221 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,00 0,00 3 098,00
Luty 3 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,00 0,00 3 098,00
Marzec 3 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,00 0,00 3 098,00
Kwiecień 3 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 0,00 2 966,00
Maj 3 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606,00 0,00 2 615,00
Czerwiec 3 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606,00 0,00 2 615,00
Lipiec 3 221,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 521,00 0,00 2 436,41
Sierpień 3 221,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 521,00 0,00 2 436,41
Wrzesień 3 221,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 521,00 0,00 2 436,41
Październik 3 221,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 521,00 0,00 2 436,41
Listopad 3 221,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 521,00 0,00 2 436,41
Grudzień 3 221,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 521,00 0,00 2 436,41
Rocznie 38 652,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 4 962,00 0,00 32 108,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 221 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 098 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.