Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2660 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 660 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 815 zł
Ubezpieczenie emerytalne 356 zł
Ubezpieczenie rentowe 55 zł
Ubezpieczenie chorobowe 89 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 283 zł
Zaliczka na podatek 47 zł
Całość - kwota brutto 3 645 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 645,00 355,75 54,68 89,30 283,07 2 895,00 47,00 2 815,20
Luty 3 645,00 355,75 54,68 89,30 283,07 2 895,00 47,00 2 815,20
Marzec 3 645,00 355,75 54,68 89,30 283,07 2 895,00 47,00 2 815,20
Kwiecień 3 645,00 355,75 54,68 89,30 283,07 2 895,00 47,00 2 815,20
Maj 3 645,00 355,75 54,68 89,30 283,07 2 895,00 47,00 2 815,20
Czerwiec 3 645,00 355,75 54,68 89,30 283,07 2 895,00 47,00 2 815,20
Lipiec 3 645,00 355,75 54,68 89,30 283,07 2 895,00 47,00 2 815,20
Sierpień 3 645,00 355,75 54,68 89,30 283,07 2 895,00 47,00 2 815,20
Wrzesień 3 645,00 355,75 54,68 89,30 283,07 2 895,00 47,00 2 815,20
Październik 3 645,00 355,75 54,68 89,30 283,07 2 895,00 47,00 2 815,20
Listopad 3 645,00 355,75 54,68 89,30 283,07 2 895,00 47,00 2 815,20
Grudzień 3 645,00 355,75 54,68 89,30 283,07 2 895,00 47,00 2 815,20
Rocznie 43 740,00 4 269,00 656,16 1 071,60 568,80 34 740,00 0,00 33 782,40
Wynagrodzenie pracownika 3 645 zł
Ubezpieczenie emerytalne 356 zł
Ubezpieczenie rentowe 237 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 61 zł
Fundusz Pracy (FP) 89 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 392 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 645,00 355,75 236,93 60,87 92,95 4 391,50 zł
Luty 3 645,00 355,75 236,93 60,87 92,95 4 391,50 zł
Marzec 3 645,00 355,75 236,93 60,87 92,95 4 391,50 zł
Kwiecień 3 645,00 355,75 236,93 60,87 92,95 4 391,50 zł
Maj 3 645,00 355,75 236,93 60,87 92,95 4 391,50 zł
Czerwiec 3 645,00 355,75 236,93 60,87 92,95 4 391,50 zł
Lipiec 3 645,00 355,75 236,93 60,87 92,95 4 391,50 zł
Sierpień 3 645,00 355,75 236,93 60,87 92,95 4 391,50 zł
Wrzesień 3 645,00 355,75 236,93 60,87 92,95 4 391,50 zł
Październik 3 645,00 355,75 236,93 60,87 92,95 4 391,50 zł
Listopad 3 645,00 355,75 236,93 60,87 92,95 4 391,50 zł
Grudzień 3 645,00 355,75 236,93 60,87 92,95 4 391,50 zł
Rocznie 43 740,00 4 269,00 2 843,16 730,44 1 115,40 52 698,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 645 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 815 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 815 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 392 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2660 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 660 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 546 zł
Ubezpieczenie emerytalne 344 zł
Ubezpieczenie rentowe 53 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 281 zł
Zaliczka na podatek 300 zł
Całość - kwota brutto 3 524 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 524,00 343,94 52,86 0,00 281,45 2 502,00 300,00 2 545,51
Luty 3 524,00 343,94 52,86 0,00 281,45 2 502,00 300,00 2 545,51
Marzec 3 524,00 343,94 52,86 0,00 281,45 2 502,00 300,00 2 545,51
Kwiecień 3 524,00 343,94 52,86 0,00 281,45 2 502,00 300,00 2 545,51
Maj 3 524,00 343,94 52,86 0,00 281,45 2 502,00 300,00 2 545,51
Czerwiec 3 524,00 343,94 52,86 0,00 281,45 2 502,00 300,00 2 545,51
Lipiec 3 524,00 343,94 52,86 0,00 281,45 2 502,00 300,00 2 545,51
Sierpień 3 524,00 343,94 52,86 0,00 281,45 2 502,00 300,00 2 545,51
Wrzesień 3 524,00 343,94 52,86 0,00 281,45 2 502,00 300,00 2 545,51
Październik 3 524,00 343,94 52,86 0,00 281,45 2 502,00 300,00 2 545,51
Listopad 3 524,00 343,94 52,86 0,00 281,45 2 502,00 300,00 2 545,51
Grudzień 3 524,00 343,94 52,86 0,00 281,45 2 502,00 300,00 2 545,51
Rocznie 42 288,00 4 127,28 634,32 0,00 3 377,40 30 024,00 228,00 30 546,12
Wynagrodzenie pracownika 3 524 zł
Ubezpieczenie emerytalne 344 zł
Ubezpieczenie rentowe 229 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 86 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 187 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 524,00 343,94 229,06 0,00 89,86 4 186,86 zł
Luty 3 524,00 343,94 229,06 0,00 89,86 4 186,86 zł
Marzec 3 524,00 343,94 229,06 0,00 89,86 4 186,86 zł
Kwiecień 3 524,00 343,94 229,06 0,00 89,86 4 186,86 zł
Maj 3 524,00 343,94 229,06 0,00 89,86 4 186,86 zł
Czerwiec 3 524,00 343,94 229,06 0,00 89,86 4 186,86 zł
Lipiec 3 524,00 343,94 229,06 0,00 89,86 4 186,86 zł
Sierpień 3 524,00 343,94 229,06 0,00 89,86 4 186,86 zł
Wrzesień 3 524,00 343,94 229,06 0,00 89,86 4 186,86 zł
Październik 3 524,00 343,94 229,06 0,00 89,86 4 186,86 zł
Listopad 3 524,00 343,94 229,06 0,00 89,86 4 186,86 zł
Grudzień 3 524,00 343,94 229,06 0,00 89,86 4 186,86 zł
Rocznie 42 288,00 4 127,28 2 748,72 0,00 1 078,32 50 242,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 524 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 546 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 546 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 187 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2660 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 660 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 419 zł
Całość - kwota brutto 3 079 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 463,00 419,00 2 660,00
Luty 3 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 463,00 419,00 2 660,00
Marzec 3 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 463,00 419,00 2 660,00
Kwiecień 3 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 463,00 419,00 2 660,00
Maj 3 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 463,00 419,00 2 660,00
Czerwiec 3 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 463,00 419,00 2 660,00
Lipiec 3 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 463,00 419,00 2 660,00
Sierpień 3 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 463,00 419,00 2 660,00
Wrzesień 3 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 463,00 419,00 2 660,00
Październik 3 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 463,00 419,00 2 660,00
Listopad 3 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 463,00 419,00 2 660,00
Grudzień 3 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 463,00 419,00 2 660,00
Rocznie 36 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 556,00 5 028,00 31 920,00
Wynagrodzenie pracownika 3 079 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 079 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 079,00 zł
Luty 3 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 079,00 zł
Marzec 3 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 079,00 zł
Kwiecień 3 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 079,00 zł
Maj 3 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 079,00 zł
Czerwiec 3 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 079,00 zł
Lipiec 3 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 079,00 zł
Sierpień 3 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 079,00 zł
Wrzesień 3 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 079,00 zł
Październik 3 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 079,00 zł
Listopad 3 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 079,00 zł
Grudzień 3 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 079,00 zł
Rocznie 36 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 948,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 079 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 660 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 660 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 079 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2660 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 660 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 799 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 289 zł
Zaliczka na podatek 121 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 209 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 209,00 0,00 0,00 0,00 288,81 0,00 121,00 0,00 2 799,19
Luty 3 209,00 0,00 0,00 0,00 288,81 0,00 121,00 0,00 2 799,19
Marzec 3 209,00 0,00 0,00 0,00 288,81 0,00 121,00 0,00 2 799,19
Kwiecień 3 209,00 0,00 0,00 0,00 288,81 0,00 246,00 0,00 2 674,19
Maj 3 209,00 0,00 0,00 0,00 288,81 0,00 602,00 0,00 2 318,19
Czerwiec 3 209,00 0,00 0,00 0,00 288,81 0,00 602,00 0,00 2 318,19
Lipiec 3 209,00 176,27 72,24 0,00 288,81 15,08 517,00 0,00 2 139,60
Sierpień 3 209,00 176,27 72,24 0,00 288,81 15,08 517,00 0,00 2 139,60
Wrzesień 3 209,00 176,27 72,24 0,00 288,81 15,08 517,00 0,00 2 139,60
Październik 3 209,00 176,27 72,24 0,00 288,81 15,08 517,00 0,00 2 139,60
Listopad 3 209,00 176,27 72,24 0,00 288,81 15,08 517,00 0,00 2 139,60
Grudzień 3 209,00 176,27 72,24 0,00 288,81 15,08 517,00 0,00 2 139,60
Rocznie 38 508,00 1 057,62 433,44 0,00 3 465,72 0,00 4 915,00 0,00 28 545,74

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 209 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 799 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.