Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 27100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 27 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 438 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 738 zł
Ubezpieczenie rentowe 574 zł
Ubezpieczenie chorobowe 938 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 974 zł
Zaliczka na podatek 3 636 zł
Całość - kwota brutto 38 299 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 299,00 3 737,98 574,49 938,33 2 974,34 32 798,00 3 636,00 26 437,86
Luty 38 299,00 3 737,98 574,49 938,33 2 974,34 32 798,00 3 636,00 26 437,86
Marzec 38 299,00 3 737,98 574,49 938,33 2 974,34 32 798,00 3 636,00 26 437,86
Kwiecień 38 299,00 3 737,98 574,49 938,33 2 974,34 32 798,00 5 874,00 24 199,86
Maj 38 299,00 3 737,98 574,49 938,33 2 974,34 32 798,00 10 495,00 19 578,86
Czerwiec 38 299,00 1 615,78 248,30 938,33 3 194,69 35 247,00 11 279,00 21 022,90
Lipiec 38 299,00 0,00 0,00 938,33 3 362,46 37 111,00 11 876,00 22 122,21
Sierpień 38 299,00 0,00 0,00 938,33 3 362,46 37 111,00 11 876,00 22 122,21
Wrzesień 38 299,00 0,00 0,00 938,33 3 362,46 37 111,00 11 876,00 22 122,21
Październik 38 299,00 0,00 0,00 938,33 3 362,46 37 111,00 11 876,00 22 122,21
Listopad 38 299,00 0,00 0,00 938,33 3 362,46 37 111,00 11 876,00 22 122,21
Grudzień 38 299,00 0,00 0,00 938,33 3 362,46 37 111,00 11 876,00 22 122,21
Rocznie 459 588,00 20 305,68 3 120,75 11 259,96 38 241,15 421 903,00 71 566,00 276 848,46
Wynagrodzenie pracownika 38 299 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 738 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 489 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 640 zł
Fundusz Pracy (FP) 938 zł
FGŚP 38 zł
Cała kwota 46 143 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 299,00 3 737,98 2 489,44 639,59 976,63 46 142,64 zł
Luty 38 299,00 3 737,98 2 489,44 639,59 976,63 46 142,64 zł
Marzec 38 299,00 3 737,98 2 489,44 639,59 976,63 46 142,64 zł
Kwiecień 38 299,00 3 737,98 2 489,44 639,59 976,63 46 142,64 zł
Maj 38 299,00 3 737,98 2 489,44 639,59 976,63 46 142,64 zł
Czerwiec 38 299,00 1 615,78 1 076,05 639,59 976,63 42 607,05 zł
Lipiec 38 299,00 0,00 0,00 639,59 976,63 39 915,22 zł
Sierpień 38 299,00 0,00 0,00 639,59 976,63 39 915,22 zł
Wrzesień 38 299,00 0,00 0,00 639,59 976,63 39 915,22 zł
Październik 38 299,00 0,00 0,00 639,59 976,63 39 915,22 zł
Listopad 38 299,00 0,00 0,00 639,59 976,63 39 915,22 zł
Grudzień 38 299,00 0,00 0,00 639,59 976,63 39 915,22 zł
Rocznie 459 588,00 20 305,68 13 523,25 7 675,08 11 719,56 512 811,57 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 38 299 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 438 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 438 zł netto poniesie łączny koszt równy 46 143 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 27100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 27 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 501 zł
Ubezpieczenie rentowe 538 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 865 zł
Zaliczka na podatek 3 056 zł
Całość - kwota brutto 35 869 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 35 869,00 3 500,81 538,04 0,00 2 864,71 25 464,00 3 056,00 25 909,76
Luty 35 869,00 3 500,81 538,04 0,00 2 864,71 25 464,00 3 056,00 25 909,76
Marzec 35 869,00 3 500,81 538,04 0,00 2 864,71 25 464,00 3 056,00 25 909,76
Kwiecień 35 869,00 3 500,81 538,04 0,00 2 864,71 25 464,00 3 056,00 25 909,76
Maj 35 869,00 3 500,81 538,04 0,00 2 864,71 25 464,00 3 056,00 25 909,76
Czerwiec 35 869,00 2 801,63 430,55 0,00 2 937,31 26 109,00 3 133,00 26 566,43
Lipiec 35 869,00 0,00 0,00 0,00 3 228,21 28 695,00 3 443,00 29 197,39
Sierpień 35 869,00 0,00 0,00 0,00 3 228,21 28 695,00 3 443,00 29 197,39
Wrzesień 35 869,00 0,00 0,00 0,00 3 228,21 28 695,00 3 443,00 29 197,39
Październik 35 869,00 0,00 0,00 0,00 3 228,21 28 695,00 3 443,00 29 197,39
Listopad 35 869,00 0,00 0,00 0,00 3 228,21 28 695,00 3 443,00 29 197,39
Grudzień 35 869,00 0,00 0,00 0,00 3 228,21 28 695,00 3 443,00 29 197,39
Rocznie 430 428,00 20 305,68 3 120,75 0,00 36 630,12 325 599,00 2 441,00 331 299,57
Wynagrodzenie pracownika 35 869 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 501 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 331 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 879 zł
FGŚP 36 zł
Cała kwota 42 616 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 35 869,00 3 500,81 2 331,49 0,00 914,66 42 615,96 zł
Luty 35 869,00 3 500,81 2 331,49 0,00 914,66 42 615,96 zł
Marzec 35 869,00 3 500,81 2 331,49 0,00 914,66 42 615,96 zł
Kwiecień 35 869,00 3 500,81 2 331,49 0,00 914,66 42 615,96 zł
Maj 35 869,00 3 500,81 2 331,49 0,00 914,66 42 615,96 zł
Czerwiec 35 869,00 2 801,63 1 865,80 0,00 914,66 41 451,09 zł
Lipiec 35 869,00 0,00 0,00 0,00 914,66 36 783,66 zł
Sierpień 35 869,00 0,00 0,00 0,00 914,66 36 783,66 zł
Wrzesień 35 869,00 0,00 0,00 0,00 914,66 36 783,66 zł
Październik 35 869,00 0,00 0,00 0,00 914,66 36 783,66 zł
Listopad 35 869,00 0,00 0,00 0,00 914,66 36 783,66 zł
Grudzień 35 869,00 0,00 0,00 0,00 914,66 36 783,66 zł
Rocznie 430 428,00 20 305,68 13 523,25 0,00 10 975,92 475 232,85 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 35 869 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 910 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 910 zł netto poniesie łączny koszt równy 42 616 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 27100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 27 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 27 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 266 zł
Całość - kwota brutto 31 366 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 093,00 4 266,00 27 100,00
Luty 31 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 093,00 4 266,00 27 100,00
Marzec 31 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 093,00 4 266,00 27 100,00
Kwiecień 31 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 093,00 4 266,00 27 100,00
Maj 31 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 093,00 4 266,00 27 100,00
Czerwiec 31 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 093,00 4 266,00 27 100,00
Lipiec 31 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 093,00 4 266,00 27 100,00
Sierpień 31 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 093,00 4 266,00 27 100,00
Wrzesień 31 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 093,00 4 266,00 27 100,00
Październik 31 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 093,00 4 266,00 27 100,00
Listopad 31 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 093,00 4 266,00 27 100,00
Grudzień 31 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 093,00 4 266,00 27 100,00
Rocznie 376 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301 116,00 51 192,00 325 200,00
Wynagrodzenie pracownika 31 366 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 31 366 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 366,00 zł
Luty 31 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 366,00 zł
Marzec 31 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 366,00 zł
Kwiecień 31 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 366,00 zł
Maj 31 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 366,00 zł
Czerwiec 31 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 366,00 zł
Lipiec 31 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 366,00 zł
Sierpień 31 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 366,00 zł
Wrzesień 31 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 366,00 zł
Październik 31 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 366,00 zł
Listopad 31 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 366,00 zł
Grudzień 31 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 366,00 zł
Rocznie 376 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376 392,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 31 366 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 27 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 31 366 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 27100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 27 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 21 496 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 940 zł
Zaliczka na podatek 8 227 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 32 663 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 32 663,00 0,00 0,00 0,00 2 939,67 0,00 8 227,00 0,00 21 496,33
Luty 32 663,00 0,00 0,00 0,00 2 939,67 0,00 10 027,00 0,00 19 696,33
Marzec 32 663,00 0,00 0,00 0,00 2 939,67 0,00 10 027,00 0,00 19 696,33
Kwiecień 32 663,00 0,00 0,00 0,00 2 939,67 0,00 10 027,00 0,00 19 696,33
Maj 32 663,00 0,00 0,00 0,00 2 939,67 0,00 10 027,00 0,00 19 696,33
Czerwiec 32 663,00 0,00 0,00 0,00 2 939,67 0,00 10 027,00 0,00 19 696,33
Lipiec 32 663,00 176,27 72,24 0,00 2 939,67 15,08 9 943,00 0,00 19 516,74
Sierpień 32 663,00 176,27 72,24 0,00 2 939,67 15,08 9 943,00 0,00 19 516,74
Wrzesień 32 663,00 176,27 72,24 0,00 2 939,67 15,08 9 943,00 0,00 19 516,74
Październik 32 663,00 176,27 72,24 0,00 2 939,67 15,08 9 943,00 0,00 19 516,74
Listopad 32 663,00 176,27 72,24 0,00 2 939,67 15,08 9 943,00 0,00 19 516,74
Grudzień 32 663,00 176,27 72,24 0,00 2 939,67 15,08 9 943,00 0,00 19 516,74
Rocznie 391 956,00 1 057,62 433,44 0,00 35 276,04 0,00 118 020,00 0,00 237 078,42

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 32 663 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 21 496 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.