Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 27000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 27 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 27 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 724 zł
Ubezpieczenie rentowe 572 zł
Ubezpieczenie chorobowe 935 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 963 zł
Zaliczka na podatek 2 959 zł
Całość - kwota brutto 38 153 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 153,00 3 723,73 572,30 934,75 2 963,00 32 672,00 2 959,00 27 000,22
Luty 38 153,00 3 723,73 572,30 934,75 2 963,00 32 672,00 2 959,00 27 000,22
Marzec 38 153,00 3 723,73 572,30 934,75 2 963,00 32 672,00 4 832,00 25 127,22
Kwiecień 38 153,00 3 723,73 572,30 934,75 2 963,00 32 672,00 7 904,00 22 055,22
Maj 38 153,00 503,43 77,35 934,75 3 297,37 36 387,00 8 804,00 24 536,10
Czerwiec 38 153,00 0,00 0,00 934,75 3 349,64 36 968,00 8 945,00 24 923,61
Lipiec 38 153,00 0,00 0,00 934,75 3 349,64 36 968,00 8 945,00 24 923,61
Sierpień 38 153,00 0,00 0,00 934,75 3 349,64 36 968,00 8 945,00 24 923,61
Wrzesień 38 153,00 0,00 0,00 934,75 3 349,64 36 968,00 8 945,00 24 923,61
Październik 38 153,00 0,00 0,00 934,75 3 349,64 36 968,00 8 945,00 24 923,61
Listopad 38 153,00 0,00 0,00 934,75 3 349,64 36 968,00 8 945,00 24 923,61
Grudzień 38 153,00 0,00 0,00 934,75 3 349,64 36 968,00 8 945,00 24 923,61
Rocznie 457 836,00 15 398,35 2 366,55 11 217,00 38 596,85 425 851,00 90 073,00 300 184,25
Wynagrodzenie pracownika 38 153 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 724 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 480 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 637 zł
Fundusz Pracy (FP) 935 zł
FGŚP 38 zł
Cała kwota 45 967 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 153,00 3 723,73 2 479,95 637,16 972,90 45 966,74 zł
Luty 38 153,00 3 723,73 2 479,95 637,16 972,90 45 966,74 zł
Marzec 38 153,00 3 723,73 2 479,95 637,16 972,90 45 966,74 zł
Kwiecień 38 153,00 3 723,73 2 479,95 637,16 972,90 45 966,74 zł
Maj 38 153,00 503,43 335,25 637,16 972,90 40 601,74 zł
Czerwiec 38 153,00 0,00 0,00 637,16 972,90 39 763,06 zł
Lipiec 38 153,00 0,00 0,00 637,16 972,90 39 763,06 zł
Sierpień 38 153,00 0,00 0,00 637,16 972,90 39 763,06 zł
Wrzesień 38 153,00 0,00 0,00 637,16 972,90 39 763,06 zł
Październik 38 153,00 0,00 0,00 637,16 972,90 39 763,06 zł
Listopad 38 153,00 0,00 0,00 637,16 972,90 39 763,06 zł
Grudzień 38 153,00 0,00 0,00 637,16 972,90 39 763,06 zł
Rocznie 457 836,00 15 398,35 10 255,05 7 645,92 11 674,80 502 810,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 38 153 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 27 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 45 967 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 27000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 27 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 27 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 487 zł
Ubezpieczenie rentowe 536 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 854 zł
Zaliczka na podatek 1 855 zł
Całość - kwota brutto 35 732 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 35 732,00 3 487,44 535,98 0,00 2 853,77 25 367,00 1 855,00 26 999,81
Luty 35 732,00 3 487,44 535,98 0,00 2 853,77 25 367,00 1 855,00 26 999,81
Marzec 35 732,00 3 487,44 535,98 0,00 2 853,77 25 367,00 1 855,00 26 999,81
Kwiecień 35 732,00 3 487,44 535,98 0,00 2 853,77 25 367,00 1 855,00 26 999,81
Maj 35 732,00 1 448,59 222,63 0,00 3 065,47 27 249,00 1 993,00 29 002,31
Czerwiec 35 732,00 0,00 0,00 0,00 3 215,88 28 586,00 2 090,00 30 426,12
Lipiec 35 732,00 0,00 0,00 0,00 3 215,88 28 586,00 2 090,00 30 426,12
Sierpień 35 732,00 0,00 0,00 0,00 3 215,88 28 586,00 2 090,00 30 426,12
Wrzesień 35 732,00 0,00 0,00 0,00 3 215,88 28 586,00 2 090,00 30 426,12
Październik 35 732,00 0,00 0,00 0,00 3 215,88 28 586,00 2 090,00 30 426,12
Listopad 35 732,00 0,00 0,00 0,00 3 215,88 28 586,00 2 090,00 30 426,12
Grudzień 35 732,00 0,00 0,00 0,00 3 215,88 28 586,00 2 090,00 30 426,12
Rocznie 428 784,00 15 398,35 2 366,55 0,00 36 991,71 328 819,00 24 043,00 349 984,39
Wynagrodzenie pracownika 35 732 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 487 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 323 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 875 zł
FGŚP 36 zł
Cała kwota 42 453 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 35 732,00 3 487,44 2 322,58 0,00 911,16 42 453,18 zł
Luty 35 732,00 3 487,44 2 322,58 0,00 911,16 42 453,18 zł
Marzec 35 732,00 3 487,44 2 322,58 0,00 911,16 42 453,18 zł
Kwiecień 35 732,00 3 487,44 2 322,58 0,00 911,16 42 453,18 zł
Maj 35 732,00 1 448,59 964,73 0,00 911,16 39 056,48 zł
Czerwiec 35 732,00 0,00 0,00 0,00 911,16 36 643,16 zł
Lipiec 35 732,00 0,00 0,00 0,00 911,16 36 643,16 zł
Sierpień 35 732,00 0,00 0,00 0,00 911,16 36 643,16 zł
Wrzesień 35 732,00 0,00 0,00 0,00 911,16 36 643,16 zł
Październik 35 732,00 0,00 0,00 0,00 911,16 36 643,16 zł
Listopad 35 732,00 0,00 0,00 0,00 911,16 36 643,16 zł
Grudzień 35 732,00 0,00 0,00 0,00 911,16 36 643,16 zł
Rocznie 428 784,00 15 398,35 10 255,05 0,00 10 933,92 465 371,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 35 732 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 27 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 42 453 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 27000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 27 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 27 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 250 zł
Całość - kwota brutto 31 250 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 31 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 4 250,00 27 000,00
Luty 31 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 4 250,00 27 000,00
Marzec 31 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 4 250,00 27 000,00
Kwiecień 31 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 4 250,00 27 000,00
Maj 31 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 4 250,00 27 000,00
Czerwiec 31 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 4 250,00 27 000,00
Lipiec 31 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 4 250,00 27 000,00
Sierpień 31 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 4 250,00 27 000,00
Wrzesień 31 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 4 250,00 27 000,00
Październik 31 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 4 250,00 27 000,00
Listopad 31 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 4 250,00 27 000,00
Grudzień 31 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 4 250,00 27 000,00
Rocznie 375 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 51 000,00 324 000,00
Wynagrodzenie pracownika 31 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 31 250 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 31 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 250,00 zł
Luty 31 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 250,00 zł
Marzec 31 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 250,00 zł
Kwiecień 31 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 250,00 zł
Maj 31 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 250,00 zł
Czerwiec 31 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 250,00 zł
Lipiec 31 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 250,00 zł
Sierpień 31 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 250,00 zł
Wrzesień 31 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 250,00 zł
Październik 31 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 250,00 zł
Listopad 31 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 250,00 zł
Grudzień 31 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 250,00 zł
Rocznie 375 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 31 250 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 27 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 31 250 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 27000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 27 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 27 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 5 159 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 32 541 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 32 541,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 5 159,00 0,00 27 000,19
Luty 32 541,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 5 159,00 0,00 27 000,19
Marzec 32 541,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 6 974,00 0,00 25 185,19
Kwiecień 32 541,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 10 041,00 0,00 22 118,19
Maj 32 541,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 10 041,00 0,00 22 118,19
Czerwiec 32 541,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 10 041,00 0,00 22 118,19
Lipiec 32 541,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 9 962,00 0,00 21 951,99
Sierpień 32 541,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 9 962,00 0,00 21 951,99
Wrzesień 32 541,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 9 962,00 0,00 21 951,99
Październik 32 541,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 9 962,00 0,00 21 951,99
Listopad 32 541,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 9 962,00 0,00 21 951,99
Grudzień 32 541,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 9 962,00 0,00 21 951,99
Rocznie 390 492,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 107 187,00 0,00 277 252,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 32 541 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 000 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ