Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 26000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 26 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 375 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 586 zł
Ubezpieczenie rentowe 551 zł
Ubezpieczenie chorobowe 900 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 853 zł
Zaliczka na podatek 3 474 zł
Całość - kwota brutto 36 739 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 36 739,00 3 585,73 551,09 900,11 2 853,19 31 452,00 3 474,00 25 374,88
Luty 36 739,00 3 585,73 551,09 900,11 2 853,19 31 452,00 3 474,00 25 374,88
Marzec 36 739,00 3 585,73 551,09 900,11 2 853,19 31 452,00 3 474,00 25 374,88
Kwiecień 36 739,00 3 585,73 551,09 900,11 2 853,19 31 452,00 4 636,00 24 212,88
Maj 36 739,00 3 585,73 551,09 900,11 2 853,19 31 452,00 10 065,00 18 783,88
Czerwiec 36 739,00 2 377,03 365,30 900,11 2 978,69 32 847,00 10 511,00 19 606,87
Lipiec 36 739,00 0,00 0,00 900,11 3 225,50 35 589,00 11 388,00 21 225,39
Sierpień 36 739,00 0,00 0,00 900,11 3 225,50 35 589,00 11 388,00 21 225,39
Wrzesień 36 739,00 0,00 0,00 900,11 3 225,50 35 589,00 11 388,00 21 225,39
Październik 36 739,00 0,00 0,00 900,11 3 225,50 35 589,00 11 388,00 21 225,39
Listopad 36 739,00 0,00 0,00 900,11 3 225,50 35 589,00 11 388,00 21 225,39
Grudzień 36 739,00 0,00 0,00 900,11 3 225,50 35 589,00 11 388,00 21 225,39
Rocznie 440 868,00 20 305,68 3 120,75 10 801,32 36 597,64 403 641,00 67 367,00 266 080,61
Wynagrodzenie pracownika 36 739 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 586 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 388 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 614 zł
Fundusz Pracy (FP) 900 zł
FGŚP 37 zł
Cała kwota 44 263 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 36 739,00 3 585,73 2 388,04 613,54 936,85 44 263,16 zł
Luty 36 739,00 3 585,73 2 388,04 613,54 936,85 44 263,16 zł
Marzec 36 739,00 3 585,73 2 388,04 613,54 936,85 44 263,16 zł
Kwiecień 36 739,00 3 585,73 2 388,04 613,54 936,85 44 263,16 zł
Maj 36 739,00 3 585,73 2 388,04 613,54 936,85 44 263,16 zł
Czerwiec 36 739,00 2 377,03 1 583,05 613,54 936,85 42 249,47 zł
Lipiec 36 739,00 0,00 0,00 613,54 936,85 38 289,39 zł
Sierpień 36 739,00 0,00 0,00 613,54 936,85 38 289,39 zł
Wrzesień 36 739,00 0,00 0,00 613,54 936,85 38 289,39 zł
Październik 36 739,00 0,00 0,00 613,54 936,85 38 289,39 zł
Listopad 36 739,00 0,00 0,00 613,54 936,85 38 289,39 zł
Grudzień 36 739,00 0,00 0,00 613,54 936,85 38 289,39 zł
Rocznie 440 868,00 20 305,68 13 523,25 7 362,48 11 242,20 493 301,61 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 36 739 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 375 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 375 zł netto poniesie łączny koszt równy 44 263 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 26000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 26 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 858 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 359 zł
Ubezpieczenie rentowe 516 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 748 zł
Zaliczka na podatek 2 932 zł
Całość - kwota brutto 34 413 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 413,00 3 358,71 516,20 0,00 2 748,43 24 430,00 2 932,00 24 858,06
Luty 34 413,00 3 358,71 516,20 0,00 2 748,43 24 430,00 2 932,00 24 858,06
Marzec 34 413,00 3 358,71 516,20 0,00 2 748,43 24 430,00 2 932,00 24 858,06
Kwiecień 34 413,00 3 358,71 516,20 0,00 2 748,43 24 430,00 2 932,00 24 858,06
Maj 34 413,00 3 358,71 516,20 0,00 2 748,43 24 430,00 2 932,00 24 858,06
Czerwiec 34 413,00 3 358,71 516,20 0,00 2 748,43 24 430,00 2 932,00 24 858,06
Lipiec 34 413,00 153,42 23,55 0,00 3 081,24 27 389,00 3 287,00 27 868,11
Sierpień 34 413,00 0,00 0,00 0,00 3 097,17 27 530,00 3 304,00 28 012,23
Wrzesień 34 413,00 0,00 0,00 0,00 3 097,17 27 530,00 3 304,00 28 012,23
Październik 34 413,00 0,00 0,00 0,00 3 097,17 27 530,00 3 304,00 28 012,23
Listopad 34 413,00 0,00 0,00 0,00 3 097,17 27 530,00 3 304,00 28 012,23
Grudzień 34 413,00 0,00 0,00 0,00 3 097,17 27 530,00 3 304,00 28 012,23
Rocznie 412 956,00 20 305,68 3 120,75 0,00 35 057,67 311 619,00 2 333,00 317 077,62
Wynagrodzenie pracownika 34 413 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 359 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 237 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 843 zł
FGŚP 34 zł
Cała kwota 40 886 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 413,00 3 358,71 2 236,85 0,00 877,53 40 886,09 zł
Luty 34 413,00 3 358,71 2 236,85 0,00 877,53 40 886,09 zł
Marzec 34 413,00 3 358,71 2 236,85 0,00 877,53 40 886,09 zł
Kwiecień 34 413,00 3 358,71 2 236,85 0,00 877,53 40 886,09 zł
Maj 34 413,00 3 358,71 2 236,85 0,00 877,53 40 886,09 zł
Czerwiec 34 413,00 3 358,71 2 236,85 0,00 877,53 40 886,09 zł
Lipiec 34 413,00 153,42 102,15 0,00 877,53 35 546,10 zł
Sierpień 34 413,00 0,00 0,00 0,00 877,53 35 290,53 zł
Wrzesień 34 413,00 0,00 0,00 0,00 877,53 35 290,53 zł
Październik 34 413,00 0,00 0,00 0,00 877,53 35 290,53 zł
Listopad 34 413,00 0,00 0,00 0,00 877,53 35 290,53 zł
Grudzień 34 413,00 0,00 0,00 0,00 877,53 35 290,53 zł
Rocznie 412 956,00 20 305,68 13 523,25 0,00 10 530,36 457 315,29 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 34 413 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 858 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 858 zł netto poniesie łączny koszt równy 40 886 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 26000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 26 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 093 zł
Całość - kwota brutto 30 093 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 30 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 4 093,00 26 000,00
Luty 30 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 4 093,00 26 000,00
Marzec 30 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 4 093,00 26 000,00
Kwiecień 30 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 4 093,00 26 000,00
Maj 30 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 4 093,00 26 000,00
Czerwiec 30 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 4 093,00 26 000,00
Lipiec 30 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 4 093,00 26 000,00
Sierpień 30 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 4 093,00 26 000,00
Wrzesień 30 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 4 093,00 26 000,00
Październik 30 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 4 093,00 26 000,00
Listopad 30 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 4 093,00 26 000,00
Grudzień 30 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 074,00 4 093,00 26 000,00
Rocznie 361 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288 888,00 49 116,00 312 000,00
Wynagrodzenie pracownika 30 093 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 30 093 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 30 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 093,00 zł
Luty 30 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 093,00 zł
Marzec 30 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 093,00 zł
Kwiecień 30 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 093,00 zł
Maj 30 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 093,00 zł
Czerwiec 30 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 093,00 zł
Lipiec 30 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 093,00 zł
Sierpień 30 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 093,00 zł
Wrzesień 30 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 093,00 zł
Październik 30 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 093,00 zł
Listopad 30 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 093,00 zł
Grudzień 30 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 093,00 zł
Rocznie 361 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361 116,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 30 093 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 30 093 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 26000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 26 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 20 714 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 820 zł
Zaliczka na podatek 7 803 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 31 337 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 31 337,00 0,00 0,00 0,00 2 820,33 0,00 7 803,00 0,00 20 713,67
Luty 31 337,00 0,00 0,00 0,00 2 820,33 0,00 9 603,00 0,00 18 913,67
Marzec 31 337,00 0,00 0,00 0,00 2 820,33 0,00 9 603,00 0,00 18 913,67
Kwiecień 31 337,00 0,00 0,00 0,00 2 820,33 0,00 9 603,00 0,00 18 913,67
Maj 31 337,00 0,00 0,00 0,00 2 820,33 0,00 9 603,00 0,00 18 913,67
Czerwiec 31 337,00 0,00 0,00 0,00 2 820,33 0,00 9 603,00 0,00 18 913,67
Lipiec 31 337,00 176,27 72,24 0,00 2 820,33 15,08 9 518,00 0,00 18 735,08
Sierpień 31 337,00 176,27 72,24 0,00 2 820,33 15,08 9 518,00 0,00 18 735,08
Wrzesień 31 337,00 176,27 72,24 0,00 2 820,33 15,08 9 518,00 0,00 18 735,08
Październik 31 337,00 176,27 72,24 0,00 2 820,33 15,08 9 518,00 0,00 18 735,08
Listopad 31 337,00 176,27 72,24 0,00 2 820,33 15,08 9 518,00 0,00 18 735,08
Grudzień 31 337,00 176,27 72,24 0,00 2 820,33 15,08 9 518,00 0,00 18 735,08
Rocznie 376 044,00 1 057,62 433,44 0,00 33 843,96 0,00 112 926,00 0,00 227 692,50

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 31 337 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 714 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.