Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 25900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 25 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 673 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 571 zł
Ubezpieczenie rentowe 549 zł
Ubezpieczenie chorobowe 896 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 842 zł
Zaliczka na podatek 2 058 zł
Całość - kwota brutto 36 589 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 36 589,00 3 571,09 548,84 896,43 2 841,54 31 323,00 2 058,00 26 673,10
Luty 36 589,00 3 571,09 548,84 896,43 2 841,54 31 323,00 2 058,00 26 673,10
Marzec 36 589,00 3 571,09 548,84 896,43 2 841,54 31 323,00 2 058,00 26 673,10
Kwiecień 36 589,00 3 571,09 548,84 896,43 2 841,54 31 323,00 2 852,00 25 879,10
Maj 36 589,00 3 055,26 469,54 896,43 2 895,10 31 918,00 7 319,00 21 953,67
Czerwiec 36 589,00 0,00 0,00 896,43 3 212,33 35 443,00 8 129,00 24 351,24
Lipiec 36 589,00 0,00 0,00 896,43 3 212,33 35 443,00 8 129,00 24 351,24
Sierpień 36 589,00 0,00 0,00 896,43 3 212,33 35 443,00 8 129,00 24 351,24
Wrzesień 36 589,00 0,00 0,00 896,43 3 212,33 35 443,00 8 129,00 24 351,24
Październik 36 589,00 0,00 0,00 896,43 3 212,33 35 443,00 8 129,00 24 351,24
Listopad 36 589,00 0,00 0,00 896,43 3 212,33 35 443,00 8 129,00 24 351,24
Grudzień 36 589,00 0,00 0,00 896,43 3 212,33 35 443,00 8 129,00 24 351,24
Rocznie 439 068,00 17 339,62 2 664,90 10 757,16 36 747,57 405 311,00 73 248,00 298 310,75
Wynagrodzenie pracownika 36 589 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 571 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 378 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 611 zł
Fundusz Pracy (FP) 896 zł
FGŚP 37 zł
Cała kwota 44 082 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 36 589,00 3 571,09 2 378,29 611,04 933,02 44 082,44 zł
Luty 36 589,00 3 571,09 2 378,29 611,04 933,02 44 082,44 zł
Marzec 36 589,00 3 571,09 2 378,29 611,04 933,02 44 082,44 zł
Kwiecień 36 589,00 3 571,09 2 378,29 611,04 933,02 44 082,44 zł
Maj 36 589,00 3 055,26 2 034,74 611,04 933,02 43 223,06 zł
Czerwiec 36 589,00 0,00 0,00 611,04 933,02 38 133,06 zł
Lipiec 36 589,00 0,00 0,00 611,04 933,02 38 133,06 zł
Sierpień 36 589,00 0,00 0,00 611,04 933,02 38 133,06 zł
Wrzesień 36 589,00 0,00 0,00 611,04 933,02 38 133,06 zł
Październik 36 589,00 0,00 0,00 611,04 933,02 38 133,06 zł
Listopad 36 589,00 0,00 0,00 611,04 933,02 38 133,06 zł
Grudzień 36 589,00 0,00 0,00 611,04 933,02 38 133,06 zł
Rocznie 439 068,00 17 339,62 11 547,90 7 332,48 11 196,24 486 484,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 36 589 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 673 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 673 zł netto poniesie łączny koszt równy 44 082 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 25900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 25 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 345 zł
Ubezpieczenie rentowe 514 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 737 zł
Zaliczka na podatek 1 779 zł
Całość - kwota brutto 34 276 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 276,00 3 345,34 514,14 0,00 2 737,49 24 333,00 1 779,00 25 900,03
Luty 34 276,00 3 345,34 514,14 0,00 2 737,49 24 333,00 1 779,00 25 900,03
Marzec 34 276,00 3 345,34 514,14 0,00 2 737,49 24 333,00 1 779,00 25 900,03
Kwiecień 34 276,00 3 345,34 514,14 0,00 2 737,49 24 333,00 1 779,00 25 900,03
Maj 34 276,00 3 345,34 514,14 0,00 2 737,49 24 333,00 1 779,00 25 900,03
Czerwiec 34 276,00 612,92 94,20 0,00 3 021,20 26 855,00 1 964,00 28 583,68
Lipiec 34 276,00 0,00 0,00 0,00 3 084,84 27 421,00 2 005,00 29 186,16
Sierpień 34 276,00 0,00 0,00 0,00 3 084,84 27 421,00 2 005,00 29 186,16
Wrzesień 34 276,00 0,00 0,00 0,00 3 084,84 27 421,00 2 005,00 29 186,16
Październik 34 276,00 0,00 0,00 0,00 3 084,84 27 421,00 2 005,00 29 186,16
Listopad 34 276,00 0,00 0,00 0,00 3 084,84 27 421,00 2 005,00 29 186,16
Grudzień 34 276,00 0,00 0,00 0,00 3 084,84 27 421,00 2 005,00 29 186,16
Rocznie 411 312,00 17 339,62 2 664,90 0,00 35 217,69 313 046,00 22 889,00 333 200,79
Wynagrodzenie pracownika 34 276 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 345 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 228 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 840 zł
FGŚP 34 zł
Cała kwota 40 723 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 276,00 3 345,34 2 227,94 0,00 874,04 40 723,32 zł
Luty 34 276,00 3 345,34 2 227,94 0,00 874,04 40 723,32 zł
Marzec 34 276,00 3 345,34 2 227,94 0,00 874,04 40 723,32 zł
Kwiecień 34 276,00 3 345,34 2 227,94 0,00 874,04 40 723,32 zł
Maj 34 276,00 3 345,34 2 227,94 0,00 874,04 40 723,32 zł
Czerwiec 34 276,00 612,92 408,20 0,00 874,04 36 171,16 zł
Lipiec 34 276,00 0,00 0,00 0,00 874,04 35 150,04 zł
Sierpień 34 276,00 0,00 0,00 0,00 874,04 35 150,04 zł
Wrzesień 34 276,00 0,00 0,00 0,00 874,04 35 150,04 zł
Październik 34 276,00 0,00 0,00 0,00 874,04 35 150,04 zł
Listopad 34 276,00 0,00 0,00 0,00 874,04 35 150,04 zł
Grudzień 34 276,00 0,00 0,00 0,00 874,04 35 150,04 zł
Rocznie 411 312,00 17 339,62 11 547,90 0,00 10 488,48 450 688,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 34 276 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 40 723 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 25900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 25 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 077 zł
Całość - kwota brutto 29 977 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 982,00 4 077,00 25 900,00
Luty 29 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 982,00 4 077,00 25 900,00
Marzec 29 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 982,00 4 077,00 25 900,00
Kwiecień 29 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 982,00 4 077,00 25 900,00
Maj 29 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 982,00 4 077,00 25 900,00
Czerwiec 29 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 982,00 4 077,00 25 900,00
Lipiec 29 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 982,00 4 077,00 25 900,00
Sierpień 29 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 982,00 4 077,00 25 900,00
Wrzesień 29 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 982,00 4 077,00 25 900,00
Październik 29 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 982,00 4 077,00 25 900,00
Listopad 29 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 982,00 4 077,00 25 900,00
Grudzień 29 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 982,00 4 077,00 25 900,00
Rocznie 359 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287 784,00 48 924,00 310 800,00
Wynagrodzenie pracownika 29 977 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 29 977 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 977,00 zł
Luty 29 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 977,00 zł
Marzec 29 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 977,00 zł
Kwiecień 29 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 977,00 zł
Maj 29 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 977,00 zł
Czerwiec 29 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 977,00 zł
Lipiec 29 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 977,00 zł
Sierpień 29 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 977,00 zł
Wrzesień 29 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 977,00 zł
Październik 29 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 977,00 zł
Listopad 29 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 977,00 zł
Grudzień 29 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 977,00 zł
Rocznie 359 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359 724,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 29 977 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 29 977 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 25900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 25 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 23 453 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 764 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 31 217 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 31 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 764,00 0,00 23 453,00
Luty 31 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 564,00 0,00 21 653,00
Marzec 31 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 564,00 0,00 21 653,00
Kwiecień 31 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 564,00 0,00 21 653,00
Maj 31 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 564,00 0,00 21 653,00
Czerwiec 31 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 564,00 0,00 21 653,00
Lipiec 31 217,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 480,00 0,00 21 473,41
Sierpień 31 217,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 480,00 0,00 21 473,41
Wrzesień 31 217,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 480,00 0,00 21 473,41
Październik 31 217,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 480,00 0,00 21 473,41
Listopad 31 217,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 480,00 0,00 21 473,41
Grudzień 31 217,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 480,00 0,00 21 473,41
Rocznie 374 604,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 112 464,00 0,00 260 558,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 31 217 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 453 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.