Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 25800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 25 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 571 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 557 zł
Ubezpieczenie rentowe 547 zł
Ubezpieczenie chorobowe 893 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 831 zł
Zaliczka na podatek 2 049 zł
Całość - kwota brutto 36 448 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 36 448,00 3 557,32 546,72 892,98 2 830,59 31 201,00 2 049,00 26 571,39
Luty 36 448,00 3 557,32 546,72 892,98 2 830,59 31 201,00 2 049,00 26 571,39
Marzec 36 448,00 3 557,32 546,72 892,98 2 830,59 31 201,00 2 049,00 26 571,39
Kwiecień 36 448,00 3 557,32 546,72 892,98 2 830,59 31 201,00 2 769,00 25 851,39
Maj 36 448,00 3 110,34 478,02 892,98 2 877,00 31 717,00 7 272,00 21 817,66
Czerwiec 36 448,00 0,00 0,00 892,98 3 199,95 35 305,00 8 098,00 24 257,07
Lipiec 36 448,00 0,00 0,00 892,98 3 199,95 35 305,00 8 098,00 24 257,07
Sierpień 36 448,00 0,00 0,00 892,98 3 199,95 35 305,00 8 098,00 24 257,07
Wrzesień 36 448,00 0,00 0,00 892,98 3 199,95 35 305,00 8 098,00 24 257,07
Październik 36 448,00 0,00 0,00 892,98 3 199,95 35 305,00 8 098,00 24 257,07
Listopad 36 448,00 0,00 0,00 892,98 3 199,95 35 305,00 8 098,00 24 257,07
Grudzień 36 448,00 0,00 0,00 892,98 3 199,95 35 305,00 8 098,00 24 257,07
Rocznie 437 376,00 17 339,62 2 664,90 10 715,76 36 599,01 403 656,00 72 874,00 297 182,71
Wynagrodzenie pracownika 36 448 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 557 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 369 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 609 zł
Fundusz Pracy (FP) 893 zł
FGŚP 36 zł
Cała kwota 43 913 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 36 448,00 3 557,32 2 369,12 608,68 929,43 43 912,55 zł
Luty 36 448,00 3 557,32 2 369,12 608,68 929,43 43 912,55 zł
Marzec 36 448,00 3 557,32 2 369,12 608,68 929,43 43 912,55 zł
Kwiecień 36 448,00 3 557,32 2 369,12 608,68 929,43 43 912,55 zł
Maj 36 448,00 3 110,34 2 071,42 608,68 929,43 43 167,87 zł
Czerwiec 36 448,00 0,00 0,00 608,68 929,43 37 986,11 zł
Lipiec 36 448,00 0,00 0,00 608,68 929,43 37 986,11 zł
Sierpień 36 448,00 0,00 0,00 608,68 929,43 37 986,11 zł
Wrzesień 36 448,00 0,00 0,00 608,68 929,43 37 986,11 zł
Październik 36 448,00 0,00 0,00 608,68 929,43 37 986,11 zł
Listopad 36 448,00 0,00 0,00 608,68 929,43 37 986,11 zł
Grudzień 36 448,00 0,00 0,00 608,68 929,43 37 986,11 zł
Rocznie 437 376,00 17 339,62 11 547,90 7 304,16 11 153,16 484 720,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 36 448 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 571 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 571 zł netto poniesie łączny koszt równy 43 913 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 25800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 25 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 333 zł
Ubezpieczenie rentowe 512 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 727 zł
Zaliczka na podatek 1 773 zł
Całość - kwota brutto 34 145 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 145,00 3 332,55 512,18 0,00 2 727,02 24 240,00 1 773,00 25 800,25
Luty 34 145,00 3 332,55 512,18 0,00 2 727,02 24 240,00 1 773,00 25 800,25
Marzec 34 145,00 3 332,55 512,18 0,00 2 727,02 24 240,00 1 773,00 25 800,25
Kwiecień 34 145,00 3 332,55 512,18 0,00 2 727,02 24 240,00 1 773,00 25 800,25
Maj 34 145,00 3 332,55 512,18 0,00 2 727,02 24 240,00 1 773,00 25 800,25
Czerwiec 34 145,00 676,87 104,00 0,00 3 002,77 26 691,00 1 952,00 28 409,36
Lipiec 34 145,00 0,00 0,00 0,00 3 073,05 27 316,00 1 997,00 29 074,95
Sierpień 34 145,00 0,00 0,00 0,00 3 073,05 27 316,00 1 997,00 29 074,95
Wrzesień 34 145,00 0,00 0,00 0,00 3 073,05 27 316,00 1 997,00 29 074,95
Październik 34 145,00 0,00 0,00 0,00 3 073,05 27 316,00 1 997,00 29 074,95
Listopad 34 145,00 0,00 0,00 0,00 3 073,05 27 316,00 1 997,00 29 074,95
Grudzień 34 145,00 0,00 0,00 0,00 3 073,05 27 316,00 1 997,00 29 074,95
Rocznie 409 740,00 17 339,62 2 664,90 0,00 35 076,17 311 787,00 22 799,00 331 860,31
Wynagrodzenie pracownika 34 145 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 333 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 219 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 837 zł
FGŚP 34 zł
Cała kwota 40 568 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 145,00 3 332,55 2 219,43 0,00 870,70 40 567,68 zł
Luty 34 145,00 3 332,55 2 219,43 0,00 870,70 40 567,68 zł
Marzec 34 145,00 3 332,55 2 219,43 0,00 870,70 40 567,68 zł
Kwiecień 34 145,00 3 332,55 2 219,43 0,00 870,70 40 567,68 zł
Maj 34 145,00 3 332,55 2 219,43 0,00 870,70 40 567,68 zł
Czerwiec 34 145,00 676,87 450,75 0,00 870,70 36 143,32 zł
Lipiec 34 145,00 0,00 0,00 0,00 870,70 35 015,70 zł
Sierpień 34 145,00 0,00 0,00 0,00 870,70 35 015,70 zł
Wrzesień 34 145,00 0,00 0,00 0,00 870,70 35 015,70 zł
Październik 34 145,00 0,00 0,00 0,00 870,70 35 015,70 zł
Listopad 34 145,00 0,00 0,00 0,00 870,70 35 015,70 zł
Grudzień 34 145,00 0,00 0,00 0,00 870,70 35 015,70 zł
Rocznie 409 740,00 17 339,62 11 547,90 0,00 10 448,40 449 075,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 34 145 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 40 568 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 25800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 25 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 061 zł
Całość - kwota brutto 29 861 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 889,00 4 061,00 25 800,00
Luty 29 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 889,00 4 061,00 25 800,00
Marzec 29 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 889,00 4 061,00 25 800,00
Kwiecień 29 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 889,00 4 061,00 25 800,00
Maj 29 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 889,00 4 061,00 25 800,00
Czerwiec 29 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 889,00 4 061,00 25 800,00
Lipiec 29 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 889,00 4 061,00 25 800,00
Sierpień 29 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 889,00 4 061,00 25 800,00
Wrzesień 29 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 889,00 4 061,00 25 800,00
Październik 29 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 889,00 4 061,00 25 800,00
Listopad 29 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 889,00 4 061,00 25 800,00
Grudzień 29 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 889,00 4 061,00 25 800,00
Rocznie 358 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286 668,00 48 732,00 309 600,00
Wynagrodzenie pracownika 29 861 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 29 861 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 861,00 zł
Luty 29 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 861,00 zł
Marzec 29 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 861,00 zł
Kwiecień 29 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 861,00 zł
Maj 29 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 861,00 zł
Czerwiec 29 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 861,00 zł
Lipiec 29 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 861,00 zł
Sierpień 29 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 861,00 zł
Wrzesień 29 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 861,00 zł
Październik 29 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 861,00 zł
Listopad 29 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 861,00 zł
Grudzień 29 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 861,00 zł
Rocznie 358 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358 332,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 29 861 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 29 861 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 25800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 25 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 23 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 726 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 31 096 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 31 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 726,00 0,00 23 370,00
Luty 31 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 526,00 0,00 21 570,00
Marzec 31 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 526,00 0,00 21 570,00
Kwiecień 31 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 526,00 0,00 21 570,00
Maj 31 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 526,00 0,00 21 570,00
Czerwiec 31 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 526,00 0,00 21 570,00
Lipiec 31 096,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 441,00 0,00 21 391,41
Sierpień 31 096,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 441,00 0,00 21 391,41
Wrzesień 31 096,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 441,00 0,00 21 391,41
Październik 31 096,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 441,00 0,00 21 391,41
Listopad 31 096,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 441,00 0,00 21 391,41
Grudzień 31 096,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 441,00 0,00 21 391,41
Rocznie 373 152,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 112 002,00 0,00 259 568,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 31 096 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 370 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.