Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 25700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 25 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 085 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 544 zł
Ubezpieczenie rentowe 545 zł
Ubezpieczenie chorobowe 890 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 820 zł
Zaliczka na podatek 3 430 zł
Całość - kwota brutto 36 314 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 36 314,00 3 544,25 544,71 889,69 2 820,18 31 085,00 3 430,00 25 085,17
Luty 36 314,00 3 544,25 544,71 889,69 2 820,18 31 085,00 3 430,00 25 085,17
Marzec 36 314,00 3 544,25 544,71 889,69 2 820,18 31 085,00 3 430,00 25 085,17
Kwiecień 36 314,00 3 544,25 544,71 889,69 2 820,18 31 085,00 4 298,00 24 217,17
Maj 36 314,00 3 544,25 544,71 889,69 2 820,18 31 085,00 9 947,00 18 568,17
Czerwiec 36 314,00 2 584,43 397,20 889,69 2 919,84 32 193,00 10 302,00 19 220,84
Lipiec 36 314,00 0,00 0,00 889,69 3 188,19 35 174,00 11 256,00 20 980,12
Sierpień 36 314,00 0,00 0,00 889,69 3 188,19 35 174,00 11 256,00 20 980,12
Wrzesień 36 314,00 0,00 0,00 889,69 3 188,19 35 174,00 11 256,00 20 980,12
Październik 36 314,00 0,00 0,00 889,69 3 188,19 35 174,00 11 256,00 20 980,12
Listopad 36 314,00 0,00 0,00 889,69 3 188,19 35 174,00 11 256,00 20 980,12
Grudzień 36 314,00 0,00 0,00 889,69 3 188,19 35 174,00 11 256,00 20 980,12
Rocznie 435 768,00 20 305,68 3 120,75 10 676,28 36 149,88 398 662,00 66 219,00 263 142,41
Wynagrodzenie pracownika 36 314 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 544 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 360 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 606 zł
Fundusz Pracy (FP) 890 zł
FGŚP 36 zł
Cała kwota 43 751 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 36 314,00 3 544,25 2 360,41 606,44 926,00 43 751,10 zł
Luty 36 314,00 3 544,25 2 360,41 606,44 926,00 43 751,10 zł
Marzec 36 314,00 3 544,25 2 360,41 606,44 926,00 43 751,10 zł
Kwiecień 36 314,00 3 544,25 2 360,41 606,44 926,00 43 751,10 zł
Maj 36 314,00 3 544,25 2 360,41 606,44 926,00 43 751,10 zł
Czerwiec 36 314,00 2 584,43 1 721,20 606,44 926,00 42 152,07 zł
Lipiec 36 314,00 0,00 0,00 606,44 926,00 37 846,44 zł
Sierpień 36 314,00 0,00 0,00 606,44 926,00 37 846,44 zł
Wrzesień 36 314,00 0,00 0,00 606,44 926,00 37 846,44 zł
Październik 36 314,00 0,00 0,00 606,44 926,00 37 846,44 zł
Listopad 36 314,00 0,00 0,00 606,44 926,00 37 846,44 zł
Grudzień 36 314,00 0,00 0,00 606,44 926,00 37 846,44 zł
Rocznie 435 768,00 20 305,68 13 523,25 7 277,28 11 112,00 487 986,21 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 36 314 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 085 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 085 zł netto poniesie łączny koszt równy 43 751 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 25700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 25 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 24 571 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 320 zł
Ubezpieczenie rentowe 510 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 717 zł
Zaliczka na podatek 2 898 zł
Całość - kwota brutto 34 016 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 016,00 3 319,96 510,24 0,00 2 716,72 24 149,00 2 898,00 24 571,20
Luty 34 016,00 3 319,96 510,24 0,00 2 716,72 24 149,00 2 898,00 24 571,20
Marzec 34 016,00 3 319,96 510,24 0,00 2 716,72 24 149,00 2 898,00 24 571,20
Kwiecień 34 016,00 3 319,96 510,24 0,00 2 716,72 24 149,00 2 898,00 24 571,20
Maj 34 016,00 3 319,96 510,24 0,00 2 716,72 24 149,00 2 898,00 24 571,20
Czerwiec 34 016,00 3 319,96 510,24 0,00 2 716,72 24 149,00 2 898,00 24 571,20
Lipiec 34 016,00 385,92 59,31 0,00 3 021,37 26 857,00 3 223,00 27 326,56
Sierpień 34 016,00 0,00 0,00 0,00 3 061,44 27 213,00 3 266,00 27 689,00
Wrzesień 34 016,00 0,00 0,00 0,00 3 061,44 27 213,00 3 266,00 27 689,00
Październik 34 016,00 0,00 0,00 0,00 3 061,44 27 213,00 3 266,00 27 689,00
Listopad 34 016,00 0,00 0,00 0,00 3 061,44 27 213,00 3 266,00 27 689,00
Grudzień 34 016,00 0,00 0,00 0,00 3 061,44 27 213,00 3 266,00 27 689,00
Rocznie 408 192,00 20 305,68 3 120,75 0,00 34 628,89 307 816,00 2 307,00 313 198,76
Wynagrodzenie pracownika 34 016 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 320 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 211 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 833 zł
FGŚP 34 zł
Cała kwota 40 414 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 016,00 3 319,96 2 211,04 0,00 867,41 40 414,41 zł
Luty 34 016,00 3 319,96 2 211,04 0,00 867,41 40 414,41 zł
Marzec 34 016,00 3 319,96 2 211,04 0,00 867,41 40 414,41 zł
Kwiecień 34 016,00 3 319,96 2 211,04 0,00 867,41 40 414,41 zł
Maj 34 016,00 3 319,96 2 211,04 0,00 867,41 40 414,41 zł
Czerwiec 34 016,00 3 319,96 2 211,04 0,00 867,41 40 414,41 zł
Lipiec 34 016,00 385,92 257,01 0,00 867,41 35 526,34 zł
Sierpień 34 016,00 0,00 0,00 0,00 867,41 34 883,41 zł
Wrzesień 34 016,00 0,00 0,00 0,00 867,41 34 883,41 zł
Październik 34 016,00 0,00 0,00 0,00 867,41 34 883,41 zł
Listopad 34 016,00 0,00 0,00 0,00 867,41 34 883,41 zł
Grudzień 34 016,00 0,00 0,00 0,00 867,41 34 883,41 zł
Rocznie 408 192,00 20 305,68 13 523,25 0,00 10 408,92 452 429,85 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 34 016 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 571 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 24 571 zł netto poniesie łączny koszt równy 40 414 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 25700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 25 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 045 zł
Całość - kwota brutto 29 745 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 796,00 4 045,00 25 700,00
Luty 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 796,00 4 045,00 25 700,00
Marzec 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 796,00 4 045,00 25 700,00
Kwiecień 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 796,00 4 045,00 25 700,00
Maj 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 796,00 4 045,00 25 700,00
Czerwiec 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 796,00 4 045,00 25 700,00
Lipiec 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 796,00 4 045,00 25 700,00
Sierpień 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 796,00 4 045,00 25 700,00
Wrzesień 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 796,00 4 045,00 25 700,00
Październik 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 796,00 4 045,00 25 700,00
Listopad 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 796,00 4 045,00 25 700,00
Grudzień 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 796,00 4 045,00 25 700,00
Rocznie 356 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 552,00 48 540,00 308 400,00
Wynagrodzenie pracownika 29 745 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 29 745 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 745,00 zł
Luty 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 745,00 zł
Marzec 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 745,00 zł
Kwiecień 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 745,00 zł
Maj 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 745,00 zł
Czerwiec 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 745,00 zł
Lipiec 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 745,00 zł
Sierpień 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 745,00 zł
Wrzesień 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 745,00 zł
Październik 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 745,00 zł
Listopad 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 745,00 zł
Grudzień 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 745,00 zł
Rocznie 356 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356 940,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 29 745 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 29 745 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 25700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 25 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 20 501 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 788 zł
Zaliczka na podatek 7 687 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 30 976 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 30 976,00 0,00 0,00 0,00 2 787,84 0,00 7 687,00 0,00 20 501,16
Luty 30 976,00 0,00 0,00 0,00 2 787,84 0,00 9 487,00 0,00 18 701,16
Marzec 30 976,00 0,00 0,00 0,00 2 787,84 0,00 9 487,00 0,00 18 701,16
Kwiecień 30 976,00 0,00 0,00 0,00 2 787,84 0,00 9 487,00 0,00 18 701,16
Maj 30 976,00 0,00 0,00 0,00 2 787,84 0,00 9 487,00 0,00 18 701,16
Czerwiec 30 976,00 0,00 0,00 0,00 2 787,84 0,00 9 487,00 0,00 18 701,16
Lipiec 30 976,00 176,27 72,24 0,00 2 787,84 15,08 9 403,00 0,00 18 521,57
Sierpień 30 976,00 176,27 72,24 0,00 2 787,84 15,08 9 403,00 0,00 18 521,57
Wrzesień 30 976,00 176,27 72,24 0,00 2 787,84 15,08 9 403,00 0,00 18 521,57
Październik 30 976,00 176,27 72,24 0,00 2 787,84 15,08 9 403,00 0,00 18 521,57
Listopad 30 976,00 176,27 72,24 0,00 2 787,84 15,08 9 403,00 0,00 18 521,57
Grudzień 30 976,00 176,27 72,24 0,00 2 787,84 15,08 9 403,00 0,00 18 521,57
Rocznie 371 712,00 1 057,62 433,44 0,00 33 454,08 0,00 111 540,00 0,00 225 136,38

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 30 976 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 20 501 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.