Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 25700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 25 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 26 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 543 zł
Ubezpieczenie rentowe 545 zł
Ubezpieczenie chorobowe 890 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 820 zł
Zaliczka na podatek 2 039 zł
Całość - kwota brutto 36 306 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 36 306,00 3 543,47 544,59 889,50 2 819,56 31 078,00 2 039,00 26 469,88
Luty 36 306,00 3 543,47 544,59 889,50 2 819,56 31 078,00 2 039,00 26 469,88
Marzec 36 306,00 3 543,47 544,59 889,50 2 819,56 31 078,00 2 039,00 26 469,88
Kwiecień 36 306,00 3 543,47 544,59 889,50 2 819,56 31 078,00 2 686,00 25 822,88
Maj 36 306,00 3 165,74 486,54 889,50 2 858,78 31 514,00 7 226,00 21 679,44
Czerwiec 36 306,00 0,00 0,00 889,50 3 187,49 35 167,00 8 066,00 24 163,01
Lipiec 36 306,00 0,00 0,00 889,50 3 187,49 35 167,00 8 066,00 24 163,01
Sierpień 36 306,00 0,00 0,00 889,50 3 187,49 35 167,00 8 066,00 24 163,01
Wrzesień 36 306,00 0,00 0,00 889,50 3 187,49 35 167,00 8 066,00 24 163,01
Październik 36 306,00 0,00 0,00 889,50 3 187,49 35 167,00 8 066,00 24 163,01
Listopad 36 306,00 0,00 0,00 889,50 3 187,49 35 167,00 8 066,00 24 163,01
Grudzień 36 306,00 0,00 0,00 889,50 3 187,49 35 167,00 8 066,00 24 163,01
Rocznie 435 672,00 17 339,62 2 664,90 10 674,00 36 449,45 401 995,00 72 491,00 296 053,03
Wynagrodzenie pracownika 36 306 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 543 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 360 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 606 zł
Fundusz Pracy (FP) 890 zł
FGŚP 36 zł
Cała kwota 43 741 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 36 306,00 3 543,47 2 359,89 606,31 925,81 43 741,48 zł
Luty 36 306,00 3 543,47 2 359,89 606,31 925,81 43 741,48 zł
Marzec 36 306,00 3 543,47 2 359,89 606,31 925,81 43 741,48 zł
Kwiecień 36 306,00 3 543,47 2 359,89 606,31 925,81 43 741,48 zł
Maj 36 306,00 3 165,74 2 108,34 606,31 925,81 43 112,20 zł
Czerwiec 36 306,00 0,00 0,00 606,31 925,81 37 838,12 zł
Lipiec 36 306,00 0,00 0,00 606,31 925,81 37 838,12 zł
Sierpień 36 306,00 0,00 0,00 606,31 925,81 37 838,12 zł
Wrzesień 36 306,00 0,00 0,00 606,31 925,81 37 838,12 zł
Październik 36 306,00 0,00 0,00 606,31 925,81 37 838,12 zł
Listopad 36 306,00 0,00 0,00 606,31 925,81 37 838,12 zł
Grudzień 36 306,00 0,00 0,00 606,31 925,81 37 838,12 zł
Rocznie 435 672,00 17 339,62 11 547,90 7 275,72 11 109,72 482 944,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 36 306 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 26 470 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 26 470 zł netto poniesie łączny koszt równy 43 741 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 25700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 25 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 320 zł
Ubezpieczenie rentowe 510 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 716 zł
Zaliczka na podatek 1 766 zł
Całość - kwota brutto 34 012 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 34 012,00 3 319,57 510,18 0,00 2 716,40 24 146,00 1 766,00 25 699,85
Luty 34 012,00 3 319,57 510,18 0,00 2 716,40 24 146,00 1 766,00 25 699,85
Marzec 34 012,00 3 319,57 510,18 0,00 2 716,40 24 146,00 1 766,00 25 699,85
Kwiecień 34 012,00 3 319,57 510,18 0,00 2 716,40 24 146,00 1 766,00 25 699,85
Maj 34 012,00 3 319,57 510,18 0,00 2 716,40 24 146,00 1 766,00 25 699,85
Czerwiec 34 012,00 741,77 114,00 0,00 2 984,06 26 525,00 1 940,00 28 232,17
Lipiec 34 012,00 0,00 0,00 0,00 3 061,08 27 210,00 1 990,00 28 960,92
Sierpień 34 012,00 0,00 0,00 0,00 3 061,08 27 210,00 1 990,00 28 960,92
Wrzesień 34 012,00 0,00 0,00 0,00 3 061,08 27 210,00 1 990,00 28 960,92
Październik 34 012,00 0,00 0,00 0,00 3 061,08 27 210,00 1 990,00 28 960,92
Listopad 34 012,00 0,00 0,00 0,00 3 061,08 27 210,00 1 990,00 28 960,92
Grudzień 34 012,00 0,00 0,00 0,00 3 061,08 27 210,00 1 990,00 28 960,92
Rocznie 408 144,00 17 339,62 2 664,90 0,00 34 932,54 310 515,00 22 710,00 330 496,94
Wynagrodzenie pracownika 34 012 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 320 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 211 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 833 zł
FGŚP 34 zł
Cała kwota 40 410 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 34 012,00 3 319,57 2 210,78 0,00 867,30 40 409,65 zł
Luty 34 012,00 3 319,57 2 210,78 0,00 867,30 40 409,65 zł
Marzec 34 012,00 3 319,57 2 210,78 0,00 867,30 40 409,65 zł
Kwiecień 34 012,00 3 319,57 2 210,78 0,00 867,30 40 409,65 zł
Maj 34 012,00 3 319,57 2 210,78 0,00 867,30 40 409,65 zł
Czerwiec 34 012,00 741,77 494,00 0,00 867,30 36 115,07 zł
Lipiec 34 012,00 0,00 0,00 0,00 867,30 34 879,30 zł
Sierpień 34 012,00 0,00 0,00 0,00 867,30 34 879,30 zł
Wrzesień 34 012,00 0,00 0,00 0,00 867,30 34 879,30 zł
Październik 34 012,00 0,00 0,00 0,00 867,30 34 879,30 zł
Listopad 34 012,00 0,00 0,00 0,00 867,30 34 879,30 zł
Grudzień 34 012,00 0,00 0,00 0,00 867,30 34 879,30 zł
Rocznie 408 144,00 17 339,62 11 547,90 0,00 10 407,60 447 439,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 34 012 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 40 410 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 25700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 25 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 25 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 045 zł
Całość - kwota brutto 29 745 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 796,00 4 045,00 25 700,00
Luty 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 796,00 4 045,00 25 700,00
Marzec 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 796,00 4 045,00 25 700,00
Kwiecień 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 796,00 4 045,00 25 700,00
Maj 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 796,00 4 045,00 25 700,00
Czerwiec 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 796,00 4 045,00 25 700,00
Lipiec 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 796,00 4 045,00 25 700,00
Sierpień 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 796,00 4 045,00 25 700,00
Wrzesień 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 796,00 4 045,00 25 700,00
Październik 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 796,00 4 045,00 25 700,00
Listopad 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 796,00 4 045,00 25 700,00
Grudzień 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 796,00 4 045,00 25 700,00
Rocznie 356 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 552,00 48 540,00 308 400,00
Wynagrodzenie pracownika 29 745 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 29 745 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 745,00 zł
Luty 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 745,00 zł
Marzec 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 745,00 zł
Kwiecień 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 745,00 zł
Maj 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 745,00 zł
Czerwiec 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 745,00 zł
Lipiec 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 745,00 zł
Sierpień 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 745,00 zł
Wrzesień 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 745,00 zł
Październik 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 745,00 zł
Listopad 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 745,00 zł
Grudzień 29 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 745,00 zł
Rocznie 356 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356 940,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 29 745 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 25 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 29 745 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 25700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 25 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 23 289 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 687 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 30 976 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 30 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 687,00 0,00 23 289,00
Luty 30 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 487,00 0,00 21 489,00
Marzec 30 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 487,00 0,00 21 489,00
Kwiecień 30 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 487,00 0,00 21 489,00
Maj 30 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 487,00 0,00 21 489,00
Czerwiec 30 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 487,00 0,00 21 489,00
Lipiec 30 976,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 403,00 0,00 21 309,41
Sierpień 30 976,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 403,00 0,00 21 309,41
Wrzesień 30 976,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 403,00 0,00 21 309,41
Październik 30 976,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 403,00 0,00 21 309,41
Listopad 30 976,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 403,00 0,00 21 309,41
Grudzień 30 976,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 9 403,00 0,00 21 309,41
Rocznie 371 712,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 111 540,00 0,00 258 590,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 30 976 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 289 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.