Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2470 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 330 zł
Ubezpieczenie rentowe 51 zł
Ubezpieczenie chorobowe 83 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 262 zł
Zaliczka na podatek 183 zł
Całość - kwota brutto 3 379 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 379,00 329,79 50,69 82,79 262,42 2 666,00 183,00 2 470,31
Luty 3 379,00 329,79 50,69 82,79 262,42 2 666,00 183,00 2 470,31
Marzec 3 379,00 329,79 50,69 82,79 262,42 2 666,00 183,00 2 470,31
Kwiecień 3 379,00 329,79 50,69 82,79 262,42 2 666,00 183,00 2 470,31
Maj 3 379,00 329,79 50,69 82,79 262,42 2 666,00 183,00 2 470,31
Czerwiec 3 379,00 329,79 50,69 82,79 262,42 2 666,00 183,00 2 470,31
Lipiec 3 379,00 329,79 50,69 82,79 262,42 2 666,00 183,00 2 470,31
Sierpień 3 379,00 329,79 50,69 82,79 262,42 2 666,00 183,00 2 470,31
Wrzesień 3 379,00 329,79 50,69 82,79 262,42 2 666,00 183,00 2 470,31
Październik 3 379,00 329,79 50,69 82,79 262,42 2 666,00 183,00 2 470,31
Listopad 3 379,00 329,79 50,69 82,79 262,42 2 666,00 183,00 2 470,31
Grudzień 3 379,00 329,79 50,69 82,79 262,42 2 666,00 183,00 2 470,31
Rocznie 40 548,00 3 957,48 608,28 993,48 3 149,04 31 992,00 2 196,00 29 643,72
Wynagrodzenie pracownika 3 379 zł
Ubezpieczenie emerytalne 330 zł
Ubezpieczenie rentowe 220 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 56 zł
Fundusz Pracy (FP) 83 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 071 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 379,00 329,79 219,64 56,43 86,17 4 071,03 zł
Luty 3 379,00 329,79 219,64 56,43 86,17 4 071,03 zł
Marzec 3 379,00 329,79 219,64 56,43 86,17 4 071,03 zł
Kwiecień 3 379,00 329,79 219,64 56,43 86,17 4 071,03 zł
Maj 3 379,00 329,79 219,64 56,43 86,17 4 071,03 zł
Czerwiec 3 379,00 329,79 219,64 56,43 86,17 4 071,03 zł
Lipiec 3 379,00 329,79 219,64 56,43 86,17 4 071,03 zł
Sierpień 3 379,00 329,79 219,64 56,43 86,17 4 071,03 zł
Wrzesień 3 379,00 329,79 219,64 56,43 86,17 4 071,03 zł
Październik 3 379,00 329,79 219,64 56,43 86,17 4 071,03 zł
Listopad 3 379,00 329,79 219,64 56,43 86,17 4 071,03 zł
Grudzień 3 379,00 329,79 219,64 56,43 86,17 4 071,03 zł
Rocznie 40 548,00 3 957,48 2 635,68 677,16 1 034,04 48 852,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 379 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 470 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 470 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 071 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2470 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 319 zł
Ubezpieczenie rentowe 49 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 261 zł
Zaliczka na podatek 170 zł
Całość - kwota brutto 3 269 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 269,00 319,05 49,04 0,00 261,08 2 321,00 170,00 2 469,83
Luty 3 269,00 319,05 49,04 0,00 261,08 2 321,00 170,00 2 469,83
Marzec 3 269,00 319,05 49,04 0,00 261,08 2 321,00 170,00 2 469,83
Kwiecień 3 269,00 319,05 49,04 0,00 261,08 2 321,00 170,00 2 469,83
Maj 3 269,00 319,05 49,04 0,00 261,08 2 321,00 170,00 2 469,83
Czerwiec 3 269,00 319,05 49,04 0,00 261,08 2 321,00 170,00 2 469,83
Lipiec 3 269,00 319,05 49,04 0,00 261,08 2 321,00 170,00 2 469,83
Sierpień 3 269,00 319,05 49,04 0,00 261,08 2 321,00 170,00 2 469,83
Wrzesień 3 269,00 319,05 49,04 0,00 261,08 2 321,00 170,00 2 469,83
Październik 3 269,00 319,05 49,04 0,00 261,08 2 321,00 170,00 2 469,83
Listopad 3 269,00 319,05 49,04 0,00 261,08 2 321,00 170,00 2 469,83
Grudzień 3 269,00 319,05 49,04 0,00 261,08 2 321,00 170,00 2 469,83
Rocznie 39 228,00 3 828,60 588,48 0,00 3 132,96 27 852,00 2 040,00 29 637,96
Wynagrodzenie pracownika 3 269 zł
Ubezpieczenie emerytalne 319 zł
Ubezpieczenie rentowe 212 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 80 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 884 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 269,00 319,05 212,49 0,00 83,36 3 883,90 zł
Luty 3 269,00 319,05 212,49 0,00 83,36 3 883,90 zł
Marzec 3 269,00 319,05 212,49 0,00 83,36 3 883,90 zł
Kwiecień 3 269,00 319,05 212,49 0,00 83,36 3 883,90 zł
Maj 3 269,00 319,05 212,49 0,00 83,36 3 883,90 zł
Czerwiec 3 269,00 319,05 212,49 0,00 83,36 3 883,90 zł
Lipiec 3 269,00 319,05 212,49 0,00 83,36 3 883,90 zł
Sierpień 3 269,00 319,05 212,49 0,00 83,36 3 883,90 zł
Wrzesień 3 269,00 319,05 212,49 0,00 83,36 3 883,90 zł
Październik 3 269,00 319,05 212,49 0,00 83,36 3 883,90 zł
Listopad 3 269,00 319,05 212,49 0,00 83,36 3 883,90 zł
Grudzień 3 269,00 319,05 212,49 0,00 83,36 3 883,90 zł
Rocznie 39 228,00 3 828,60 2 549,88 0,00 1 000,32 46 606,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 269 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 470 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 470 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 884 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2470 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 389 zł
Całość - kwota brutto 2 859 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 287,00 389,00 2 470,00
Luty 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 287,00 389,00 2 470,00
Marzec 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 287,00 389,00 2 470,00
Kwiecień 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 287,00 389,00 2 470,00
Maj 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 287,00 389,00 2 470,00
Czerwiec 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 287,00 389,00 2 470,00
Lipiec 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 287,00 389,00 2 470,00
Sierpień 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 287,00 389,00 2 470,00
Wrzesień 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 287,00 389,00 2 470,00
Październik 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 287,00 389,00 2 470,00
Listopad 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 287,00 389,00 2 470,00
Grudzień 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 287,00 389,00 2 470,00
Rocznie 34 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 444,00 4 668,00 29 640,00
Wynagrodzenie pracownika 2 859 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 859 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 859,00 zł
Luty 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 859,00 zł
Marzec 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 859,00 zł
Kwiecień 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 859,00 zł
Maj 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 859,00 zł
Czerwiec 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 859,00 zł
Lipiec 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 859,00 zł
Sierpień 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 859,00 zł
Wrzesień 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 859,00 zł
Październik 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 859,00 zł
Listopad 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 859,00 zł
Grudzień 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 859,00 zł
Rocznie 34 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 308,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 859 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 470 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 470 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 859 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2470 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 152 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 984 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 984,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 152,00 0,00 2 469,66
Luty 2 984,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 152,00 0,00 2 469,66
Marzec 2 984,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 152,00 0,00 2 469,66
Kwiecień 2 984,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 152,00 0,00 2 469,66
Maj 2 984,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 152,00 0,00 2 469,66
Czerwiec 2 984,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 152,00 0,00 2 469,66
Lipiec 2 984,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 113,00 0,00 2 280,97
Sierpień 2 984,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 113,00 0,00 2 280,97
Wrzesień 2 984,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 113,00 0,00 2 280,97
Październik 2 984,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 113,00 0,00 2 280,97
Listopad 2 984,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 113,00 0,00 2 280,97
Grudzień 2 984,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 113,00 0,00 2 280,97
Rocznie 35 808,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 1 590,00 0,00 28 503,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 984 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 470 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ