Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2470 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 470 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 631 zł
Ubezpieczenie emerytalne 329 zł
Ubezpieczenie rentowe 51 zł
Ubezpieczenie chorobowe 83 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 262 zł
Zaliczka na podatek 19 zł
Całość - kwota brutto 3 375 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 375,00 329,40 50,63 82,69 262,11 2 662,00 19,00 2 631,17
Luty 3 375,00 329,40 50,63 82,69 262,11 2 662,00 19,00 2 631,17
Marzec 3 375,00 329,40 50,63 82,69 262,11 2 662,00 19,00 2 631,17
Kwiecień 3 375,00 329,40 50,63 82,69 262,11 2 662,00 19,00 2 631,17
Maj 3 375,00 329,40 50,63 82,69 262,11 2 662,00 19,00 2 631,17
Czerwiec 3 375,00 329,40 50,63 82,69 262,11 2 662,00 19,00 2 631,17
Lipiec 3 375,00 329,40 50,63 82,69 262,11 2 662,00 19,00 2 631,17
Sierpień 3 375,00 329,40 50,63 82,69 262,11 2 662,00 19,00 2 631,17
Wrzesień 3 375,00 329,40 50,63 82,69 262,11 2 662,00 19,00 2 631,17
Październik 3 375,00 329,40 50,63 82,69 262,11 2 662,00 19,00 2 631,17
Listopad 3 375,00 329,40 50,63 82,69 262,11 2 662,00 19,00 2 631,17
Grudzień 3 375,00 329,40 50,63 82,69 262,11 2 662,00 19,00 2 631,17
Rocznie 40 500,00 3 952,80 607,56 992,28 233,28 31 944,00 0,00 31 574,04
Wynagrodzenie pracownika 3 375 zł
Ubezpieczenie emerytalne 329 zł
Ubezpieczenie rentowe 219 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 56 zł
Fundusz Pracy (FP) 83 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 066 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 375,00 329,40 219,38 56,36 86,07 4 066,21 zł
Luty 3 375,00 329,40 219,38 56,36 86,07 4 066,21 zł
Marzec 3 375,00 329,40 219,38 56,36 86,07 4 066,21 zł
Kwiecień 3 375,00 329,40 219,38 56,36 86,07 4 066,21 zł
Maj 3 375,00 329,40 219,38 56,36 86,07 4 066,21 zł
Czerwiec 3 375,00 329,40 219,38 56,36 86,07 4 066,21 zł
Lipiec 3 375,00 329,40 219,38 56,36 86,07 4 066,21 zł
Sierpień 3 375,00 329,40 219,38 56,36 86,07 4 066,21 zł
Wrzesień 3 375,00 329,40 219,38 56,36 86,07 4 066,21 zł
Październik 3 375,00 329,40 219,38 56,36 86,07 4 066,21 zł
Listopad 3 375,00 329,40 219,38 56,36 86,07 4 066,21 zł
Grudzień 3 375,00 329,40 219,38 56,36 86,07 4 066,21 zł
Rocznie 40 500,00 3 952,80 2 632,56 676,32 1 032,84 48 794,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 375 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 631 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 631 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 066 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2470 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 364 zł
Ubezpieczenie emerytalne 319 zł
Ubezpieczenie rentowe 49 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 261 zł
Zaliczka na podatek 279 zł
Całość - kwota brutto 3 273 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 273,00 319,44 49,10 0,00 261,40 2 324,00 279,00 2 364,18
Luty 3 273,00 319,44 49,10 0,00 261,40 2 324,00 279,00 2 364,18
Marzec 3 273,00 319,44 49,10 0,00 261,40 2 324,00 279,00 2 364,18
Kwiecień 3 273,00 319,44 49,10 0,00 261,40 2 324,00 279,00 2 364,18
Maj 3 273,00 319,44 49,10 0,00 261,40 2 324,00 279,00 2 364,18
Czerwiec 3 273,00 319,44 49,10 0,00 261,40 2 324,00 279,00 2 364,18
Lipiec 3 273,00 319,44 49,10 0,00 261,40 2 324,00 279,00 2 364,18
Sierpień 3 273,00 319,44 49,10 0,00 261,40 2 324,00 279,00 2 364,18
Wrzesień 3 273,00 319,44 49,10 0,00 261,40 2 324,00 279,00 2 364,18
Październik 3 273,00 319,44 49,10 0,00 261,40 2 324,00 279,00 2 364,18
Listopad 3 273,00 319,44 49,10 0,00 261,40 2 324,00 279,00 2 364,18
Grudzień 3 273,00 319,44 49,10 0,00 261,40 2 324,00 279,00 2 364,18
Rocznie 39 276,00 3 833,28 589,20 0,00 3 136,80 27 888,00 204,00 28 370,16
Wynagrodzenie pracownika 3 273 zł
Ubezpieczenie emerytalne 319 zł
Ubezpieczenie rentowe 213 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 80 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 889 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 273,00 319,44 212,75 0,00 83,46 3 888,65 zł
Luty 3 273,00 319,44 212,75 0,00 83,46 3 888,65 zł
Marzec 3 273,00 319,44 212,75 0,00 83,46 3 888,65 zł
Kwiecień 3 273,00 319,44 212,75 0,00 83,46 3 888,65 zł
Maj 3 273,00 319,44 212,75 0,00 83,46 3 888,65 zł
Czerwiec 3 273,00 319,44 212,75 0,00 83,46 3 888,65 zł
Lipiec 3 273,00 319,44 212,75 0,00 83,46 3 888,65 zł
Sierpień 3 273,00 319,44 212,75 0,00 83,46 3 888,65 zł
Wrzesień 3 273,00 319,44 212,75 0,00 83,46 3 888,65 zł
Październik 3 273,00 319,44 212,75 0,00 83,46 3 888,65 zł
Listopad 3 273,00 319,44 212,75 0,00 83,46 3 888,65 zł
Grudzień 3 273,00 319,44 212,75 0,00 83,46 3 888,65 zł
Rocznie 39 276,00 3 833,28 2 553,00 0,00 1 001,52 46 663,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 273 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 364 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 364 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 889 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2470 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 389 zł
Całość - kwota brutto 2 859 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 287,00 389,00 2 470,00
Luty 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 287,00 389,00 2 470,00
Marzec 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 287,00 389,00 2 470,00
Kwiecień 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 287,00 389,00 2 470,00
Maj 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 287,00 389,00 2 470,00
Czerwiec 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 287,00 389,00 2 470,00
Lipiec 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 287,00 389,00 2 470,00
Sierpień 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 287,00 389,00 2 470,00
Wrzesień 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 287,00 389,00 2 470,00
Październik 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 287,00 389,00 2 470,00
Listopad 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 287,00 389,00 2 470,00
Grudzień 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 287,00 389,00 2 470,00
Rocznie 34 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 444,00 4 668,00 29 640,00
Wynagrodzenie pracownika 2 859 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 859 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 859,00 zł
Luty 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 859,00 zł
Marzec 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 859,00 zł
Kwiecień 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 859,00 zł
Maj 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 859,00 zł
Czerwiec 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 859,00 zł
Lipiec 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 859,00 zł
Sierpień 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 859,00 zł
Wrzesień 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 859,00 zł
Październik 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 859,00 zł
Listopad 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 859,00 zł
Grudzień 2 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 859,00 zł
Rocznie 34 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 308,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 859 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 470 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 470 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 859 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2470 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 627 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 82 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 980 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 980,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 82,00 0,00 2 627,10
Luty 2 980,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 82,00 0,00 2 627,10
Marzec 2 980,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 82,00 0,00 2 627,10
Kwiecień 2 980,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 82,00 0,00 2 627,10
Maj 2 980,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 517,00 0,00 2 192,10
Czerwiec 2 980,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 529,00 0,00 2 180,10
Lipiec 2 980,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 444,00 0,00 2 001,51
Sierpień 2 980,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 444,00 0,00 2 001,51
Wrzesień 2 980,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 444,00 0,00 2 001,51
Październik 2 980,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 444,00 0,00 2 001,51
Listopad 2 980,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 444,00 0,00 2 001,51
Grudzień 2 980,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 444,00 0,00 2 001,51
Rocznie 35 760,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 4 038,00 0,00 26 889,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 980 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 627 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.