Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2460 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 460 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 621 zł
Ubezpieczenie emerytalne 328 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie chorobowe 82 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 261 zł
Zaliczka na podatek 18 zł
Całość - kwota brutto 3 361 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 361,00 328,03 50,42 82,34 261,02 2 650,00 18,00 2 621,19
Luty 3 361,00 328,03 50,42 82,34 261,02 2 650,00 18,00 2 621,19
Marzec 3 361,00 328,03 50,42 82,34 261,02 2 650,00 18,00 2 621,19
Kwiecień 3 361,00 328,03 50,42 82,34 261,02 2 650,00 18,00 2 621,19
Maj 3 361,00 328,03 50,42 82,34 261,02 2 650,00 18,00 2 621,19
Czerwiec 3 361,00 328,03 50,42 82,34 261,02 2 650,00 18,00 2 621,19
Lipiec 3 361,00 328,03 50,42 82,34 261,02 2 650,00 18,00 2 621,19
Sierpień 3 361,00 328,03 50,42 82,34 261,02 2 650,00 18,00 2 621,19
Wrzesień 3 361,00 328,03 50,42 82,34 261,02 2 650,00 18,00 2 621,19
Październik 3 361,00 328,03 50,42 82,34 261,02 2 650,00 18,00 2 621,19
Listopad 3 361,00 328,03 50,42 82,34 261,02 2 650,00 18,00 2 621,19
Grudzień 3 361,00 328,03 50,42 82,34 261,02 2 650,00 18,00 2 621,19
Rocznie 40 332,00 3 936,36 605,04 988,08 216,00 31 800,00 0,00 31 454,28
Wynagrodzenie pracownika 3 361 zł
Ubezpieczenie emerytalne 328 zł
Ubezpieczenie rentowe 218 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 56 zł
Fundusz Pracy (FP) 82 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 049 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 361,00 328,03 218,47 56,13 85,70 4 049,33 zł
Luty 3 361,00 328,03 218,47 56,13 85,70 4 049,33 zł
Marzec 3 361,00 328,03 218,47 56,13 85,70 4 049,33 zł
Kwiecień 3 361,00 328,03 218,47 56,13 85,70 4 049,33 zł
Maj 3 361,00 328,03 218,47 56,13 85,70 4 049,33 zł
Czerwiec 3 361,00 328,03 218,47 56,13 85,70 4 049,33 zł
Lipiec 3 361,00 328,03 218,47 56,13 85,70 4 049,33 zł
Sierpień 3 361,00 328,03 218,47 56,13 85,70 4 049,33 zł
Wrzesień 3 361,00 328,03 218,47 56,13 85,70 4 049,33 zł
Październik 3 361,00 328,03 218,47 56,13 85,70 4 049,33 zł
Listopad 3 361,00 328,03 218,47 56,13 85,70 4 049,33 zł
Grudzień 3 361,00 328,03 218,47 56,13 85,70 4 049,33 zł
Rocznie 40 332,00 3 936,36 2 621,64 673,56 1 028,40 48 591,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 361 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 621 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 621 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 049 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2460 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 355 zł
Ubezpieczenie emerytalne 318 zł
Ubezpieczenie rentowe 49 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 260 zł
Zaliczka na podatek 278 zł
Całość - kwota brutto 3 260 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 260,00 318,18 48,90 0,00 260,36 2 314,00 278,00 2 354,88
Luty 3 260,00 318,18 48,90 0,00 260,36 2 314,00 278,00 2 354,88
Marzec 3 260,00 318,18 48,90 0,00 260,36 2 314,00 278,00 2 354,88
Kwiecień 3 260,00 318,18 48,90 0,00 260,36 2 314,00 278,00 2 354,88
Maj 3 260,00 318,18 48,90 0,00 260,36 2 314,00 278,00 2 354,88
Czerwiec 3 260,00 318,18 48,90 0,00 260,36 2 314,00 278,00 2 354,88
Lipiec 3 260,00 318,18 48,90 0,00 260,36 2 314,00 278,00 2 354,88
Sierpień 3 260,00 318,18 48,90 0,00 260,36 2 314,00 278,00 2 354,88
Wrzesień 3 260,00 318,18 48,90 0,00 260,36 2 314,00 278,00 2 354,88
Październik 3 260,00 318,18 48,90 0,00 260,36 2 314,00 278,00 2 354,88
Listopad 3 260,00 318,18 48,90 0,00 260,36 2 314,00 278,00 2 354,88
Grudzień 3 260,00 318,18 48,90 0,00 260,36 2 314,00 278,00 2 354,88
Rocznie 39 120,00 3 818,16 586,80 0,00 3 124,32 27 768,00 204,00 28 258,56
Wynagrodzenie pracownika 3 260 zł
Ubezpieczenie emerytalne 318 zł
Ubezpieczenie rentowe 212 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 80 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 873 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 260,00 318,18 211,90 0,00 83,13 3 873,21 zł
Luty 3 260,00 318,18 211,90 0,00 83,13 3 873,21 zł
Marzec 3 260,00 318,18 211,90 0,00 83,13 3 873,21 zł
Kwiecień 3 260,00 318,18 211,90 0,00 83,13 3 873,21 zł
Maj 3 260,00 318,18 211,90 0,00 83,13 3 873,21 zł
Czerwiec 3 260,00 318,18 211,90 0,00 83,13 3 873,21 zł
Lipiec 3 260,00 318,18 211,90 0,00 83,13 3 873,21 zł
Sierpień 3 260,00 318,18 211,90 0,00 83,13 3 873,21 zł
Wrzesień 3 260,00 318,18 211,90 0,00 83,13 3 873,21 zł
Październik 3 260,00 318,18 211,90 0,00 83,13 3 873,21 zł
Listopad 3 260,00 318,18 211,90 0,00 83,13 3 873,21 zł
Grudzień 3 260,00 318,18 211,90 0,00 83,13 3 873,21 zł
Rocznie 39 120,00 3 818,16 2 542,80 0,00 997,56 46 478,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 260 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 355 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 355 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 873 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2460 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 387 zł
Całość - kwota brutto 2 847 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 278,00 387,00 2 460,00
Luty 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 278,00 387,00 2 460,00
Marzec 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 278,00 387,00 2 460,00
Kwiecień 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 278,00 387,00 2 460,00
Maj 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 278,00 387,00 2 460,00
Czerwiec 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 278,00 387,00 2 460,00
Lipiec 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 278,00 387,00 2 460,00
Sierpień 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 278,00 387,00 2 460,00
Wrzesień 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 278,00 387,00 2 460,00
Październik 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 278,00 387,00 2 460,00
Listopad 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 278,00 387,00 2 460,00
Grudzień 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 278,00 387,00 2 460,00
Rocznie 34 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 336,00 4 644,00 29 520,00
Wynagrodzenie pracownika 2 847 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 847 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 847,00 zł
Luty 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 847,00 zł
Marzec 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 847,00 zł
Kwiecień 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 847,00 zł
Maj 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 847,00 zł
Czerwiec 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 847,00 zł
Lipiec 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 847,00 zł
Sierpień 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 847,00 zł
Wrzesień 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 847,00 zł
Październik 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 847,00 zł
Listopad 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 847,00 zł
Grudzień 2 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 847,00 zł
Rocznie 34 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 164,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 847 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 460 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 460 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 847 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2460 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 617 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 80 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 968 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 968,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 80,00 0,00 2 617,10
Luty 2 968,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 80,00 0,00 2 617,10
Marzec 2 968,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 80,00 0,00 2 617,10
Kwiecień 2 968,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 80,00 0,00 2 617,10
Maj 2 968,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 506,00 0,00 2 191,10
Czerwiec 2 968,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 525,00 0,00 2 172,10
Lipiec 2 968,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 440,00 0,00 1 993,51
Sierpień 2 968,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 440,00 0,00 1 993,51
Wrzesień 2 968,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 440,00 0,00 1 993,51
Październik 2 968,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 440,00 0,00 1 993,51
Listopad 2 968,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 440,00 0,00 1 993,51
Grudzień 2 968,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 440,00 0,00 1 993,51
Rocznie 35 616,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 3 991,00 0,00 26 792,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 968 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 617 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.